mandag, april 10, 2006

Fra nabogalaksen

Det danske samfund vil så gerne have indvandrere i uddannelse og arbejde, også gerne ind i foreninger og politik, og allerhelst også på tv-skærmen iført fuld uniform, så de kan spejle sig i spejlbilledet af... sig selv... Det tolkes nemlig altsammen som tegn på, at nu er de fuldgyldige, "committede" samfundsborgere, som vi ikke skal vente flere problemer med.

Efter den logik er det glimrende, når Al-MuJaHiiDa skriver på islamic.dk:

"Det jeg ønsker aller mest er at have med små muslimske børn at gøre.. Feks folk som er ude i kriminalitet, hvor jeg hjælper dem på rette vej.. Jeg vil inshâAllâh gerne undervise små børn i Islâm..".

ZaroX, der er administrator på forummet, svarer:

"Jeg synes det er en fornuftig vej søster. Ville være alletiders, hvis du kunne starte med at tage dig af børnene som små, og når de senere kommer i skole, at andre brødre\søstre kunne tage over opgaven, derfor skulle vi helst også have nogle lærestuderende. Jeg synes det en god strategi med Pædagog og Lærestuderende, så vi kan få en helhed og komme ind i systemet og livesverdenen".

Fra dette perspektiv gælder det snarere om at etablere et alternativt islamisk samfund i samfundet, så muslimer får sig en farbar livsvej igennem vantro terræn. Ærgerligt for velfærdsstaten, for alle dens bestræbelser går på at bevare og udbygge et homogent og fredeligt samfund, hvor alle har gode muligheder, og hvor der ikke er afgrunddybe kløfter mellem befolkningsgrupperne, hverken økonomisk eller socialt.

Bror og søster kalder man hinanden på de islamiske fora. Tonen er varm og kærlig, inkluderende. Og det er en kendsgerning, at vi ikke er med. Den vestlige kultur er simpelten ikke en del af referencerammen.

Kønnene markeres sådan her:
Der trækkes grænser. Den klareste grænse af alle går mellem muslimer og ikke-muslimer. Om man er inden for eller uden for den grænse er altafgørende. Dernæst tematiseres grænserne mellem sunniislam og shiaislam. Shiaerne på shiaonline.dk ser sig selv som mere frie og rationelle, mere spørgende. De gør grin med sunnierne på danimarki.dk, der har en væsentligt mere indebrændt stil og tætte forbindelser til de mere buldrende miljøer, vi har hørt så meget om for nylig.

Interne stridigheder
Harmen over hinanden blusser op og ned. Det hele drejer sig om, hvis islamiske kilder, der har autoritet.

De mest sindige, administratorerne, er bevidste om behovet for, at muslimer holder sammen og undgår splittelse. Splittelsen og det onde komme ikke fra Satan, men fra jøderne og amerikanerne, som
Loai fra ShiaonlineTeam skriver under Politik/"Vores fjender":

"Vores største fjender er ikke wahabierne, men amerikanerne og englænderne i irak, som prøver at skabe splid mellem shia og sunni. Takket være vores ulama, er det ikke lykkes for dem. De prøver med alle midler at forvære situationen for at blive i irak. De bruger zarqawi og andre navne som undskylning. Alle de bomber, som springes hverdag er kuffars værk, og hvis det ikke er direkte, så gør de det indirekte, ved at betale andre for at gøre det. Må allah swt straffe dem med den hårdeste straf inshallah.." Siden tilføjer han, at han selvfølgelig godt ved, at zionisterne står bag det meste.

Når tingene er ved at køre op i en spids, træder moderatoren til, fx Jiz her:
"Brødre, istedet for at tale sådan til hinanden, så lad os diskuterer dette emne på en højere plan, lad os ligge vores følelser og vrede til side.. [...] lad os bruge Koranen (al karim) til at få svaret på vores forvirring. jeg vender tilbage senere med ayat fra koranen der handler om hvem vi skal stå med, og hvem vi ikke skal stå med".

