søndag, april 30, 2006

Hvad betyder et tørklæde?

To modsatrettede perspektiver på tørklædet finder hemmeligt sammen: Det ene perspektiv er, at tørklædet bare er et klædningsstykke som alle andre, hvorfor man må acceptere tørklædet som et frit, privat valg. Det andet perspektiv er, at tørklædet er et vigtigt religiøst klædningsstykke, hvorfor man må acceptere det som et ufravigeligt påbud, som man ikke kan bede nogen om at trodse. Ifølge det ene perskektiv skal tørklædet accepteres, fordi det intet betyder. Ifølge det andet perspektiv skal det accepteres netop fordi det betyder en helt masse.

Der er symbolik i kristne oblater og vin, der er symbolik i korset, i lysene, i stjernen, alle vegne i kristendommen er der konkrete ting, der bærer en religiøs betydning. Det muslimske tørklæde rummer ikke den form for religiøs symbolik, hvor noget er et jordisk aftryk af noget andet, noget åndeligt. Det muslimske tørklæde er og var et praktisk værn imod sol, sandstorm og - især - utugt.

Sura Al-Ahzab 59: Oh Profet! Sig til dine hustruer, deres døtre og de troende kvinder, at de skal dække sig helt med deres ydre klædning. Det er det bedste for dem, så de kan kendes og ikke generes. Og Allah er den evige Tilgivende og den mest Barmhjertige.

Sura Al-Ahzab 24: Og sig til de troende kvinder, at de (på samme vis som mændene) skal sænke deres blikke, (når de ser fremmede mænd), og bevare deres dyd og ikke åbenbare deres (naturlige og kunstige) skønhed, undtagen hvad der er åbenbar af den, og at de skal trække deres hoveddække sammen om deres bryster og ikke åbenbare deres skønhed, undtagen over for deres ægtemænd.

Muhammeds koner tildækkede sig af ganske samme grund som nulevende muslimer tildækker sig. Nutidens muslimer gentager 1:1 rationalet bag tørklædet, nemlig at kvinder skal dække sig til for ikke at komme til at friste andre end deres ægtemænd. Det var det, tørklædet betød på Muhammeds tid, og det er det, det betyder nu. Hverken mere eller mindre.

Der er altså ræson i at forsøge sig med et mere jordnært og praktisk tredje perspektiv på tørklædet, et funktionsanalytisk perspektiv. Hvordan virker et tørklæde? Jeg vil nævne 3 funktioner:

1. Tørklædet første funktion er helt praktisk at tildække kvinden, så hun ikke frister mænd seksuelt. Det er lige ud ad landevejen.

2. Tørklædet anden funktion er en fordelingsfunktion: at gøre det til kvindens sag at undgå at friste mænd. Det er kvindens egen pligt at undgå at blive generet, dvs at undgå seksuelle krænkelser og voldtægt.

3. Tørklædets tredje funktion er en signalfunktion. Tørklædet gør, at kvinden kan "kendes" - som muslim, som en ærbar kvinde, som ikke-tilgængelig, som én, der bliver passet på af andre med samme ærbarhedsbegreber.

Så vidt betydningen af at bære et tørklæde. Herefter må man - i et multikulturelt samfund, ikke sandt - stille sig det næste spørgsmål, stærkt relevant for den oprindelige europæiske befolkning:

Hvad betyder et fraværende tørklæde ifølge tørklædets egen funktionslogik?

1b. Tørklædets første fraværsfunktion er, at kvinder uden tørklæde naturligt frister mænd.

2b. Tørklædets anden fraværsfunktion er, at en utildækket kvinde selv er skyld i evt. seksuelle krænkelser og overfald.

3b.Tørklædets tredje fraværsfunktion er, kvinder uden tørklæde ud fra tørklædets logik er ikke-ærbare og tilgængelige, allemandseje.

Et funktionsanalytisk perspektiv på tørklædet er det eneste, der kan forklare, hvorfor muslimske mænd er så stærkt overrepræsenterede i voldtægssager. Når der i nyere tid voldtages i Europa, er voldtægtmanden typisk muslim, og ofret er en europæisk kvinde. Mange kvinder er blevet voldtaget på den konto i de sidste 30 år. I hvert europæisk land. Man kunne lægge tallene sammen, hvis man havde dem. Hertil kommer voldtægtsforsøg og almindelig seksuel chikane.

Som kongen med sit scepter ikke kun udtrykker, at han er konge, men også at alle andre ikke er det, sådan udtrykker det muslimske tørklæde ikke kun, at bæreren er ærbar, men også, at andre kvinder ikke er det.

Hvis ovenstående funktionsanalyse er rigtig, så forårsager og legitimerer den muslimske kvindes tørklæde den muslimske mands voldtægter.

Hjælp muslimske kvinder, siger nogle feminister. De muslimske kvinder kan sagtens klare sig selv, siger andre feminister. Er tiden egentlig ikke moden til at sige: hvor meget europæiske kvinder end foretrækker at skælde ud på sig selv, hinanden, de europæiske mænd eller til nød de muslimske mænd, så kommer vi ikke om at rette opmærksomheden mod de tørklædebærende muslimske kvinder selv. For tørklædet er deres eget valg. Et valg, der har konsekvenser for os og vores døtre.

fredag, april 28, 2006

"I need your clothes, your boots, and your motorcycle".

Jeg var i en legetøjsforretning i dag, drengeafdelingen. Lad mig sige det på den måde: Det meste af legetøjet forbløffer mig. Jeg kan næsten ikke fatte, at de kan lide de, drengene.


Drengelegetøj lyder grimt, det lugter grimt, det ér grimt. Farveskalaen går fra opkastgul over armygrøn og lortebrun til metallisk. De gennemgående temaer er: på hvor klam en måde kan det smadre noget?Hvor uovervindelig og iskold en dræbermaskine kan man skrue sammen?
Hvor forvrænget og bestialsk et monster kan man kreere?
Sådan skal et joystick naturligvis se ud. Vældig handy :)

Hvori består appellen? Bortset fra joystick´et, hvor jeg har en svag anelse, så forstår jeg det ikke helt.

Nå. Hasta la vista, Baby.

onsdag, april 26, 2006

Børneporno

"Vi må kunne tale om det" - Theo van Goghs famous last words. Jeg ved godt, at det er træls at høre, hvis man er mand, men det er altså ikke kun 1 procent af mændene, der går efter børneporno.

Om det internetfilter imod børneporno, som TDC har lavet i samarbejde med Rigspolitiet og Red barnet lyder det:

"I Norge blokerer et lignende internetfilter hver dag 10.000–12.000 forsøg på at få adgang til adresser med børneporno, og i Sverige er tallet 20.000–30.000" (kilde).

