søndag, september 17, 2006

Fogh, my man

For mig er en liberal indstilling fuldt forenelig, ja uløseligt knyttet til eksistensen af en nogenlunde robust fordelingsinstans, en velfærdsstat. Den giver effektiv frihed og bevægelighed til os alle sammen, som jeg skrev på Punditokraternes tilrøgede herreværelse for nylig:

"Jeg er simpelthen nødt til at minde jer om, at hvor manden frihed nok er styrtdykket med velfærdsstaten, er kvindernes samtidig røget helt i top. Hendes arbejdskraft var før ganske gratis og usynlig. Skatten var lav, til gengæld måtte manden altså forsørge konen og børnene. Alt i alt havde manden det samme tilbage til sig selv. Men jo, han var herre i eget hus, og gav kun pengene fra sig helt frivilligt. Han var fri.

Til gengæld var den forsørgede hustru jo altså ikke herre i eget hus. Hun var holdt, afhængig som hun var af hans penge. Det var ikke så godt, for allerede dengang var der jo kvinder, der vinkede farvel til manden om morgenen, lukkede døren og bad en lille bøn om, at han måtte falde død om.

Nu håndterer staten uddeling af husholdningspengene. Ikke bare i form af overførselsindkomster, men i form af lønnede jobs i reproduktionen (pasning, undervisning, rengøring). For penge, kvindens helt egne penge.

Der er også en anden vigtig ting. Den gamle model pressede et stort behov for moral ned over alle medvirkende. Ellers ville systemet kollapse. Forladte kvinder, børn og ældre ville sulte. Velfærdsmodellen giver frihed. Den giver langt større spillerum for individuelle livsformer. For alle parter.

Velfærdsstaten er et udmærket kvindeligt princip. Den skal beskæres til det halve, men grundideen er rigtig glimrende" (Punditokraterne 31.08.06).

Fogh brugte netop samme argumentation i et interview i Weekendavisen 15.09.06., hvor han imødegår anklagerne om socialdemokratisme:

"Den moderne liberalisme tager sit afsæt i, at fællesskabet faktisk kan bruges til at skabe mere frihed og flere valgmuligheder. Det nye Venstre står blandt andet for, at en dynamisk og velfungerende offentlig sektor skaber frihed til at bestemme over sit eget liv og i øvrigt også bidrager til at skabe en bedre konkurrenceevne i det danske samfund.

Vi skal ikke så mange år tilbage, før det for eksempel i visse liberale kredse var omdiskuteret, om det overhovedet var det offentliges opgave at sørge for, at folks børn blev passet. Børnene var familiens ansvar, og hvorfor skulle det offentlige blande sig i det. Det var lidt artsfremmed, og børnene havde måske heller ikke så godt af det. Det nye Venstre står for, at det faktisk er en rigtig fornuftig ting, at vi i fællesskab har organiseret børnepasning. Det giver mere frihed og flere valgmuligheder. Og i forhold til det traditionelle familiemønster må man jo sige, at ikke mindst kvinderne har vundet frihed ved den måde at organisere børnepasning på. Samtidig giver det fleksibilitet på det danske arbejdsmarked, fordi det gør det lettere at komme ind og ud af arbejdsmarkedet, hvis der er nogen, der tager sig af børnene". (Weekendavisen 15.09.06).

Jeg er svært godt tilfreds med min statsminister. For kvinder har det høj prioritet at etablere en kompleks social orden, der sikrer tryghed til dem og deres yngel, også hinsides den tryghed, som deres overskudsdelende partner kan give. Kvinder opfandt moral og samhørighed for at få deres store knægte og mænd til at forstå, at de skyldte at dele deres fangst med kvinder, børn og gamle. Da de fik mere overblik over tingene, opfandt kvinderne velfærdsstaten, for så kunne de faktisk også slippe for selve manden :-) Og hvis stenalderliberalisterne bliver ved med deres vrøvl, så opfinder kvinderne en test, der kan identificere dominante liberalistgener i fosterstadiet. Så kommer I slet ikke til verden. Quid pro quo.

29 kommentarer:

Anonym sagde ...

Jeg er enig så vidt, at lige som individet skal være frit til at mene hvad det vil, skal det også være frit til at leve alene såfremt det ønsker det. Og det er uforeneligt med et samfund uden nogen form for velfærd. Velfærd forstået som samfundets støtte til individet.

Det korte af det lange er, at vi ikke længere er et samfund baseret på storfamilier, men er et samfund baseret på individer.

Men som jeg ofte har forsøgt at forklare socialister, så nytter det ikke noget at tro man kan have velfærd uden først at producere velstand.

For at producere den velstand der muliggør velfærden, er man for det første nødt til at respektere individets produktive potentiale og dets ret til at eje udkommet af dets ideer såvel som kontrollen med produktionen.

Derudover er det absolut nødvendigt at forstå nødvendigheden af belønning og straf som midler til fremme af velstanden.