Altså: Rolig venner, nu skal jeg tjekke i Koranen. Al diskussion forsøger at basere sig på skrifterne, Koranen og Hadith (tekster om Muhammeds liv), og lader sig kun korrigere gennem henvisning til skrifterne. Vis mig en kilde, lyder det, og det drejer sig ikke om forskning og undersøgelser, men om Koran-citater. Sådan lyder det fra børn som voksne: "Vis mig en kilde".

Fundamentalistisk liveshow

Koranen er lov, al argumentation bøjer sig for den. Alligevel synes deltagerne ikke at have læst bogen, som står for dem som en stor og mystisk og kompleks verden, som kun skriftkloge rigtigt kan finde rundt i.

Som man i vesten forholder sig til verden som den uhyre kompleksitet, al vores sandhedssøgen retter sig imod at forstå, forholder disse diskussioner sig til islams religiøse skrifter, hvor tekstlige detajler skal studeres og tjekkes for autoritet og evt. rygter om løgn, bagvaskelse, fejlkilder, fatwaer, modsigelser fra andre kilder og disse andre kilders autoritet...

Som videnssystem synes det overordentligt ineffektivt. Omstændeligt og detaljeret og indviklet uden at man kan påberåbe sig nogen form for kritisk revision af tankegangen. Som administrator Abu Zakariya Saeed skriver på danimarki.dk: "Man må gerne tænke, så længe man holder tænkningen indenfor Sharî'ahs grænser og ikke går over i filosofi... Man må gerne spørge, men ikke hvis det indbefatter at man indsætter alle Ahl ul-Bid'ahs afvigende holdninger og fejlfortolkninger."

Siden skriver han:

"Og at hjernen skulle være "den helligste del af vores krop", det lyder mere som noget en folkeskolelærer har prakket dig på (eller måske en af dine Shî'ah-venner, da Shi'ismen jo tager al-'Aql (forstanden) som en lovgivningskilde)... Selv ville jeg nærmere tro at hjertet var den vigtigste kropsdel, da det er sædet for ens Îmân".

På islamic.dk lyder det i reglerne, at deltagerne ikke selv må kaste sig ud i Hadith-fortolkninger. Koranen er Allahs egne ord, men Hadith er en kompliceret sag med et hav af beretninger fra mere eller mindre autoritative kilder om Muhammed liv og levned. Et enormt tekstkorpus, der potentielt stritter i alle retninger. Det kan man ikke lade folk få frit slag med.


Holdningen er, at sand viden kun findes i religøse skrifter. Hertil kommer, at adgangen til at påberåbe sig rationalitet til at bearbejde, fortolke og aktualisere denne viden er forbeholdt autoriteter.

Sandhed og fortolkning
Shiaonline.dk er mere åben. En kvinde søger under Islam/"Muhammedanernes kvinder er undertrykte" hjælp til at fortolke et korancitat, eftersom hun er kommet i knibe i en diskussion med en vestlig kvinde. Citatet lyder:

"Dem af jeres kvinder, der begår umoralske gerninger, bring dem fire af jeres vidner. Og hvis de bekræfter dette, begræns dem da med et af hjemmets lukkede rum indtil døden rammer dem, hvis da ikke Allah skåner dem". (4.15)

En anden muslimsk kvinde er "hel vild chokeret": "Er der sådan et vers?", skriver hun, efterfulgt af 6 overraskede smileys, hvor øjnene er ved at trille ud af hovedet.

Først forsøger man sig med, at der vist er tale om en fængselsstraf, har én hørt. Så kaster en anden sig over, at der vistnok er et oversættelsesproblem. Han tager ansvaret, kvinderne skriver, at de er "så nervøse", er mænd og kvinder ikke lige i islam, de ønsker et svar. Manden må have tid, han vil vende tilbage... Alting kommer an på fortolkningen. Det er utænkeligt at sige: bullshit bog.

"Truthseeker" gør pinen værre ved at indsætte den engelske oversættelse, der er akkurat som den danske.

