tirsdag, maj 16, 2006

Europæerne spolerer skolegangen for indvandrere..

"Danmark giver indvandrere dårlig skolegang", lød Berlingskes overskrift, da de i dag berettede om en ny rapport fra OECD, baseret på en international sammenlingning af PISA-resultater. Man må dog tilføje: Det samme gør Holland, Belgien, Frankrig, Schweitz, England, Tyskland, Sverige, Luxembourg, Norge og Østrig. Vi har alle et skolesystem, hvor indvandrere falder tungt igennem og klarer sig markant dårligere end befolkningen som helhed. Se denne graf, der viser indvandrernes resultater, land for land (brug pile-tasterne, så kommer søjlerne).

Bertel Haarder kommenterer i Berlingske: "Det står ualmindeligt sløjt til. Kun halvdelen af de unge indvandrere får ordentlige skolekundskaber, og derfor får kun halvdelen nogensinde arbejde. Det er derfor, vi har udsat folkeskolen for en sand byge af forslag, der bl.a. har til opgave at give efterkommere af indvandrere en bedre start".

Se også denne graf, der viser indvandrernes arbejdsløshed, land for land.

Ifølge Berlingske viser undersøgelsen også, at indvandrernes modersmål og geografiske oprindelse kan have indflydelse på, hvordan indvandrerne klarer sig i de forskellige landes skolesystemer. F.eks. har Australien mange indvandrere fra England, New Zealand og Kina, mens tosprogede skolebørn i Danmark især kommer fra Tyrkiet og Pakistan. Det er kendetegnende, at f.eks. tyrkerne klarer sig dårligt i PISA i alle lande.


Jamen, hvordan er det muligt. Rigtige venstreorienterede gider ikke høre mere om kultur, kan jeg forstå. Fint, lad os snakke om noget andet. Lad os snakke om intelligens:

Helmuth Nyborg: Sessionsprøven er farveblind

1 kommentar:

Jens Nielsen sagde ...

"Rigtige venstreorienterede gider ikke høre mere om kultur, kan jeg forstå."

DET KAN ALTID DISKUTERES OM DET ER KULTUR, MEN BEKYMRINGEN BURDE GANSKE RIGTIGT LIGGE ET ANDET STED:

Dansk sprog og kultur nedbrydes uden skrupler

- det drejer sig ikke kun om indvandring, men også om nedbrydning og omdannelse af menneskesindet blandt børn og unge

Forræderiet udføres ikke i det skjulte, men ganske åbenlyst. Om tilsvarende tilgange til emnet om de øvrige nordiske nationalstater foreligger, kan vi ikke vide. Det ville være særdeles nyttigt for at kunne få ændret på forholdene, straffet de ansvarlige og for eftertiden at have kilder, der muliggør et opgør med historieforfalskningen der løbende pågår.

I forordet til Dansklærerforeningens udgivelser, Danskfagets danskhed (Peter Heller Lützen, 2002) – uden mange kommaer – står følgende:

"Danskfaget er i den forstand ved at nedlægge sig selv som dansk fag.. Det er ved at blive et internationalt kulturfag. Og det er godt. Kun ved at underminere forestillingen om at der findes en fælles kultur for indbyggerne i Danmark, kan man åbne og efterhånden afskaffe begrebet danskhed som pædagogisk og dannelsesmæssiget ideal. - Det mest hensigtsmæssige og hensynsfulde over for skolens og danskfagets brugere er at svække forestillingen om at der findes en dansk læsemåde. Det gør der heldigvis ikke længere. Danskfagets formål er derfor at undergrave danskheden. Selv om det er en anelse forvirrende at der stadig står 'dansk' på skoleskemaet, og selvom det formål aldrig er blevet formuleret, så er det det formål danskfaget med tiltagende begejstring har virket efter de seneste 40 år."

Den historiske baggrund for forræderi-projektet rettet mod den danske nationalstat findes på næste link. Vi er faktisk i stand til at følge den samlede udvikling og de stærkeste kræfter bag projektet helt konkret siden 1700-tallets Jean-Jacque Rousseau (med bl.a. bogen "Emile"), 1800-tallets W.G. F. Hegel, W. Wundt og i 1900-tallet på dansk grund med Sofie Rifbjerg (Klaus' faster), der i 1922 udgav reformpædagogernes verdslige bibel om pædagogik. Udviklingen ramte først USA i 1920erne (som altid i nyere tid)), sidehen tog det fart i Vesteuropa herunder i Danmark med 1960ernes sindelagteorier og de efterfølgende EU/UNESCO-projekter:

http://danmark.wordpress.com/2006/06/10/dansk-sprog-og-kultur-nedbrydes-uden-skrupler/

Senest har vi fået tidligere redaktør på dagbladet Børsen, magister Henning Fonsmarks særdeles veldokumenterede bøger "Historien om den dansk Utopi" og "Kampen mod Kundskaber", begge udgivet på Gyldendal, København henholdsvis 1990 og 1996.

Lidt om den plantagte kultur-erstatning her og i EU: http://www.lilliput-informatiom.com/revo.html

Af de nyere ting denne lille engelske indgang:
Most generally, abandonment of Enlightenment confidence in the achievement objective human knowledge through reliance upon reason in pursuit of foundationalism, essentialism, and realism. In philosophy, postmodernists typically express grave doubt about the possibility of universal objective truth, reject artificially sharp dichotomies, and delight in the inherent irony and particularity of language and life. Various themes and implications of postmodern thought are explored by Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty, Haraway, and Cixous.

Vi ved at de kommende nøglepersoner i Europa sendes på kurser for at indstudere disses nyeste teorier om udtryksformer og psykologi til fremme af Neu-Europa.

m.v.h.
Jens

Tilføj en kommentar