mandag, april 24, 2006

Børneattester

Vi skal have noget mere kønsdiskrimination. I kender børneattesterne, der blev introduceret i 2001 og nu er et krav stort set alle steder, hvor folk har med børn at gøre, lønnet som ulønnet.

Ifølge Justitsministeriet er antallet af udstedte børneattester i perioden 2001 til 2. maj 2005 på i alt 169. 586. Heraf var 26 positive.

De udstedte børneattester fordelt pr. år udgør ifølge Rigspolitiet:

2001: 1892 - heraf 2 positive
2002: 34.653 - heraf 4 positive
2003: 45.843 - heraf 4 positive
2004: 64.689 - heraf 14 positive
2005 (til og med 2. maj): 22.509 - heraf 2 positive

Justitsministeren oplyser, at det samlede skøn over det årlige antal børneattester, der fremover skal indhentes ligger på ca. 170.000.

Vi hælder formuer i rendestenen ved helt overflødigt at teste hundredetusinder af kvinder i pædagogiske jobs for en perversitet, som kvinder ikke har: pædofili. Hvad koster det at holde det cirkus kørende: attester til hver eneste pædagog, pædagogmedhjælper, dagplejemor, lærer osv?

Man kan mageligt nøjes med at teste mændene. Mænd udgør en ret lille del af gruppen, der arbejder med børn, måske 20-25 procent. Mændene rummer samtidig 100 procent af de pædofile, bortset fra, når de tæsker og tyraniserer en kvinde til medskyldighed, eller når to store, muslimske drenge presser en kvindelig pædagog til sex.

At teste store horder af kvinder for pædofili er helt ude i hampen. Hold op med det. Test mændene, og så færdig.

14 kommentarer:

Anonym sagde ...

Er du nu sikker Ulla ?

JP - 7. februar 2006
Tønder: Moderen til de to misbrugte piger i Tøndersagen blev onsdag varetægtsfængslet

BT - 14. februar 2006
Skive: Gentagne gange havde en nu 43-årig kvindelig pædagog samleje med drenge
i alderen 14 til 16 år.

BT - 5 april 2006
Delaware, USA: En 34-årig lærerinde dyrkede sex med sin kun 13-årige elev 28 gange på en uge.
Drengens 12-årige kammerat fik lov til at kigge på.

1. marts 2006
USA: 36-årige Wendie Schweikert ... havde sex med en kun 11-årig elev

15. december 2005
Sussex, England: En 30-årig kvindelig lærer er blevet straffet for at have overdynget
en 16-årig elev med sex-sms'er på mobilen. Ligesom hun også er dømt for at have kysset ham.

BT - 10. august 2005
Sverige: En 31-årig lærerinde anklages for at have indledt et seksuelt forhold til en 15-årig elev.

BT - 13 august 2005
USA: Anlager Dale Potter hævdede at Pamela Rogers havde en tre måneder lang seance
med eleven på mellemskolen i McMinnville i staten Tennessee.
Når drengens forældre sov, sneg lærerinden sig ind i hjemmet.
Ifølge anklageskriftet har hun haft 15 sexsuelle møder med den 13-årige dreng.

USA har på det seneste oplevet en række sager, hvor kvindelige lærere har haft sex med deres elever.
Lærerinden Debra Lafave på 24 år, blev afsløret i at have sex med en 14-årig elev i Florida.
Hun skal i retten til december. (hun risikerer 15 års fængsel).

Også den 42-årige lærerinde Sandra Geisel venter på at blive dømt.
Hun har haft gruppesex med 16-årige drenge på en katolsk skole i Colonie, New York.
(hun risikerer 16 års fængsel)

Hidtil strengeste straf er tilgået den 43-årige Kay Letourneau, som fik over syv års
fængsel for at have seksuelle forhold til en mindreårig elev.
En sag der gik verden rundt for en del år siden.

Anonym sagde ...

Ulla jeg synes du igen fremturer med din feministiske chauvinisme og denne gang med moralske panik om den ‘pædofile mand’.
Det vil klæde dig at være mindre forudindtaget - jeg spørger mig selv hvorfor mon du er så vred på mænd?

