torsdag, maj 11, 2006

Nationalitet og tolerance

Michael Böss skriver i en kronik i Berlingske 9/5-06, at danskerne skal "gentilegne sig nationen":

"Det indebærer en afvisning af det billede af Danmark, som vi ofte møder på den populistiske højrefløj: forestillingen om en etnisk og kulturelt homogen dansk nation". Det danske folk må "først og fremmest ses som et politisk fællesskab, et fællesskab grundlagt på lov og fælles behov for frihed i sikkerhed. Vi må hævde, at nationen eksisterer på et plan oven over de etniske og kulturelle forskelle".

Efter amerikansk forbillede skal nationaliteten være "tynd" hvad angår religion, levevis og private normer, men "tyk" i forhold til den politiske kultur, dvs. de værdier, som fælleslivet hviler på.

Der er mange gode grunde til at smække døren i for den slags forslag om at sætte nationalitetsfølelsen på afmagringskur. Mange af disse grunde kan findes i Karen Jespersens og Ralf Pittelkovs bog "De lykkelige danskere - en bog om sammenhængskraft" samt i Pittelkovs egen "Forsvar for nationalstaten". Man kan også bare sætte en Shubidua-CD på og køre en tur i sommerlandet. Nationalitetsfølelsen er der, den er positiv, venlig og rummelig. Vi er ikke snævertsynede. Vi kan godt lide forskelligheder i Danmark. Vi kan grine ad os selv, vi kan godt tåle kritik.

Asger Aamund skriver i Berlingske d. 26/2-06: "95 procent af danskerne er retlinede, socialt bevidste og ansvarlige borgere, der bekender sig til retsstaten, demokratiet og menneskerettighederne. Danskerne er et folk så anstændigt og menneskevenligt, som man finder det på kloden. Måske det var på tide at indstille hadekampagnen mod den danske befolkning og i stedet støtte og fremme integrationen og fællesskabet".

Den danske islamkritik er ikke motiveret af ønsket om at ophøje danskernes kulturelle smag og vaner til lov. Det paradoksale problem med et land som Danmark er netop, at vi er rummelige, vi er tolerante, vi er bevægelige. Som det tolerante og frie samfund, vi udgør, har vi det skidt med fanatisme og autoritetstro. Ser vi en bold af tabu, giver vi den et los. Ser vi magtdistance, giver vi den et spark over skinnebenet. Det sidder dybt i os. Vi kan ikke undvære vores frihed til trygt at kunne tale, tænke, sige autoriteter imod.

Den individuelle tankes frihed er en selvfølge for enhver, der lever i et åbent samfund, et bevægeligt samfund. Og det går ikke uden. Det går bare ikke.
  • Uden tro på ansvarlig individualitet kan man ikke leve meningsfuldt i et frit land.
  • Uden kritisk selvrefleksion kan man ikke trives i et land, hvor forskelle mødes og det bedre argument afgør, hvilken beslutning der tages.
  • Uden perspektivisme kan man ikke få ind i sit hoved, at ens synspunkt bare er et synspunkt blandt andre.
  • Uden en vis historisk bevidsthed kan man ikke fatte, hvor grundlæggende man kan tage fejl.
  • Uden en grundlæggende åbenhed og rummelighed kan man ikke forstå ytringsfriheden som princip.
  • Uden en tro på humanisme og menneskets ret og pligt til at være sin egen lovgiver, kan man ikke være tilhænger af demokratiet
Med andre ord: Uden en grundlæggende, dybt forstået anti-fundamentalisme kan man ikke manøvrere i et moderne samfund. Man kan faktisk ikke rigtigt holde det moderne samfundsliv ud; nøgenhed, bøsser, irriterende journalister, kyssende teenagere, fraskilte kvinder og så de satans kunstnere, der tegner Jesus med erektion og Muhammed med en bombe i turbanen.

Det danske samfund har været multikulturelt længe. Vietnamesere, kinesere, franskmænd, amerikanere, brasilianere og danskere lever ikke bare side om side, vi lever sammen, og kulturelle forskelle er kun et plus. Vi har nemlig en fælles bevægelighed i tanken, der gør, at vi kan komme hinanden i møde.

Danskerne mangler ikke viljen til at leve med forskelle. Vi mangler viljen til at leve med folk, der ikke vil leve med forskelle.

Og lad det så være Folkeoplysningens nye slagord: Det er ingen skam at være fundamentalist. Men det er en skam ikke at gøre noget ved det!