Hvad så med Danmark?

"TDC lancerede filtret i midten af oktober og blokerer dagligt mindst 36.000 forsøg på at komme ind på sider med børneporno" (kilde).

Underskriftsindsamling

Stop dødskørsel. En far og hans lille datter i barnevognen blev dræbt af en ung dødsbilist i påsken. En ven af familien har lavet denne underskriftsindsamling for højere straffe for dødskørsel. Der er allerede over 40.000 underskrifter, incl. min.

Shiaonline diskuterer "Fra nabogalaksen"

Shiaonline diskuterer mit indlæg om islamiske debatfora. Lidt sure, men ikke meget. Jeg synes, at de tager det i stiv arm.

Fik dette link til diskussionen.

mandag, april 24, 2006

Børneattester

Vi skal have noget mere kønsdiskrimination. I kender børneattesterne, der blev introduceret i 2001 og nu er et krav stort set alle steder, hvor folk har med børn at gøre, lønnet som ulønnet.

Ifølge Justitsministeriet er antallet af udstedte børneattester i perioden 2001 til 2. maj 2005 på i alt 169. 586. Heraf var 26 positive.

De udstedte børneattester fordelt pr. år udgør ifølge Rigspolitiet:

2001: 1892 - heraf 2 positive
2002: 34.653 - heraf 4 positive
2003: 45.843 - heraf 4 positive
2004: 64.689 - heraf 14 positive
2005 (til og med 2. maj): 22.509 - heraf 2 positive

Justitsministeren oplyser, at det samlede skøn over det årlige antal børneattester, der fremover skal indhentes ligger på ca. 170.000.

Vi hælder formuer i rendestenen ved helt overflødigt at teste hundredetusinder af kvinder i pædagogiske jobs for en perversitet, som kvinder ikke har: pædofili. Hvad koster det at holde det cirkus kørende: attester til hver eneste pædagog, pædagogmedhjælper, dagplejemor, lærer osv?

Man kan mageligt nøjes med at teste mændene. Mænd udgør en ret lille del af gruppen, der arbejder med børn, måske 20-25 procent. Mændene rummer samtidig 100 procent af de pædofile, bortset fra, når de tæsker og tyraniserer en kvinde til medskyldighed, eller når to store, muslimske drenge presser en kvindelig pædagog til sex.

At teste store horder af kvinder for pædofili er helt ude i hampen. Hold op med det. Test mændene, og så færdig.

Den gætter du ikke: Hvilken stor leder er jeg?

Er det ikke også det, jeg altid har sagt (øhm):

"At kræve øje for øje gør blot hele menneskeheden blind".

"Hvis vold er den sidste udvej, så lad os i fællesskab ofre den næstsidste lidt mere opmærksomhed".

"Den eneste tyran, jeg vil acceptere i den verden, er den stille stemme indeni".


"Det gode menneske er ven med alt levende".


"Du skal selv være den forandring, som du ønsker at se i verden".

"En kujon er ikke i stand til at vise kærlighed; det er den tapres privilegium".

"En ting, der bliver opnået med vold, kan man kun beholde med vold".

"Hele menneskeheden er en udelt og udelelig familie, og hver og en af os er medansvarlig for alle de andres ugerninger."

"Jeg lærte først ikke-volds princippet i mit ægteskab".


"Lige meget hvad du gør, vil det være ubetydeligt. Men det er vigtigt, at du gør det".

"Vrede og intolerance er tvillingefjender af korrekt forståelse".

Prøv selv:
What Famous Leader Are You?
Personality tests by similarminds.com

søndag, april 23, 2006

Michelles mission

Hvor blev den af, festen? Michelles massivt dækkede mission var at samle 1500 danskere og 1500 indvandrere til middage i de små hjem lørdag d. 22. april. Det var i går ikke? Jamen, var det sjovt, så? Hyggede I jer? Gik det godt?

Ifølge missionens hjemmeside endte det med 1078 tilmeldte. Heraf under 200 indvandrere. Det væltede hurtigt ind med masser af danske tilmeldinger, så mange, at man hurtigt blev nødt til at lukke for tilgangen for danskere. Man skulle jo bruge nogle udlændinge også. Men de var ikke så nemme at opdrive. Selvom et enkelt besøg os en imam gav en høst på 50 stk. i et hug. Han skulle ikke engang ringe først.

Ærgerligt, for de skyldbevidste danskere - 2/3 af de danske tilmeldte er kvinder - har længtes efter at få deres kæmpestore, urokkelige fordomme gjort til skamme:

En kvinde skriver: "Jeg støtter op omkring projektet fordi jeg lever i rig forstad, i en Getto af etniske danskere, hvor vi alle er godt ved muffen, veluddannede, veletablerede, og fuldstændigt uden kontakt til invandrere af nogen art. Jeg vil gerne integreres i et mangfoldigt Danmark, dette projekt kan hjælpe mig på vej". Er vi ikke en ædel nation?

Hundredevis af kvinder skriver om "et fantastisk godt projekt", om forståelse, rummelighed, om at lytte til hinanden, åbne sig over for hinanden. Danskerne må deres grimme fordomme til livs (fnis, ej, hvor er vi bare slemme), ikke et pip om sekterisk DAMP-opførsel den anden vej rundt.

En fiks ung hr. Blachman, der ligner noget fra en Danfoss-stillingsannonce, har lige skruet denne her sammen: "Personligt finder jeg det trættende at lade som om jeg har nok i mit eget, bare fordi du lader som om du har nok i dit. God ide med en integrationsdag os alle imellem-(hver dag)." Jeg finder ikke ord. Eller jo, det gjorde jeg, men de strøg under selvcensuren. Og nu kan jeg ikke finde på nye, uden at de bare bliver værre og værre...

Endelig vil jeg nævne en rigtig sjov én, en lattercoach, der lige nøjagtigt ved, hvordan man får sådan en integrationsged barberet: "Inderst inde, er vi alle sammen ens. En god middag og et godt grin sammen og vi bliver bevidste om, at det er sandt. Jeg glæder mig. Min dør er åben ..." Halløj, dig må vi have som integrationsminister!

Og så gad æresgæsterne ikke at deltage? Det kan jeg da godt forstå :)

lørdag, april 22, 2006

Rådden kørsel, part II

Good job, Jacob, med at finde data i trafikdiskussionen nedenfor. Jeg kan sagtens forstå dine indvendinger, særligt mht. La Cour, den er noteret. Jeg er også intellektuelt åben over for at afgøre sagen med henvisning til liberale principper: de unge mænd dør, lad dem dø, det er deres ret. Det kan jeg sagtens se det rimelige i. Det er ikke desto mindre helt udelukket. De er til fare for sig selv og andre. Vi holder af dem. Vi har brug for dem. Vi er nødt til at passe lidt på dem.