---------------------------------
URBAN - onsdag den 29. september 2004

Rettens hammer falder sjældent over kvindelige sexforbrydere

Af Lars Fogt

15 ud af 100 sexmisbrugte børn er krænket af en kvinde, men kun sjældent ender en sag mod en sexforbryder i retten. I Sverige får kvindelige sexforbrydere endda lavere straf.

I maj blev en 37-årig kvinde i Skjern dømt for at have misbrugt sin 12-årige datter sammen med sin samlever. Sådanne sager mod kvindelige sexforbrydere er der langt i mellem.

URBAN har optalt alle sager om blodskam og sædelighedsforbrydelser fra 1998-2002. Her er der faldet dom over 807 mænd mod kun 25 kvinder. Det betyder, at kun tre ud 100 på anklagebænken som sexforbryder i Danmark er kvinder. Men tallet burde være fem gange så højt, da 15 procent af alle sexofre er blevet misbrugt af en kvinde.»Vi står altså med en masse ofre uden nogen forbrydere. Det er jo et voldsomt misforhold, hvor forsvinder de hen? Hvorfor ender deres sager ikke i retten?« spørger Kristian Ditlev Jensen, der har skrevet en bog om at være offer for sexmisbrug, og nu er formand for Fonden mod Incest.

Et par forklaringer kommer fra Støttecenter mod Incest. I følge deres nye beregninger, er 29,6 procent af de mænd, som de har i behandling for at være sexmisbrugt som børn, blevet krænket af en kvinde. Eller helt præcist otte ud af 27. Seks af dem endda af deres egne mødre.»Det lyder simpelthen så fremmedartet for vores forestillinger om sexforbrydelser, når en ung mand siger, at han blev misbrugt af en voksen kvinde. Man tror ikke på, at han har lidt overlast. Det viser endnu en gang, hvorfor vi skal bryde tabuet,« siger Lone Lyager, der leder støttecenteret.Det er ikke bare tiltroen, der mangler.

Hele det kriminalpræventive system er slet ikke er gearet til kvindelige krænkere. Lone Lyager har selv været ansat hos Kriminalforsorgen.»Der mødte jeg flere gange kvindelige sexmisbrugere, der søgte behandling. Men der var ingen hjælp at få,« siger hun.

Ingen tal i Danmark

I 1999 viste en svensk undersøgelse, at kvinder anmeldt for sexforbrydelser sjældent ender i retten. Man undersøgte 110 anmeldte sager – kun 17 førte til en retssag. Faldt der endelig dom, blev kvinden ofte frikendt eller dømt mildere end mænd i sammenlignelige sager.

En tilsvarende undersøgelse er ikke lavet herhjemme.»Men blev den lavet, ville den give samme resultat i Danmark,« siger Lone Lyager.Det har ikke været muligt at indsamle oplysninger om, hvor hårde domme mænd får i forhold til kvinder i sager om sexmisbrug i Danmark. Politiet understreger dog, at de lægger lige så stor vægt på at opklare sager mod mandlige som kvindelige krænkere. Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg forklarer:»Det er jo et emne, der i vidt omfang er tabubelagt, og som bryder med vante forestillinger.

Misbrug af børn er under alle omstændigheder afskyeligt, hvad enten det er begået af mænd eller kvinder.« Juraprofessor Eva Smith, der er formand for Retssikkerhedsrådet, har længe beskæftiget sig med misbrugte børns retssikkerhed. Hun så gerne en dansk undersøgelse af domme mod kvindelige sexkrænkere.»Jeg har dog svært ved at forestille mig, hvordan kvinders misbrug af børn kan være lige så alvorligt som mænds. Psykologer har af og til en anden definition på overgreb end den som bruges i retten,« siger hun.

Anonym sagde ...

Jamen vi flyder da også i kvindelige pædofilsager herhjemme, måske det er derfor det nærmest er en sentation når det er en kvinde der er gerningsmanden.

Det er muligvis derfor at journalisterne kaster sig over fra sager fra England,USA,Tyskland osv osv....Nå ja og så en sag fra Tønder, hvor konen vist så vidt jeg ved ikke er dømt endnu.

