tirsdag, maj 16, 2006

Vise gamle bøger om voldtægt

Fagre gamle verden. Voldtægt findes ikke ifølge det gamle testamente. Kvindens vilje er simpelthen ikke en relevant vinkel at se begivenhederne fra, læs her, det er kort og præcist. Det er et stort fremskridt, at ingen længere tager Mosebøgerne bogstaveligt. Helt så heldige er vi desværre ikke med alle gamle religiøse værker.

Koranen er endnu tynget af kravet om at være hævet over tid og sted, eftersom den indeholder Allahs egne ord. Så man må sandelig håbe, at Koranen løfter sig betragteligt op over det gamle testamente, hvad angår voldtægt. Og en masse andre ting. Lad os se.

Koranen skelner skarpt mellem sex i ægteskabet, der er tilladt, og sex uden for ægteskabet, der karakteriseres som hor. I ægteskabet findes voldtægt ikke. Sura 2, 224: ”Jeres hustruer er (som) en ager for jer. Gå da til jeres ager, hvornår og hvordan I vil men send noget godt forud for jeres sjæle. Og frygt Allah og vid, at I skal møde Ham. Og bring glædeligt Budskab til de troende.

Ifølge Hadith må kvinden ikke afvise sin mand, "end ikke på en kamelryg": "Gud forbander en kvinde, der afviser sin mands tilnærmelser under dække af at have menstruation, når dette ikke er tilfældet" (SHA'RANI). "Jeg proklamerer ved Gud, at en kvinde ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Gud før hun har opfyldt sine forpligtelser over for sin mand. En hustru bør aldrig afvise sin mand, selv om det måtte være på kamelryg" (IBN HANBAL 780-855).

Hadith kan diskuteres, men det kan Koranen ikke. Ifølge Koranen skal kvinden adlyde sin mand: Sura 4,35: "Derfor er de retfærdige kvinder de lydige (og) de som vogter over det usete med Allahs hjælp. men dem, fra hvis side I frygter oprør, skal I formane og lade alene i deres senge og (hvis disse ting ikke hjælper) straffe. Men hvis de adlyder jer, så søg ingen vej (til straf) over dem, thi Allah er ophøjet, stor".

Spørgsmålet er ikke, hvorvidt kvinden samtykker eller ej, men egentlig bare, om manden har retmæssig adgang til hende eller ej. Sura 2:188 "Det er jer tilladt at have kønsligt samkvem med jeres hustruer om natten i fasten. De er en klædning for jer, og I er en klædning for dem. Allah ved, at I var uærlige over for jer selv, derfor har han nådigt vendt sig til jer og skænket jer denne lettelse."

Sura 23,6-8: ”Og de, som vogter deres kønsdrift, undtagen når det drejer sig om deres hustruer eller deres kvindelige krigsfanger, for så skal de ikke dadles. Men de, der begærer ud over dette, er overtrædere."

Sex med en anden mands "ærlige kvinde", altså en jomfru eller en gift kvinde, som man ikke har adgang til, udløser straf for hor. Sura 24:3 ”Den kvinde, der bedriver hor, og den mand der bedriver hor, giv hver enkelt af dem hundrede piskeslag, og hav ikke medlidenhed med dem i udøvelsen af Allahs dom, hvis I tror på Allah og den yderste dag. Og lad en flok af de troende være vidner til deres afstraffelse.Det gør tilsyneladende ingen forskel, om man har kvindens samtykke eller ej. Det afgørende er, om kvinden er tilladt eller forbudt for manden. Prisen for hor er 100 piskeslag. Til hver.

Straffen for at være en horemand er, at man kun må gifte sig med en horekvinde. Sura 24,4: "Den mand, der har bedrevet hor, kan kun ægte en kvinde, der har bedrevet hor, eller en afgudsdyrkerske, og den kvinde, der har bedrevet hor, kan kun en mand, der selv har bedrevet hor eller en afgudsdyrker, ægte. Og dette er forbudt for de troende." Vel en ulyksaling arv fra det gamle testamente, der forordner det så viseligt, at voldtægtsmanden som straf skal gifte sig med sit offer. En kvinde, der har deltaget i hor, herunder voldtægt, falder markant i værdi.

Den troende kvinde har selv ansvaret for at undgå at friste nogen. Det er her, sløret og andre sikkerhedsforanstaltninger kommer ind i billedet. "På Muhammed tid var det strategisk vigtigt at kunne kende muslimske kvinder på deres klædedragt, for eksempel under et erobringstogt, hvor de ikke-muslimske kvinder blev fordelt som slaver mellem de muslimske mænd. Muslimske kvinder måtte derimod ikke forudlempes", siger Tina Magaard, Ph.D. fra Århus Universitet i JP 14/5-06.

Man støder af og til på den opfattelse, at en kvinde ifølge Koranen kun kan få en mand dømt for voldtægt, hvis hun har fire vidner. Imidlertid handler påbudet om fire vidner ikke om voldtægtssager, men om sager, hvor nogen anklager andre for hor eller ægteskabsbrud. Sura 24,5: "Og de, der bagvasker dydige kvinder, og som derefter ikke kommer med 4 vidner, dem skal I give firs piskeslag og modtag aldrig mere vidnesbyrd af dem". Det er horanklager, der kræver fire vidner. Der er streng straf for grundløse horanklager.

