mandag, september 25, 2006

Lov og ret

Vi er et skikkeligt folkefærd med en skikkelig retspraksis. Tyven har også ret. Og voldtægtsmanden, forræderen, oprørslederen, selv morderen. Det perifere perspektiv er vigtigt: undtagelsen, den skæve, den fortabte.

Nogen mener endda, at det er deres demokratiske pligt at forhåne og nedgøre nationen, staten, lovgiverne, ordensmagten, majoritetsbefolkningen, sædeligheden.

Den almindelige antagelse er, at der ikke eksisterer nogen sædelighed i Danmark. Vores individualiserede orden har mistet al sans for den slags. Der er ingen regulering, ingen orden, ingen fælles basis. Vi lever i et moralsk tomrum, hvor den kristne tro er opløst og hvor islam for sit indre øre mener at høre os kalde: giv os en ny mening med tilværelsen, giv os en ny civilisation. Det ser ud til, at flere religiøse overhoveder ser lidt ens på den sag. De betragter den frie verden som en ko, der har tabt kalven. Hvem kan nu bedst befrugte os én gang til, den slags bekymrer paver og stormuftier.
Men her tager de katolske og islamiske overhoveder meget fejl. Vi har en perfekt samstemt social orden, baseret på frihed og humanisme. Vores styrke er ikke integration og sammenrøring, men diffentiering og adskillelse; ikke kollektivisering, men individualisering; ikke tvang og ensretning, men frihed og autonomi. Virker det? Se dig omkring.

Vores sædelighed er baseret på moralske individer, ikke på moralske leveregler eller moralske autoriteter. Hvis man ikke selv er en moralsk individualitet, så kan man ikke se, at den moralske individualitet findes. Man kan kun se den tomhed, som man selv ville rumme, hvis ens leveregler og autoriteter blev taget fra én: hærg, knep, stjæl, slå ned, tru! Er man selv så luset en individualitet, så ser Vesten tilsvarende luset ud. Hele den fabelagtige orden, vi har, ser tilfældig og ufortjent og falsk ud. Og vestens perspektivister ser med og siger, at de selvfølgelig godt kan se, hvad u-individet mener.

Men hvis man vil leve i den moderne verden, så må man lære. Moderne sædelighed er gjort af samme stof som fenrisulvens lænker, og den er lige så stærk. Den er gjort af den støj, kattens ben gør, af kvindens skæg, bjergets rødder, fiskens ånde og fuglens spyt. Den er gjort af intet. Af frihed. Og den virker.

Vi har en nagelfast sædelighed i Danmark, bild jer endelig ikke andet ind. Den er til og med nedfældet klart og kontant i vores grundlov og i vores straffelov. En hurtig gennemlæsning viser, at loven udtrykkeligt forbyder og straffer stort set alt, hvad der plager os i dag. Vi skal bare bruge den.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Robin, var Lovløs.
Men Retfærdig?
Modstandsbevægelsen,
var Lovløs.
Men Retfærdig?
Ja, en Lovløs Form,
for Retfærdighed.
Men alle de Lovløse,
lavede straks,
deres egne Love og Leveregler.
Så, hvorfor ikke følge Loven, fra første færd. Nemlig Loven der var.
Det har vi så Ordens Magten til at håndhæve. Med en "fast hånd".
Lovløse, er Lovløse, ikke.
De vil kun følge deres hjemmegjorte Lov løshed.
Ikke Din og Min.

Tilføj en kommentar