Derfor er det nok mere fornuftigt at beskæftige sig med den gruppe hvor langt de fleste pædofile befinder sig eller rettere 99 % af dem er, nemlig Mandekønnet.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jacob, hvor ser du vrede? Hvor ser du panik? Jeg er ikke spor vred, og jeg er da slet ikke i panik. Og en vigtig ting: selv hvis jeg vitterligt var vred og panisk, så kunne jeg teoretisk set godt have ret alligevel. Man skal ikke årsagsforklare folk. Man skal lytte til deres grunde.

1. Hvad er årsagen bag holdningen (causa efficiens)?
2. Hvad er grunden bag holdningen (ratio, rationalet)?

Til sagen: Du nævner to danske eksempler, som jeg netop tog højde for i det første indlæg. I det ene eksempel stod en psykopatisk mand bag det hele (omend konen svigtede totalt af frygt for ham). I det andet tilfælde har jeg insiderviden (2. hånds, men alligevel): den kvindelige pædagog blev presset til sex af to store muslimske knægte, begge indsat på en lukket døgninstitution, absolut ikke forsagte små lam. Det var deres initiativ, de afpressede hende til ikke at sige noget, hun var dum nok til at fortie det første gang, og så var det for sent.

Jacob, det kan være den slags, der gør, at kvinder dømmes så mildt. Knægtene har måske i mange tilfælde selv været drivkraften bag. Det ved hverken du eller jeg, men den slags detaljer har dommere og nævninge. Vi må gå ud fra, at det er den slags, der ligger til grund for milde domme.

At kvinder skulle stå for 15 procent af overgrebene, hvem siger det? Jeg forstår ikke helt artiklens antydning af, at kvinderne smyger sig uden om retssystemet..?

At sagerne ikke får en ordentlig behandling, at de aldrig kommer i retten, foretrækker man jo normalt - både i forhold til mænd og kvinder - at tolke på den måde, at der mangler bevis, at sagen ikke holder?

Ovenstående retslige problemer gælder jo mange sager med børn indblandet. Det forbliver en mistanke, som man ikke kan bruge til så meget: var han/hun skyldig alligevel?

Bundlinien er, at kun 3 procent af de dømte er kvinder. Skal vi ikke holde os til det. Og når de får mildere straffe, så har jeg så meget tiltro til retssystemet, at det skyldes formildende omstændigheder.

De amerikanske eksempler om unge lærerinder og 16-årige drenge, - de får altså ikke alarmklokkerne til at bimle hos mig. Det kunne ske for enhver af os. Så længe det er med fuldt samtykke og der ikke er tale om en storstilet rovdrift på 16-18-årige, men om et enkelt ligeværdigt forhold, så kan jeg personligt ikke se problemet...

Det er bestemt nødvendigt at have en lov imod sex med betroede unge, men alt efter omstændighederne er det vel ikke noget at putte folk i fængsel for i årevis.

Anonym sagde ...

Ja mænd begår de fleste sædelighedsforbrydelser, men det vi være direkte forbryderisk at undtage kvinder fra at skulle have børneattester:

Støttecenter mod Incest:
1/3 af de mænd, som har været i behandling for at være sexmisbrugt som børn, blevet krænket af en kvinde. (8 ud af 27). 6 af dem endda af deres egne mødre!

Måske disse misbrugte drengebørn med ødipus-kompleks vokser op og bliver selv sex-forbrydere?

Kristian Ditlev Jensen, forfatter af en bog om at være offer for sexmisbrug:
Hans erfaring er at 15 % af alle sexofre er blevet misbrugt af en kvinde.
Men netop disse sager ender ikke i retten?

Fordi kvinder ikke har en penis at penetrere med, har børnene jo nok ikke taget skade synes man at tænke!

I stedet for at fritage kvinder, skulle man snarere undersøge dette tabu-belagte område nærmere!

Vil du påtage dig ansvaret for at en kvindelig pædofil slipper ind i systemet?

De amerikanske eksempler er i lige så høj grad med 11-12-13 årige børn, men det er måske også OK? "Det kunne ske for enhver af os" skriver du jo.

og er det virkeligt helt irrelevant fordi det er kvinder fra USA? Næppe.

Anonym sagde ...

