søndag, juni 18, 2006

"Manipulation, vold og selvcensur"

Skarp kronik i dagens Berlingske. Claus Kjøller tegner et billede af de mekanismer, der er på spil, når en lille gruppe af ideologer flankeret af en større gruppe af desperadoer truer og presser et fredeligt og imødekommende flertal til at vise stadig større hensyn.

Jeg vil ikke citere, for I skal læse det hele :)

Klaus Kjøller: "Manipulation, vold og selvcensur". Berlingske 18/6-06.

5 kommentarer:

Anonym sagde ...

Du har ret, Ulla - fremragende og krystalklar fremlægning af problemstillingen.
Jeg må også indrømme, at set i lyset af Kjøllers kronik KAN du have ret i din analyse nedenfor af Bertel Haarders motiver for åbent at gå ud med sin selvcensur:
Et ønske om at skabe debat om noget, der allerede sker i det skjulte, og som derfor er langt farligere og mere ødelæggende for offentlighedsklimaet i Danmark, end hvis der blev erkendt i fuld åbenhed.
Selvcensur i en eller anden form har selvfølgelig altid eksisteret. Det nye er selvcensur som følge af frygten for vold, og det skræmmende er, at voldens repræsentanter mere eller mindre åbent kan bekendtgøre deres voldspotentiale, uden at nogen griber ind. Det virker nærmest, som om vi har vænnet os til trusselkulturen, og lige som vi indretter os med påklædning og paraply efter vejrudsigten, tilpasser vi os også den nye situation.
Hvor er den "intellektuelle elite" i Danmark i den sammenhæng? Hvor er den skarpe og utvetydige afstandtagen fra truslerne fra dem, der har "problemformulerings-privilegiet"? I bedst fald spredt fægtning, i værste fald mere eller mindre slet skjult voldsromantik, akkurat som intellektuelle har praktiseret det gennem adskillige generationer.
Kjøller har ret - vort bedste middel er bevidsthed om tingenes tilstand, og så søge at modarbejde vor egen frygt, hvor vi står. Vi skal næppe vente megen hjælp fra "eliten".
polinos

Anonym sagde ...
Denne kommentar er blevet fjernet af en blogadministrator.
Anonym sagde ...

Først en kommentar til ovenstående:

Enig, bortset fra en ting.

Jeg er på det sidste kommet i tvivl om hvorvidt det er korrekt at bruge udtrykket "elite" om disse venstresnoede voldsromantikere der nægter at tage afstand fra religiøse galninge.

Jeg mener....elite har en lidt for positiv klang. Men indrømmet, i praksis udgør de jo en form for meningselite.

Ikke desto mindre ville det måske være bedre at bruge et udtryk som for eksempel det "den politiske korrektheds præsteskab" eller "Venstrefløjens meningstyranner" eller "kulturmarxister".

Der er adskillige kraftigt nedsættende udtryk der kunne bruges med held, uden at forråde sandheden.

For det er jo i bund og grund hvad disse mennesker er!
De er tyranner og de er et præsteskab for den nye religion, den altødelæggende politiske "korrekthed"

Så kald spaden en spade og afslør den i al dens hæslighed.
Ingen grund til at tilstå spaderne den ære at blive kaldt en elite!


Dernæst må jeg sige at jeg er enig med Ulla, at det er et problem når et flertal presses med trusler til at vise stadigt større hensyn over for en minoritet.

Dels fordi en minoritet sagtens kan være tyranniske. Dels fordi ikke alle rettigheder er rimelige, og dels fordi at trusler skaber en kultur der både ødelægger dem der udsættes for den, men iøvrigt også dem der fremsætter dem.

Et giftigt politisk klima fremsættes som er altødelæggende for samfundet.

Det er for mig et mysterium at de minoritetskulturer for nuværende nyder godt af trusselskulturen, ikke kan se hvor ødelæggende det vil blive for dem på et senere tidspunkt.

Men netop på det punkt kan vi jo takke blandt andet det multikulturelle politisk "korrekte" præsteskab, med sådanne komiske figurer som Seidenfanden og hundredvis af gamle marxister i spidsen, der har brugt mange år på at gøre minoritetskulturerne og såmen også majoritetskulturen modstandsdygtige mod enhver form for rationel tænkning, eller blot selverkendelse....

Anonym sagde ...

Et giftigt politisk klima SKABES som er altødelæggende for samfundet.

at de minoritetskulturer SOM for nuværende nyder godt af trusselskulturen,


Det gik lidt vel hurtigt i den anden post, men jeg håber det kan læses alligevel, med ovenstående rettelser.

Anonym sagde ...

Fortræffelig kronik, som Ulla skal have tak for at henlede opmærksomheden på!
Der var ET ord i kronikken, som jeg særligt kunne lide: AKTIVT i næstsidste afsnit - for er der noget der går igen i alle beskrivelser af ondet (som vel ikke skulle have begyndelsesbogstaverne M og I?) så er det, at alle her stopper op ved en mental bom. Alt er perfekt beskrevet, vreden mere eller mindre urbant udtrykt - men hvad så????
I Nørresundby - var det vel - kunne man synge nazisterne ud af ét kvarter - men hvad skal der til mod et onde, der er spredt over hele landet?

Tilføj en kommentar