Shia Onlime Team "Loai" træder til:

"Fortolkningen er kort sagt, at hvis en gift kvinder har bedrevet hor, så skal hun bures inde i eget hjem, som er bedre for kvinden end i et fængsel, indtil Allah swt nedsender en anden dom i fremtiden, dvs. at det er en midlertidig dom, men man skal huske at det kun gælder, hvis betingelserne for at dømme personen er opfyldt… for i islam er det virkelig svært at en person dømmes. Pga. de mange betingelser Allah swt har sat.. Allah swt nævner i et andet vers, at dommen er gældende for begge parter, det står i den arabiske tekst, men der står ikke sura og vers nr. men jeg finder det frem inshallah.."

Man drejer mystikken, den potentielle uklarhed, så den retter sig imod oversættelse af den arabiske tekst. Reelt diskuterer man implikationer på basis af en ganske kort og enkel tekstbid, som det ikke kan tage mange sekunder at oversætte ganske ordret. Men man bilder hinanden ind, at den skriftkloge har en priviligeret adgang til et priviligeret, betydningsmættet arabisk sprog, hvor sandheden fra Allah findes, helt utvetydigt. Man bilder hinanden ind, at det ikke er en subjektiv fortolkning, men en uddragning af en intenderet mening. Og så slutter tråden.

En fortrolig eller en trussel?
Samme Truthseeker lægger andetsteds et langt og detaljeret indlæg ind med kilder, der beskriver meget uheldige egenskaber ved Muhammed gennem ting, han angiveligt har gjort. Han får følgende svar fra Shiaonline Team Abdullah:

"Kære truthseeker, nu ved jeg ikke om du er muslim eller ej.. og hvormeget du ved om islams og Profetens historie... Jeg må indrømme at jeg ikke har læst hele dit indlæg.. jeg læste hurtigt noget af beretningerne og deres kilder, og eftersom at jeg kan se at du bruger kilder som Tarikh Altabari og Sahih Albukhari, så kan jeg hurtigt give dig den konklusion: De beretninger er upålidelige, da du bruger upålidlige kilder.. Som shiamuslimer tager vi ikke vores bertninger fra disse bøger, men fra andre hadithsamlinger, såsom "Bihar Alanwar" og "Alkafi".. Men på samme tid så påstår vi ikke at alle beretningerne deri er sahih (sande).. Hvis du ønsker en diskussion så håber jeg at du kan fremføre beviser fra ovennævnte eller andre pålidelige bøger, indtil da så synes jeg ikke at der er nogen grund til at diskuttere.."

Sådan skærmer man sig imod kritik udefra. Folk, der siger én imod, er vantro eller vildledte "afvigere". Da man finder ud af, via én af administratorerne, at spørgeren er muslim, vistnok endda shia-muslim, så er der ingen ende på venligheden og hoppende smileyer, de ruller endda rundt på gulvet af grin. NÅ DA! Så går man straks igang med at undersøge sagen, eller rettere: hjælpe ham med at smide sine onde kilder i skraldespanden og finde ham et nyt sæt kilder. Så er den i vinkel.

Hovederne er fulde af sindrige ideer om sammensværgelser og forfalskning, man har et betydeligt mentalt forsvarsberedskab, men man kan åbenbart sætte en parentes om mistanken, når autoriteter beder om det: "Dette er er sandt, værsgo".

Indlæg slettes med god samvittighed. Man truer jævnligt med det, maner til besindighed. Enhver etisk dom henføres altid til, hvorvidt noget er pligt, tilladt, anbefalet eller forbudt for en god muslim. Også det at opføre sig anstændigt over for vantro, er dikteret af religiøse kilder. Der er ikke tale om en håndsrækning ud over Koranen, der er ikke tale om, at man kommer Vesten i møde, på mental neutral grund, i en fordomsfri og åben dialog. Man forbliver i sit fundament, også - måske især - når det gælder vesterlændinge og håndteringen af dem. Vestlige anerkendes ikke som ligeværdige, rationelle subjekter, hvis bidrag kan inddrages på lige fod. De er først og fremmest ikke-muslimer.

