mandag, juni 05, 2006

Grundlovsdag

Danmarks grundlov er god, men den er kun god, fordi vi er gode og kun så længe, vi er gode. Grundloven er kun demokratisk, fordi den danske befolkning er demokratisk sindet.

Grundloven giver os fx ytringsfrihed under ansvar for domstolene. Folket vælger politikerne, og politikerne laver lovgivningen, så graden af ytringsfrihed kan skrues op og ned, som flertallet synes.

Massive folkevandringer over en lang årrække kan ændre lovgivningen betydeligt. Det er jo også det, der er meningen. Ville danmark have en grundlov, der kunne udvikle sig til en møllesten om befolkningens hals, fordi den var ude af trit med de politiske ønsker og ikke kunne reguleres? Nej, da.

Det kræver et flertal i (så vidt jeg kan forstå) to indvalgte folketing samt en folkeafstemning, hvor mere end 40 procent af vælgerne siger ja - så kan grundloven laves om:
§ 88: Vedtager folketinget et forslag til en ny grundlovsbestemmelse, og regeringen vil fremme sagen, udskrives nyvalg til folketinget. Vedtages forslaget i uændret skikkelse af det efter valget følgende folketing, bliver det inden et halvt år efter den endelige vedtagelse at forelægge folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse ved direkte afstemning. De nærmere regler for denne afstemning fastsættes ved lov. Har et flertal af de i afstemningen deltagende og mindst 40 pct. af samtlige stemmeberettigede afgivet deres stemme for folketingets beslutning, og stadfæstes denne af kongen, er den grundlov.
Ingen behøver vælge mellem grundloven og sharia, moonbevægelsen, grønspættebogen eller hvad nu. Hvis det er sharia, befolkningen vil have, så er det sharia, de får, så viselig er grundloven indrettet. Det er - naturligvis - ikke grundloven, der lægger hindringer i vejen for at befolkningen kan få sine ønsker opfyldt. Grundloven kan skrive i § 77, at censuren "ingensinde" påny kan indføres, men vi kan stryge "ingensinde", så står der ikke "ingensinde" i grundloven mere. Tilsvarende kan vi skrive i § 6, at kongen skal høre til det muslimske trossamfund. Vi kunne også kalde ham noget andet end en konge. Grundloven er ikke sikret imod sin egen ophævelse.

Er Danmark hævet over at indsætte militæret imod et demokratisk valgt folketing, hvis dette demokratisk valgte folketing skulle vælge at indføre sharia? Næppe. Vi kan i princippet sagtens få tyrkiske eller pakistanske eller ægyptiske tilstande. De gør det jo så godt de kan. Lader de de islamiske befolkninger stemme Allah ind, så ryger de ud af det gode, demokratiske selskab. Og forhindrer de det, så ryger de også ud af det gode demokratiske selskab. Demokrati er demografi.

Det er det, det hele starter og slutter med: Demokrati er demografi.

Men græd ikke, bette børn. Det kunne jo godt være, at Europa er et første kontinent, hvor den islamiske befolkning slet ikke kommer til at lave nogen problemer af den slags :)

Glædelig grundlovsdag - husk, at der skal flages!

5 kommentarer:

Joern sagde ...

Grundloven er kun god:

1. fordi den bygger på frihed, i modsætning til Europa-grundlovsforslaget, der bygger på romerret og kollektivet.

2. fordi den bygger på vore 1000 årige
værdier, som to generationer har ment sig berettiget til at fjerne.

3. fordi indvandrere skal tilpasse sig vore værdier og frasige sig deres egne, for at de kan være her.

4. fordi den ikke indeholder meget overflødig politisk reklame. Den må nemlig heller ikke fremme ideologier
eller pålægge os et særligt syn på noget som helst.

5. fordi den ikke bevæger noget eller fremmer noget - det er ligesom med grunden under et hus.

6. fordi den netop ikke fortæller os at vi skal være gode; det har vi, hvis vi har behov, præsten og hinanden til.

Det samme gjaldt for Valdemar Sejrs
Jydske Lov af 1241.

DET SER UD TIL DU SÅDAN LIGE RAMTE LIDT VED SIDEN AF.

Grundloven er den ramme som politikerne
skulle lovgive indenfor.

Dog, de overtræder grundloven næsten
ugentligt. Og det er nok den egentlige årsag til, at politikerne stort aldrig
taler om grundloven og ser hen til at få den ændret eller erstattet.

