onsdag, september 27, 2006

Mere om statsborgerskab og antal muslimer i DK

Et supplement til forrige post om de nye statsborgerskaber, der er blevet tildelt ved lov: Ovenstående graf er lavet via Dansk statistik/Statistikbanken og viser 2 ting:

For det første er det samlede antal uddelte statsborgerskaber siden 1987 noget højere end de 80.070, som er blevet tildelt ved lov. Det nøjagtige antal skift til dansk statsborgerskab i perioden er 155.739 ifølge Dansk statistik. Det må skyldes, at der er flere måder at opnå dansk statsborgerskab på:
  1. automatisk ved fødslen,
  2. automatisk ved forældrenes ægteskab efter fødslen,
  3. automatisk ved adoption af udenlandske børn under 12 år,
  4. ved erklæring, hvis udlændingen er mellem 18 og 23 år og endelig
  5. ved naturalisation, det vil sige ved lov (Udlændingestyrelsen) .
Måske kan nogen hjælpe mig med at opklare forskellen mellem de to tal, der begge dækker perioden 1987-2005? 80.070 ved lov tildelte danske statsborgerskaber ifølge Retsinfo, men 155.739 skift til dansk statsborgerskab ifølge Dansk Statistik? Er det efterkommerne, der giver denne forskel?

For det andet viser grafen, hvilket statsborgerskab de nye statsborgere havde før. Fra 1987 til 2005 (incl.) er der tildelt følgende antal statsborgerskaber til statsborgere fra følgende områder:

EU-lande: 25113

Europa (ekskl. EU-lande): 49750
Afrika: 21166
Nordamerika: 2218
Syd- og Mellemamerika: 4228
Asien: 68762
Oceanien: 381
Statsløse: 12738
Uoplyst: 554
I alt: 184.910


Hovedparten af de nye statsborgere er fra en lang række muslimske lande i Asien, særligt Pakistan, Irak, Iran, Libanon, Marokko. En anden stor del er fra muslimske Europa uden for EU, dvs. Tyrkiet og Bosnien. Vi har en del fra muslimske Afrika, primært Nordafrika og Somalia. Endelig en del statsløse, primært palæstinensere.

Hertil skal lægges indvandrere og efterkommere fra de pågældende verdensdele, som har fremmed statsborgerskab:

Europa (ekskl. EU-lande): 71 564 indvandrere + 15 839 efterkommere
Afrika: 18 162 indvandrere + 3 920 efterkommere
Asien: 65 786 indvandrere + 10 422 efterkommere
Statsløse: 192 indvandrere + 34 efterkommere
I alt 185.919 indvandrere og efterkommere fra 3. verdens lande lever i Danmark med fremmed statsborgerskanb i 2006.


Og for at forsikre os om, at de mange indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab ikke alle er døde, så lad os tilsvarende se, hvor mange indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab, vi har fra de pågældende regioner i 2006:

Europa (ekskl. EU-lande): 28 953 indvandrere + 23 573 efterkommere
Afrika: 11 587 indvandrere + 9 777 efterkommere
Asien: 46 596 indvandrere + 34 619 efterkommere
Statsløse: 146 indvandrere + 81 efterkommere
I alt: 155.332 indvandrere og efterkommere fra 3. verdens lande lever i Danmark i 2006 med dansk statsborgerskab.


Danmark har altså 185919 + 155332 = 341.251 indvandrere og efterkommere fra overvejende muslimske 3. verdens lande i år 2006.

Altsammen ifølge almindeligt tilgængelige oplysninger på Dansk Statistik (vejledning til, hvordan man selv kan finde disse tal følger i kommentar nedenfor).

Mit personlige bud på antal muslimer i Danmark er minimum 264.675:

Indv. og eft. fra europæiske lande med over 50 procent muslimer: 97.952
Indv. og eft. fra afrikanske lande med over 50 procent muslimer: 33.126
Ind. og eft. fra asiatiske lande med over 50 procent muslimer: 103.904
Muslimer, der def. som danske iflg. dansk statistik, forsigtigt skøn: 30.000