En fisk ved navn Allah
Under første gennemlæsning gik jeg ud fra, at det var børn, der diskuterede fisken med Allahs navn på, men det er faktisk også voksne mennesker, der diskuterer, hvorvidt Allah har skrevet sit navn på den fisk. Nogen kan se noget i de gule pletter, andre kan ikke.


Helin skriver: "hvis mn rigftig kigger på det sp ka an da se allahs navn". Team member Asadullah er ubøjelig og mener, at ethvert barn kunne have skrevet navnet pænere.

En anden kvinde skriver: "det jo en mirakel bror.. det er ikk efter at den ska stå nøjagtig eller ej, men det er for at bevise at hans navn er på alt.. og kan finde det alle mulig steder,, har du ikk set de træer der bukker sig som en der beder til gud.. hvorfor tror du de findes..?? og har de da opvokset af sig selv.. selvfølgelig NEJ, og det er allah der opstillede dem sådan..".

Muslim-Sister skriver: "Angående det træ, som laver ruku, så har jeg hørt, at det er falsk .. " Iraq-girl falder ind: "Altså det der mirakler er sande! Det beviser kun at Allah er over alt. Og det der med træet er også rigtigt, der er også blevet talt om det i de arabisk lande". Man bliver ikke enige, hvad man heller ikke behøver i dette tilfælde, for som en kvinde skriver: "jeg ved det ikk selv om det er falsk eller ej, men det r efter hva man selv tror på.. der er jo ikk fatwa med det.. vel?".

En fatwa? Nej, der er tilsyneladende ikke udstedt en fatwa desangående, ingen religiøse ordre fra skriftkloge har afgjort disputten én gang for alle. Her bør en elastisk hjerne forsøge at inddrage det svimlende perspektiv, at denne diskussion foregår i Danmark, at de bruger det danske sprog, som de har lært i danske folkeskoler (eller noget vi lader svare dertil), og så diskuterer de, om der er udstedt fatwaer om at tro på, at Allah har skrevet sit navn på en fisk... Det er en verden i verden. Helt selvsupplerende med rationalitet.


Den onde og den gode propaganda
Danimarki.dk er sunnimuslimsk. Kalder også sig selv Salafi-forum. Her er vi i den spidse ende. Man tolererer kun sunni-islam på siderne, og det er forbudt at linke til andre retninger. Man lagde følgende indlæg til shiamuslimerne på shiaonline.dk:

"Det er ufatteligt så dumme I tror vi er... Det var ikke særligt svært at spore jer til dette forum og denne tråd, alhamdulillâh og ganske som jeg og mine gode muslimske brødre havde forventet, sidder I og diskuterer propaganda-angreb på danimarki.dk. Nu er sagen klar... Ingen grund til fløjlshandsker. Alle tilmeldte på danimarki.dk som kan identificeres som Shî'ah eller som vi har stærk mistanke om er det bliver slettet fra forummet og deres IP blokeret, inshâ'Allâh. Vi tolererer ikke jeres afvigende propaganda".

Opbyggelig propaganda sætter man derimod stor pris på. Skulle man have glemt, hvad det hele handler om, kan man passende læse det lille epos "Bare én chance til!?" af
Miss Jihad Princess, lagt på islamic.dk og ophøjet til en plads på forumforsiden med versaler ved siden af: LÆS! LÆS! Det handler om dommens dag. Her blot en lille bid af en lang, malende tekst:

"Du står der, rædselsslagen. Som en muslim, bedte du aldrig din bøn. I Ramadhan havde du ikke lyst til at faste. Zakat tænkte du aldrig på. Selvom du havde nok penge til at tage på Hajj, så lød en tur til Caribien mere tiltalende.

Du kigger ned og håber at denne stilhed vil fortsætte forevigt. Så pludseligt, meget uventet, bliver dit navn kaldt. Abdullah, søn af Adam! Dit hjerte slår hurtigere og hurtigere. Du ryster nu. Din tur er kommet
".