Din tiltro til retssystemet er rørende, næsten lige så rørende som den skepsis, du og kønsfæller havde, inden kvinder og de feminine værdier erobrede vesten.

Hørt om søstersolidariske kvindelige psykologer der får mænd dømt på pigefantasier?

Falske erindringer?

Koner, der vil skilles og sikre sig børnene ved en rask lille incestanklage?

Kan du overhovedet sandsynliggøre at du og dine kønsfæller hører hjemme udenfor fængslerne?

Hammouti sagde ...

Ulla, jeg studsede over en enkelt ting i den post, som jeg ellers er meget enig med dig i: du nævner en episode, hvor muslimske knægte voldtog en kvinde.

For det første: hvor ved du fra, at de var muslimer? For det andet: vil det så sige, at alle de andre eksempler, du nævner, er voldtægter begået af kristne fyre? Og for det tredje: er det værre at blive voldtaget af en muslim end af en kristen?

Er voldtægt ikke en voldtægt??

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jacob, du skriver:
1/3 af de mænd, som har været i behandling for at være sexmisbrugt som børn, blevet krænket af en kvinde. (8 ud af 27). 6 af dem endda af deres egne mødre!

Husk, at drenge kun udgør en lille procentdel af ofrene. Jeg husker ikke det nøjagtige tal, men et slag på tasken kunne være 25 procent. Disse 25 procent er hyppigst (66 procent) blevet krænket af mænd. Og hvis det er rigtigt, at 3/4 af den sidste tredjedel (dem med kvindelig gerningsmand) er krænket af deres egen mor, så er der godt nok ikke mange kvindelige pædofile tilbage at fange ind via børneattesterne. Man skal jo ikke have børneattest for at blive mor.

Hvis dataerne om de 15 procent kvindelige gerningsmænd bare er Kristian Ditlev Jensens erfaring, så er det et lidt tyndt grundlag, er det ikke? I forhold til simpelthen at se på antal dømte.

Hvad det angår, er det lidt sjovt, at Kimporator kritisk peger på, at der dømmes for mange. Jacob peger kritisk på, at der dømmes for få. I kan for så vidt begge to have ret, for selvfølgelig er retssystemet ikke uden problemer. Folk er blevet uretfærdigt dømt af latterlige socialrådgivere med alt for meget magt, det har du helt ret i, Kimporator. Heraf dog også en del kvinder, så vidt jeg husker. Andre folk går uden tvivl uretfærdigt fri. Men alt det er bare spilfægteri, er det ikke? Der er jo ikke reel tvivl om fordelingen af pædofile tendenser mellem kønnene (mht. betroede unge over 15 handler det ikke om pædofili; det er en lidt anden genre).

Min pointe er egentlig bare: kan det slet ikke lade sig gøre at gå lidt pragmatisk til værks, når omstændighederne er, som de er? Man kunne gå langt mere præcis efter risikogruppen. Ingen kan betvivle, at undersøgelsen af kvinder er 100 procent overflødig i forhold til den reelle fare, de udgør. Så det er et valg, der udelukkende bygger på ligestillingsdogmer. Det kan man så også vælge, men så må man indrømme det og lægge det klart frem.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jeg tror i øvrigt ikke på alt, hvad pædofilidømte i behandlingsdom fyrer af til en naiv psykolog. At de er blevet krænket af deres mor, det kunne godt være en fed løgn.

I øvrigt viser undersøgelser, at behandlingsdomme stort set er virkningsløse. Så på et eller andet niveau er der jo nok en del ævl og løgn på de møder.

Anonym sagde ...

Ulla skriver
undersøgelsen af kvinder er 100 procent overflødig i forhold til den reelle fare

Naaah 100% kan den jo ikke være når der reelt er sager med kvinder involveret, men skal de sidste % så bare smutte gennem maskerne bare fordi de er kvinder?

Jeg er ærlig talt træt af dette mandehaderi - du må jo også se på at 99% af alle mænd er IKKE pædofile eller voldtægtsforbrydere.
Skal alle vi "uskyldige" så mistænkeliggøres særligt bare fordi vi er mænd?
Jeg skal love for at ligestilling kun gælder den ene vej! Det minder mig MEGET om laban-muslimernes måde at føre "dialog" på - det er kun gavnligt når min religion og min sag kan vinde.