Hvis du vil vide noget om grundloven:
http://danmark.wordpress.com/2006/06/05/tale-om-grundloven/

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jeg er nu helt enig i alt, hvad du skriver. Jeg tror, at du misforstår min vinkling. Min pointe er, at grundloven netop er så neutral og åben, at den i sig selv ikke er et værn imod at indføre sharia, - hvis det vel at mærke er det, et flertal i befolkningen ønsker (det er her, demografien kommer ind i billedet som det egentligt udslagsgivende).

Når jeg nævner det, er det fordi vi 5. juni fejrer grundloven som om den var altings garant. Det er den ikke, netop pga. sin neutralitet og sin åbenhed over for at lade sig forandre, også til det "dårlige". Som du selv skriver, så differentierer den ikke.

Anonym sagde ...

"Jeg er nu helt enig i alt, hvad du skriver. Jeg tror, at du misforstår min vinkling. Min pointe er, at grundloven netop er så neutral og åben, at den i sig selv ikke er et værn imod at indføre sharia, - hvis det vel at mærke er det, et flertal i befolkningen ønsker (det er her, demografien kommer ind i billedet som det egentligt udslagsgivende)."

Den danske Grundlov drejer sig ikke
om din vinkling. Det er derfor det er en grundlov.
Du har ganske mistået. Grundloven hjemler så absolut ikke religionslighed - Den danske Grundlov er 101 pct. sekulariseret. Det er ikke et flertal af befolkningen, der bestemmer en grundlovsændring. Der skal meget mere til inklusive nyvalg
og genbekræftelse af de nyvalgte.
Den er særdeles vanskelig at forandre,
især p.g.a. regelen om andelen af de stemmeberettigede.

Sætter politikerne med de fremmede
indvalgte på et tidspunkt sharia-bestemmelser igang - jeg ved godt, at de foræddere allerede bl.a. accepterer/tåler flerkoneri blandt immigranterne her i landet, så kan du godt regne med, at billedtegningen sådan ...skal vi sige krakelerer...og så får de noget ganske andet at tænke på.


"Når jeg nævner det, er det fordi vi 5. juni fejrer grundloven som om den var altings garant. Det er den ikke, netop pga. sin neutralitet og sin åbenhed over for at lade sig forandre, også til det "dårlige". Som du selv skriver, så differentierer den ikke."Alene § 20 (afgivelse af suverænitet efter salami-metoden) kombineret med en udlændingelov, hvis jurisdiktion er udstrakt til den ganske klode er enorme skændsler i sig selv, der skulle straffes; men vi kender jo Højestret-udnævnelserne.
Nej, den er ikke garant mod bedrag fra de ansvarlige, men det kan ikke forhindres med en allestedsnærværende medløberpresse/medier.

BITTESMÅ EKSEMPLER I ØVRIGT
I perioden 1986-1996 har lovgivere og myndighederne udstedt 143 love og forskrifter, der giver dem fri adgang til dit hjem under det ene eller det andet påskud. Der gives vel at mærke lov til adgang uden dommerkendelse. Er der derimod tale om et rovmord, kan politiet ikke ransage hos mistænkte uden dommerkendelse eller samtykke, medmindre der er tydeligt belæg for, at der må skrides ind for at forhindre eller standse ulykkerne i at udvikle sig. Listen er lang. Det har selvfølgelig altid et kontrolformål, når en myndighedsperson maser sig ind i dit hjem, men man konstaterer, at det er utroligt, hvad myndighederne mener sig berettiget til at kontrollere, når folk ikke er hjemme.
Alt listes og ordnes, og vi har også en straffelov, der behandler
forædderi i alle facetter, bare ingen tredeling af magten - den forudsætter moral. Professionelle marionetter har vi.

Men hvis du forestiller dig en ændring, så tænk på hvilke kræfter, der bliver dominerende forud en eventuel ændring. Grundloven er absolut ikke neutral, men vi skal endelig ikke foreslå den ændret nu.

Grundloven differentierer netop som jeg tydeligt anfører: DE SKAL TILPASSE SIG VORE VÆRE VÆRDIER OG AFLÆGGE SIG DEM DE KOMMER FRA, ellers kan de ikke være her. Politiker overtræder bare
grundloven. Man kan heller ikke forsikre mod døden.

Det var en fejl de blev lukket ind, ja!!

Nu var der jo ikke taget højde for af grundlovens fædre, bl.a. Moltke og Grundtvig o.fl.a., at samtlige "professionelle" politikere i Europa blev sindsyge præcis samtidig og satte en masseindvandring igang 125 år senere og solgte sig til en ny-merkanlisme. Søren Kierkegaard advarede mod flertalsvældet nøjagtig som Platon vel 2225 år før, hvor han siger, at fletalsvældet kan fører til at rosset tager magten, som det bl.a. skete i Frankrig i 1792. Ja, de arbejder sig derhenad med syvmileskridt...hvis det ikke er sket.