19 kommentarer:

Anonym sagde ...

Hej Ulla -

din gennemgang er så god og belysende .

Faktisk mener jeg du burde sende denne til samtlige partier i Folketinget .

Det jeg frygter mest for indeværende er vores politikers manglende indsigt og viden om Islam og alle dens fraktioner, samt hvad disse står for .

Anonym sagde ...

I Robert Spencer: The Incorrect Guide to Islam and the Crusades kan du l�se, hvorfor der blev lukket for fortolkninger af koranen for ca 700 �r siden.
Ibn Warraq har skrevet om, hvordan man diskuterer med muslimer, og hvorfor deres p�stande om, at kun de som kan l�se arabisk er noget vr�vl.
The religious policeman skriver (han er saudi araber), hvorfor det ogs� er noget vr�vl, f.ex. er koranen skrevet p� oldarabisk, som stort set ingen nulevende araber evner at fatte, s� vi har lige s� gode foruds�tninger som muslimerne.

Jeg har alle teksterne - og bogen.

Anonym sagde ...

Det er en meget interessant og tankevækkende analyse du har skrevet. Virkelig godt.

Mvh.
Thomas

Anonym sagde ...

Læs her på engelsk:

The Salafi Position on Terrorism, Suicide Bombings, and Hijackings

http://www.spubs.com/sps/sLF/sLF.cfm?sc=channel&CID=3

Anonym sagde ...

hej ulla bulla! hehe

et lille link fra moi!

http://www.shiaonline.dk/forum/viewtopic.php?p=17747#17747

chao

Anonym sagde ...

Hej Ulla Nørtoft Thomsen.

Din gennemgang er så dårlig og **** at høre på !!

Med alle respekt, så mener jeg at du er så uvidne og endnu værre end Pia Kjærsgård ...

Anonym sagde ...

Sikke et snævrt syn på Islam. Du må være medlem af DF eller tilhænger siden du er sådan!

Anonym sagde ...

Hej Ulla..

Jeg synes din artikel er til at kaste op over.. Du bruger vores indlæg på de forskellige islamiske sider og fortolker din "egen" islâm.. Jeg skriver egentlig kun fordi jeg kan se du har brugt en af mine indlæg inde på Islamic.dk, til at fortolke noget som er helt hen i vejret.. Du burde undersøge det nærmere før du udtaler dig.. Og før du giver et forkert syn af Islâm..

Anonym sagde ...

Hej Ulla

Det er i og for sig en interessant tekst, som du har stykket sammen. Du er dog utrolig selektiv og roder rundt. Nogle af de mennesker, som du citerer er folkeskole elever, som søger svar og er let forvirrede, mens danimarki.dk's brugere er ret ekstreme og voksne salafier (og ikke sunnier, som du fejlagtigt skriver).

At mennesker søger svar i religiøse kilder er ikke noget særligt for muslimer.

Anonym sagde ...

Kan du se hvor glade de vandtro er for dit arbejde. Hvem er det du er det tjener for?

Anonym sagde ...

Assalmaleykumwarahmatullahiwabaraktu

Lahawlewalaquwat

Takbir Ulla-Khanem

Anonym sagde ...

jeg kan ikke helt finde ud af hvad det er du vil sige...du tager en nogle citater og tager det ud af deres kontekst, og bruger det som du ønsker....det er i høj grad præget af din normative holdning.
Beklager jeg bliver kun klogere på hvad du er for en person, og ikke så meget andet.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jeg er ked af at sige det, men nej. Jeg har ret præcist peget på citaternes kontekst hele vejen igennem. Hvilke diskussioner det drejer sig om har jeg beskrevet ret nøgternt.

Der er ikke så meget at misforstå, hvad enhver jo kan orientere sig om ved selvsyn inde på de forskellige fora.

Ordene er jeres egne. Ret kritikken indad, hvis I er utilfredse med dem.

Anonym sagde ...