Men vi skal have flere data. Man kan ikke feje problemet væk med henvisning til, at mænd kører mere end kvinder. Denne undersøgelse er godt nok baseret på svenske forhold:

"
Selv når beregningerne tager hensyn til, at mænd kører mere end kvinder, er kendsgerningen, at dobbelt så mange mandlige bilister omkommer i trafikken, viser Katarina Bokströms undersøgelse.

Forklaringen er, at mænd kører hurtigere, står for næsten al spritkørsel og sjusker med at spænde sikkerhedsselen
" (
kilde).

I det hele taget er antal kørte km slet ikke afgørende for antal uheld:

"
I perioden fra 1980 til 1998 er det samlede trafikarbejde steget med 80 procent. En stigende biltrafik betyder alt andet lige risikofor flere trafikulykker.

At stigningen i biltrafikken faktisk har fundet sted samtidig med et fald i antallet af trafikdræbte og personskadeulykkerkan derfor i væsentligt omfang tilskrives det arbejde, der i samme periode er blevet udført for at forbedretrafiksikkerheden ved udformning og nyanlæg af veje, bilernesforbedrede sikkerhed, påvirkning af trafikantadfærd, kontrolforanstaltninger osv
" (
kilde).

Det afgørende er ikke, hvor meget vi kører, men hvordan vi kører - og under hvilke rammer og regler.

Tilbage til de unge: En norsk undersøgelse foretaget blandt knapt 6000 unge af begge køn viser noget interessant om bagsædepåvirkning (særligt i lyset af, at mange uheld sker i weekenderne):

"
Undersøgelser har vist, at risikoen for, at unge bilister involveres i et færdselsuheld, forøges, hvis de har jævnaldrende passagerer på bagsædet. Forskellige forhold bidrager til dette, herunder, at jævnaldrende passagerer på bagsædet tilsyneladende inspirerer eller stimulerer den unge fører til at køre mere risikobetonet. Dette er i særlig grad tilfældet, når unge mænd har jævnaldrende mænd som passagerer. [...]

De unge kvinder er mere tilbøjelige til at fortælle den unge fører, at de føler sig utrygge ved dennes bilkørsel. Endvidere viser undersøgelsen, at de unge mænd oplever, at der er flere omkostninger forbundet med at fortælle en jævnaldrende fører, at de er utrygge ved hans/hendes kørestil, end de unge kvinder. Omkostninger i den forbindelse er f.eks., at det vil gøre den unge meget upopulær blandt vennerne eller blive opfattet som unødvendig chikane.[...]

Et interessant og tankevækkende resultat i forlængelse af ovenstående resultater er, at de unge mænd oplever en højere grad af stress, når de er passager hos jævnaldrende førere, end de unge kvinder. Dette kan være udtryk for, at de unge mænd faktisk ikke bryder sig om, at deres kammerater kører risikobetonet, men ikke desto mindre finder sig i det for at undgå sociale sanktioner
" (
kilde)

Unge mænds dødsrate kan ikke forklares af, at de kører mere end andre. Tvært imod:

"Når man udelukkende så på dræbte pr. kørt km, viste resultaterne, at dødsraten var lavest blandt de 30-59-årige, mens den var højest blandt de unge under 30 år. Dødsraten begyndte også at stige for de 65-69-årige bilister, mens den steg markant efter 74 år og steg ekstremt efter 80 år (med en faktor 13) i forhold til de 30-59-årige" (
kilde).

Når så relativt mange ældre dræbes, skyldes det skrøbelighed, eftersom de har en høj dødsrate pr uheld. Når så mange unge dræbes, skyldes det spasserkørsel, eftersom de unge har det laveste antal dræbte pr. uheld. De laver altså gigantisk mange uheld, for de har jo også det højst antal samlede dræbte.

Summa summarum: De unge mænd kører bare dårligt. Men du har da ret, Jacob. Man skal overveje alle implikationer nøje, og virkelig finde ud af, hvor man kan sætte effektivt ind. Uden at molestrere alt, hvad der hedder individuel frihed og lighed for loven.

Lad mig lige runde af med at insistere på, at vi må kunne enes om, at modenhed betyder noget og bør tages seriøst som risikofaktor:

"Amerikanske forskere angiver, at risikoen for uheld med personskade for en 16-årig (aldersgrænsen for kørekorterhvervelse i USA) er ti gange så høj, som den er for en voksen, og tre gange så høj som for en 18-årig" (
kilde).

Bare for at få slået aldersdiskriminationen fast som et glorværdigt trafiksikkerhedsprincip.

mandag, april 17, 2006

Lad mænd få kørekort som 21-årige

Mænd er dårlige bilister, faktisk helt utroligt dårlige. Ser man på årene fra 1968 til 2004 udgør de mandlige dræbte et sted mellem 70 og 80 procent af det samlede antal dræbte. Hvert år. I 2004 blev under 100 kvinder trafikdræbt mod knapt 300 mænd. I 1968 blev knapt 800 mænd dræbt mod knapt 300 kvinder. Se grafen fra Danmarks Transportforskning her, side 5: Antal dræbte i trafikulykker 1968 - 2004 fordelt på køn.

Unge mænd mellem 18 og 24 år er helt ude i hampen ringe bilister. Unge 18-24 årige er indblandet i en tredjedel af alle trafikulykkerne, og de kører stærkere end alle andre aldersgrupper. Og det er ikke kvinderne, der giver problemer.

I 2000 blev under 10 kvinder mellem 20 og 24 dræbt i trafikken. Til sammenligning blev over 50 mænd i samme aldersgruppe dræbt. Allerede fra 15-årsalderen er mændenes overdødelighed betydelig, stiger voldsomt i årene mellem 18 og 24, falder lidt mellem 25 og 29 , og stabiliserer sig så fra 30-årsalderen, dog på et niveau, der ligger langt over kvindernes. Se på denne graf fra Vejdirektoratet/Odense Kommune over trafikdræbte i 2000 fordelt på alder og køn.

