mandag, maj 08, 2006

Kunsten at kaste rædsel

Hvordan bliver mennesker sindssygt modbydelige? Kvinden på billedet er den 30-årige tv-journalist Atwar Bahjat, der for Al-Arabiya dækkede terrorslagterierne i Iraq, indtil hun selv blev passet op af to mænd i en bil. Ingen af de omkringstående hjalp hende, hun blev kørt væk, tortureret med en boremaskine og skudt. Det var i februar. Man gisner om, hvem der står bag. Den iranske Badr-milits er glad for boremaskiner som torturinstrument.

Nu i maj faldt den kvindelige journalist Hala Jaber fra engelske The Sunday Times over en video, optaget på mobiltelefon. På videoen ser man en person, delvis afklædt, med bind for øjnene og bagbundet, få halsen skåret over med en sløv kniv, altsammen filmet med mobiltelefon, imens der råbes "Allahu Akbar". Dvs. halsen skæres næsten over; halvvejs holder man en lille pause, imens en mand i militærstøvler er oppe at stå på staklen, så der vælter blod ud af sårene. Ofret bevæger hovedet, er stadig i live. Men så skæres hovedet endelig af og placeres på brystet lige foran kameraet. Hala Jaber kendte Atwar Bahjat personligt. Da hun ser videoen, er hun overbevist om, at det er Atwar Bahjat, der myrdes på så bestialsk vis.

Hala Jaber beskriver hvad hun tror er den virkelige hændelse i en artikel i The Times. De ting, som var uklare på videoen, har hendes frygt tegnet klokkeklart færdigt for hende. Som hun skriver: hun er selv kvinde, hun er selv journalist, hun har færdedes de samme steder og mange, mange gange tænkt på, hvad der kunne ske med hende. Hun publicerer den nyhed, at Atwar Bahjats endeligt alligevel ikke var så nådigt som bare at blive tortureret og skudt.

Efter alt at dømme - og der er ikke meget at dømme efter i et land, der har dræbt 60 journalister siden krigens start i 2003 - viser videoen i stedet den rituelle aflivning af en akkurat lige så uskyldig, men måske knapt så kendt, knapt så pæn, knapt så kvindelig nepalesisk arbejder.

Tilbage står fakta: det skete, mennesker behandlede andre mennesker på den måde. Og det virker. Det spreder skræk og rædsel. Det er terror. Det kræver ikke mange ressourcer. Det kræver bare en veludviklet evne til dramatisk iscenesættelse og en urokkelig, fast overbevisning, der udsletter den menneskelige samvittighed.

Ifølge det amerikanske udenrigsministerium lagde Irak jord til over hovedparten af de omkring 11.000 terrorangreb, der sidste år blev gennemført rundt om i verden. Flere end 14.600 mennesker blev dræbt ved de mange attentater. 8300 alene i Irak (Fyens Stifttidende).

Tilbage til det indledende spørgsmål. Hvordan bliver mennesker sindssygt modbydelige? Kan det være noget, de har drukket? Noget de har spist? Noget, de har læst?

Sura 2:217 ”Det er forskrevet jer at kæmpe, selv om I hader det. Men det kan være, at I hader noget skønt, det er godt for jer, og det kan være, at I elsker noget, selv om det er dårligt for jer, og Allah ved (besked), men I ved ikke.”

Sura 2: 219 ”Men sandelig, de som tror og som udvandrer og kæmper for Allahs sag – disse (er det som) håber på Allahs barmhjertighed. Og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.”

Sura 3:152 ”Vi vil kaste rædsel i de vantros hjerter, fordi de har stillet guder ved siden af Allah, for hvilke han ikke har åbenbaret nogen fuldmagt. Deres bolig er ilden! Og slem er de uretfærdiges hjemsted.”

Sura 3:158 ”Og hvis I bliver dræbt for Allahs sag, eller I dør, så er tilgivelse fra Allah og barmhjertighed visselig bedre end det de samler sammen."

