torsdag, august 16, 2018

At se sit land gå ned

Vi kan også besvare denne grædende gamle mands spørgsmål, som han ser sig omkring i sin by og i sit land:


Hvor er Sverige på vej hen?

Gammelsvenskerne er på vej mod kopternes skæbne i Egypten. De er for milde og for underkuede til at protestere. De kommanderes nådesløst fremad, dukkende sig under den døve elites tordenrøst.

onsdag, august 15, 2018

Guerillakrig

Når vi har forsøgt at forklare muhamedanernes angreb i Europa, har vi længe været forankret i en solid etnocentrisme. Vi har ikke været i stand til at vende tankens univers, så andre kunne ses som historiens hovedpersoner og vi som dens bipersoner. Vi var centrum, de var periferi.

Men det er os, der er periferi. De mange angreb følger guerillakrigens mønstre.

Hvad vi ser nu, er ikke så meget organiserede angreb som organiserende angreb. Med sin blodige deltagelse opløftes indvandreren til jihadi, han tager del i den globale jihads kommunion. Formålet er ikke at splitte Europa, men at samle ummah’en.   

Den store tilstrømning af krigsveteraner har fået selvtilliden til at vokse. Grupperne besvarer bankelyde med bankelyde. Nu sten, nu ild, nu syre, nu køretøjer. Her er London, her er Paris, her er København. Det er globale æstetiske kampritualer, der skal samle krigere om det sorte flag. Og det går godt.

Krigsopviglernes store mester, Karl Marx, vidste det. Han nævner det i Det kommunistiske manifest:

“Here and there, the contest breaks out into riots. Now and then the workers are victorious, but only for a time. The real fruit of their battles lies, not in the immediate result, but in the ever expanding union of the workers”.

Che Guevarra vidste det også:

"Guerillakrigen er bare en spire til den virkelige krig - det mål man søger at nå".

Læs hans bog, som er langt mere oplysende end Enzenbergers etnocentriske ønsketænkning om den radikale taber.

Ideen med guerillakrigen er at samle en hær. De natlige overraskelsesangreb er altid succesfulde, og sejrene tiltrækker flere og flere. Bid og flygt, lyder mottoet. Slå det intetanende bytte ned, tag dets ressourcer og gem dig blandt dine sympatisørerne. Vær alle steder og ingen steder.

Aldrig lade dig omringe.

En dag er guerillahæren stor nok til regulær krig om statsmagten. Gurrillahærens rationale er at tænde krigslystens ild i folkets hjerter. Med sejre!

Hermed har vi besvaret Løfvens inderligt falske og idiotiske spørgsmål om, hvad fanden de holder på med. De holder på med at styrke indenforskabet.

lørdag, august 11, 2018

Anerkendelseskamp i Haag

Over for det reaktionære småborgerskab - klassefjenden - har venstrefløjen fortsat ingen pligter. Som multikulturalismens superstar Bhikhu Parekh konkluderer i Rethinking Multiculturalism: Anerkendelseskampe kan jo godt være lidt blodige.


søndag, juli 29, 2018

Vort nyrige subproletariat

“Under en pressekonferanse i den forbindelse uttalte lederen av avdelingen for menneskehandel og menneskesmugling, Gerald Tatzgern, at afghanske familier sender sønnene sine til Østerrike for å få sosialhjelp.
«I Afghanistan sender praktisk talt alle større familier sønnene sine til Europa», forklarte Tatzgern.
En av grundene er ifølge politiet at man i Østerrike kan motta en månedlig sosialhjelp som tilsvarer en årsinntekt i Afghanistan”.


torsdag, juli 26, 2018

Ungarsk religionshistorie

I Ungarn ser de ikke efter kunne-værener  og forskelsgøringer og brudskeninger. De leder efter, hvad der skete. Og hvad der skete, siger de lige ud af deres mund.

Det er noget, der heder sandheden. Et levn fra det førmarxistiske mørke.


torsdag, juli 12, 2018

mandag, juli 09, 2018

lørdag, juli 07, 2018

Walk away

Døjer du med kronisk venstreorientering i den kvindelige del af din omgangskreds? Ja, du gør. Nu er der hjælp på vej. Brandon Strakas video "Walk away" kan være første stridt i hendes exit-proces.

Du skal lade denne video komme inden for hendes rækkevidde. Filmen er lækker, alt for lækker for den barkede højrefløjs smag, men hun kan lide den. Du skal diskret lægge den på din Facebook eller noget, hun stalker. Du skal lige så diskret notere, at den kun varer 6 minutter. Og at den eksploderer i USA lige nu, hvilket den gør.

