onsdag, marts 08, 2006

Abdul Wahid Pedersen

Link: Abdul Wahid Pedersen i debat om islam og demokrati

Debatten er fra september 2oo1. Her er et par uddrag af Abdul Wahid pedersens udtalelser:

Om indføring af sharia ad demokratisk vej
"For det første vil man jo i et pluralistisk demokrati gennem den demokratiske proces kunne ændre på den demokratiske lovgivning, så den tilpasser sig det religiøse, som det også er nævnt her på siden".

Om religionens forrang over basale, vestlige værdier
"Dertil kommer jo så det faktum, at jeg faktisk tror på Gud, hvilket naturligvis også betyder, at jeg tror på Guds ret til at trække nogle streger i sandet, som mennesket er forpligtet på. Hvis jeg skulle være enig i det radikale synspunkt*, ville jeg ikke blot skulle undsige mig Islam, men i det hele taget troen på Gud og Hans ret".

* Han henviser til Radikale Venstres kritik af partifællen Mona Sheik for hendes medlemskab af Koranens vej/Minhaj-ul-Quran. Hun blev siden ekskluderet fra Radikales hovedbestyrelse.

Om indføring af islamisk samfundsorden i Danmark
"Jeg spørger, ligesom jeg har gjort det rigtig mange gange, når jeg holder foredrag om samme emne: Hvis der nu bliver et meget stort flertal af muslimer i Danmark (altså at et meget stort antal af danske borgere får den glimrende idé at blive muslimer), hvad skal konsekvensen så være? Skal vi så bruge "Algeriet-modellen", hvor vi kører militæret ind på scenen, for at befolkningens flertal ikke skal komme til magten?"

En debattørs spørgsmål til Abdul Wahid Pedersen:
"Abdul, lad os se om du viger uden om: Hvis der er et kvalificeret flertal i den danske befolkning på et givet tidspunkt (lad os for tankeeksperimentets skyld sige 90%), som ønsker at ændre de danske love til at forbyde islam, hvad synes du så er løsningen? Skulle vi køre militæret i stilling og holde dem nede, eller skulle det demokratiske flertal have lov at vælge andet end mindretals ret til religionsfrihed?"

Abdul Wahid Pedersens svar:
"Godt forsøgt Vagn, men nu starter hele denne side faktisk med at Torben stiller et spørgsmål, som jeg så svarer ham på. Nu stiller jeg ham et spørgsmål igen, og forventer naturligvis et svar. Indtil da må du nøjes med at gætte, hvad mit svar vil være... Venligst, Abdul Wahid"

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Kan supplere med denne:

Abdul Wahid Petersen, konvertit og ledende dansk muslim og imam, n�stformand i islamisk-kristent studiecenter i K�benhavn. Sp�rgsm�l til Wahid Petersen i panelsamtalen i KB-hallen �Hvem tror hvad�? 1998: �Vi sidder i et panel, der skal handle om religionsfrihed-religionslighed, jeg kan ikke forestille mig, at du vil g� ind for d�dsstraf og forf�lgelse af folk, som f�r andre til at skifte religion�Hertil svarede Wahid Petersen, at det var da helt rigtigt, at man blev d�dsd�mt, hvis man ville forlade islam. �Som muslim m� man v�re konsekvent og f�lge sharialovgivningen�(islamisk lov)�. Sp�rgsm�l: Vor Herre bevare os, vil du have den lov indf�rt i Danmark?�. Wahid Petersen: �Ja, n�r der bliver flertal af muslimer, s� bliver den indf�rt�. (Pr�steforeningens Blad, nr. 33, 1998).

Pedersen skulle i�vrigt v�re den, som inviterede Labanen til Danmark - s� meget for hans moderathed.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Tak for den henvisning, den har jeg ledt efter. Og ham vil den tidligere formand for Danmarks liberale parti Uffe Ellemann og lederen af Institut for menmneskerettigheder Morten Kjærumsatse på for fælles, fredelig sameksistens. Den går altså ikke.

Lad mig bruge et bemærkelsesværdigt udtryk af den tyske sociolog Niklas Luhmann: Dette har man kunnet vide i flere år nu.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Se også her, hvor han udtaler sig klokkeklart om forholdet mellem islam og demokrati:

http://www.religion.dk/religionsdebatten:ktg=islam:aid=18838

Tilføj en kommentar