Det er ufatteligt så hurtigt du er parat til at forskelbehandle og bortkaste alle principper om lighed og demokrati, bare for at dit eget køn skal få positiv særbehandling.

Dine ønsketanker:
Det skal blive mere besværligt at ansætte mænd fordi der skal attester til - og kvinder dømt for misbrug kan frit gebærde sig blandt børn og unge.
Samtidig skal enhver kvinde kunne få kørekort som 18 årig, mens unge mænd skal vente til 21 og dermed afskæres fra en lang række erhverv på grund af kønsdiskriminering?

Jeg ved ikke om du er værd at tage seriøs længere?

"Münchausen by Proxy-syndromet" hvor kvinder mishandler og i værste fald dræber deres egne børn findes ikke hos mænd. Skal denne sjældne lidelse så betyde, at vi skal behandle alle kvinder som om de potentielt har fået denne diagnose ??
Og dermed al forældremyndighed til fædrene nu !

En undersøgelse har vist at kvinder står bag ni ud af ti børnebortførelser til de skandinaviske lande.
Jaså - her må vi vist skride ind med restriktioner over for alle danske kvinder, som er udenlandsk gift.

Lad os dog indføre al den tåbelige kønsdiskriminering vi kan - jo tyndere grundlag des bedre.

For en god ordens skyld:
Jeg afskyr voldtægtsforbrydere - og pædofile nærer jeg et inderligt had til.
Men der var engang hvor man var uskyldig, til det modsatte blev bevist

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Vi kommer det nok ikke nærmere, Jacob, men det var fint at få spørgsmålet vendt.

Til Hammouti: Hvorfor skrev jeg, at de var muslimer? Jeg forstår, at du spørger. Men svaret må være, at deres religion fortæller noget om baggrunden, nemlig at disse store drenge tilhørte en gruppe af unge, ekstremt forhærdede, kriminelle indvandrere, som på det tidspunkt blev fanget ind i div. ungdomsfængsler (og hvad vi nu kunne finde til den del af dem, der var under 15, men allerede havde et langt synderegister).

Den flok stod bag en frygtelig masse vold og hærgen, og de var helt uden for pædagogisk rækkevidde. Og den afstand til det danske samfund har noget at gøre med, at de har et alternativt sæt af normer med hjemmefra, fx om danskerludere og svineædere. Så jeg syntes, at det var relevant.

Jeg siger ikke noget om, at "alle muslimer" er på den måde. Et eller andet sted kan det vel heller ikke nytte noget at "slå budbringeren ihjel", hver gang nogen siger noget negativt om nogle muslimer.

Det er vel et basalt faktum, at man sår en handling, og så høster man jo nok efterhånden et omdømme.

Anonym sagde ...

Jeg kan godtage idéen om at være pragmatisk, men man må undre sig over at du vælger at fokusere på problemer med mænd, når der er så mange med kvinder. Fordelingen af livskvalitet og magtbalance er i forvejen langt ovre på kvindens bane; at forrykke balancen ydelrigere, er døden for samfundet. Detaljer kan findes i mine gamle blogposter og i mit kommende projekt der forhåbentlig får premiere på fars dag (sig det ikke til nogen).. :-P

Anonym sagde ...

Det her var interessant læsning. Men uanset hvad du mener Ulla, så findes der også kvindelige pædofile og selvom det kun er få i forhold til mandlige pædofile, så skal de også forhindres i at arbejde med børn. Det kan godt være at du mener at det er spild af tid og penge at udstede børneattester for kvinder, men ville det ikke være en forskelsbehandling kun at tror at mænd altid er den pædofile? Jeg mener i et samfund der søger at få ligestilling mellem kønnene, så går det jo ikke at man automatisk kun mistænker den ene køn for en forbrydelse som begge køn er i stand til at begå. Desuden er der en stor fejl ved disse attester, virker kun hvis personen allerede er straffet - så vi beskytter ikke børn mod ustraffede mandlige eller kvindelige pædofile. Men attesterne er bedre end ingen kontrol.

Anonym sagde ...

BT har altså fundet frem til at der er næsten lige så mange pædofile kvinder som mæmd

Tilføj en kommentar