tirsdag, juni 20, 2006

Godt spørgsmål

Det kunne jeg også godt lide at vide:
"Er der ikke en behjertet nationaløkonom, der kan forklare en almindelig pantsat bondedreng, hvorfor stat, regioner og kommuner i den grad skal spare og spare, når der er økonomisk opsving, og det offentliges indtægter af samme grund må stige og stige - trods skattestop? Hvor forsvinder pengene hen? Er det overførselsindkomsterne, der beslaglægger en større og større andel af budgetterne, så den klassisske velfærdsservice til fx sygdom, undervisning, lov og orden samt ældre må skære ned? Eller hvad foregår der?" (Jørn Duus Hansen, replik i Berlingske 20/6-06).

7 kommentarer:

Anonym sagde ...

Ja, vi er nogle stykker, der længe har undret os over de paradokser!

Joern sagde ...

Mit navn er Joern E. Vig, og jeg er uddannet nationaløkonom (cand. oecon.), men har undervist 12 år i driftsøkonomi/Erhvervsøkonomi på Handelshøjskolens HD-studium.

Opsving og opsving. Når de kommer med ledig arbejdskraft
forskellige steder til dem, der deltager i kampagnen i medierne, sidst 3F med et større antal i Kbh, så er der allehånde undskyldninger og bortforklaringer. Når et lille job som pc-kyndig på Arbejdsmedicisk klinik i Herning
skal besættes, så er der mere end 70, der søger med mellem- og videregående edb-uddannelser.
De fleste var faktisk overkvalificerede, fortalte min nabo, som er overlæge.

Det kan oplyses, at landene, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien og Grækenland har tæt på nulvækst og kæmpearbejdsløshed.

Se, det forholder sig sådan, at teorier kan hævdede og konkludere hvad som helst, hvis bare præmisserne er i orden.
I virkelighedens verden skyldes næsten alt opsving en forøget mængde betalingsmidler og større kredit, og det var, hvad de skabte ejendomsprisstigninger førte med sig. De er forlængst overstået andre steder i Europa,
og standser måske også her, hvis der fortsat sker renteforhøjelser en tid endnu.
Og så går det i øvrigt bagefter endnu ringere med
investeringerne, når renten stiger.

Eksempel:
Se, så til det interessante:
600 mio kr. til ombygning og modernisering af boligkomplekserne, der raseredes sidste sommer og efterår af 2.-3.generations-indvandrere I ÅRHUS. Samtidig forhandlinger mellem Kommunernes Landsforening
og Staten om 200 mio kr. mere til børneområdet og 500 mio kr. mere til ældreområdet PÅ LANDSPLAN.

Her er der tale om en simpel prioritering.
Det sidste er refereret i detaljer, men kortfattet på:

Det dimensionsløse samfund på

Danmark.wordpress.com:

"Et causeri mest lissom om fodbold, vold og import af mere vold":

I region Århus, eller hvad den nu hedder, debatteres angiveligt seriøst, om der på næste års budget kan afsættes midler til fire eller kun til tre pladser for autistiske børn, nu kommunen skal spare 300 mill. kr. Der skal over hele landet skæres ned på ældreplejen. Samtidig oplyser Politiet, at der i Danmark bruges politiindsats ved fodboldkampe svarende til 40 pct. af politiindsatsen ved opklaring af røverier. Drejer det sig om import af mellemøstlige, sydasiatiske eller afrikanske voldspsykopater, er der ingen grænser for ressouceindsatsen.

Nu er det så det kan undre, at kommunen lod opføre et nyt sportsstadion til knap 1/4 mia. kr. forrige år, hvorefter AGF rykkede ud af Superligaen, som alle med logikken i behold vidste måtte gå ud på at bytte fodboldspillere i det uendelige uden en rigtig ”Farumborgmester” som landsfader. Og så selvfølgelig importen af spillere med en trækprocent på 25 pct.

Aha, tænkte jeg, de er altså ikke uskyldige; de ved godt hvor skoen klemmer.

Bladet Indsigt Århus Amt den 7.10.04:

Mols og Djursland i Jylland [og f.eks. også Middelfart på Fyn er blevet gjort til centre] for behandling af unge, der har "en karriere bag sig" med gruppevoldtægter, mord, vold, overfald og røverier som følge af en ikrafttrådt lov af 1. juli 2001 om Ungdomssanktioner (for (12)15-18 årige). Mere end halvdelen (?) af de dømte efter denne lov er fremmede, oplyses det officielt. I København udgjorde de unge (under 18 år) fremmedes voldskriminalitet i 2004 83 pct. af den samlede kriminalitet i denne gruppe. Der skal på Mols være både sikrede og åbne afdelinger på flere lokaliteter, og der skal især ske en socialpædagogisk ressourceindsats – husk, der er socialpædagogisk seminarium i Århus, og tidl. Socialminister Henriette Kjær er indvalgt til Folketinget i Århus Amt. Sidstnævnte bidrog foreløbig (2004) med 17 mill. kr. i statstilskud bare til ombygning af Dalstrup Centret på Djursland. Indtil nu (2004) er der 18 kandidater fra Århus Amt/Region til de planlagte 20 behandlingspladserne. Der skal bruges mindst 103 til at tage sig af dem. Det er normering, der vil noget, kan man sige. Her er ikke noget at komme efter for "sultne" plejehjemsbestyrere.

Dokumentation: lilliput-information.com/sankt/index.html

I Middelfart har man op til 17 robuste medarbejdere pr. klient/patient til døgnopdækning, som det udtrykkes delvis i fodboldsprog.