Mænd kører ringe, men unge mænd kører helt ad pommern til. De er til fare for sig selv og andre, og de kan ikke fatte det. Det er biologi. Kønshormon. Lad dem tage deres kørekort som 21-årige og lad dem køre med fartskiver eller knallertmotorer et par år herefter.

torsdag, april 13, 2006

Islams fem søjler

Hvad stiller man op med urokkelige, religiøse overbevisninger, mejslet ind i hjernen fra barnsben? Hvad stiller man op, når disse overbevisninger dagligt vedligeholdes i et mentalt indemuret fællesskab, der forbander kritisk tankegang og idemæssig omgang med fjenden? Hvad stiller man op over for en kultur, der er gennemsyret af militær korpsånd, der deler verden op i fjender - dehumaniserede som skøger, alkoholikere, kynikere - og venner med vilje til opofrelse for den fælles sag, akkurat som Muhammed så mange gange truer dem til i Koranen. Muhammed havde stærk brug for trofaste soldater og adlydende undersåtter, dem skabte han med trusler og anerkendelse, straf og belønning. Nu har verden ikke brug for disse soldater mere (og har vel egentlig altid helst været fri), men vi kan ikke slippe af med dem, de bliver ved.

Når man underviser i islam, taler man ofte om 5 søjler, som skulle være konstituerende: trosbekendelsen, bønnen, fasten, den religiøse skat og pilgrimsrejsen.

Det skulle udgøre de 5 søjler eller grundpiller i islam. Det siger ikke meget i forhold til de kulturelle og sociale kendsgerninger vedr. islam.

Islam er efter min mening baseret på disse 5 søjler, som tilsammen umuliggør forandring:

  1. De islamiske kilder Koranen og Hadith, som udgør og afgrænser vidensgrundlaget
  2. En altgennemsyrende autoritetstro, som sikrer, at tankegangen på alle områder kan styres gennem religiøse påbud
  3. Al-Ummah, det islamiske fællesskab, der identificerer sig selv ved at definere en klar linie mellem muslimer og ikke-muslimer, og som derigennem diskvalificerer al udefrakommende indflydelse
  4. De massive krav om at underkaste sig islam, styrke islam og være mentalt beredt på om nødvendigt at forsvare islam i hellig krig
  5. Systemet af ære og skam, hvorigennem man plejer en effektiv social kontrol, særligt i relation til kontrol af kvinden og anderledes tænkende.
Det er svært at stille noget op imod det, medmindre man kan gentage mønstret med omvendt fortegn og så at sige manipulere i den anden retning. Men det er vi ikke meget for. Vi er trætte af de problemer, vi har med islam, men vi bliver decideret dårlige over de problemløsninger, islam trækker med sig.

Har I tænkt på dette:

Den korteste vej er muligvis, at hele den vestlige verden bliver islamisk. Det vil betyde en gigantisk vitaminindsprøjtning til al-ummah, som man vel at mærke er nødt til at lytte til, fordi den i så fald vil være halal, muslimsk, en del af fællesskabet. Et stort input i systemet af effektive, vidensbearbejdende, konstruktive mennesker, der uvægerligt vil sætte systemet under et stort pres for klarhed, ordentlige forhold, retfærdighed, rationelle løsninger, mindre manupulation, mindre korruption, og så et lille Wirtschaftswunder - og vupti, i løbet af max 100 år, er vi, hvor vi ønsker at være, tilbage i en sekulariseret verden, hvor mennesker tænker selv og religionen er en saga blot.

tirsdag, april 11, 2006

Til opklaring af sagen om indemuring af kvinder

Udgangspunktet er altså:

Sura 4.16. Og de af jeres kvinder, som gør noget usømmeligt, mod dem skal I kalde fire vidner fra jeres egne rækker, og hvis de bevidner (det), så skal I lukke dem inde i jeres huse, indtil døden rammer dem, eller Allah åbner en vej for dem.

Udover de eksakte praktiske forhold vedrørende indmuring og aflivning, som forbliver uklare, rejser der sig nogle spørgsmål:

Hvilke usømmelige handlinger drejer det sig om? Og gælder det samme for mænd?

Det følgende vers lyder (og det undrer mig, at man på det islamiske forum ikke kunne finde det frem til belysning af sagen eftersom det står lige bagefter, kort og klart):

Sura 4.17. Og hvis to (mænd) af jer begår noget sådant, så skal I straffe dem begge. Men hvis de angrer og forbedrer sig, så vend jer fra dem, thi Allah er tilgivende, Barmhjertig.

Det er dem samme handling, der tales om i de to vers, eftersom der eksplicit trækkes en reference bagud med ordene "noget sådant".

Hvilke usømmelige handlinger begås af to medlemmer af samme køn, enten "de af jeres kvinder" eller "to (mænd) af jer". Det eneste, der rigtigt giver mening, er at det handler om homoseksualitet.

Og jo, enhver kan se, at kønnene straffes helt forskelligt. Desuden kan mændene angre og slippe for straf, hvad kvinderne ikke kan. De må dø, medmindre Allah gør et mirakel.

Og nu er det svært at runde den af for en lille dansker som mig, for hvis jeg skriver, at muslimerne nok ikke følger Koranen i ovenstående, så er Fanden løs. Det er den størst tænkelige fornærmelse, selvom det ville være ment som en kompliment fra min side.

Og hvis jeg skriver, at muslimer nok foretrækker at følge Koranen i ovenstående, så er Fanden også løs, for så spreder jeg ondskabsfulde fordomme om, at islams tilhængere er uetiske og voldelige og barbariske.

Det er en double bind situation. Man er forpligtet på to alternativer, der udelukker hinanden. Man kan ikke vinde. Det gælder ikke bare mig. Det gælder i langt stærkere grad enhver herboende muslim, fordi en muslim er lænket til Koranen, Allahs egne ord. De er forbandede, hvis de følger dem, og de er forbandede, hvis de ikke gør.

Den slags double bind genererer en masse sofistisk støj: undtagelser, noter, sammenhænge, som kun Gud kan gennemskue, forskydning af problemet fra dets grundsubstans til alt muligt andet, fx at det hele er jødernes skyld eller at der er noget galt med oversættelsen.

mandag, april 10, 2006

Fra nabogalaksen

Det danske samfund vil så gerne have indvandrere i uddannelse og arbejde, også gerne ind i foreninger og politik, og allerhelst også på tv-skærmen iført fuld uniform, så de kan spejle sig i spejlbilledet af... sig selv... Det tolkes nemlig altsammen som tegn på, at nu er de fuldgyldige, "committede" samfundsborgere, som vi ikke skal vente flere problemer med.

Efter den logik er det glimrende, når Al-MuJaHiiDa skriver på islamic.dk:

"Det jeg ønsker aller mest er at have med små muslimske børn at gøre.. Feks folk som er ude i kriminalitet, hvor jeg hjælper dem på rette vej.. Jeg vil inshâAllâh gerne undervise små børn i Islâm..".