Vore forfædre forstod ganske udmærket at man skal yde før man kan nyde. De vidste dette FORDI de voksede op i et samfund uden velfærd.

Men nutidens danskere har for manges vedkommende mistet forståelsen for denne nødvendighed, fordi de ikke ser hvor deres goder kommer fra. De kan ikke overskue sammenhængen mellem på den ene side deres venner og familiers produktivitet og på den anden side, deres egen velfærd i form af penge fra det lokale socialkontor.

På samme måde som mange byboere tror at kylling er noget der kommer fra supermarkedet, så er der også mange klienter i det sociale system, som ikke fatter at deres kammerater er nødt il at yde for at de selv kan nyde.

Der er ingen konsekvens. Ingen straf hvis de opfører sig irrationelt og i modstrid med samfundets interesser og heller ingen belønning hvis de opfører sig ordentligt.

Derudover er det evigt voksende bureaukrati en hæmsko som synes at have som sit primære formål at skjule arbejdsløsheden gennem produktion af stadigt mere meningsløst "arbejde" i den offentlige sektor.

Dette er i høj grad et politisk problem.

Hvorfor for eksempel have et indviklet skattesystem med tusinder af forskellige smuthuller og fradragsordninger plus diverse straffeordninger som hindrer produktiviteten der skal finansiere det selvsamme skattesystem?

Man kunne indrette skattesystemet langt mere enkelt og alligevel indkrasse de samme skatter. Eneste forskel ville være at man ikke behøvede så mange revisorer, jurister etc i det offentlige system.

Disse revisore og jurister kunne så komme ud og være produktive i det private, eventuelt som fabriksarbejdere eller rengøringskoner. Guderne skal vide at de ville gøre mere gavn for samfundet på den måde.

Endelig ville den private sektor så også spare en frygtelig masse papirarbejde og den sparede tid kunne bruges på produktion som så igen ville muliggøre en skattenedsættelse.

Og med al den arbejdskraft der frigøres blandt landets papirnussere kunne man sikkert godt finde folk til reel produktion.

Især hvis man samtidig simplificerede miljøregler og anden lovgivning.

MEN så ville alle de forskellige lovgivere selvfølgelig ikke have mulighed for at profilere sig på hver deres små projekter og det kan vi jo ikke have.

Hvad jeg prøver at sige er, at velfærd for min skyld er ok, hvis bare det kan gøres simpelt.

Jeg ønsker en minimal velfærdsstat, forstået som en EFFEKTIV stat, hvilket blot er en anden måde at sige, at jeg ønsker en stat der tjener borgerne istedet for en stat der kontrollerer borgerne.

Forskellen er den samme som forskellen på socialisme og liberalisme.

Men en stat der tjener borgerne er ikke hvad velfærdsstatens socialistiske arkitekter ønsker.

De ønsker en stat der kontrollerer borgerne, fordi socialistisk politik KUN kan føres ud i livet i en sådan kontekst.

Kontrol kan kun opnåes gennem afhængighed. Derfor gøre borgerne afhængige af staten gennem generøse ordninger der har til formål at gøre dem bløde og føjelige, men som en bi-effekt forbløder samfundet på grund af den evige mangel på midler.

Den socialistiske velfærdsstat er reelt et kriminelt regime, der som en gemen tyv afkræver borgerne hans/hendes hele tilværelse og komplette iderigdom.

Alt centreres omkring staten. Staten gøres til centrum i et system hvor alt suges mod midten indtil der ikke er mere at suge.

Det eneste der afholder socialisterne fra at tage livet af samfundet, er os andre, liberalisterne, og derfor skræmmer det mig når Fogh begynder at snakke socialist snak, fordi vi har brug for liberalisten Fogh.

Ellers ender vi der hvor svenskerne med garanti også vil ende om føje år.....i et kaotisk samfund hvor jungleloven hersker.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jeg hører, hvad du siger. Som jeg stort set altid er enig med polinos, så er jeg stort set også altid enig med dig. Jeg har da også selv talt for at skære overflødige offentlige stillinger væk, om ikke andet så bare for at blive fri for den irriterende manipulation, man sætter et arbejdsdygtigt individ i sving med 37 timer i ugen.

Men på et mere grundlæggende plan kan jeg også sagtens se fidusen i, at staten er med til at frisætte os alle sammen ved at omdanne gratis husmorarbejde (børn, ældre, ensomme, fødsler, sygepleje, uddannelse osv) til lønnet arbejde. Jeg kan slet ikke se mig selv i Liberators diskussioner af, om vi overhovedet skal have en stat, og om et individ har ret til at bære våben og forsvare sig selv med dem.. Så ser jeg Corleone-film for mig. Mig med tre små børn i den ene hånd og en pistol i den anden. Ved siden af en kaktus. Det er ikke min ide om et godt samfund.

At en 18-årig har fuld ret til at disponere over sig selv og det, han kan udrette, det er vel kun en halv sandhed for så vidt som at nogen har ofret sig for ham for at han nogensinde kunne blive til nogen eller noget. Som min søster siger: Skulle han sidde og æde hele bøflen selv, mens hans gravide søster, hans gamle mor, hans bedstefar og alle hans mindre søskende bare ligesom selv må finde noget at spise? Nej, for han er en del af en større sammenhæng, og uden denne stærkt ydende sammenhæng var han selv ingenting. Havde hans mor tænkt på samme måde, havde hun ladet ham ligge efter fødslen, for hvem kan løbe okser ind med en børneflok på slæb? Nu er jeg så godt klar over, at liberale ser ansvarligheden som en af deres hjørnesten, men jeg foretrækker, at højere magter - stater - regulerer tingene. Så kører det i olie.

Men når det er sagt, så har det jo taget overhånd, som jeg skriver i nogle af de tidligere poster om velfærd. Velfærdstaten, det kvindelige princip, om man vil, gror og gror, finder stedse nye opgaver og er ikke i stand til at standse sin ekspansion.

Men princippet i sig selv er rigtig fint.

Anonym sagde ...

Blot et enkelt spørgsmål. Hvis den offentlige børnepasning er et liberalt gode, der frisætter kvinderne, som du og Fogh mener, burde Fogh så ikke sørge for at bevare eller måske endda forbedre kvaliteten af børnepasningen i stedet for at forringe den, sådan som det nu sker over det ganske land?

Anonym sagde ...

Hej ulla,

Jeg er helt enig i dit syn på velfærdsstaten, den har givet kvinder mere frihed, men det er klart, at mændene stritter imod det bedste de har lært. De ved godt, at verden ikke længere kun styres af dem selv.
Hvis du vidste hvor højt jeg grinede mht til det sidste du skrev om fosterstadiet, hihi....

Men for os der ikke har haft latin, hvad betyder quid pro quo??

M.v.h.

Lena

Anonym sagde ...

Det vi har brug for må jo så være en liberal velfærdsstat i modsætning til en socialistisk, men så opstår der jo et problem med at definere præcis hvad en liberal velfærdsstat er?

En ting er sikkert, og det er at jeg ikke kan acceptere en stat baseret på socialistiske grundprincipper. Aldrig nogensinde.

Men det er vel lidt som den gamle diskussion om hvorvidt glasset er halvtomt eller halvfuldt!

Pointen er, at det der er vigtigt er de styrende principper.

Og netop derfor kan socialismen ikke accepteres som grundlag for velfærdsstaten, fordi de socialistiske principper med sikkerhed vil føre til totalitarismen.

Socialismen er måske nok moderat sammenlignet med kommunismen og hvor kommunismen kun tager fem år om at ødelægge et samfund vil det så måske tage socialismen halvtreds år, men i sidste ende er det de samme principper der styrer og de samme resultater der udspringer deraf.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Hej Lena: det betyder "Noget for noget" :-)

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Capac: Jo, vi skal passe på vores børnehaver! Det er vigtigt. Grundydelserne er vigtige.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Mackety: er jeg så socialist? Kan vi ikke kalde det noget andet? Kan vi ikke sige, at socialliberalisme er frihedsidealer og ansvarlighed omsat i national politik?

Medium-staten!

Anonym sagde ...

Er du socialist?? Det ved kun du selv!

Men pointen var også blot, at det at ville kombinere de to ideologier er et forsøg på at vandre på et knivsæg. Pas på du ikke skærer dig!

Og jeg siger ikke at det ikke kan lade sig gøre, blot at man hele tiden skal holde sig for øje hvilket grundssyn på mennesket man ligger ind i det system man opbygger!

Er mennesket frit i kraft af sit medlemsskab af gruppen, eller er det frit i kraft af muligheden for at udleve sine individuelle drømme og håb?

Jeg selv hælder til at det individets muligheder der afgør graden af frihed i et samfund.

Jeg ser ikke nødvendigvis nogen modsætning mellem dette og individets ansvarlighed overfor gruppen, men jeg er ikke i tvivl om at hvis gruppens behov sættes før individets, vil individet bliver undertrykt og staten vil miste sin berettigelse.

Grunden til at alle totalitære ideologier, socialismen inklusive, falder sammen før eller siden, er netop at de ikke tillader individet og heller ikke kan funger som systemer uden komplet opbakning.

Hvad jeg mener er, at det dybest set er fløjtende ligegyldigt hvad socialister ønsker eller ikke ønsker, for den lighedsstat de ønsker får de aldrig nogensinde.

Den lader sig ikke gøre fordi den kræver en grad af opbakning som aldrig nogensinde vil blive den til dels.

Den liberale stat derimod kræver ikke alles opbakning for at fungere, blot flertallets!

Men socialister accepterer ikke de love der styrer samfundet. De er som en mand der står ved et vandfald og råber til vandet at det skal løbe opad.

Vandet fortsætter naturligvis med at løbe nedad. Det er nu engang det der er vandfaldets natur....

Anonym sagde ...

=> Ulla

Tjah, bum, bum. Nu er hverken manden eller kvinden fri, da man arbejder for staten indtil hen i august og først derefter begynder at tjene penge til sig selv.

Hvor frit er det, at indkræve en høj skat og give et enormt tilskud til offentlig børnepasning, og dermed i praksis bestemme, at i det gode liv arbejder både mor og far på fuld tid.

Hvor frit er det at sende sine børn i nogle børnehaver, hvor vildt fremmede mennesker (kommunalbestyrelsen) sætter rammen for børnepasningen?

Men høj skat og en altomfavnende (såkaldt) velfærdsstat, belønner staten "det gode liv" med omfordeling og tilskud.

Det er altså misbrug af ordet af orwellske dimensioner at kalde det liberalisme.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jo. Men var det ikke mest fornuftigt med en mediumstat?

Måske kan du fortælle mig, hvad den rendyrkede liberalisme har af planer, helt konkret? Skal vi af med statsstøttede børnehaver og plejehjem? Hvad med folkeskolen? De videregående uddannelser?

At man kunne skære i manipulations-, opdragelses- og forbedringssektoren, kan vi godt enes om.

Men at fjerne statens kerneydelser er at lænke mennesker til hinanden med stor ufrihed til følge. Man lænker konen til manden, børnene til forældrene, den fattige studerende til hans velynder, kunstneren til hans mæcen, arbejderen til arbejdsgiveren.

Er argumentet, at folk skal klare sig selv? Det kan ikke lade sig gøre, og det har aldrig kunnet lade sig gøre. Vi kommer ikke uden om at flytte visse midler fra de produktive til de reproduktive områder (altså typisk fra de unge, raske mænd til de syge, de gamle, de gravide, børnene).

Hvis du siger, at det må folk selv finde ud af, så geninstallerer du familien som en jernring om den enkelte. Og familien kan altså levere nogle meget mere snerrende bånd end velfærdsstaten, - bånd, der snerrer både på farmand, hvis svigermor skal bo hos ham og hvis indkomst 10 menneskeliv afhænger af, og på lillemor, der som småbørnsmor er afhængig af farmands forsørgelse og vel lige så godt kan tage sig af familien gamle, når det nu kniber med at få råd til at sende dem på plejehjem.

Jeg synes, at det lyder som Helvede på jord.

Jeg håber, at jeg har misforstået ideen..?

Anonym sagde ...

Godt så, Ulla. Men så mener jeg, Fogh med sin regering og støtter svigter det liberale grundsynspunkt lige nu, blandt andet ved at fyre mere end 170 pædagoger og pædagogiske ledere i Århus kommune og derved gør det sværere at være en fri kvinde...

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Fogh er ikke i stand til at fyre pædagoger i Århus Kommune. Regeringen har lavet et skattestop, og det betyder, at Århus Kommune ikke må lade skatten stige. Hvorfor skal din kommune bruge en større andel af borgernes indtægt næste år?

Min kommune er på top 10, hvad angår kulturudgifter, og vi er også på top 10 hvad angår klassificering af bistandsklienter som uarbejdsdygtige. Begge dele er dyrt.

Så da vores politikere foreslog at spare på børnehaverne, gik folk i gang med at klage og skrive og regere.

Så nu bliver der alligevel ingen fantasilion-sportsarena i midtbyen. Til gengæld får børnehaverne lov at stå. Ikke helt urørte, men nogenlunde.

Og hvem ved, om et par ekstra indvandrerkoner får frataget deres bistandshjælp med henvisning til, at de vist forresten er nødt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis de vil have en indtægt, og at kvindekøn og dårlige danskkundskaber og islam ikke er en sygdom.

Du burde ikke hoppe så let på den påstand, at det er Fogh, der tager dine børns børnehaver.

susling sagde ...

Hvem er det så, der tager af børnehavernes kasse lige nu? Og hvem er det, der stiller sig op og siger vi er verdens rigeste, mens der er nedskæringer og forringelser over alt i det offentlige system? Hvem er det, der lige indregner Landsbyggefonden (lejernes penge) i det samlede statsbudget? Hvem er det, der centraliserer - sgu ikke særligt liberalistisk i øvrigt - med gedigen kaos og forringelse til følge!? Hvem er det, der dybest set ikke længere har noget projekt, men bare kører fra sag til sag? Hvem er det, der ikke får opbakning fra sine egne partimedlemmer, der reelt sidder med misæren og de alt for forhastede løsninger? Hvem er det forøvrigt, der aldrig er til stede, når det virkelig gælder og kun er statsminister for den halve befolkning, når eller han er hjemme og vende fra sine utallige ferier og udenlandsophold? GO FIGURE! Mener forøvrigt ikke, at det var liberalisterne, der indførte velfærdssamfundet.....så vidt jeg husker tilbage var det sociale initiativer foretaget af socialister...arbejderne selv såmænd....og hvis ikke det passer liberalisterne at have kvinderne på arbejdsmarkedet...så røg vi sikkert hurtigt hjem til kødgryderne igen og så kan også du godt se i vejviseren efter børnehaver...

Anonym sagde ...

=>

Jeg deler ikke din sort/hvide opfattelse af verdenen. Enten en velfærdsstat eller et patrikalsk mareridt. Jeg savner belæg for din påstand.

Hvad jeg så vil i stedet. Lad mig hurtigt tage et par af dine eksempler. Børnepasning; der vil jeg gerne erstatte den offentlige støttede børnepasning med fradrag til forældre pr. barn. Så kan folk indrette sig, som det passer dem. Købe den pasning, de har brug for, og den form for pasning, de finder bedst, eller passe børnene selv.

I dag får man f.eks. i min kommunen udpeget en fuldtidsdagplejemor af kommunen til børn under 2 år og 9 måneder. Derefter SKAL de i børnehave. Punktum.

Overført til dagligvarer ville det jo svare til, at kommunen udpegende en butik, hvor du for en fast betaling kunne hente dine 10 L mælk, uanset om du har brug for 10 L mælk. Og hvis ud ikke kan lide butikken, så må du vente 3 måneder på at få udpeget en ny.

Men o.k. dagligevareindkøb er materielle goder; børnepasning handler jo kun om dine børn.

Jeg kan ikke se, at ovenstående forslag binder kvinden til manden.

Uddannelse. Staten betaler og vil bestemme mere og mere over dig, hvilket den jo er i sin gode ret til, da den betaler. F.eks. vil staten bestemme, at du skal starte hurtigt efter gymnasiet. 1 års sabba er det gode liv, medens flere års sabbat er skidt, da velfærdsstaten behøver din indkomst; med mindre du altså bruger tiden i militæret, så er sabbat godt nok. Betalte folk selv en større del af uddannelsen, ville det rage staten en høstblomst, hvordan unge planlægger sit liv.

Statsgaranterede lån fremfor SU plus en vis egenbetaling, og derudover udsigt til lav skat og dermed råd til at betale lånet tilbage vil sætte de studerende fri.

Kunstneren. Ja i dag er han afhængig af staten, og man bider jo ikke den hånd af, der fodrer en. Derfor er næsten alle kunstnere kritiske overfor kapitalisme og tam i kritikken af statsmagten - og stemmer i øvrigt til venstre for midten.

Det blev vist lidt rodet; men det korte af det lange er sådan set ret indlysende. Jo mere staten kræver op i stat og deler ud igen i form af tilskud og ydelser, jo mindre bestemmer du selv. Hvis ikke folk bliver flået i skat, har de selv råd til at betale - og prioritere - i deres dagligdag, hvilket jeg ikke kan se fører til "familiefængslet".

M.h.t. din brug af ordet liberalisme, så deler jeg følgende herlige kommentar fra "det tilrøgede herreværelse" til Anders Fogh definition på liberalisme, som du jf. din hyldest til Anders Fogh deler:

"Det paradoksale er, at Anders Fogh Rasmussen lyder som en SF'er. I SF's principprogram står der for eksempel, at "der er ... en ramme og en forudsætning for friheden, nemlig fællesskabet." Det kunne Anders Fogh Rasmussen lige så godt have sagt, hvilket bringer mig til min pointe: Hvis man skal tage Anders Fogh Rasmussens ord for pålydende, så er hans "moderne liberalisme" blot en kedelige omgang socialisme.

Skrevet af Johan Espersen den mandag, d. 18. sep."

Anonym sagde ...

Så nemt slipper du ikke, Ulla. For det første er Foghs parti meget kraftigt involveret i de aftalte nedskæringer i Århus kommune. Faktisk er det en vensterkvinde, der har ansvaret for det pågældende område, og hun har lige erklæret, at der ikke ændres et eneste nul i besparelserne på børneinstitutionsområdet. Liberal politik?
Jeg hopper heller ikke på den, at Fogh har det fulde ansvar. Slet ikke. Specielt ikke med hensyn til endnu socialdemokratisk styrede Århus kommune. Man kunne også have prioriteret anderledes i Foghs regeringsperiode, fx med hensyn til store anlægsprojekter. Til gengæld fritager skattestoppet, den medfølgende begrænsning af det kommunale selvstyre og et elendigt financieret kommunesammenlægning ikke Fogh for et stort medansvar for elendighederne.

Anonym sagde ...

Vedr. børnepasning i Århus.

Rend og hop. Det har siden august 2004 været kendt, at Århus Kommune skal spare i omegnen af 300 mio p.g.a. budgetkuppet, som Socialdemokraterne lavede i 2002. kr. Alligevel udskudte politikerne besparelserne til budget 2007 - altså til efter kommunalvalget, hvorved problemerne kun blev forværret. Det kan man altså ikke klandre Fogh for.

6-by nøgletallene er en rapport, der sammenligner økonomi og aktivitet på en række områder i de 6 store kommuner - København, Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers.

Heri kan man bl.a. læse, at børnepasning (½ til 5-årige) er 43% dyrere i Århus end i Odense (før besparelserne), uden at forældrene i Århus er bedre tilfredse end i Odense. 43% (sic!). Besparelserne ændrer nok ikke ret meget ved det tal, og jeg kan ikke tage protesterne alvorligt.

I stedet for de hysteriske protester burde politikerne og pædagogerne tage til Odense og se, hvordan man der kan gøre det så meget billigere.

Eller kræve børnepasning privatiseret, så man slipper for overlade det bedste, man har, til nogle vildt fremmede byrådspolitikeres ve vel.

Anonym sagde ...

At byrådspolitikerne i Århus - uanset deres politiske observans (for det er ikke kun socialdemokrater...) - er nogle klodrianer, fritager ikke Fogh-regeringen for et medansvar for de økonomiske problemer. Så rend selv og hop! ;-)

Anonym sagde ...

Det er ikke velfærdsstaten der har overtaget husmoderens job, det er teknologien: Nye rengøringsmidler og rengøringsvenlige produkter som Teflon. Elektricitet som driver komfurer, støvsugere, dybfrysere, køleskabe, lys, osv.

Alt sammen opfundet af Mænd, og dermed er husholdning blevet så nemt, at vi ikke længere er afhængige af at have en kone til at passe hjemmet.

Det var ikke velfærdsstaten der gav Kvinder mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet. Under WWII havde Mændene travlt med at beskytte Kvinder, Børn og Fædreland, dermed var det ganske enkelt nødvendigt at Kvinderne overtog arbejdet på fabrikkerne.

At du og andre Kvinder ønsker at være afhængige af staten, er ok, men kald det ikke frihed.

Ulla Nørtoft Thomsen Skrev: "Og hvis stenalderliberalisterne bliver ved med deres vrøvl, så opfinder kvinderne en test, der kan identificere dominante liberalistgener i fosterstadiet. Så kommer I slet ikke til verden."

Der er flere ideologier der støtter racehygiejne og mord på politiske modstandere - Men, Liberalisme er ikke en af dem. Hvorfor prøver Venstre at opfinde en ny definition på Liberalisme? Der er allerede et andet navn der dækker jeres politik. Vil du ikke godt være så venlig at holde op med at kalde dig Liberal, det er du ikke.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Flemming: Jeg er ret sikker på, at du kan pløje denne weblog igennem fra ende til anden uden at finde et eneste sted, hvor jeg kalder mig selv liberal. Det er ikke en betegnelse, jeg på nogen måde smykker mig med, selvom jeg medlem af Venstre. Jeg har højst kaldt mig selv socialliberal netop i forbindelse med denne diskussion. Mit politiske ståsted er en blandingshistorie, også med konservative elementer. Jeg forsøger ikke at efterleve en ideologi. Det kan ingen af dem holde til efter min mening.

Hjemmearbejdet? Vi bruger akkurat lige så lang tid på det nu som før i tiden. Rengøring er da ikke blevet nemmere! Og der skal læses børnepsykologi, laves madpakker, køres til gymnastik, forældremøder, indkøbes tøj, restaureres, bygges om, arrangeres fødselsdag, kreeres familieidentitet, tales om, hvordan det går... Familien suger akkurat lige så meget tid og energi som den altid har gjort.

Kan der være noget om en fornemmelse, jeg har: at liberalisterne er karakteriserede ved 1) at være unge, 2) at være mænd og 3) at mangle sans for hele den højere, komplekse orden, der er i det moderne - og vel også det traditionelle - samfundsliv?

Det er så i ren og rå form. Men jeg kunne bestemt godt tænke mig, at de blev valgt ind og fik en vis indflydelse.

Anonym sagde ...

UNT: "Jeg er ret sikker på, at du kan pløje denne weblog igennem fra ende til anden uden at finde et eneste sted, hvor jeg kalder mig selv liberal."

Femte (5.) ord i nærværende blogindlæg.

UNT: " Jeg forsøger ikke at efterleve en ideologi. Det kan ingen af dem holde til efter min mening."

Men, hvorfor er det så vigtigt at kalde velfærdsstaten for liberal? og at påstå at den giver frihed?

UNT: "Hjemmearbejdet? Vi bruger akkurat lige så lang tid på det nu som før i tiden. Rengøring er da ikke blevet nemmere!"

Prøv lige at gå ud og tage hovedafbryderne, så vil du se hvor stor en hjælp elektriciteten er for dig. Seriøst! Prøv det.

Jeg glæder mig til at du blogger om hvordan du vasker tøj i en gruekedel - og nu ikke noget med at snyde og bruge moderne vaskepulver med enzymer.

Anonym sagde ...

Flemming Jensen:

Og jeg vil gerne se dig foretage et ærligt valg mellem at passe et fuldtidsjob uden elektricitet i dit hjem, og at passe et fuldtidsjob uden pasning af Svend, Sveske og Sweetheart på hhv 5, 3 og ½ år.

Iøvrigt: Folk stod ikke på hovedet i vaskebaljen hele dagen i gamle dage. De gjorde som vi gjorde i 10 dage på en ødegård i Sverige her i sommers: havde meget lidt tøj i cirkulation, levede mere beskidt og svedte kun det nødvendige over vaskebrættet.

Marianne

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Marianne: Ja, det er forundeligt, men sandt. Vi bruger fx mere tid på husarbejdet nu end i 1987:

http://www.2020marsexpress.se/dokument/1/fremtidens_barnbibliotek_Sverige.ppt#277,10,Tidsforbrug husarbejde – Beskæftigede 1987-2001

Tidsforbruget stiger og falder ikke med hjælpemidlerne, men med ambitionsniveauet og opgavens kompleksitet. Ligesom transporttiden ikke stiger og falder med opfindelsen af hurtigere transportmidler. Får vi biler, så er der pludselig mulighed for at rakke land og rige rundt på en anden måde.

Al den velstand, vi har fået, er en enorm tidsrøver. Vi skylder kvinderne en stor tak for at tage sig tid til at omsætte alle de penge i div. omhyggeligt udvalgte goder, der igen kræver tid og kræfter, fx blomsterkrukker, havebassiner og store, gamle huse.

Flemming: Ja, det kunne selvfølgelig godt lige se lidt ud som om, jeg kom til at skrive det dér :-) Det var en lidt uforsigtig formulering, så. Men det, jeg jo uomtvistelig forsøger at sige netop dér er ikke desto mindre, at rendyrket ideologiski liberalisme ikke giver mere effektiv frihed. Og at effektiv frihed er vigtig for mig.

Morten: Nu vi taler om frihed: I og med, at du vil give fradrag pr. barn, så har du jo allerede antaget det socialistiske princip om at yde efter efter og nyde efter behov

Inden du får set dig om, så er dit gode hjerte sikkert løbet af med dig, og du har indført offentlige skoler, i hvert fald til 7. klasse, måske et fattighjem hist og pist, en eller anden form for offentlig sygesikring, og Gud ved, om du ikke også ville lade det offentlige støtte dygtige børn af fattig familie til at få en uddannelse.

Det betyder alt sammen, at du bør være lige så forsigtig med at kalde dig liberalist som jeg er.

Eller hvad?

Anonym sagde ...

Jeg synes ikke det er så forunderligt, at vi bruger mere tid på husarbejde: vi har vel 4 gange så mange kvadratmeter pr voksen at holde 4 gange så rene og præsentable, og hjemmets arbejdskraft er samtidig skåret ned med mindst 3/4: Børnene laver ingenting af betydning længere, og vi har ikke længere tanter, bedstemødre eller unge piger til at gå os til hånde med husarbejdet.

Liberalister har et seriøst problem med det usynlige, gratis arbejde, men de gider ikke engang at forholde sig til det.

Marianne

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Marianne: Du skal bare stemme socialliberalt, dvs. på Venstre: for vi har udviklet en god forståelse for, at offentlige børnehaver er en fornødenhed på linie med offentlig asfalt på vejene.

Det må man(d) jo forstå: det er lige så irriterende og upraktisk og tidsrøvende selv at skulle arrangere private børnepasningsformer som selv at skulle tage sig af vejbelægning, snerydning og kloakering.

Problemet er ikke, at det offentlige tager sig af nogle ting. Problemet er, at det offentlige ikke er god til at regulere sig selv. Man får ikke skåret overflødighederne bort. Det er det problem, vi skal have løst efter min mening. Det kan vel ikke være så svært at opfinde en eller anden mekanisme, hvorved det offentlige kan regulere sig selv.

Pressen skulle egentlig have været en kritisk vagthund i den henseende, men det fungerer ikke. Pressen farer i harnisk over enhver nedskæring, uanset hvad udgangspunktet er (fx når en af landets dyreste børnekommuner skal skrue prisniveauet lidt ned). Så vi mangler helt klart en god løsning.

Anonym sagde ...

Bedre sent end aldrig end svar til Ulla.

Jeg ser din pointe. Der er selvfølgelig ingen, der kan tage patent på den rigtige definition af liberalismen. Men jeg vil nu nok mene, at der i den offentlige debat og i litteraturen i mange år har været konsensus om, hvad man taler om, når man taler om liberalisme og socialisme - og at Anders Fogh og du er ved at lave godt og grundigt om på den gængse opfattelse.

F.eks. er der meget langt fra det, du og Anders Fogh siger, til f.eks. Wikipedias beskrivelse af liberalisme:

---------
Liberalismen bygger grundlæggende på den forestilling, at individet ejer sig selv og dermed også produktet af eget arbejde, samt at vold eller tvang ikke kan legitimeres uanset målet. Liberalismen står dermed i modsætning til kollektivistiske ideologier som nazisme, socialisme, kommunisme og islamisme.

Af liberalistiske samfundsteoretikere kan nævnes John Locke, Adam Smith, Ludwig von Mises, F.A. Hayek, Robert Nozick, James Buchanan, Ayn Rand og Murray N. Rothbard.

Liberalismen tror på de frie markedskræfter som styrende i samfundet. Statens rolle bør være så lille som mulig og må aldrig lægge hindringer i vejen for markedets udvikling ("natvægterstaten"). Borgerne skal sikres en tilværelse uden statslig indgriben, både økonomisk og på andre måder. Herved vil hvert individ automatisk søge at befæste og forbedre sin position ("være sin egen lykkes smed") gennem konkurrence på markedet ("kræfternes frie spil").

-----------

Det bliver svært at føre en samtale i fremtiden, hvis man kan lægge alt, hvad man har lyst til, i de forskellige ideologier. I givet fald vil jeg til at sige, at som socialist er jeg stærk tilhænger af ejendomsret og så lidt statslig indblanding som muligt :-)

Hvorfor er det så vigtig for dig at kalde det man i mange år har opfattet som socialdemokratisme for liberalisme?

F.eks. når du skriver: "Marianne: Du skal bare stemme socialliberalt, dvs. på Venstre: for vi har udviklet en god forståelse for, at offentlige børnehaver er en fornødenhed på linie med offentlig asfalt på vejene."

Jeg mener, at de fleste danskere sagtens kunne tage ansvar for deres eget liv og klare sig uden offentlige tilskud og institutionsløsninger,
hvis skatten og afgifterne
til gengæld blev sat ned. Som liberal vil jeg tage ansvar for mine egne børn, medens du (som liberal?) mener, det er helt nødvendigt, at det offentlige gør det.

Og nej, jeg mener ikke, det er et socialistiske princip at give fradrag pr. barn. Har man børn, forsørger man allerede i forvejen, hvorfor det er rimeligt, at man slipper billigere i skat. Det er efter min opfattellse ikke at "nyde efter behov."

Anonym sagde ...

Ulla,

Jeg har flere gange lagt mærke til misandriske udsagn på den hjemmeside fra din side.

Det paradoksale er blot, at det netop er velfærdsstatens eksistens, der gør den illusion, at mænd ikke yder til kvinder mulig.

Jeg synes ærligt talt, det er usmageligt først at bestjæle mænd igennem skatter -- overføre pengene til kvinder via social- og sundhedssystemet -- og så til sidst at udtrykke foragt for mænd og mandlig risikovillighed ved forskellige lejligheder.

Hvis du ikke tror på min teori om overførsler, så tag fat i velfærdskommisionens rapport og læs lidt i den.

Anonym sagde ...

hej Ulla

hvad er efter din mening den helt store ideologiske forskel på socialliberalisme og socialdemokratisme? definerer begge positioner ikke frihed positivt, dvs frihed som muligheder. hvorimod den klassiske liberalisme definerer friheden negativt, dvs frihed fra andres indblanding. Er det bare størrelsesforholdet af velfærden der adskiller socialliberalisme fra socialdemokratisme? Hvad er efter din mening den ideologiske forskel?

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Det er et rigtig godt spørgsmål. For du har bestemt ret. Det er jo - hvad liberalisterne ikke undlader at gøre opmærksom på - et indgreb i nogens frihed at give positiv frihed til andre. Men for mig at se forudsætter liberalismens betoning af hiin enkelte netop en jævn bane, hvor alle kan vise, hvad de duer til. I forhold til socialdemokratismen er det netop her, forskellen er: socialliberalismen laver en flad bane. Socialdemokratismen laver buer og bakker, lidt som det der vippespil, du ved, - og så triller de folk derhen, hvor de gerne vil have dem. Det gør de ud fra en marxistisk grundopfattelse af mennesker og årsagsforhold, hvor liberalister laver en flad bane ud fra en grundtanke om, at individets egen energi, ambitioner og vilje er et godt brændstof, som samfundet skal benytte sig af.

Den taberstrategi, som Dahl og Thyssen beskriver i deres seneste bog - altså det at det er blevet en god overlevelsesstrategi at søge anerkendelse netop som en taber - den ville ikke gå i en socialliberal velfærdsstat. Det kunne være målestokken. Det må aldrig kunne betale sig ikke at ville bære sin egen vægt.

Tilføj en kommentar