Hej

Jeg har læst de steder som du citér fra og han fortælle at DU selv skriver fra en nabogalakse. Du har jo fuldstændigt misbrugt deres ord. De taler om dit, du bruger det til dat.

Har du aldrig nogensinde diskutweret med en veninde hvor du lige manglede kilder der bakkede dig op?

Er det forkert at en muslim siger: "vent med at diskutere det til I har kilderne på plads"

Jeg kan smage en form for hetz mod muslimer fra din side.

Det er sådan MENNESKER diskutere! Folk skal diskutere udfra kilder og ikke tomsnak!

Ulla, jeg må skuffe dig:

Vi folk, her på planet jorden vil med glæde sende NASA efter dig i "nabogalaksen". En skam at du lever der alene.

Anonym sagde ...

Hej Ullah!

Jeg er rigtig skuffet over din måde at udstille muslimer på!
Det er folk med spørgsmål i deres hverdag som de vil have besvaret jo, også finder du det okay at udstille deres spørgsmål som et kunst museum, så uvidne mennesker kan tilfredsstille deres hertz mod muslimerne!
Istedet for at du åbner en ny vej hvor dansker kan prøve at forstå muslimer, så vælger du heller en vej hvor du smider det hele i skraldespanden!
Jeg har nøje læst dit indlæg og kan tydeligt se at du hverken har haft ide for at skabe bro imellem parterne.
Det helt åbenlyst at din alder passer ikke til dit indlæg og omvendt!!
Som et voksent menneske burde du heller prøve på at sætte kræfter på at skabe bro imellem!
Som vi alle ved så lever vi alle med hinanden her i danmark og du hjælper på ingen måder lige nu for at vi alle får det bedre!

Alle mennesker leder efter sandheden; og det er lige fra at løse en ligning eller forstå hinanden eller forstå meningen med livet!

Prøv først at forstå at vi mennesker er forskellige lige meget hvor meget folk prøver at lave om på os!
Det er forskelligheden som gøre os smukke!

Du som har sat tiden til at skrive dette indlæg, men jeg syntes at du burde heller havet skrevet hvordan vi alle kan skabe en bro imellem muslimer og dansker!

hensigten i dit indlæg er på ingen måder positivt!
Du har lavet et stort selvmål og du får et stort minus fra mig til dig!


Havde du haft hjertet med i dit indlæg så havde jeg også kunne se det men du har bevidst valgt det fra!


Må vi alle blive kloge på mennesker som dig i vores hverdag for det er dig som gøre dagens danmark mørk og trist og ikke det danske vejre!


Min mening er kun forbeholdt for mig selv!

Peiman khalili

Anonym sagde ...

Tak for gratis reklame, Ulla :)

Mvh stifter af IslamiC.dk

Anonym sagde ...

Hej Ulla

Rigtig god, omend uhyggelig, artikel. Dine uddrag fra slamsiderne peger på, at integrationen af muslimer i vesten anno 2008 har trange kår, medmindre en eller anden kan finde et skriftsted i koranen, der siger "Kig op fra denne bog", og de efterfølgende hysteriske udfald mod dig, man kan læse her på siden, viser med al tydelighed, at du har fat i noget. Hvis man slår med en kæp i en flok hunde, så hyler den, der bliver ramt (til de muslimer, som burde have fulgt bedre med i dansktimerne, så er det en dansk talemåde).

Anonym sagde ...

I slam står empati i skjul
Erstattes af koranvid
Dog synger der en lille fugl
Om mensk’lighed og frihed

”Tilgiv, sæt fri”, den synger højt
”Og glem I blot koranen”
For allah gi’r den ej en døjt
Muhammad han var fanden

Demokrati forsvares må
Mod allah og sharia
Ellers vor verden vil forgå
For islam er en paria

Anonym sagde ...

LoL.. Det er jo ikke til at tage seriøst det her..gad vide hvor lang tid du har brugt på det her.
Et råd, FÅ DIG ET LIV.

Tilføj en kommentar