I 2006 lever følgende antal indvandrere og efterkommere i danmark: Albanien 206, Aserbajdsjan 302, Bosnien-Hercegovina 20952, Jugoslavien (ex) 17415, Jugoslavien,Forb.Rep 2019, Kirgisistan 18, Serbien-Montenegro 939, Tadsjikistan 20, Turkmenistan 11, Tyrkiet 55550, Usbekistan 213, Algeriet 1263, Burkina Faso(ØvreV) 32, Comorerne 25, Egypten 1867, Elfenbenskysten 442, Eritrea 270, Gambia 697, Guinea 97, Libyen 235, Mali 33, Marokko 9121, Mauretanien 39, Niger 7, Senegal 95, Sierre Leone 358, Somalia 16564, Sudan 611, Tchad 12, Tunesien 1151, Zimbabwe 207, Abu Dhabi 0, Afghanistan 11246, Bahrain 51, Bangladesh 335, Brunei 4, Foren.Arab.Emirater 120, Indonesien 927, Irak 26922, Iran 14389, Jordan 1891, Kuwait 1688, Libanon 22509, Malaysia 379, Maldiverne 4, Mellemøsten u.n.a. 500, Oman 0, Pakistan 19284, Palæstina 0, Qatar 50, Saudi-Arabien 154, Sikkim 0, Syrien 3136, Trucial Oman 0, Yemen,Arab.Rep 0, Yemen demo. folkerep 252, Asien uoplyst 63. I alt 234.675. (Statistikbanken / Udlændinge / BEF3)

Langt hovedparten af ovenstående lande rummer over 80 procent muslimer. Alle over 50 procent.

Muslimer, der defineres som danskere, er børn af enten 1) dansker/indvandrer-par, 2) efterkommer/indvandrer-par eller 3) efterkommer-efterkommerpar. Hvor mange børn har sådanne par fået siden starten af 70´erne? 30.000 er et meget lavt bud.

8 kommentarer:

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Kilde til tallene, der angiver, hvor mange indvandrere og efterkommere, vi har fra hvilke lande og med hvilket statsborgerskab:

1. Gå ind på www. statistikbanken.dk

2. Vælg "Befolking og valg" øvers ti venstre spalte

3. Vælg nu "Udlændinge"

4. Vælg nu den øverstnævnte statistik "KRBEF3: Folketal pr. 1. januar (efter 2007 kommuneinddeling) efter kommune/region, alder, køn, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskabsgruppe (2006-2006)"

5. Ignorer boksene med hhv "Område", "alder" og "Køn".

6. I boksen "Herkomst" vælg både "Indvandrere" og "Efterkommere" ved at holde CTRL nede, men du klikker.

7. I boksen "statsborgerskab" vælger du først "dansk", gør dine iagttagelser og dernæst "udenlandsk". Du kan også undlade at markere nogen af dem. Så viser skemaet alle indvandrere og efterkommere fra de valgte lande, uanset statsborgerskab.

8. I boksen "Oprindelsesland" vælger du først "Verdensdele". Herefter markerer du de verdensdele, du ønsker at se, fx alle.

8b. Hvis du vil tjekke min påstand om, fra hvilke specifikke lande i de forskellige verdensdele, indvandrerne kommer, så kan du med CTRL-knappen vælge at få vist specifikke lande. De står ordnet efter verdensdel med Europa først. Du vil så se, at der er 139929 indvandrere og efterkommere fra "Europa ex Eu-lande". Vælger du dernæst de specifikke lande Bosnien-Herzegovina, Eksjugoslavien og Tyrkiet, kan du se, at de sammen står for 93917 af de 139929, altså langt hovedparten.


9. Når du har markeret hvad, du vil se, klikker du på "Vis tabel" i nederste højre hjørne - og du får et fint skema frem med en masse tal.

10. Hvis du ønsker en graf af en slags, så klik på pilen ud for "Grafisk repræsentation" øverst. Der er forskellige muligheder for visninger.

11. Hvis du ønsker at flytte alle tallene over i Excel for at regne med dem, så klik på pilen ud for "Excel" øverst. Så åbnes der et Excelark, og du kan lægge tallene sammen på kryds og tværs.


En anden statistik, jeg har brugt, er den, der hedder "DKSTAT: Personer, der har skiftet til dansk statsborgerskab efter køn, alder og tidligere statsborgerskab (1979-2005)", også listet under statistikbanken / Befolkning og valg / Udlændinge. Her gælder samme principper som ovenfor.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Sidstnævnte statistik er den, der ligger til grund for gráfen øverst. Jeg har bare valgt samtlige verdensdele, samtlige år, og ikke brugt de to andre valgmuligheder.

Anonym sagde ...

Jeg behøver ikke at se tal nogle steder.

På min arbejdsplads, en uddannelsesinstitution, fylder de fremmede uhyggeligt meget. Da jeg startede på stedet for 26 år siden, var der ikke en eneste araber eller neger.