ZaroX, der er administrator på forummet, svarer:

"Jeg synes det er en fornuftig vej søster. Ville være alletiders, hvis du kunne starte med at tage dig af børnene som små, og når de senere kommer i skole, at andre brødre\søstre kunne tage over opgaven, derfor skulle vi helst også have nogle lærestuderende. Jeg synes det en god strategi med Pædagog og Lærestuderende, så vi kan få en helhed og komme ind i systemet og livesverdenen".

Fra dette perspektiv gælder det snarere om at etablere et alternativt islamisk samfund i samfundet, så muslimer får sig en farbar livsvej igennem vantro terræn. Ærgerligt for velfærdsstaten, for alle dens bestræbelser går på at bevare og udbygge et homogent og fredeligt samfund, hvor alle har gode muligheder, og hvor der ikke er afgrunddybe kløfter mellem befolkningsgrupperne, hverken økonomisk eller socialt.

Bror og søster kalder man hinanden på de islamiske fora. Tonen er varm og kærlig, inkluderende. Og det er en kendsgerning, at vi ikke er med. Den vestlige kultur er simpelten ikke en del af referencerammen.

Kønnene markeres sådan her:
Der trækkes grænser. Den klareste grænse af alle går mellem muslimer og ikke-muslimer. Om man er inden for eller uden for den grænse er altafgørende. Dernæst tematiseres grænserne mellem sunniislam og shiaislam. Shiaerne på shiaonline.dk ser sig selv som mere frie og rationelle, mere spørgende. De gør grin med sunnierne på danimarki.dk, der har en væsentligt mere indebrændt stil og tætte forbindelser til de mere buldrende miljøer, vi har hørt så meget om for nylig.

Interne stridigheder
Harmen over hinanden blusser op og ned. Det hele drejer sig om, hvis islamiske kilder, der har autoritet.

De mest sindige, administratorerne, er bevidste om behovet for, at muslimer holder sammen og undgår splittelse. Splittelsen og det onde komme ikke fra Satan, men fra jøderne og amerikanerne, som
Loai fra ShiaonlineTeam skriver under Politik/"Vores fjender":

"Vores største fjender er ikke wahabierne, men amerikanerne og englænderne i irak, som prøver at skabe splid mellem shia og sunni. Takket være vores ulama, er det ikke lykkes for dem. De prøver med alle midler at forvære situationen for at blive i irak. De bruger zarqawi og andre navne som undskylning. Alle de bomber, som springes hverdag er kuffars værk, og hvis det ikke er direkte, så gør de det indirekte, ved at betale andre for at gøre det. Må allah swt straffe dem med den hårdeste straf inshallah.." Siden tilføjer han, at han selvfølgelig godt ved, at zionisterne står bag det meste.

Når tingene er ved at køre op i en spids, træder moderatoren til, fx Jiz her:
"Brødre, istedet for at tale sådan til hinanden, så lad os diskuterer dette emne på en højere plan, lad os ligge vores følelser og vrede til side.. [...] lad os bruge Koranen (al karim) til at få svaret på vores forvirring. jeg vender tilbage senere med ayat fra koranen der handler om hvem vi skal stå med, og hvem vi ikke skal stå med".

Altså: Rolig venner, nu skal jeg tjekke i Koranen. Al diskussion forsøger at basere sig på skrifterne, Koranen og Hadith (tekster om Muhammeds liv), og lader sig kun korrigere gennem henvisning til skrifterne. Vis mig en kilde, lyder det, og det drejer sig ikke om forskning og undersøgelser, men om Koran-citater. Sådan lyder det fra børn som voksne: "Vis mig en kilde".

Fundamentalistisk liveshow

Koranen er lov, al argumentation bøjer sig for den. Alligevel synes deltagerne ikke at have læst bogen, som står for dem som en stor og mystisk og kompleks verden, som kun skriftkloge rigtigt kan finde rundt i.

Som man i vesten forholder sig til verden som den uhyre kompleksitet, al vores sandhedssøgen retter sig imod at forstå, forholder disse diskussioner sig til islams religiøse skrifter, hvor tekstlige detajler skal studeres og tjekkes for autoritet og evt. rygter om løgn, bagvaskelse, fejlkilder, fatwaer, modsigelser fra andre kilder og disse andre kilders autoritet...

Som videnssystem synes det overordentligt ineffektivt. Omstændeligt og detaljeret og indviklet uden at man kan påberåbe sig nogen form for kritisk revision af tankegangen. Som administrator Abu Zakariya Saeed skriver på danimarki.dk: "Man må gerne tænke, så længe man holder tænkningen indenfor Sharî'ahs grænser og ikke går over i filosofi... Man må gerne spørge, men ikke hvis det indbefatter at man indsætter alle Ahl ul-Bid'ahs afvigende holdninger og fejlfortolkninger."

Siden skriver han:

"Og at hjernen skulle være "den helligste del af vores krop", det lyder mere som noget en folkeskolelærer har prakket dig på (eller måske en af dine Shî'ah-venner, da Shi'ismen jo tager al-'Aql (forstanden) som en lovgivningskilde)... Selv ville jeg nærmere tro at hjertet var den vigtigste kropsdel, da det er sædet for ens Îmân".

På islamic.dk lyder det i reglerne, at deltagerne ikke selv må kaste sig ud i Hadith-fortolkninger. Koranen er Allahs egne ord, men Hadith er en kompliceret sag med et hav af beretninger fra mere eller mindre autoritative kilder om Muhammed liv og levned. Et enormt tekstkorpus, der potentielt stritter i alle retninger. Det kan man ikke lade folk få frit slag med.


Holdningen er, at sand viden kun findes i religøse skrifter. Hertil kommer, at adgangen til at påberåbe sig rationalitet til at bearbejde, fortolke og aktualisere denne viden er forbeholdt autoriteter.

Sandhed og fortolkning
Shiaonline.dk er mere åben. En kvinde søger under Islam/"Muhammedanernes kvinder er undertrykte" hjælp til at fortolke et korancitat, eftersom hun er kommet i knibe i en diskussion med en vestlig kvinde. Citatet lyder:

"Dem af jeres kvinder, der begår umoralske gerninger, bring dem fire af jeres vidner. Og hvis de bekræfter dette, begræns dem da med et af hjemmets lukkede rum indtil døden rammer dem, hvis da ikke Allah skåner dem". (4.15)

En anden muslimsk kvinde er "hel vild chokeret": "Er der sådan et vers?", skriver hun, efterfulgt af 6 overraskede smileys, hvor øjnene er ved at trille ud af hovedet.

