tirsdag, november 13, 2018

Asylsvindel i industriel skala


Det her er klassekamp efter the cultural turn. Velfærdsstaterne er etablerede. Nu skal de bare have alle ind i dem.


torsdag, november 08, 2018

Nu falmer skoven

En ualmindeligt insisterende sommer og nu et øredøvende smukt efterår, der ikke synes at ville give slip. Jeg frygter, at jorden går under og er på sin sidste omgang.


lørdag, oktober 13, 2018

Myten om Fenristrawlerne, der slugte Somalias fiskesol

Kan I huske historien om, hvordan somaliere blev tvunget ud i pirateri, fordi store trawlere fra andre lande tog deres fisk?

Ifølge denne rapport har somalierne aldrig spist fisk, de har aldrig ønsket at fiske, de har aldrig kunnet finde ud af at fiske, og de har aldrig nogensinde fanget fisk i større målestok.

Det er en ekstremt dårlig ide at digte den slags krænkelsesmyter til fattige folkeslag.

tirsdag, oktober 02, 2018

Samfundspagten

"Det er kongens og landets høvdingers embede at overvåge domme og gøre ret og frelse dem, der tvinges med vold, såsom enker og værgeløse, børn, pilgrimme og udlændinge og fattige - dem overgår der tiest vold - og ikke lade slette mennesker, der ikke vil forbedre sig, leve i sit land; thi idet han straffer og dræber ugerningsmænd, da er han Guds tjener og landets vogter. Thi ligesom den hellige kirke styres af pave og biskop, således skal hvert land styres og værges af kongen eller hans embedsmænd. Derfor er også alle, der bor i hans land, skyldige at være ham hørige og lydige og underdanige, og til gengæld er han skyldig at give dem alle fred. Det skal alle verdslige høvdinger også vide, at med den magt, Gud gav dem i hænde i denne verden, overdrog han dem også at værge sin hellige kirke mod alle krav. Men bliver de glemsomme eller partiske og ikke værger, som ret er, da skal de på Dommens dag stå til ansvar, hvis kirkens frihed og landets fred mindskes ved deres skyld i deres tid".
Jyske lov

fredag, august 31, 2018

Sandheden om løgnehistorien

Dine politikere går ikke ranke rundt, de lusker. De er duknakkede. De skuler. De har blodskudte øjne. De undgår dig.

Det ved du faktisk godt, nu du tænker over det. Så lyt du hellere til ham her.


torsdag, august 16, 2018

At se sit land gå ned

Vi kan også besvare denne grædende gamle mands spørgsmål, som han ser sig omkring i sin by og i sit land:


Hvor er Sverige på vej hen?

Gammelsvenskerne er på vej mod kopternes skæbne i Egypten. De er for milde og for underkuede til at protestere. De kommanderes nådesløst fremad, dukkende sig under den døve elites tordenrøst.

onsdag, august 15, 2018

Guerillakrig

Når vi har forsøgt at forklare muhamedanernes angreb i Europa, har vi længe været forankret i en solid etnocentrisme. Vi har ikke været i stand til at vende tankens univers, så andre kunne ses som historiens hovedpersoner og vi som dens bipersoner. Vi var centrum, de var periferi.

Men det er os, der er periferi. De mange angreb følger guerillakrigens mønstre.

Hvad vi ser nu, er ikke så meget organiserede angreb som organiserende angreb. Med sin blodige deltagelse opløftes indvandreren til jihadi, han tager del i den globale jihads kommunion. Formålet er ikke at splitte Europa, men at samle ummah’en.   

Den store tilstrømning af krigsveteraner har fået selvtilliden til at vokse. Grupperne besvarer bankelyde med bankelyde. Nu sten, nu ild, nu syre, nu køretøjer. Her er London, her er Paris, her er København. Det er globale æstetiske kampritualer, der skal samle krigere om det sorte flag. Og det går godt.

Krigsopviglernes store mester, Karl Marx, vidste det. Han nævner det i Det kommunistiske manifest:

“Here and there, the contest breaks out into riots. Now and then the workers are victorious, but only for a time. The real fruit of their battles lies, not in the immediate result, but in the ever expanding union of the workers”.