Krigsfanger/tjenestepiger/slaver er tilladt, eftersom de ikke tilhører andre troende mænd. Om de er eller var gift med en af deres egne, spiller ingen rolle for adgangsretten. 4,25: "Og (forbudt er yderligere) gifte kvinder med undtagelse af krigsfanger". Krigsfangens ægtefælles er sandsynligvis dræbt eller jaget på flugt. Han er desuden en fjende, han er ikke relevant.

Det er sådan set konklusionen: sine hustruer og sine krigsfanger - fjendens, de vantros kvinder - kan man ifølge Koranen benytte sig af, som man vil.

Voldtægt? Akkurat ligesom det gamle testamente synes Koranen ikke at operere med konceptet. Det nærmeste, man kommer det, er denne: "Og tving ikke jeres tjenestepiger til hor, hvis de ønsker at bevare (deres dyd) , for at søge jer denne verdens goder. Men hvis nogen tvinger dem, så er Allah visselig, efter at de er blevet tvunget, tilgivende og barmhjertig (mod dem)".

En engelsk oversættelse peger på, at det, der forbydes ovenfor slet ikke er voldtægt, men prostitution: "And do not force your maids into prostitution for your own worldly gains when they themselves want to keep chaste; and if anyone forces them into it, after such a compulsion Allah will be forgiving and merciful to them.” Surah Al Nur 24:33. Hvis denne oversættelse er rigtig, så må muslimske mænd bruge deres slaver/tjenestepiger som det passer dem. De må bare ikke låne dem ud for penge.

Det skal dog retfærdigvis siges, at de voldtagne slaver/tjenestepiger ifølge begge oversættelser kan forvente tilgivelse og barmhjertighed fra Allah for deres meddelagtighed i hor.

Hvilken kategori nutidens europæiske kvinder hører under, kan man så fundere lidt over.

6 kommentarer:

Anonym sagde ...

Jeg finder det usmageligt at du atter reklamerer for islam!

Anonym sagde ...

LOL ! ja det er godt nok strengt at du sådan frister svage sjæle til at konvertere!

Anonym sagde ...

Det er godt nok dejligt at du endnu engang viaer at du befinder dig i en osteklokke.

Anonym sagde ...

Dette handler ikke lige om dit indlæg, men om kvinder og muslimsk tørklædebrug på sygehuse og på plejehjem.

Læs artikler i Ugeskrift for læger, for der er interessant !debat om lægers ret til at skilte og reklamere med profeten via brug af tørklæde, uanset patientens tilstand eller trosforhold.

Patienter af alle trosretninger påduttes det muslimske kvindelige emblem for islam=tørklædet.

Der tages ikke hensyn til religionsfrihed for dem, der ikke er muslimer. De tvinges til at se muslimske religiøse tørklæde på læger, sygeplejersker.

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page?_pageid=33,15697027&_dad=portal&_schema=PORTAL

Der er flere forskellige artikler om samme emne. Bl.a. skrevet af et par af medlemmerne af KvinderForFrihed.dk

Anonym sagde ...

Jeg må indrømme at du har fortolket Koranen på den måde som du har lyst til at forstå. Men du har ingen ret til at lære noget forkert til dine læsere.
Kvinden må ikke vende sin ryg til sin mand er ikke forstået på den måde som du har fattet det på. Det må gerne ske at kvinden ikke har lyst eller træt, men det må ikke ske for ofte at manden ikke får noget sex og mister sin kærlighed til sin kone. Istedet for man vender ryggen til sin mand og siger man ikke ved skal ægtefæller tale om det og manden skal respektere kvindens holdning og ikke presse hende. Ellers går det indefor voldtægt. Kære Ulla undersøg Islam meget nærmere før du skriver et indlæg fuld af løgn.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Hvem er det, der finder på? Hvor i Koranen står alt det, du nævner her?

Men hvis det kan trøste dig, så siger Paulus følgende i det nye testamente:

1. Korinterbrev kapitel 7

"7 Spørgsmål om ægteskabet
Og nu til de spørgsmål, som I stillede mig i det brev, I skrev til mig. Mit svar er: Det er godt for en mand ikke at gifte sig, men det er ligeledes godt, at hver mand har sin egen kone, og at hver kvinde har sin egen mand. Ellers kan I let falde i den synd at have seksuel udfoldelse uden for ægteskabet. Manden bør give sin kone alt, hvad der er hendes ret som gift kvinde, og konen bør give sin mand, hvad han har ret til at forvente. En kvinde, der gifter sig, har ikke længere den fulde ret til at råde over sit legeme, for hendes mand har også ret til at råde over det. På samme måde har manden heller ikke fuld ret over sit eget legeme, for det tilhører også hans kone. Derfor må I ikke afvise jeres ægtefælle, undtagen hvis I bliver enige om, at I for et begrænset tidsrum vil afholde jer fra seksuelt samliv, så I mere uforstyrret kan have tid til bøn. Så skal I leve sammen igen, for at Satan ikke skal friste jer, når jeres drifter bliver jer for stærke".

http://www.udfordringen.dk/bibel/kapitel.php?ID=46&nr=7

Tilføj en kommentar