Først forsøger man sig med, at der vist er tale om en fængselsstraf, har én hørt. Så kaster en anden sig over, at der vistnok er et oversættelsesproblem. Han tager ansvaret, kvinderne skriver, at de er "så nervøse", er mænd og kvinder ikke lige i islam, de ønsker et svar. Manden må have tid, han vil vende tilbage... Alting kommer an på fortolkningen. Det er utænkeligt at sige: bullshit bog.

"Truthseeker" gør pinen værre ved at indsætte den engelske oversættelse, der er akkurat som den danske.

Shia Onlime Team "Loai" træder til:

"Fortolkningen er kort sagt, at hvis en gift kvinder har bedrevet hor, så skal hun bures inde i eget hjem, som er bedre for kvinden end i et fængsel, indtil Allah swt nedsender en anden dom i fremtiden, dvs. at det er en midlertidig dom, men man skal huske at det kun gælder, hvis betingelserne for at dømme personen er opfyldt… for i islam er det virkelig svært at en person dømmes. Pga. de mange betingelser Allah swt har sat.. Allah swt nævner i et andet vers, at dommen er gældende for begge parter, det står i den arabiske tekst, men der står ikke sura og vers nr. men jeg finder det frem inshallah.."

Man drejer mystikken, den potentielle uklarhed, så den retter sig imod oversættelse af den arabiske tekst. Reelt diskuterer man implikationer på basis af en ganske kort og enkel tekstbid, som det ikke kan tage mange sekunder at oversætte ganske ordret. Men man bilder hinanden ind, at den skriftkloge har en priviligeret adgang til et priviligeret, betydningsmættet arabisk sprog, hvor sandheden fra Allah findes, helt utvetydigt. Man bilder hinanden ind, at det ikke er en subjektiv fortolkning, men en uddragning af en intenderet mening. Og så slutter tråden.

En fortrolig eller en trussel?
Samme Truthseeker lægger andetsteds et langt og detaljeret indlæg ind med kilder, der beskriver meget uheldige egenskaber ved Muhammed gennem ting, han angiveligt har gjort. Han får følgende svar fra Shiaonline Team Abdullah:

"Kære truthseeker, nu ved jeg ikke om du er muslim eller ej.. og hvormeget du ved om islams og Profetens historie... Jeg må indrømme at jeg ikke har læst hele dit indlæg.. jeg læste hurtigt noget af beretningerne og deres kilder, og eftersom at jeg kan se at du bruger kilder som Tarikh Altabari og Sahih Albukhari, så kan jeg hurtigt give dig den konklusion: De beretninger er upålidelige, da du bruger upålidlige kilder.. Som shiamuslimer tager vi ikke vores bertninger fra disse bøger, men fra andre hadithsamlinger, såsom "Bihar Alanwar" og "Alkafi".. Men på samme tid så påstår vi ikke at alle beretningerne deri er sahih (sande).. Hvis du ønsker en diskussion så håber jeg at du kan fremføre beviser fra ovennævnte eller andre pålidelige bøger, indtil da så synes jeg ikke at der er nogen grund til at diskuttere.."

Sådan skærmer man sig imod kritik udefra. Folk, der siger én imod, er vantro eller vildledte "afvigere". Da man finder ud af, via én af administratorerne, at spørgeren er muslim, vistnok endda shia-muslim, så er der ingen ende på venligheden og hoppende smileyer, de ruller endda rundt på gulvet af grin. NÅ DA! Så går man straks igang med at undersøge sagen, eller rettere: hjælpe ham med at smide sine onde kilder i skraldespanden og finde ham et nyt sæt kilder. Så er den i vinkel.

Hovederne er fulde af sindrige ideer om sammensværgelser og forfalskning, man har et betydeligt mentalt forsvarsberedskab, men man kan åbenbart sætte en parentes om mistanken, når autoriteter beder om det: "Dette er er sandt, værsgo".

Indlæg slettes med god samvittighed. Man truer jævnligt med det, maner til besindighed. Enhver etisk dom henføres altid til, hvorvidt noget er pligt, tilladt, anbefalet eller forbudt for en god muslim. Også det at opføre sig anstændigt over for vantro, er dikteret af religiøse kilder. Der er ikke tale om en håndsrækning ud over Koranen, der er ikke tale om, at man kommer Vesten i møde, på mental neutral grund, i en fordomsfri og åben dialog. Man forbliver i sit fundament, også - måske især - når det gælder vesterlændinge og håndteringen af dem. Vestlige anerkendes ikke som ligeværdige, rationelle subjekter, hvis bidrag kan inddrages på lige fod. De er først og fremmest ikke-muslimer.

En fisk ved navn Allah
Under første gennemlæsning gik jeg ud fra, at det var børn, der diskuterede fisken med Allahs navn på, men det er faktisk også voksne mennesker, der diskuterer, hvorvidt Allah har skrevet sit navn på den fisk. Nogen kan se noget i de gule pletter, andre kan ikke.


Helin skriver: "hvis mn rigftig kigger på det sp ka an da se allahs navn". Team member Asadullah er ubøjelig og mener, at ethvert barn kunne have skrevet navnet pænere.

En anden kvinde skriver: "det jo en mirakel bror.. det er ikk efter at den ska stå nøjagtig eller ej, men det er for at bevise at hans navn er på alt.. og kan finde det alle mulig steder,, har du ikk set de træer der bukker sig som en der beder til gud.. hvorfor tror du de findes..?? og har de da opvokset af sig selv.. selvfølgelig NEJ, og det er allah der opstillede dem sådan..".

Muslim-Sister skriver: "Angående det træ, som laver ruku, så har jeg hørt, at det er falsk .. " Iraq-girl falder ind: "Altså det der mirakler er sande! Det beviser kun at Allah er over alt. Og det der med træet er også rigtigt, der er også blevet talt om det i de arabisk lande". Man bliver ikke enige, hvad man heller ikke behøver i dette tilfælde, for som en kvinde skriver: "jeg ved det ikk selv om det er falsk eller ej, men det r efter hva man selv tror på.. der er jo ikk fatwa med det.. vel?".

En fatwa? Nej, der er tilsyneladende ikke udstedt en fatwa desangående, ingen religiøse ordre fra skriftkloge har afgjort disputten én gang for alle. Her bør en elastisk hjerne forsøge at inddrage det svimlende perspektiv, at denne diskussion foregår i Danmark, at de bruger det danske sprog, som de har lært i danske folkeskoler (eller noget vi lader svare dertil), og så diskuterer de, om der er udstedt fatwaer om at tro på, at Allah har skrevet sit navn på en fisk... Det er en verden i verden. Helt selvsupplerende med rationalitet.


