tirsdag, februar 14, 2006

Autoriteter

Den største tjeneste, som imamerne kan gøre muslimerne, er ikke at mane til det ene eller det andet, ro eller uro, krig eller fred... De behøver bare at udstede en fatwa imod autoritetstro.

Men netop autoritetstro er kernen i sagen om Muhammedtegningerne. Det er ikke rationalitet, argumentation og kritik, der holder sammen på den islamiske tankegang. Det er autoritet. Sætter man spørgsmål ved Muhammed som autoritet, vejleder og forbillede for hele verden, så sætter man også spørgsmålstegn ved den religiøse leders autoritet i forhold til sit land, ved imamens autoritet i forhold til sin meninghed, og ved familieoverhovedets autoritet i forhold til kvinder og børn.

Tvivl om Muhammeds status sætter alting i stå, eller rettere i gang: det vil sætte et enormt skred af tanker i gang, alt vil brase sammen i al Ummah, det islamiske hus.

Derfor var the danish cartoons på én gang så forfærdelige og så "lige i skabet", som Ulrik Høy skrev.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar