søndag, august 27, 2006

Passer det?"Enhver kreativ handling er først og fremmest en destruktiv handling"
Pablo Picasso

11 kommentarer:

Anonym sagde ...

For Picasso selv var det nok sandt. Han var et meget destruktivt menneske og voksede ind i den venstreorienterede himmel som fabrikant af grimme, destruktive billeder - hvis budskaber i øvrigt sjældent var politisk, men mere handlede om Picasso som tyr og gedebuk.

P.S. I øvrigt en meget fin og velskrevet blog.

Anonym sagde ...

Ja, det passer.
En kreativ handling er "NY".
Hvis den er kreativ, vil den tilsidesætte en "GAMMEL".
På en eller anden måde.
Kan dog være en samling "GAMLE".
Sat sammen på en "NY" måde.
Gamle Pablo, var trods alt,
"NYSKABENDE" for sin tid.
Lige for tiden, er der en Religion,
der er Kreativ. Ved at sætte mange
"GAMLE TING" sammen på en tilsyneladende "NY" måde.
Med kun et formål, at være destruktiv for alle andre Religioner, end lige sin egen.
Man kan med andre ord, altså være alt for DESTRUKTIV, i sin "KREATIVITET".
Dog er alle former for KREATIVITET,
en form for EROBRING, af "NYT TERRÆN".

med venlig hilsen
MenigManden ERH

orlandomormon sagde ...

Kaere Ulla, jeg er en fyre fra Spanien som siger tak for din "investigation-undersoegelse" af andalusiens historie.

Aerligt talt jeg er ligeglad med mohemed eller mustafa, jeg skriver bare for at sige at du er en meget flot pige med en straalende smil.

jeg er ikke muslim, men noget vaerre : jeg er katholikker.^^^

Vaya con dios(si es cierto que existe).hej.

R. sagde ...

Ja, at være kreativ er at skabe noget nyt, at igangsætte en forandring. Det kan man kun ved at ændre noget gammelt. Så pr. definition må kreativiteten vel også være destruktiv. Om dens hærgen er noget godt eller skidt, må være en smagssag :-)

Anonym sagde ...

Islamister vil jo nok opfatte enhver kreativ tanke som destruktiv i forhold til Koranen.

Anonym sagde ...

Giver Crass og spanioleren ret. :O)

Anonym sagde ...

Sagde jeg et ord om Islam?
Eller mente jeg Islam?
Var jeg Kreativ imellem linierne?
Religionen, der påberåber sig,
at være Religionen over alle Religioner.
Facitlisten. Se bagerst i Bogen.
En Religion, uden Kreativitet.
Kun et ønske, om uforanderlighed.
En sandhed. En fromhed. En Skaber.
Et folk. En lov. En bog………….
Totalt Globalt.
Så, det er de ikke alene om.
Altså totalt Globalt.
P.S.
En snegl på vejen. Er tegn på regn.
I Spanien. Jeg tro Du har det.
Det med smilet.

Anonym sagde ...

Sådan taler en revolutionær, der ikke har brug for fortiden, en mand med et tunnelsyn, der ikke tillader ham andet end forfølgelsen af sit eget mål - den respektløse tilintetgørelse af tidlige tiders kulturelle og åndelige frembringelser.
Er lige ved at genlæse bogen "Det chokerende nye" om modernismen, og rystes endnu engang over de mest radikale modernisters (deriblandt Picossos) barbari.
Så i den forstand har Picasso ret - for ham er en kreativ handling at destruere fortiden uden skånsel.
At resultatet så er det mest overvurderede skrot i vesterlandets kunsthistorie, er en anden sag. Til sidst blev han en joke, en parodi på sig selv, men inden da havde han gjort megen skade på vestens kunsttraditoner.
Så svaret på dit spørgsmål må vel være: Jo, for Picasso og andre modernister (ikke bare malere) var/er kreativitet og destruktivitet to sider af samme sag.
Desværre lever vi stadig iblandt de åndelige ruiner af destruktiviteten. Måske årsagen til, at Vesten har så lidt modstandsdygtighed over for Islams entydigt destruktive kaoskraft.
polinos

Steen sagde ...

Picasso slutter ud fra sig selv, og dér har han helt ret. Han var jo lidt af en terrorist, ikke mindst i privaten.

Men ikke for alle er at skabe (kreere) lig med at ødelægge eller nedbryde.

Altså - en tvivlsom sandhed.

Anonym sagde ...

Så kan man jo fundere lidt over den besynderlige modsætning der åbenbart eksisterer mellem datidens unge revolutionære tænkere,som feks. Gustaf Munch Petersen ,der intuitivt genkendte datidens fascisme og tog konsekvensen,og nutidens virkelighedsfornægtere,der åbentbart hellere vil gå med åndelig sutteklud,end tage det nødvendige opgør!
Datidens venstreorienterede ungdom er jo fyrtårne sammenlignet med det venstreorienterede snot der skal forestille en opposition på disse relevante blog's.Der bevæger argumtationen sig nærmest på :Det du siger er du selv niveau.
Spørgsmålet er : Hvorfor F...Kan de venstreorienterede ikke kende fascismen nå den står og skriger dem lige ind i hovedet.
Og for de eventuelt totalt tungnemme:Det er IKKE PIA K der er fjenden!!

Peter B.

Anonym sagde ...

kreativitet som destruktion! Er det ikke at være kreativ hvis man forædler noget? er tilføjelser ikke kreative? er det en destruktion hvis man uddyber eller forstørrer en helhed? Kan man ikke være tro mod en fast kerne og derfra skabe en overbygning? Er det et fadermord hver gang vi tilfører en tanke nye dimensioner? kreativitet sker vel på en bagggrund, man behøver da ikke at smadre baggrunden for at udkaste et projekt. Hvad nu hvis baggrunden i virkeligheden er forgrunden, så det nye vi kreerer i virkeligheden bare er en tilnærmelse af en forståelse af hele baggrunden, har vi så destrueret vores udgangspunkt eller er vi gået et skridt nærmere det vi kom fra?

Tilføj en kommentar