Den onde og den gode propaganda
Danimarki.dk er sunnimuslimsk. Kalder også sig selv Salafi-forum. Her er vi i den spidse ende. Man tolererer kun sunni-islam på siderne, og det er forbudt at linke til andre retninger. Man lagde følgende indlæg til shiamuslimerne på shiaonline.dk:

"Det er ufatteligt så dumme I tror vi er... Det var ikke særligt svært at spore jer til dette forum og denne tråd, alhamdulillâh og ganske som jeg og mine gode muslimske brødre havde forventet, sidder I og diskuterer propaganda-angreb på danimarki.dk. Nu er sagen klar... Ingen grund til fløjlshandsker. Alle tilmeldte på danimarki.dk som kan identificeres som Shî'ah eller som vi har stærk mistanke om er det bliver slettet fra forummet og deres IP blokeret, inshâ'Allâh. Vi tolererer ikke jeres afvigende propaganda".

Opbyggelig propaganda sætter man derimod stor pris på. Skulle man have glemt, hvad det hele handler om, kan man passende læse det lille epos "Bare én chance til!?" af
Miss Jihad Princess, lagt på islamic.dk og ophøjet til en plads på forumforsiden med versaler ved siden af: LÆS! LÆS! Det handler om dommens dag. Her blot en lille bid af en lang, malende tekst:

"Du står der, rædselsslagen. Som en muslim, bedte du aldrig din bøn. I Ramadhan havde du ikke lyst til at faste. Zakat tænkte du aldrig på. Selvom du havde nok penge til at tage på Hajj, så lød en tur til Caribien mere tiltalende.

Du kigger ned og håber at denne stilhed vil fortsætte forevigt. Så pludseligt, meget uventet, bliver dit navn kaldt. Abdullah, søn af Adam! Dit hjerte slår hurtigere og hurtigere. Du ryster nu. Din tur er kommet
".

fredag, april 07, 2006

Mænd, politik og tegneserier


Kvinder kan godt lide Khader, lyder det. Til gengæld kan mænd ikke lide Helle Thorning Schmidt. Ikke mere, i hvert fald.

Fra hendes første øjeblik på formandsposten har den danske offentlighed higet efter at se Batwoman i trikot ondulere magthaverne på Christiansborg. Mænd kan have mange holdninger til mange ting, men en god tegneserie, det er nu nr. 1. Så kommer politisk indhold ind på en fjern, fjern 2. plads.

Man filmede og filmede scenen med en slagen Frank Jensen, man slugte "Jeg kan slå Fogh" råt og ville have mere og mere og mere af Batwoman i højrødt. Siden har skuffelsen meldt sig. Den drengedrøm af en politisk tegneserie, man længtes efter, viste sig at være helt uden billeder og dramatik.

Siden har snude efter snude været oppe at vurdere, hvilket stof, Helle Thorning Schmidt er gjort af. Thomas Larsen har været der særdeles flittigt. Partisoldaterne har været der, betonhovederne i fagbevægelsen har været der, journalisterne har slet ikke kunnet stoppe sig selv. Sådan gør dominante hunde, der vil vise, at de dominerer. De stikker snuden i skridtet på dig.


Den eneste rette reaktion imod skridtsnuserhunde er at banke dem eftertrykkeligt ned ad rangstigen igen. Det er en test, og hundehjernen kræver et klart svar: dominerer du mig eller dominerer jeg dig? Der står han, hundehjernen, med opsmøgede ærmer, korte lemmer, bredt ansigt, højt testostoronniveau og lav intelligens, og angler efter en fast hånd. Det er et urinstinkt for mænd.

Helle Thorning Schmidt finder sandsynligvis situationen dybt pinagtig. De fleste af hendes køn finder den slags dybt latterligt. Vi hævner den slags ved at lade sagens kompleksitet eksplodere i hjernen på testostoronbomben: "Nej skat, du får ingen spanking af Batwoman, selvom du ville elske det. Nej skat, jeg tager ikke din rang-uorden fra dig ved at sætte dig på plads (om det så frustrerer dig afsindigt). En ordre vil du have, et mål, jamen ven, det kan du så ikke lige få i dag, for - og dette vil nok desværre gøre dig meget vred - jeg ved ikke lige, hvad jeg mener om den sag. Jeg tænker over det. Og (tag denne her til mavesåret) jeg tvivler. Du hører rigtigt, jeg tvivler. Måske endda for åben skærm (må det æde dine frontallapper op). Har du nogle gode ideer, som jeg ikke selv har tænkt på? Nå ikke, jamen, okay, måske sidder vi lige over i nogle år, eftersom virkeligheden er, som den er. Det kan du ikke acceptere, medmindre du får et par på lampen, hvad du også meget gerne tager imod, jamen skat, jeg er ikke voldelig, og jeg er ikke Batwoman. Tør dine tårer, æd din skuffelse, fjern din snude, du laver ikke reglerne mere".

Jeg holder ikke meget af hende og slet ikke af hendes politik, men jeg holder lidt af hende, fordi hun altid tøver med sit svar i en brøkdel af et sekund, hvor man klart kan læse i hendes øjne, at hun tænker "Wow, BABY, du er godt nok usædvanlig dum, NÅDADA, men jeg må jo hellere svare dig".

onsdag, april 05, 2006

Holdninger til Khader?

Vi har en lille diskussion i min Khader-postering fra den anden dag. Adskillige af kommentarerne argumenterer imod Khader ud fra et synspunkt om, at han skulle være en svindler og en islamisk fundamentalist i fåreklæder.

Jeg kan ikke finde ud af, hvem det er, jeg taler med i diskussionen. Jeg har aldrig nogensinde mødt nogle danskere, der har afvist Naser Khader for at være for fundamentalistisk eller for islamisk. Aldrig. Og ved I, hvorfor? Fordi vi ikke er racister. Fordi det ikke handler om race, men om holdninger. Og så fordi det ikke nødvendigvis er et problem at være muslim, hvis man bare kan håndtere sin religion ordentligt. Ingen tvivl om, at størstedelen af herboende muslimer har store problemer med det. Men Khader har da ikke, det har han bevist i ord og gerning, gang på gang på gang!

Hvis man ikke kan tolerere Khadser, så kan man ikke tolerere nogen som helst med muslimske rødder, uanset hvad de gør og siger. Og så er man racist.