Nu er der så mange, at enhver realistisk fremskrivning giver de fremmede flertal om senest 25 år.

Det skræmmer lyset ud af min hverdag. Ikke, at der ikke er flinke og fornuftige blandt de fremmede, men de er få. Og integration assimilatation er de i hvert fald ikke interesserede i. De er tydeligvis indstillede på at blive det kommende herrefolk.

Danmark er færdig.

Mvh. Børge.

Anonym sagde ...

Hej Ulla,
Der er en fejl i dit link, når man vil forstørre grafen: "Not Found
Error 404"
Mvh.
Thomas

Anonym sagde ...

Jeg kan ikke forst�rre grafen. I�vrigt ville det v�re interessant med en graf �r for �r med dine tal, s� man kan se hvad trenden er. Godt arbejde!

Anonym sagde ...

Børge -

jeg er bange for du har ret .

Een af årsagerne til vi oftere stilles overfor krav om RESPEKT for Islam/muslimer kan muligvis tilskrives, at de allerede for indeværende er i et antal i den herboende del af Ummaen, et antal der betyder,de føler sig mere magtfulde.

Hvis vi Vantro, oprindelige indbyggere af de Europæiske lande ikke snart vågner helt op, slutter det med de sekulære, demokratiske styreformer i de forskellige Europæiske lande .

Anonym sagde ...

Jeg vil bestemt ikke bestride, at der findes omkring 350.000 mennesker af muslimsk herkomst i Danmark, og det er dybest set forbløffende, at man ikke har forsket dybere i tallet, da det helt åbenlyst har store konsekvenser på en lang række områder, socialt, økonomisk, politisk o.s.v.
Dog mener jeg at vide, at Jyllands-Posten for kort tid siden bragte en historie, der gik på, at forskere ved at sammenligne med forskellige tal var nået frem til resultatet godt 200.000 muslimer i Danmark.
Det tal kunne man vælge bare at affeje som et PK-røgslør.
Men faktisk falder tallet meget nøje sammen med, hvad en forsker, der bestemt IKKE elsker islam, nemlig Lars Hedegaard, nåede frem til for et par år siden:
Han fik simpelthen en udskrift fra Danmarks statistik over samtlige fornavne, der er registreret her i landet, og da muslimer jo har karakteriske navne, talte han disse op. Navnene omfattede ALLE bosatte i Danmark med et CPR-nr., så vidt jeg husker.
Resultatet blev OGSÅ godt 200.000, et tal der faktisk forbavsede Hedegaard noget; i betragtning af den ballade de har forårsaget, havde han ventet et væsentligt større tal.
Men du har fuldstændig ret - det er utilfredsstillende, at statstikken på området er så elendig.
polinos

Jens Nielsen sagde ...

'Indvandrere' og 'efterkommere' kan som bekendt ikke bruges til at beskrive den befolkningsmæssige virkelighed hverken i nutiden eller fremtiden.

Det er nu blevet bekræftet af Demograf Professor Hans Oluf Hansen den 20. august 2005.

Og sandelig også af den ALLERØVERSTE Eyvind Vesselbo den 2/10-2006 i Berlingske Tidende

Begreberne blev indført i 1991,
de naturligvis straks afvistes
Ebbe Vig. Men den gang var der ikke
kommet nok til at 'huset væltede' uanset projektet eventuelt stoppede, så Ebbe Vig's kritik kaldtes racistisk og fremmedfjensk.

Hvad der gemmes i sne kommer frem i tø

- kendte danskerne én af de største løgne i bedraget, ville de standse det


Fantastisk vurdering af dansk lektor i demografi på Københavns Universitet i 2005:“…I en kommentar giver lektor Hans Oluf Hansen udtryk for, at cpr-registerets og Danmarks Statistiks definitioner på indvandrere og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning…” til bladet Danskeren nr. 1, februar 2006 side 6 øverst, plus en tilføjelse: Lektor Hans Oluf Hansen anbefalede en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks etniske tilhørsforhold. Det er ikke nye vurderinger og forslag, selvom det først holdt lidt hårdt at få dem frem i lyset. 14 år gamle, skulle jeg mene.


Vurdering af dansk dissident i 1991:“…Fra 1991 skulle de alle sammen i stedet kaldes indvandrere, efterkommere, og resten kommer i en tredje opsamlingsgruppe, “øvrige” eller nu “andre”. De nye begreber var ikke alene tvetydige, ikke-dækkende og umulige at bruge i praksis. Derudover var der forældrertilknytning mellem indvandrere og efterkommere, der blev sammenblandet med danskerne, og desuden havde der netop været generelt rod i forældrertilknytningen i CPR-registret i en periode af 1970-erne.”