Grundtvig var den første formand for
indfødsretsudvalget. De naturaliserede
5 det første år, tre tyskere, en hollænder og en svensker.
I 2005 blev det til 10.197 mod 14.976
i 2004.

Ingen grundlov sikrer noget i et land, hvor toppen er rådden, men de nordiske
og den engelske Magna Charta er indrettet bedst muligt til at beskytte vore 1000 årige værdier og vor frihed.
Den danske Grundlov er meget vanskelig
at ændre. Sidst måtte de bruge arvefølgen (ja, det var fint nok ellers)for at engagere folk og stoppe §20 ind ved siden af.

At der er tale om et bedrageri, der ikke kommer til at ende ved en grundslovændring kan du forsikre dig om meget nemt, bl.a på:

http://danmark.wordpress.com/2006/05/30/landsforaedderi-uden-mindste-tvivl/
og
http://danmark.wordpress.com/2006/05/27/de-forkerte-fik-ret/

Jørn

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Tak for meget interessante betragtninger. De er berigende under alle omstændigheder. Men hvis vi skal diskutere, er du nødt til at læse, hvad jeg skriver. Jeg skriver, at grundloven kan laves om efter § 88. Det er ikke så vanskeligt endda, og jeg beskriver proceduren i mit indlæg, ligesom jeg citerer hele § 88: to indvalte folketing skal gå ind for ændringen, der siden skal bekræftes med flertal ved en folkeafstemning. 40 procent af alle stemmeberettigede skal stemme ja.

Det er helt ligegyldigt, at grundloven favoriserer protestantismen, sekularismen, ytringsfriheden osv i dens nuværende version, hvis demografiske forandringer med tiden kommer til at medføre et bredt ønske om at ændre disse bestemmelser. Er du uenig i det?

Anonym sagde ...

Naturligvis er det sidste du skriver rigtigt. Men hvor var disse alt for langsomt spirende protester henne for snart 20 siden, da vi andre fik bank af gadepøblen udsendt af selv borgerlige partiers ungdomsafdelinger. Hvor var I? Vi hævdede dengang, at en dansk lov med et virkefelt udstrakt til klodens overflade var/er rent bedrageri. Hvor var I henne?

I lod løgnene passere. Og nu skulle vi jo heller ikke...

Grundloven og den overholdelse forudsætter netop en folkelig medleven
ligesom demokratiet forudsætter engagement.

Det blev til Godmorgen Abe, lyserødt linoleon i soveværelserne og rødt, papir, blåt papir og grønt papir
og to gange skiferie plus lille pæn brændeovn, der kun oser udenfor.

Jeg, har bl.a. egenhændigt lavet den eneste korrektion af det forfalskede befolkningsregnskab og har ofret ALT
på at vække de andre danskere, idet jeg mente, at når det virkelig antal fremmede kom frem, så måtte der da lyde et rama-skrig.
Intet skete, danskerne vil dø i deres lænestole.
Og det var ikke ånden grundloven var givet i.

Sidste demografiske korrektion:
http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Selv Velfærdskommissionen har svært
at hævde, at når 40 pct. af velfærdsfinansieringsproblemet stammer
fra de fremmede, så skal man gøre dette problem til en del af løsningen.

Og nu er vi ved det helt konkrete. Alle partierne i Folketinget har samarbejdet om at få grundlovens bestemmelser sat ud af kraft, inklusive ALLE borgerlige.
De kunne beslutte hvad som helst i morgen. De har da flertal!!
Men sker ikke, fordi det skal ske.
De er marionetter!

I 1995 passerede vi det reelle antal, de skulle have her i landet for, at de ikke giver sig uden krig. Vi havde også spioner på rette sted, mens andre vist slappede af.

I dag har vi godt 700.000, når de,
der har fået et velkomst brev fra Folketinget og deres børn medtælles.

Jeg er blevet kaldt ALT for min indsats undtaget landsforædder og pædofil, fordi jeg afslørede de bedrageriske myndigheder.
Fik jeg nogen opbakning? Nej!

Nej, den bløde mellemvare, der lader stå til alt for længe, er faktisk den værste fjende.

Det er næsten altid der vi skal finde den arrogante uvidenhed tillige.

m.v.h.
Jørn Ebbe Vig
Tak for disputten!

Tilføj en kommentar