lørdag, marts 18, 2006

(U-)afhængighedserklæringer

D. 4. juli 1776 blev den amerikanske uafhængighedserklæring underskrevet. Den var forfattet af bla. Thomas Jefferson og Benjamin Franklin og rummer de berømte ord:

"Vi regner disse sandheder for selvindlysende: at alle mennesker er skabt lige; at deres skaber har forlenet dem med visse ufortabelige rettigheder; at liv, frihed og stræben efter lykke er blandt disse; at menneskene for at sikre sig disse rettigheder har oprettet styrer, som bygger deres retmæssige myndighed på de styrendes samtykke."

Uafhængighedserklæringens hovedsigte er imidlertid ikke kun lighed, menneskerettigheder og demokratiske styreformer som sådan.


Uafhængighedserklæringen handler om emigranter, der løsriver sig fra de magter, de er emigreret fra for i stedet at vie deres loyalitet til deres nye land, hævdende deres ret til nu selv at være deres egne lovgivere.

De indledende ord er disse:

"Når det under de menneskelige begivenheders forløb bliver nødvendigt for et folk at løsne de politiske bånd, der har knyttet det til et andet folk, for derpå blandt jordens øvrige magter at påtage sig den uafhængige og jævnbyrdige stilling, som naturens og naturens guds love berettiger det til, kræver sømmelig respekt for menneskehedens meninger, at det meddeler de årsager, som har tilskyndet det til adskillelsen".

Altså et nationalpsykologisk faderopgør, et værdigt og begrundet nej tak til at leve som myndling.

Dokumentets hoveddel er en påpegning af en lang række økonomiske, politiske og militære overgreb, som den britiske kolonimagt har begået imod kolonisterne. Konklusionen er, at en sådan tyran er uegnet til at herske over et frit folk. De sidste ord er:

"Vi har heller ikke forsømt at tage hensyn til vore britiske brødre. Vi har fra tid til anden advaret dem mod deres lovgivningsmagts forsøg på uberettiget at udvide deres jurisdiktion over os. Vi har mindet dem om vilkårene for vor udvandring og bosættelse her. Vi har appelleret til deres iboende retfærdighed og storsind, og vi har besværget dem ved vore fælles slægtskabsbånd til at tage afstand fra de overgreb, som uundgåeligt ville afbryde vore forbindelser og vort samkvem. De har også været døve over for retfærdighedens og blodslægtskabets stemme. Vi må derfor slå os til tåls med den nødvendighed, som påbyder vor adskillelse og anse dem som vi anser resten af menneskeheden for fjender i krig, venner i fred.

Vi - De forenede amerikanske Staters repræsentanter, der er forsamlet på en almindelig kongres - kundgør og erklærer herved højtideligt, med bemyndigelse fra de gode folk i disse kolonier og i deres navn idet vi kalder verdens højeste dommer til vidne på vor hæderlighed - at disse forenede kolonier er og rettelig bør være frie og uafhængige stater, at de er løst fra ethvert tilhørsforhold til den britiske krone, at enhver politisk forbindelse mellem dem og staten Storbritannien er og skal være fuldstændig opløst - og at de som frie og uafhængige stater har fuld myndighed til at føre krig, slutte fred, indgå alliancer, drive handel samt udføre alle andre handlinger og ting, som uafhængige stater har ret til. Til støtte for denne erklæring og i tryg tillid til det guddommelige forsyns beskyttelse, forpligter vi os overfor hinanden med vore liv, vore formuer og vor hellige ære".


Se, det var en rejsemappe, der var værd at tage med på en rundtur i Mellemøsten. I stedet for en skammelig Afhængighedserklæring af 2005, burde landets muslimer stolt have udfærdiget en Uafhængighedserklæring; en erklæring om frigørelse fra mellemøstlige islamiske diktaturer og tankegange, en loyalitetserklæring over for Danmark og det danske demokrati.


Hermed en opfordring til Khaders Demokratiske Muslimer og de to procent af de herboende muslimer, der først og fremmest har følt sig som danskere under konflikten.

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Det er da den danske regering, der skal kræve at alle muslimer i DK skal underskrive sådan en frigørelseserklæring. Det burde være et krav til alle fremtidige indvandrere i DK.

En loyalitetserklæring til DK og en løsrivelseserklæring til gamle lande.

Nu må de vælge side !

Janus

Anonym sagde ...

Det vil være en god ide.

Men- hvad nu hvis det ikke lige er hvad indvandrerer fra Islamiske lande har tænkt sig ?

Det kunne måske tænkes, at flere end antaget er ude i ærinde for Allah ?

Anonym sagde ...

Du er blevet prikket. Se venligst: http://gorzelak.smartlog.dk/46435_Jeg_er_blevet_prikket.html

Tilføj en kommentar