1994-1995:
Kort efter begyndte de mystiske betegnelser ”nydanskere” og ”gammeldanskere”, selv i e-mails fra Danmarks Statistik. Logikken haltede, som vi påpegede, ingen fortalte os, hvad det var for nogle betegnelser, de to sidste altså. Ingen definition, ingen dokumentation fra myndighederne og deres lakajer:http://www.lilliput-information.com/snip/index.html. Statsborgeropgørelsen kombineret med en behørig årlig statusopgørelse af samtlige tildelte danske statsborgerskaber inklusive børn havde klart være at foretrække. Men nu skulle de heller ikke hjem igen, end ikke officielt (?) Helt afgørende er det, at få korrigeret befolkningsstatus, så den viser befolkningssammensætningen, som den rent faktisk ser ud i dag. Det gøres formentlig ikke uden en kontrolleret folketælling. Derudover er det afgørende, hvis der skal bibringes brugbare oplysninger til offentligheden om befolkningssituationen og udviklingen, som den kan tage sig ud i fremtiden, at antallet af tildelte danske statsborgerskaber og alle børnene af de naturaliserede opregnes - ikke blot første generation af børn, der nu benævnes efterkommere, og som er de eneste, der i dag medtælles af fremmede børn…” Vi ser tredje og fjerde generation udføre kriminelle gerninger og genfinder dem arbejdsløse o.a., men de figurer officielt som danskere, selvom etnik, kultur og traditioner endog er mere uforandrede end 1. generations ditto. Dette har det offentlige dokumenteret selv i andre sammenhænge et utal af gange, og det ved enhver, der ved noget væsentligt om emnet.


Lille bombe, der fik en 68-er på debat-bloggen mellem humanister og realister: http://www.kommunikationsforum.dk/?articleid=11792 til at melde : ”Ebbe Vig, du giver mig lyst til at begrænse ytringsfriheden”. Er det ikke smukt? Skulle der ikke mere til?


Fra 13. februar 2006 blev det muligt at hente alle de tildelte danske statsborgerskaberne fordelt på alder og nationalitet i Danmarks Statistiks Databank tilbage til 1979. Straks fik vi konstrueret en simpel forsigtig korrektion af det hidtidige befolkningsregnskab, der viste at her ikke var blot 174.000 mest fremmede i Danmark, men i stedet 690.000, når vi tog højde for at selv de naturaliserede kunne antages at sætte børn i verden fortsat:

http://www.lilliput-information.com/katrocia.html og specielt tyrker og pakistanere: http://www.lilliput-information.com/tyda.htm

Fra samme dissident i Danskeren nr. 5 november 1991 i artiklen ”Ragnarok er fastlagt – danskere er ansvarlige”:”…Der er tavs accept af Den Danske Forenings kritik af befolkningsstatistikken. Vi viste flere år før det famøse af KVR-regeringen nedsatte statistikudvalg afgav betænkning, at det officielle udlændingeantal dengang afveg med 70-100 pct. fra det antal, man ville komme til efter f.eks. den svenske opgørelsesmetode (se Danskeren nr. 1, 3, og 5 1989)… Dokumentation: http://www.lilliput-information.com/nyrekord.html ”… Vi tilføjede at afstanden mellem den officielle antal og virkelige antal ville vokse voldsomt med årene. Prognosen herfra i november 1991: ca. 10 pct. fremmede 15 år senere (d.v.s i 2006). Ja, vi havde ikke forestillet os bosættelser fra Bosnien og Kosovo og end ikke en Balkan-krig mere efter Uffe Ellemann-Jensens og tyskeren Hans Dietrick Genschers godkendelse af Bosnien som selvstændig stat på EU’s vegne. Problemerne med Bill Clintons sexliv lige op til anden Balkan-krig i Kosovo var heller ikke lige til at få ind i prognosen 6 år tidligere. At antallet af tildelte danske statsborgerskaber ville ske i et bevidst og tilmed stadigt hastigere tempo op imod 1990-erne slutning havde vi afvaret om i december 1989, jf. ovenstående link, en vækst under en såkaldt borgerlig regering med store forventninger at indfri lå i kortene. Så landede virkeligheden faktisk på 13-18 pct. i 2006, mod de officielle 8,5, når blot de tildelte statsborgerskaber medregnes uden efterfølgende børnefødsler(?), og vi medregnede det forventede antal børnefødsler efter naturalisationer år for år.

