tirsdag, april 11, 2006

Til opklaring af sagen om indemuring af kvinder

Udgangspunktet er altså:

Sura 4.16. Og de af jeres kvinder, som gør noget usømmeligt, mod dem skal I kalde fire vidner fra jeres egne rækker, og hvis de bevidner (det), så skal I lukke dem inde i jeres huse, indtil døden rammer dem, eller Allah åbner en vej for dem.

Udover de eksakte praktiske forhold vedrørende indmuring og aflivning, som forbliver uklare, rejser der sig nogle spørgsmål:

Hvilke usømmelige handlinger drejer det sig om? Og gælder det samme for mænd?

Det følgende vers lyder (og det undrer mig, at man på det islamiske forum ikke kunne finde det frem til belysning af sagen eftersom det står lige bagefter, kort og klart):

Sura 4.17. Og hvis to (mænd) af jer begår noget sådant, så skal I straffe dem begge. Men hvis de angrer og forbedrer sig, så vend jer fra dem, thi Allah er tilgivende, Barmhjertig.

Det er dem samme handling, der tales om i de to vers, eftersom der eksplicit trækkes en reference bagud med ordene "noget sådant".

Hvilke usømmelige handlinger begås af to medlemmer af samme køn, enten "de af jeres kvinder" eller "to (mænd) af jer". Det eneste, der rigtigt giver mening, er at det handler om homoseksualitet.

Og jo, enhver kan se, at kønnene straffes helt forskelligt. Desuden kan mændene angre og slippe for straf, hvad kvinderne ikke kan. De må dø, medmindre Allah gør et mirakel.

Og nu er det svært at runde den af for en lille dansker som mig, for hvis jeg skriver, at muslimerne nok ikke følger Koranen i ovenstående, så er Fanden løs. Det er den størst tænkelige fornærmelse, selvom det ville være ment som en kompliment fra min side.

Og hvis jeg skriver, at muslimer nok foretrækker at følge Koranen i ovenstående, så er Fanden også løs, for så spreder jeg ondskabsfulde fordomme om, at islams tilhængere er uetiske og voldelige og barbariske.

Det er en double bind situation. Man er forpligtet på to alternativer, der udelukker hinanden. Man kan ikke vinde. Det gælder ikke bare mig. Det gælder i langt stærkere grad enhver herboende muslim, fordi en muslim er lænket til Koranen, Allahs egne ord. De er forbandede, hvis de følger dem, og de er forbandede, hvis de ikke gør.

Den slags double bind genererer en masse sofistisk støj: undtagelser, noter, sammenhænge, som kun Gud kan gennemskue, forskydning af problemet fra dets grundsubstans til alt muligt andet, fx at det hele er jødernes skyld eller at der er noget galt med oversættelsen.

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

..plus at det giver beskæftigelse og magt til skriftfortolkere, imamer som præster, for her har kristendommen og islam ikke meget at lade hinanden høre, altså hvad angår paradokser. Hør/læs enhver pastoral udgydelse, og der kommer mange af dem i de nærmeste dage, og du sidder totalt målløs.
Also sprach ein Atheist.

Anonym sagde ...

Og:

XXIV/6-7: As for those who accuse their wives but have no witnesses except themselves , let the testimony of one of them be four testimonies

og

(Koran 4:34) ...As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them, refuse to share their beds and BEAT THEM..

og m�rkv�rdigt nok i Paradis:

(Al Hadis, Vol. 4, p. 172, No. 34) Ali reported that the Apostle of Allah said, "There is in Paradise a market wherein there will be no buying or selling, but will consist of men and women. When a man desires a beauty, he will have intercourse with them."

Koran 52:24
Round about them will serve, to them, boys (handsome) as pearls well-guarded.

Koran 56:17
Round about them will serve boys of perpetual freshness.

Koran 76:19
And round about them will serve boys of perpetual freshness: if thou seest them, thou wouldst think them scattered pearls.

'Perfumed Garden' by Abu Nuwas:

O the joy of sodomy!
So now be sodomites, you Arabs.
Turn not away from it--
therein is wondrous pleasure.
Take some coy lad with kiss-curls
twisting on his temple
and ride as he stands like some gazelle
standing to her mate.
A lad whom all can see girt with sword
and belt not like your whore who has
to go veiled.
Make for smooth-faced boys and do your
very best to mount them, for women are
the mounts of the devils

Tilføj en kommentar