6 kommentarer:

Anonym sagde ...

phentermine buy online
phentermine c o d
phentermine cheap
phentermine cod
phentermine diet pills diet pills
phentermine diet pills
phentermine forum
phentermine hcl
phentermine mastercard
phentermine no prescription
phentermine on line
phentermine online consultation
phentermine online
phentermine overnight
phentermine pills
phentermine prescription
phentermine rx
phentermine shortage
phentermine successful stories
phentermine that accepts cod payment
phentermine weight loss
phentermine without a prescription
phentermine without prescription
phentermine
purchase phentermine online
purchase phentermine
side effects of phentermine
what is phentermine
without prescription phentermine
phentermine online

http://Urlcut.net/zz.jaa phentermine buy online
http://Urlcut.net/zz.jas phentermine c o d
http://Urlcut.net/zz.jad phentermine cheap
http://Urlcut.net/zz.jaf phentermine cod
http://Urlcut.net/zz.jag phentermine diet pills diet pills
http://Urlcut.net/zz.jah phentermine diet pills
http://Urlcut.net/zz.jaj phentermine forum
http://Urlcut.net/zz.jak phentermine hcl
http://Urlcut.net/zz.jal phentermine mastercard
http://Urlcut.net/zz.jaz phentermine no prescription
http://Urlcut.net/zz.jax phentermine on line
http://Urlcut.net/zz.jac phentermine online consultation
http://Urlcut.net/zz.jav phentermine online
http://Urlcut.net/zz.jab phentermine overnight
http://Urlcut.net/zz.jan phentermine pills
http://Urlcut.net/zz.jam phentermine prescription
http://Urlcut.net/zz.js1 phentermine rx
http://Urlcut.net/zz.js2 phentermine shortage
http://Urlcut.net/zz.js3 phentermine successful stories
http://Urlcut.net/zz.js4 phentermine that accepts cod payment
http://Urlcut.net/zz.js5 phentermine weight loss
http://Urlcut.net/zz.js6 phentermine without a prescription
http://Urlcut.net/zz.js7 phentermine without prescription
http://Urlcut.net/zz.js8 phentermine
http://Urlcut.net/zz.js9 purchase phentermine online
http://Urlcut.net/zz.jsq purchase phentermine
http://Urlcut.net/zz.jsw side effects of phentermine
http://Urlcut.net/zz.jse what is phentermine
http://Urlcut.net/zz.jsr without prescription phentermine
http://Urlcut.net/zz.jst phentermine online

Anonym sagde ...

Hello !.
might , probably curious to know how one can reach 2000 per day of income .
There is no need to invest much at first. You may commense to receive yields with as small sum of money as 20-100 dollars.

AimTrust is what you haven`t ever dreamt of such a chance to become rich
The company incorporates an offshore structure with advanced asset management technologies in production and delivery of pipes for oil and gas.

It is based in Panama with structures around the world.
Do you want to become really rich in short time?
That`s your choice That`s what you wish in the long run!

I feel good, I began to take up real money with the help of this company,
and I invite you to do the same. It`s all about how to select a proper partner who uses your savings in a right way - that`s it!.
I make 2G daily, and what I started with was a funny sum of 500 bucks!
It`s easy to start , just click this link http://udogunowun.freecities.com/lijuhymi.html
and go! Let`s take this option together to become rich

Anonym sagde ...

Hi !.
You may , perhaps curious to know how one can make real money .
There is no initial capital needed You may start to get income with as small sum of money as 20-100 dollars.

AimTrust is what you haven`t ever dreamt of such a chance to become rich
The firm represents an offshore structure with advanced asset management technologies in production and delivery of pipes for oil and gas.

Its head office is in Panama with offices around the world.
Do you want to become really rich in short time?
That`s your choice That`s what you desire!

I`m happy and lucky, I began to get income with the help of this company,
and I invite you to do the same. It`s all about how to choose a proper companion who uses your savings in a right way - that`s AimTrust!.
I earn US$2,000 per day, and what I started with was a funny sum of 500 bucks!
It`s easy to join , just click this link http://ulocefiq.100freemb.com/nemymif.html
and lucky you`re! Let`s take our chance together to become rich

Anonym sagde ...

Hello everyone!
I would like to burn a theme at this forum. There is such a thing, called HYIP, or High Yield Investment Program. It reminds of ponzy-like structure, but in rare cases one may happen to meet a company that really pays up to 2% daily not on invested money, but from real profits.

For quite a long time, I make money with the help of these programs.
I'm with no money problems now, but there are heights that must be conquered . I make 2G daily, and my first investment was 500 dollars only.
Right now, I managed to catch a guaranteed variant to make a sharp rise . Visit my web site to get additional info.

http://theblogmoney.com

Anonym sagde ...

Hi!
You may probably be very curious to know how one can make real money on investments.
There is no initial capital needed.
You may commense earning with a sum that usually is spent
for daily food, that's 20-100 dollars.
I have been participating in one company's work for several years,
and I'm ready to let you know my secrets at my blog.

Please visit blog and send me private message to get the info.

P.S. I make 1000-2000 per daily now.

[url=http://theinvestblog.com] Online investment blog[/url]

Anonym sagde ...

Hi there!
I would like to burn a theme at this forum. There is such a nicey, called HYIP, or High Yield Investment Program. It reminds of ponzy-like structure, but in rare cases one may happen to meet a company that really pays up to 2% daily not on invested money, but from real profits.

For quite a long time, I make money with the help of these programs.
I'm with no money problems now, but there are heights that must be conquered . I make 2G daily, and my first investment was 500 dollars only.
Right now, I managed to catch a guaranteed variant to make a sharp rise . Visit my web site to get additional info.

http://theinvestblog.com [url=http://theinvestblog.com]Online Investment Blog[/url]

Tilføj en kommentar