Che Guevarra vidste det også:

"Guerillakrigen er bare en spire til den virkelige krig - det mål man søger at nå".

Læs hans bog, som er langt mere oplysende end Enzenbergers etnocentriske ønsketænkning om den radikale taber.

Ideen med guerillakrigen er at samle en hær. De natlige overraskelsesangreb er altid succesfulde, og sejrene tiltrækker flere og flere. Bid og flygt, lyder mottoet. Slå det intetanende bytte ned, tag dets ressourcer og gem dig blandt dine sympatisørerne. Vær alle steder og ingen steder.

Aldrig lade dig omringe.

En dag er guerillahæren stor nok til regulær krig om statsmagten. Gurrillahærens rationale er at tænde krigslystens ild i folkets hjerter. Med sejre!

Hermed har vi besvaret Løfvens inderligt falske og idiotiske spørgsmål om, hvad fanden de holder på med. De holder på med at styrke indenforskabet.

lørdag, august 11, 2018

Anerkendelseskamp i Haag

Over for det reaktionære småborgerskab - klassefjenden - har venstrefløjen fortsat ingen pligter. Som multikulturalismens superstar Bhikhu Parekh konkluderer i Rethinking Multiculturalism: Anerkendelseskampe kan jo godt være lidt blodige.


søndag, juli 29, 2018

Vort nyrige subproletariat

“Under en pressekonferanse i den forbindelse uttalte lederen av avdelingen for menneskehandel og menneskesmugling, Gerald Tatzgern, at afghanske familier sender sønnene sine til Østerrike for å få sosialhjelp.
«I Afghanistan sender praktisk talt alle større familier sønnene sine til Europa», forklarte Tatzgern.
En av grundene er ifølge politiet at man i Østerrike kan motta en månedlig sosialhjelp som tilsvarer en årsinntekt i Afghanistan”.


torsdag, juli 26, 2018

Ungarsk religionshistorie

I Ungarn ser de ikke efter kunne-værener  og forskelsgøringer og brudskeninger. De leder efter, hvad der skete. Og hvad der skete, siger de lige ud af deres mund.

Det er noget, der heder sandheden. Et levn fra det førmarxistiske mørke.


torsdag, juli 12, 2018

mandag, juli 09, 2018

lørdag, juli 07, 2018

Walk away

Døjer du med kronisk venstreorientering i den kvindelige del af din omgangskreds? Ja, du gør. Nu er der hjælp på vej. Brandon Strakas video "Walk away" kan være første stridt i hendes exit-proces.

Du skal lade denne video komme inden for hendes rækkevidde. Filmen er lækker, alt for lækker for den barkede højrefløjs smag, men hun kan lide den. Du skal diskret lægge den på din Facebook eller noget, hun stalker. Du skal lige så diskret notere, at den kun varer 6 minutter. Og at den eksploderer i USA lige nu, hvilket den gør.

Så ser hun den. Så skal du ikke gøre mere. Bare lade den virke. Modstå fristelsen til at komme med morsomheder, når hun viser de første tegn på bedring, for så er alt tabt igen. Du har én chance.

Den betrængte skabnings sejrshyl

For marxismen er alle alliancer gode i kampen mod den bestående orden. Europa er hvid, kristen borgerlighed og som sådan ikke bevaringsværdig i marxistisk optik. Det skal du forstå. Majoritetsborgerskabets historiske skæbne er nu engang at miste sine privilegier.

Derfor kan du opliste og afbilde så mange ofre, du vil, for at forklare, at transporten af aggressive proletarer er en ugerning mod Europa. Det gør ikke indtryk. Det kommer aldrig til at gøre indtryk.

Kan Indonesiens skæbne interessere dem? Sikkert ikke. For marxismen skelner ikke mellem godt og ondt, men mellem egen propaganda og fjendtlig propaganda. For marxismens lukkede øjne og ører er dette fjendtlig propadanda og som sådan ikke værd at beskæftige sig med:

https://www.gatestoneinstitute.org/12617/indonesia-radicals

Er de undertryktes religiøse italesættelser, religiøse solidaritetslinjer og religiøse modstandsformer lidt til den grove side, så er det dog altsammen progressivt, destruktivt, effektivt. Sådan noget stopper man ikke.