fredag, marts 31, 2006

Læreruddannelsen


Der er indgået et bredt forlig om ændringer i læreruddannelsen. Det er fint, men ærgerligt, at man ikke har set lidt på læreruddannelsens formålsparagraf, da man var ved det.

I læreruddannelsens bekendtgørelse lyder det:

§ 1. Uddannelsen har til formål at uddanne lærere til folkeskolen og tillige at give et grundlag for anden undervisning.

Stk. 2. Uddannelsen skal give de studerende den faglige og pædagogiske indsigt og praktiske skoling, der er nødvendig for at kunne virke som lærer, og skal bidrage til at fremme de studerendes personlige udvikling samt bidrage til at udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Hvorfor det? Hvorfor skal lærere gå særlig flittigt ind i det politiske liv? Selvfølgelig må de medvirke, men der er vel ikke større behov for deres medvirken end for en smeds eller en jurists eller filosofs..? Og når man allerede i seminariet lærer lærerne, at det gælder om at bøvle rundt i sin egen personlige udvikling, når man altså ikke lige udvikler sig politisk, hvordan skal man så nogensinde kunne overbevise lærerne om, at folkeskolens opgave også kunne være at formidle viden? Jeg holder meget af mange lærere for mange gode egenskaber, men det er min bestemteste erfaring efter snart adskillige år i et pædagogisk undervisningsmiljø, at man blander viden og holdninger i blandingsforholdet 1 til 10.

Man kan sammenligne med formålsparagraffen i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne:

§ 2. Formålet med bacheloruddannelserne er at

1) indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder fagområdets/fagområdernes teori og metode, så den studerende opnår en bred faglig viden og kunnen.

2) give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, så den studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for fagområdets/fagområdernes relevante bestanddele, og

3) give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.
Sådan. Dét er skarpt. Dét er elitesoldater, hvor det andet var hjemmeværnet. Læreruddannelse er på niveau med en bachelor nu (det ér en bachelorgrad), så der er ingen undskyldning for, at den skal blive ved med at knalde ud i det der personligt/politiske holdningsunivers, hvor man rider med på bølge efter bølge af pædagogiske modeluner uden at nogen nogensinde har læst de teorier, det hele i en eller anden forstand baserer sig på.

Kan du ikke lige se på det, Haarder?

1 kommentar:

Baseeji sagde ...

Så længe du kritiserer ham er vi på din side sagde den blinde mand til statuen der aldrig har kunnet snakke!

Tilføj en kommentar