Et citat mere fra ovenstående artikel:”…Der findes videnskabeligt uddannede i Danmark med god adgang til de forløjede elektroniske medier, der fortsat afviser denne konsekvens. Statistiker Inge Henningsen, H. C. Ørsted Instituttet f.eks. 1. oktober 1991 kl. 15 og kl. 20 i Kjeld Koplevs ”Kulturmagasinet”. Hun fandt det for godt at stemple undertegnede og Den Danske Forening som producenter af ikke-viden og sludder med det bevidste formål at skræmme den danske befolkning. Det skulle hun selvfølgelig ikke uddybe nærmere; det var overflødigt. I udsendelsen gad den håndplukkede dame i hvert fald ikke. Det er unødvendigt at oplyse, at undertegnede og andre angrebne ikke måtte deltage i udsendelsen…” (IoD, 2006: Vi fik dog et telefonopkald fra Keld Koplev, sådan 10-15 minutter før udsendelse, hvor han forsøgte at snuse lidt og stille vor deltagelse i en senere udsendelse i udsigt – ikke et ord om udsendelsen, der skulle køre nogle få minutter efter telefonsamtalens ophør.) Keld Koplev fik ikke rigtig noget han kunne begribe eller bruge; men han havde inviteret to tilsvinere til at gøre det beskidte arbejde. Udsendelsen kan aflyttes ved at nedtage udsendelse nr. 41 på http://www.lilliput-information.com/band.html - den udsendelse har jeg ret til at bruge præcis, som jeg vil. Sådan er det!

Vurdering af IoD 1998:“…1991 indførtes en ny officiel måde at opdele befolkningen på i Danmark - i indvandrere, efterkommere og Øvrige (som nævnt). Dette giver løbende (som vi meldte dengang) anledning til en mængde forklaringsproblemer og tvivlsspørgsmål. Dels er det altid sådan, at fænomener, der skal kunne opgøres over et længere tidsforløb skal kunne sammenlignes fra år til år. Det kan de fortsat ikke. Vi fastholder, at kategorierne, som anvendes i den svenske befolkningsopgørelse var og er den bedste. Da der var opstået fejl i det danske befolkningsregnskab (forældretilknytningen var simpelthen generelt fjernet i en periode i 1970-erne), hvilket vi gjorde opmærksom på gang på gang, valgte man fra officiel side at indrette sig med nogle helt nye personkategorier. Nu erkendtes det så på s. 11 i ‘Indvandrere i Danmark’ (fra Danmarks Statistik, 1998) under definitioner og afgrænsninger, at de kan være vanskelige at få et overblik over… selv efter forsøg med rekonstruktion af de tabte data”


Lidt senere fra samme kilde:“…Fordi man i udvalget, der udarbejdede Statistiske Undersøgelser nr. 43 1991 med titlen “Indvandrere og deres efterkommere i Danmark” af Lars Pedersen, havde uoverstigelige problemer med dels at koble individ-registreringen sammen med individernes forældre, der døde før personregistreringer påbegyndtes i 1968, dels det faktum at personregistreringen selvsagt ikke dækker udlandet, lod man bare være. De danske statsborgere med såkaldte ”ukendte forældre” udgjorde fra 2,7-2,9 mill. personer eller mere end halvdelen af den samlede befolkning i Danmark (i 1991). På dette grundlag valgte man altså at ser bort fra forældrekendetegnet…” “…Der skal mere til, selvom pressen gør brug af begreberne ”de nye danskere”, ”nydansker” nærmest i flæng, så defineres de aldrig. I virkeligheden er det meget værre. Og det ved og vidste endog kompetente folk hos de nævnte offentlige og halvoffentlige organer så udmærket. Det må f.eks. siges at være interessant, at regeringens rådgivningsgruppe, Rockwoolfonden og selv Integrationsministeriet ikke har kunnet bruge Danmarks Statistiks ændrede udlændingeopgørelser fra og med 1991.


Og specielt er det interessant, at offentligheden ikke skulle vide dette. Vidste myndighederne at de nye definitionerne var ganske uholdbare, og rettede de dem derfor nødtørftigt til, som det nu kunne passe sig, uden at give kritikerne ret og uden at give danskerne korrekte informationer om befolkningsforholdene i vort land?…”


Ja, sådan forholdt det sig

Det eneste interessante ellers i denne sammenhæng i 2006: Hvem skal at forsøge at udbedre befolkningsstatikken, hvis den skal udbedres?