Sura 4:85 ”Kæmp da for Allahs sag – du vil kun være ansvarlig for dig selv – og anspor de troende. Måske vil Allah holde de vantros krig tilbage, og Allah er stærkere i krig og stærkere til at give et eksempel ved straf.”

Sura 4:101 ”Men den, der udvandrer for Allahs sag, vil på jorden finde mange tilflugtssteder og rigdom (nok). Men den der går ud af sit hjem, idet han udvandrer til Allah og hans sendebud, og han så indhentes af døden – hans belønning påhviler visselig Allah, og Allah er tilgivende, barmhjertig.”

Sura 4:105 ”Og bliv ikke slappe i forfølgelsen af det vantro folk. Hvis I lider smerte, så lider de smerte, ligesom I lider smerte. Men I håber fra Allah, hvad de ikke håber. Og Allah er alvidende, alviis.”

Sura 5:34 ”Deres løn, som fører krig mod Allah og hans sendebud, og som anstrenger sig for at skabe oprør i landet, skal ene og alene være, at de dræbes eller korsfæstes eller at deres hænder og fødder hugges af på modsat side, eller at de fordrives fra landet. Dette vil være til skændsel for dem i denne verden, og i den kommende vil de lide en svær straf.”

Sura 8:15 – 8:17 ”Således er Allahs gengældelse, smag den da, og vid at ildens straf tilkommer de vantro.” 16. ”O I som tror, når I møder dem, der er vantro, på deres fremmarch, så skal I ikke vende dem ryggen.” 17 ” Og den, der en sådan dag vender ryggen, undtagen for at vende sig til slaget eller for at skifte stilling (og rykke over) til en (anden) afdeling, han har sandelig pådraget sig Allahs vrede, og hans tilflugtssted skal være helvede, og et slet rejsemål er det.”

Sura 8:66 ” O Profet, bliv ved med at opildne de troende til (at holde sig rede) til kamp. Hvis der er tyve af jer, som er udholdende, så skal de besejre to hundrede, og hvis der er hundrede af jer, så skal de besejre tusind af dem, som er vantro, fordi de er et folk, der ikke forstår.

Sura 9:20 ”De, som tror og udvandrer (fra deres hjem) og kæmper for Allahs sag med deres ejendele og deres liv, har den højeste rang for Allahs åsyn. Og disse er det som vil sejre.”

Sura 9:38 ”O I som tror, hvad fejler jer, at I klæber tungt til jorden, når der siges til jer: Drag ud til kamp for Allahs sag. Mon I foretrækker det nærværende liv for det kommende? Men det nærværende livs nydelse er kun ringe sammenlignet med det kommende.”

Sura 9: 39 ”Hvis I ikke drager ud, så vil han straffe jer med en smertefuld straf og indsætte et andet folk i jeres sted, og I kan ikke skade ham det mindste; thi Allah er mægtig over alle ting.”

Sura 9:123 ”O I som tror, kæmp mod dem, der lever nær ved jer af de vantro, og lad dem finde hårdhed i jer, og vid, at Allah er med de retfærdige”

Sura 28:59 ”Og hvor mangen en by, der frydede sig over sit behagelige liv, har vi ikke ødelagt. Og dette er deres boliger, som ikke har været beboet efter dem, undtagen lidet. Og det er os, som er arving til det hele.”’

Sura 47:36 ”Vær derfor ikke svage, så I opfordrer til fred, når I er overlegne. Allah er med jer og vil ikke berøve jer frugten af jeres handlinger.”

Hvis verdens muslimer skal tilbage på sporet, så kommer de ikke uden om at forholde sig overordentligt kritisk til den bog.

10 kommentarer:

Christianus sagde ...

Atwar Bahjat blev ikke halshugget. Hun blev tortureret og skudt. The Times og Halal Jabar, journalisten der skrev artiklen, har desvaerre ladet sig vildlede af videoens daarlige billedkvalitet.

