tirsdag, juni 13, 2006

10. klasse som social elevator

Som skolebestyrelsesmedlem får man Skole og Samfunds nyhedsbrev, og i dag klikkede jeg forventningsfuldt ind. Der skulle nemlig foreligge dokumantation for, at 10. klasse spiller en stor rolle i nedbrydningen af den sociale arv. Lad høre:
"Undersøgelsen viser at 63 procent af 9. klasses eleverne kom fra hjem hvor en af forældrene havde en videregående uddannelse. Det tilsvarende tal for elever der tog vejen via 10. klasse, var 54 procent.

Også familieindkomsten er markant forskellig hos de to grupper. For elever der starter i gymnasiet umiddelbart efter 9. klasse, er den gennemsnitlige, disponible familieindkomst godt 153.000 kroner mens den tilsvarende er 142.000 kroner for 10. klasse elever.

Alt i alt kan man konstatere at 10. klasse i vid udstrækning fungerer som en brobygger til gymnasiet for elever fra mindre ressourcestærke hjem" (Skole og samfund/Arbejderbevægelsens erhvervsråd).

Det er en voldsom konklusion at drage, når forskellene ikke er mere signifikante end de er. 9. klasse er jo stort set lige så god som 10. klasse til at skabe mønsterbrydere.

Social mobilitet ville være et vægtigt argument for 10. klasse, hvis der var noget i det. Men er denne argumentation ikke for tynd?

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Hej Ulla

Jeg er enig med dig. Men måske skal man kikke mere på det geografiske.
Eks. en kendt privatskole i Århus ( Lauersens ) har 5 10. klasser. Jeg gætter på at den disponible indkomst for de fleste her er en del over 152.000.
Klasserne er her som en del andre steder kendetegnet ved faglig specialisering ( Fodbold, Musik eks.). Men for en del elevernes vedkommende er der tale om et modenhends år, og forældrene ønsker at få stabiliseret børnenes faglige niveau i basisfagene inden gymnasiet

Tilføj en kommentar