De samme typer som ødelagde den? Selvfølgelig. At Lars Haagen Pedersen fra DREAM-gruppen i Finansministeriet står for en uofficiel prognose, der kun må bruges i Integrationsministeriet (og efter hvad vi får oplyst også i Rockwoolfondens afdelinger ), som det siden stod at læse i Jyllands-Posten. Det burde få normalttænkende danskere til at skrige lazaronerne i pressen og i centraladministrationen ud. Løsningen ligger selvfølgelig lige for, men den kan ikke bruges: http://www.lilliput-information.com/atda.html


Pludselig den 2. oktober 2006 mener en tidligere embedsmand, der forvildede sig ind i Folketinget, at udlændingeopgørelserne og befolkningsregnskabet i Danmark har store mangler og ikke tegner et billede af virkeligheden: “Flere udlændinge end vi tror?” “Udlændingestatistikken er ubrugelig” står der at læse i I Berlingske Tidende 2/10-2006 i artikler af Jesper Termansen: http://danmark.wordpress.com/2006/10/02/man-skal-glo-en-del-inden-glugger-falder-ud/


Løgn over løgn over løgn.PS:


Nogle husker Skjern Å–Projektet med Hedeselskabet som rådgiver i 1960-erne? Kong Frederik IX glimrede ved sit fravær, da Skjern Å-projektet indviedes? Formanden for Skjern Å-lodsejerne havde ellers nogle år tidligere spurgt Kongen, om han ikke kunne tænke sig at se deres projekt. Hertil svarede Kongen Frederik IX:

”Nej, De ødelægger jo naturen, mand!”

Erik Lund, der skrev den kritiske bog ”Hedeselskabets Rådgivende Magt – beretningen om overgrebet på Skjern Å” (ISBN 87-87951-53-3) , forsøgte de at få i sat i fængsel. Projektet var forfejlet, en miljøskandale af dimensioner, og Skjern Å er nu blevet ført tilbage til sit gamle, slyngede forløb (formedes ca. ½ mia. kr.). Større var dette projekt trods alt ikke, rent økonomisk.

Det tilsvarer cirkaprisen på det andet projekt pr. dag.


Dette var et lille bitte uddrag af de løgne og det bedrag, som næsten ingen vil komme til at kende, før det er sent. Undertegnede har brugt 19 år til at afsløre det, men der var kun cirka 5.000, der gad/turde sætte sig blot en smule ind i det. Derfor vil det blive for sent. Hvad som har holdt mig gående var ikke magtsyge eller ondskab:

“Den, der kender sandheden,

og ikke lader den komme frem -

han er i sandhed en ynkelig pjalt.”

Willi Senff


Johannes Jørgensen (senere dissident i Italien) indleder sin ‘Klokke Roland’ (om løgnene om Første Verdenskrig) i 1916:“Klokke Roland er mit Navn

naar jeg klemter, er det Brand

naar jeg kimer, er det Sejr i Flanderland!”


Sådan stod der i gamle dage på den store klokke i Gents Beffroi.Klokke Roland ringer, Klokke Roland ringer, Flanderns store stridsklokke og sejrsklokke ringer ud i Ragnarok. Og lytter vi Nordboer godt til, så hører vi grant, at det er med vor moders tunge, den taler, og at den siger og synger som skjalden i den nordiske Højsang:”Fæ dø,Frænde dø,

Et véd jeg som aldrig dør,

Dommen over den døde.”Hvis du vil vide mere om de andre løgne – én kommer aldrig alene, de former livet for løgneren : http://www.lilliput-information.com/hed/sand1.html

Hvad så? Jeg har i ”frikvartererne” snart færdiggjort en engelsk-sproget lærebog i driftsøkonomi til den danske HD-1.del, der i globaliseringens navn skal ud til russere, indere og kinesere over Nettet. Det var globaliseringens folkevandringer, der var både socialistisk og liberal ideologi, ja, i grunden blot ideologi, der altid er lands- og kontinentødelæggende i længden… så kommer den anden af de tre apokalyptiske ryttere igen, fordi menneskene forveksler udvikling med afvikling, eller lidt pænere fordi virkeligheden altid overrasker menneskene.


Europa formørkes: http://www.lilliput-information.com/eumork.html


Hvis et bidrag er noget du overvejer, Danske Bank: reg. nr. 3629 kontonr.: 3629461213


Jens

Tilføj en kommentar