Der skal ansættes en logistikchef på Mols, oplyste den ansvarlige psykolog Lars Emil Andersen på Grenen i Grenaa jf. ovenstående dokumentation……meget betegnende på den tidligere Politistation og Arrest i byen. Det skal siges at disciplinen Logistik i gængs forstand omhandler vare- og ressource-strømme igennem virksomheden og ud i distributionen. Vi er så ikke helt med, hvis ikke personaleressourcerne, eventuelt bevillingskronerne krone for krone lægges under logistikchefens ansvarsområde. 18 eller 20 klienter/patienter må vel siges at være omfattet af de små tals statistik, men kan jo vokse med lidt lykke og lidt held. Der kan selvfølgelig også være noget vi har misforstået. Det kan måske netop være noget om ambitionerne til fremtiden - jf. ideologien. Læs nu artiklen på ovenstående link og ret mig, hvis jeg har misforstået.

Forleden vistes på DR-TV en debat mellem dansk EU-indoktrinator nr. 1 eller 2 Lykke Friis (tidl. DIIS, nu Industrien) og et par retarderede media-redaktører, der angiveligt seriøst skulle afdække om ikke befolkningens engagement i Europa-integrationen netop skulle kunne styrkes ved at tage ved lære af erfaringerne med, hvorledes fodbold i Europa engagerer visse masser.På denne baggrund må jeg forstå, at det drejer sig om indvandring, vold, fodbold og samling af Europa for hvilken som helst pris.

Kan man kalde det demokrati? - ja, desværre, så længe befolkningen lader sig genne passivt ind i folden af fårehyrdens lille hund eller lader sig udstøde og sætte i den anden bås. Pænt og velfriseret; "her sker der aldrig noget", skrev Vaclav Havel fra husarresten.

Form uden indhold kendetegner i sandhed tiden vi lever i


Dagens motto:

"En løgner lyver ikke bare om én. Han lyver om alt."

Din side og kommunikation er for restriktiv.
Hvorfor skal levere en ekstra email adresse for at besvare dit spørgsmål. Det er da uhøfligt.
Hvor kan jeg ikke angive en url?? Det er da latterligt efter mine sigtepunkter.

Ellers
Med venlig hilsen
Joern E. Vig
nytdanmark.blogspot.com

Det er helt utilfredsstillende:
Nu skal du også bestemme hvor lidt og hvor meget jeg skal skrive til den smøre uvidenhed, ...nu jeg heller ikke kan angive en url i stedet.

Det udpræget tankeløst!

"Liberalen, når den er værst"

Joern sagde ...

Som jeg beskrev det til sidste,
således virkede dit link fra
www.polit-blogs.net. Her skal du da have gjort noget ved opsætningen
på bloggen.

Jeg får heller intet svar når jeg søger Ulla Nørtoft Thomsen på bloggers search???
Det er altså temmelig forståelig, hvis de kniber med besøgene.
Joern

Anonym sagde ...

test

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Underligt med de links på polit-blogs. De virker fint for mig, både de direkte og dem, der linker til bloggen som sådan. Der er gået ge3d i det et par gange ("Hate speech" og "Suk og støn"), fordi jeg har ændret i titlen. Men ellers skulle det fungere...?

Jeg får også bloggen frem, når jeg skriver mit navn i Blogger Search.

Måske er der andre, der kan opklare sagen, for det duer selvfølgelig ikke, at folk ikke kan komme ind.

Mht. at linke til din hjemmeside, så kan du gøre det, at du logger på som "Other" i stedet for "Blogger". Når du logger på som blogger, linker du automatisk til din profilside. Hvis du logger på som "Other", kan du skrive din hjemmesideadresse i feltet. Jeg har gjort det i kommentaren ovenfor.

Anonym sagde ...

Ja, det kan virke som noget af et mysterium.
Jeg er ikke just nationaløkonom, men mon ikke forklaringen netop er, at mens der er skattestop (reelt stiger de offentlige udgifter dog, men det er en anden historie), er lønniveauet i Danmark de senere år typisk steget med i gennemsnit omkring tre procent.
Hvis ikke jeg husker galt, udregnes overførselsindkomster efter et gennemsnit af lønindkomster, og hvorom alting er, så stiger de i alt fald FORHOLDSVIS mere end de skattestoppede offentlige udgifter som sådan.
Så selv om det offentlige får flere kroner og ører i kassen på grund af den øgede økonomiske aktivitet i samfundet og det faldende antal arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere, fylder udgifterne til overførselsindkomster relativt stadig mere i forhold til de skattestop-stynede budgetter, det offentlige har til rådighed. Der er jo indbygget en mekanik i disse udgifter, som der ikke er i f.eks. sygehusbudgetter, der jo er underkastet politiske prioriteringer.
Derfor også regeringens desperation efter at få modtagere af overførselsindkomster sparket ud i arbejde - det er virkelig noget, der batter.
Tja, det var mit bedste bud. Men der er nu stadigvæk mangt og meget, der undrer.
polinos

Kimpo sagde ...

Almindelig mennesker der er inde i varmen med 2 karrierer og børn der forventes plejet og opdraget, har hovedansvaret. De er næppe deres løn værd og den manglende opdragelse af møgungerne koster dyrt.

DK producerer jo ikke værdier. Vi lever af landbrug og olie. Resten nasser. Sådan cirka. Uanset om de er officielt arbejdsløse, eller ansat.

Tilføj en kommentar