Så ser hun den. Så skal du ikke gøre mere. Bare lade den virke. Modstå fristelsen til at komme med morsomheder, når hun viser de første tegn på bedring, for så er alt tabt igen. Du har én chance.

Den betrængte skabnings sejrshyl

For marxismen er alle alliancer gode i kampen mod den bestående orden. Europa er hvid, kristen borgerlighed og som sådan ikke bevaringsværdig i marxistisk optik. Det skal du forstå. Majoritetsborgerskabets historiske skæbne er nu engang at miste sine privilegier.

Derfor kan du opliste og afbilde så mange ofre, du vil, for at forklare, at transporten af aggressive proletarer er en ugerning mod Europa. Det gør ikke indtryk. Det kommer aldrig til at gøre indtryk.

Kan Indonesiens skæbne interessere dem? Sikkert ikke. For marxismen skelner ikke mellem godt og ondt, men mellem egen propaganda og fjendtlig propaganda. For marxismens lukkede øjne og ører er dette fjendtlig propadanda og som sådan ikke værd at beskæftige sig med:

https://www.gatestoneinstitute.org/12617/indonesia-radicals

Er de undertryktes religiøse italesættelser, religiøse solidaritetslinjer og religiøse modstandsformer lidt til den grove side, så er det dog altsammen progressivt, destruktivt, effektivt. Sådan noget stopper man ikke.

torsdag, juni 28, 2018

Idiotes

Vores erhvervsliv toner mere og mere rent som fuldblods multikulturalister, men det afspejler formentlig ikke andet end at deres kunder gør det samme.

Efter 70 års tiltagende marxistisk hærgen i uddannelsessystemet er målet ved at være nået, folk har vitterlig mistet orienteringen, dømmekraften og den common sense, som vestmarxismen anså for sin største udfordring i det der forbandede civilsamfund, der modarbejdede revolutionen i Vesten.

Erhvervsfolkene kalder sig liberale, men eftersom de hverken kan deres Locke eller deres Vattel, så er de egentlig snarere det, som grækerne kaldte idiotes, dvs. selvisk orienterede privatpersoner som intet forstår af deres eget samfund og dets grundlag, men bare gerne vil cirkulere rundt og have det godt.

Det er godt kæmpet af vestmarxismen, der har været fabelagtig til at alliere sig med folks laster.

søndag, juni 24, 2018

Krigsflygtninge

De mange unge mænd, der bankede på Europas dør (med rambuk), da krigslykken begyndte at vende for Islamisk Stat & Co, var selvsagt ikke alle personligt forfulgte. Eftersom vores politikere gerne ville hjælpe fordrevne krigsflygtninge, vedtog de loven om midlertidig beskyttelsesstatus. 

Men i 2015, under det allerstørste syriske rykind, fik kun 1068 personer denne midlertidige beskyttelsesstatus (Udlændinge- og Integrationsministeriet). 7810 personer fik derimod konventionsstatus som personligt forfulgte (klik for større billede):


Hvorfor nu det? Hvorfor fik disse fordrevne masser alligevel konventionsstatus? Hvordan kan så mange glimrende unge mænd på én gang blive personligt forfulgte i deres hjemland?

Hvis vi ser bort fra det forhold, at vi kan være blevet fyldt med løgn, så er der to sandsynlige forklaringer på, at så mange unge mænd kan kalde sig personligt forfulgte:

I bedste fald er de deserteret fra Assads hær. I værste fald har de kæmpet i en eller flere af de mange væbnede grupper i Syrien, herunder naturligvis også den største af grupperingerne, Islamisk Stat.

Rubin og Elder om racisme

En lektie mere. Dave Rubin her var ligesom dig. Måske endda værre. Så begyndte han at interviewe den amerikanske højrefløj og hans verdensbillede gik i stykker.


lørdag, juni 23, 2018

fredag, juni 22, 2018

Nej. Vi vil ej.

69 procent af danskerne mener ikke, at deres regering varetager deres interesser. Opfattelsen deles bredt i de (tidligere) frie lande i Europa.

Klik for større billede:


Men danskerne er modigere end de fleste andre lande mht. at ytre politisk uenighed. Kun 32 procent af danskerne tilkendegiver, at de sjældent eller aldrig vover det.

Kilde: Democracy Perception Index 2018

onsdag, maj 30, 2018

Snydt igen

Der findes kun et brillemærke, og det er Luxottica. Luxottica designer og fremstiller på rad og række alle de briller, du kalder Rayban, Persol, Oakley, Chanel, Prada, Burberry, Versace, Gucci etc. etc. etc.

https://youtu.be/voUiWOGv8ec