tirsdag, maj 16, 2006

ECRI´s rapport om Danmark

ECRI betyder skrevet. CRIE betyder skreget. Måske skulle "European Commission agains Racism and Intolerance" have valgt sidstnævnte navn, for når man læser i deres Tredje rapport om Danmark, så forstår man - hvis man ikke forstod det i forvejen, og det gjorde jeg ikke - at ECRI er en interesseorganisation for den samlede folkevandrerbevægelse.

De kalder sig "et uafhængigt organ til overvågning af krænkelser af menneskerettigeder, især i relation til racisme og intolerance". ECRI´s medlemmer er angiveligt "uafhængige og objektive og udpeges på grundlag af deres moralske indsigt og anerkendte ekspertise inden for områderne racisme, fremmedhad, antisemitisme og intolerance".

Hvad vil det sige at være udpeget på grundlag af sin moralske indsigt? Udpeg mig, jeg har stor moralsk indsigt inden for bullshit spotting og krokodilletårer: har man opført sig råddent over for sine søskende og er mor i farvandet, så er der kun én ting at gøre: at kæmpetude, tude meget, meget højere end den, man slog med en skovl. Og det er ECRI i en nøddeskal: "WHAH, det var ikke vores skyld, de gjorde det, så vi blev arbejdsløse og kriminelle og irriterende og slog loftet ud af voldtægtsstatistikkerne, WHAH!!".

Det er da også meget præcist det, der foregår. ECRI lever af NGO-aktiviteter. Som en regnorm tager blade ind i den ene ende og laver jord ud af den anden ende, så tager ECRI indvandrerinteresser ind i den ene ende og laver jura ud af den anden ende. Deres eksistensberettigelse er at være ét stort øre for indvandrerforeninger:

1. In accordance with its terms of reference, the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) shall:
- "review member States' legislation, policies and other measures to combat racism, xenophobia, anti-Semitism and intolerance, and their effectiveness;
- propose further action at local, national and European level;
- formulate general policy recommendations to member States;
-
study international legal instruments applicable in the matter with a view to their reinforcement where appropriate."

2. In undertaking this activity, ECRI may:
· "... be seized directly by non-governmental organisations on any questions covered by it."


3. Since its establishment, ECRI has sought to co-operate with non-governmental organisations (NGOs). For example, in 1994 it circulated a letter informing selected NGOs of ECRI's creation and, on the basis of a questionnaire, sought information from NGOs on legal and policy measures in force in member States.

4. ECRI's guiding principles and future role, adopted in December 1995, envisaged its activity would consist, inter alia, of:
· "maintaining on-going relations with NGOs dealing with the promotion and protection of human rights, especially those NGOs which enjoy consultative status with the Council of Europe, and examining any material, reports and observations which these NGOs might transmit to ECRI."


ECRI er på ingen måde et juridisk foretagende, det er et politisk.

Den aktuelle rapports perspektivet er pænt sagt heller ikke universelt, det er ikke neutralt og objektivt. Man forstår, at ECRI er en fagforening som alle andre: Flygtninge og Indvandreres Fagforening, FIF. Man kunne anbefale dem at lave et parti: Folkevandrerbevægelsens Unions Parti, FUP.

ECRI´s førstre rapport om Danmark, 1999
ECRI´s anden rapport om Danmark, 2000
ECRI´s tredje rapport om Danmark, 2006

Og de kan slå sig sammen med "Overvågningscenter mod Racisme og Fremmedhad" (EUMC), om hvis "Eurobarometer", Michael Pihl skriver:

"Slår man op i "Samfundsstatistik 2002", som anvendes i undervisningen i Gymnasiet lærer man at dele folk op i "tolerante" overfor "intolerante". Statistikken bygger på det såkaldte "Eurobarometer", som udarbejdes af EUs "Overvågningscenter mod Racisme og Fremmedhad" (EUMC), og den kategoriserer automatisk enhver kritik af indvandring og muslimsk kultur som "intolerant". Tilsvarende scorer man automatisk højt på "intolerance"-skalaen, hvis man mener, at indvandrere er mere kriminelle end gennemsnittet ganske uanset om det rent faktisk er tilfældet. Dermed kunne Eurobarometret da også nå frem til den vidtgående konklusion, at ikke mindre end 43 % af danskerne "erklærer sig helt eller delvist" racistiske.

At valgforskeren Hans Jørgen Nielsen beskrev Eurobarometrets konklusion og metode som "uvederhæftig behandling af data, tæt på manipuleret behandling af data" forhindrede ikke, at den blev taget dybt alvorligt i den danske offentlighed. På samme måde blev "tolerance "-begrebet misbrugt til fremme af en politisk korrekthed, som er direkte totalitær i sit forhold til anderledes tænkende, da en rapport fra ECRI under Europarådet sidste år definerede danskerne som intolerante racister og anbefalede censurlignende indgreb overfor pressen, suppleret med politisk korrekt indoktrinering i folkeskolen".


Så meget for EUMC, hvis opgave er at give os objektive, pålidelige og sammenlignelige data:
"The primary task of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) is to provide the Community and its Member States with objective, reliable and comparable information and data on racism, xenophobia, islamophobia and anti-Semitism at the European level in order to help the EU and its Member States to establish measures or formulate courses actions against racism and xenophobia".

Var der ikke også noget med en ulovlig takling af Østrig? Og var der ikke noget med en rapport, der blev tilbageholdt, fordi den viste, at det er muslimer, der står bag hovedparten af al altisemistisme i Europa?

(Grænseløse) Beate Winklers Årsberetning 2005

1 kommentar:

Christian Lindhardt-Larsen sagde ...

ECRI kalder grundlæggeren af islam for 'profeten'.

This newspaper thus published 12 such cartoons, one of which portrayed the Prophet as a terrorist.


http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ECRI/2-Country-by-country_approach/Denmark/Denmark_CBC_3.asp#P412_72337

Det moralsk anløbne ECRI lægger sig dermed i linie med FN rapportøren Doudou Diéne der løj om selvsamme tegninger.

http://bibelen.blogspot.com/2006/03/doudou-dood-it-again.html

Det værste er ikke at de venstredrejede MSM som Ritzau, Politiken eller DdR ikke har en kritisk tilgang til sådanne. Selv JP og specielt Berlingske kradser kun meget i overfladen.

I de næste dage vil de være fyldt med udtalelser fra Niels Erik Hansen, Henning Koch osv.

Tilføj en kommentar