Ofret i videoen er ikke Atwar Bahjat, men en stakkels ung nepalesisk mand. Den kvalmende bestialske henrettelse fandt sted i august 2004. Den originale videooptagelse viser foerst hovedafskaeringen. Derefter ser man 11 bagbundne nepalesere liggende paa jorden. En efter en bliver de skudt i baghovedet. Denne ondskabsfulde gerning blev begaaet af bande kurdiske muslimer, der kalder sig The Army of Ansar al-Sunna.

http://www.ogrish.com/archives/nepalese_hostages_execution_video_and_beheading_images_Aug_31_2004.html

Nepal er paa ingen maade involveret i krigen. De 12 fattige nepalesere kom blot til Iraq for at arbejde. Tro det eller ej, The Army of Ansar al-Sunna har ogsaa truet med at myrde 2 franske gidsler hvis ikke Chirac annulerer det officielle toerklaedeforbud der staar ved magt i alle franske skoler. Ja, det goer naturligvis ingen forskel at anti-amerikanske Chirac og hans lusepustende kujoner var imod invasionen.

Udviser vi den mindste form for eftergivenhed overfor saadanne muslimske barbarer vil det koste os dyrt...

C.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Du har ret!

http://www.cnn.com/2006/WORLD/meast/02/23/journalists.killed/

Tak for rettelsen.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Mere her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Atwar_Bahjat

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Sammenlign disse to billeder, første vistnok taget på morddagen.

Før: http://cache.boston.com/bonzai-fba/Third_Party_Photo/2006/02/24/1140768416_3982.jpg

Efter:
http://editorial.gettyimages.com/source/search/FrameSet.aspx?s=ImagesSearchState%7c0%7c0%7c-1%7c28%7c0%7c0%7c0%7c1%7c%7c%7c0%7c0%7c0%7c0%7c0%7c0%7c0%7c0%7c7%7c%7cAtwar+Bahjat%7c1125084063323127%7c0%7c0%7c0%7c0&p=7&tag=1

Hun ser hel ud, men de har flyttet hendes tørklæde fra hendes hår til hendes hals.

Jeg ved det ikke. Hvor er det sygt.

Anonym sagde ...

I skal kende dem på deres gerninger.
Ganske enkelt.
PB.

Lene sagde ...

Man kan vel også hævde at mennesket kan optræde sådan efter at være blevet undertrykt i generationer? Måske endda af den vestlige mand.......

Anonym sagde ...

Hvorfor ikke fjerne din lille fejloplysni ng.
Det ender jo med at den lille historie bliver sandhed.

PS hvormange af den slags barbariske mord fandt sted da Saddam sad på magten.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Indlægget er nu korrigeret.

Jeg vil gerne tilføje noget: Det er et vilkår, når man ønsker at formulere et eller andet om Mellemøsten (hvad jeg hidtil har afholdt mig fra at samme grund): kildernes troværdighed kan ligge på et meget lille sted.

Det går vel lidt fremad, og det skal nok blive bedre med tiden. Men det er på sin vis en historieløs region. Ingen ved med sikkerhed ret meget om, hvad der er foregået i tidens løb. Alt, hvad man læser, må man læse med dybeste mistro. Hvem ved, om det overhovedet stadig er muligt at stykke noget sammen af stumperne?

Sådan går det, når man ikke har en fuldstændig fri og uafhængig presse og offentlighed. Man vågner simpelthen en morgen og opdager, at man ikke ved en skid og at der i en radius på tusindvis af kilometer heller ikke er andre, der ved noget. Fordi den viden, man kunne have haft, er blevet klippet ud, brændt, omformuleret, blevet skudt eller fået skåret halsen over.

Anonym sagde ...

Lene said...
Man kan vel også hævde at mennesket kan optræde sådan efter at være blevet undertrykt i generationer? Måske endda af den vestlige mand.......


Christ...Den evindige sang, jamen føl du bare skyld og påtag dig ansvar for alt disse uciviliserede islamofacister finder på...JEG GØR IKKE !

Whodares

Anonym sagde ...

Man tror jo det er løgn, at der stadig findes mennesker som Lene.

"Det er den hvide, konservative, vestlige mands skyld det hele".

Nemli' ja!

Idiotien kender ingen grænser.

Tilføj en kommentar