Når Transatlantic på MINUT fejer Khader af banen, så er det fordi han i 20 år har været og stadig formelt er radikal. Og det er helt fint, mej ham ned, endelig. Der er bestemt en risiko for, at Khader ville give for mange gulerødder og for lidt pisk, hvis han gik hen og fik integrationsministerposten. Så den kritik er fin og fuldt berettiget. Jeg er i øvrigt en stor fan af Transatlantic.

Men nu skal I høre, hvad jeg tror: Jeg tror, at det er de samme muslimer, der rundt omkring (her og på Uriasposten) bliver ved med at ævle om en forening, som Khader har snuppet fra dem, ævle om et møde, hvor Khader har sagt nogle ting, den samme ugeavis, de samme citater, Khader som salafist, Khaders brødre som aktive i Islamisk Trossamfund, og så vrøvlet om, at hvis det ikke var haram at vædde, så ville vedkommende vædde på, at Khader snart bliver gode venner med Akkari igen.

Jeg er ingen stor detektiv, men det lyder mere islamofilt end islamofobisk.

Jeg kunne godt tænke mig to ting:
  • At hele det politiske spektrum kunne samles om at fryse fundamentalistisk islam af, uden skrupler overhovedet, simpelthen som var det en fodvorte. Af med den. Politisk hjemløs, færdig.
  • Og så kunne jeg tænke mig, at hele de politiske spektrum også fik lagt race-bolden død. Det handler ikke om racer og racisme. Basta.

søndag, april 02, 2006

Khader: Himmelråbende naivitet i alle partier

Stærkt interview med Naser Khader i Berlingske i dag. Jeg begynder at blive lidt glad for min avis igen. Lundes søndagsleder tog jeg såmænd også til mit hjerte, han er dog en af vore og har vel egentlig også holdninger til sagen på sin egen stille facon.

Khader fortæller i dagens Berlingske om, hvordan han selv og hans familie trues, fyres, chikaneres og at familien hver morgen tænker på, hvilken tilstand de er i, når de ses igen.

"Når Abu Laban for eksempel siger, at jeg er en rotte - hvorfor siger han så det, hvorfor siger han ikke, at jeg er et svin? Det er fordi, at rotter udrydder man. [...] Man kan ikke sige, at imamerne direkte opfordrer til vold eller terror - men når de fokuserer på had til en bestemt person, så kan det have alvorlige konsekvenser. Det var det samme, der skete med van Gogh. Der var i ingen imamer i Holland, der sagde direkte, at han skulle slås ihjel. Men det organiserede had var så stort, at han blev gjort lovløs, og der til sidst var én, der på egen hånd slog ham ihjel".

Selv kan han ikke se sin forbrydelse. "Jeg vil hævde, at oprettelsen af Demokratiske Muslimer har været en lynafleder, der har været med til at hindre en hetz og lynchstemning mod muslimer i Danmark".

Ifølge Khader skal vi holde fokus på det, det handler om, og det er ikke håndteringsspørgsmålet. "Jeg gider faktisk ikke høre mere om den undersøgelse, fordi det tager al fokus fra det, det egentlig handler om. Vi står over for en ufattelig indre fjende. Derfor skal vi samle os om at belkæmpe denne fjende [...] Vi skal vågne op. Vi har at gøre med en indre fjende, der er farligere end man forestiller sig".

Hvordan har du det med holdningen til Muhammed-sagen i dit eget parti?
"Jeg bliver bekymret om den manglende viden om, hvad vi har med at gøre - det gælder i det politiske system generelt. Gå lige rundt på Christiansborg og spørg, om nogen kender salafisterne. I alle partier - også i mit eget parti - er der i forhold til salafisterne og den trussel, vi oplever, en himmelråbende naivitet og mangel på viden. Den mangel på viden ryster mig".

I det følgende ved jeg så ikke, i hvor høj grad han ønsketænker, eller rettere: indgår i den lidet glorværdige kamp om at definere og dermed skabe virkeligheden: "Vi skal lade være med at sige muslimerne, for salafisterne hader flertallet af muslimer, der ikke er som dem selv. Problemet er, at de har enorm magt. Vi har hundrede imamer i Danmark, men det er kun fem-seks stykker, der har været blandt de fremtrædende".

Om salafisterne i Danmark siger Khader: "Ja, de får enorm støtte. De får jo også opbakning fra totalitære regimer, der har deres egen dagsorden. Det er også derfor, de frygter mig som integrationsminister [...] Hvis du havde spurgt mig for et år siden, så havde jeg svaret nej, jeg orker ikke. Nu siger jeg, at jeg kun har et mål, og det er at blive integrationsminister. [...] Fordi jeg er deres værste mareridt. Fordi jeg forstår hvad de siger, fordi jeg kender deres idiologi og deres dagsordener. Jeg kan give dem modspil og forstår de forskellige sammenhænge. Det er det første, og det andet er, at der er behov for konkrete initiativer, der virkelig kan sætte skyb i det for flertallet af muslimerne, der er marginaliserede, arbejdsløse og ikke-integrerede. Noget af det vigtigsgte er at samle dem og alle andre danskere om nogle grundlæggende værdier". Det er jo så en erkendelse af, at flertallet af muslimer alligevel ikke er uproblematiske og positive, demokratisk sindede medborgere.

"Tre fjerdedele af de mails, jeg får, de er fra folk, der ikke forstår, at jeg er radikal. [...] Jeg er Radikal Classic. Og føler mig i høj grad i tråd med partiets oprindelige ånd. Og derfor mener jeg, at det, jeg står for, er rent radikalt. Det er det, de radikale har været kendt for, de har været frontkæmpere mod den religiøse blindhed og imod intolerance". Har været, står der!

De [islamisterne]er integrationens værste fjende, de er større fjende af integrationen end Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti er vand ved siden af dem".

Tror du, at du bliver minister?
"Jeg vil sige nej til alle andre tilbud. [...] Jeg vil bare ind og rydde op. For det er det, de frygter allermest, for der foregår så meget snyd og plat og fusk".

Gerne for mig! Gør Khader til integrationsminister, det er på tide.


Radikal classic - det er mit concept, nedgriflet andetsteds d. 21. august 2002:

"Læg mærke til, hvordan en fornuftig, modig fritænker som Naser Khader vælger de Radikale. Hvorfor det? Jeg er sikker på, at Khader har sat sig ind i partiets grundlæggende ideer. Han har valgt Radikale Venstre classic. Han er ægte begejstret for den frie tanke, religionskritikken, de dialogiske, demokratiske processer, individualismen og humanismen, hele pakken. I mine øjne har de snydt ham, for de hr ikke fortalt ham, at deres tankevirkesomhed er stagneret. De er ikke aktivt reflekterende længere. De spørger ikke mere".