onsdag, oktober 04, 2006

Borgere og dommere

Af og til fortaber tingenes oprindelige ide sig i tågerne. Vi lærer i skolerne, at vi adskiller den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Den lovgivende magt, politikerne, har vi styr på som vælgere; den udøvende magt, politi og div. statsapperatur, har vi styr på som borgere gennem div. kontrolmekanismer. Men så er der dommerne. Hvem har styr på dem?

Hvem har styr på Højesteret, når de uden videre omstøder en glimrende dom, nemlig landsforvisning til to psykopatiske, good for nothing, pælæstinensiske mordere? Hvem bestemmer over dommerne? Bestemmer de over sig selv, lidt i lige arvefølge fra gud?

Nej, og her skal vi huske, at tredelingen som sådan jo mere er en operationel ting. Ikke en legitimitetsting. Der står i grundloven, at dommerne alene have at rette sig efter lovene (§ 64). Og dem laver politikerne. Hvis jeg kan læse, så betyder det, med en kær gammel vending, at dommernes vilje sidder, eller burde sidde, i borgernes bukselommer.

Men som sagt fortaber den sammenhæng sig lidt i tågerne. Så læs her § 2 i Virginia Rettighedserklæringen fra 1776:

§ 2: "At al magt er overdraget til og som følge deraf opnået fra folket; at dommere er deres tillidsmænd og tjenere og til enhver tid bør være ansvarlige over for folket".

Ellers kan de få en høtyv i røven, det bliver en civilisation aldrig for gammel til.

10 kommentarer:

Balder sagde ...

Som du så rigtigt siger, det er politikerne der laver loven.

Efter denne dom og denne, må al snak om Pia Kjærsgaards store indflydelse i Dansk politik desværre kaldes for kraftigt overdrevet.

Hvis ikke DF kan komme igennem med så små forbedringer som automatisk udvisning for grove forbrydelser som mord og ildspåsættelse, uden smålig skelen til "tilknytning" og familieforhold, synes jeg hellere DF skulle standse sin støtte til regeringens politik og gå i opposition.

Anonym sagde ...

onsdag, oktober 04, 2006
Dommens dag 2.
Dom.
Dom Kirke.
Dom.
Dommere.
Dommest?
Hvem er den sidste "DOMMEST"?
Det er Dommeren.
Bare et Menneske, er Dommeren.
Der skal dømmes på Dommens Dag.
Af Den Dommeste af alle.

Spundet på linket her:

http://ullanoertoftthomsen.blogspot.com/2006/10/borgere-og-dommere.html#links

Af MenigManden ERH

Anonym sagde ...

Ulla: har du ikke tillid til den danske dommerstand?

M.v.h.

Lena

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Det er ikke sådan, at jeg tror, at de er korrupte eller ikke dømmer inden for rammerne.

Jeg tror bare, at politikerne er nødt til at skære straframmerne meget mere ud i pap for dem. Det skal udspecificeres, hvilke kriminelle forhold, der udløser hvilken straf. Jeg synes ikke, at der er særligt gode grunde til, at de har så stort spillerum som de har.

Tænk, hvis lærere tilsvarende begyndte kun at bruge den nederste halvdel af karakterskalaen. Ville man så ikke også stille dem til regnskab?

Man kunne dele straframmerne op i fjerdedele med præcise beskriverlser af, hvad der udløser en 1´er, en 2´er, en 3´er og en 4´er. Og reglerne for udvisning skal være ret enkle. Det er et vigtigt redskab for integrationen, at man kan regne med en konsekvens.

Anonym sagde ...

At man kan regne med en konsekvens.
Helt rigtigt sagt.
Det er ikke kun for integration, det skal gælde overalt. Også i skolerne, der læres jo.
Respektfuld konsekvens.
For alle, også biltyve.
O.S.V....................

Anonym sagde ...

Der er noget, du ganske har misforstået, Ulla.
Lovene gives ganske vist I PRINCIPPET af folkets repræsentanter, men i praksis administreres de af et præsteskab, der åbenlyst har sin egen dagsorden - en form for blød, venstreorienteret humanisme, der som udgangspunkt har den præmis, at noget aldrig er nogens skyld i gammeltestamentlig forstand, men at det altid er SAMFUNDETS, de SOCIALE BETINGELSERS skyld. Derfor kan man selvsagt ikke dømme så hårdt, som FOLKET kræver.
Værre bliver det af, at vi i dag skal tage hensyn til alle mulige konventioner, der ikke engang er vedtaget af folket, men derimod som De Ti Bud synes dumpet ned på Sinai Bjerg fra Vorherre selv; i alt fald har de nærmest religiøs karakter, når dommere henviser til dem.
Men som verden udvikler sig, kan da godt værre, at dommerstanden på et tidspunkt kommer op at sidde på en høtyv, når folket til sidst bliver træt af, at dets retsopfattelse tilsidesættes.
Hvis da ikke problemet løser sig af sig selv, når Eurabien indfører sharialovgivningen.
Den er godt nok ikke givet af FOLKET, men til gengæld dømmes der sjældent i den nederste ende af skalaen - der er nemlig slet ingen nederste ende.

polinos

Anonym sagde ...

Jo, der er en ende.
ENDEN OG KUN ENDEN.
Retfærdighedens endeligt.
Som Du og jeg kender den.
Eller tror vi kender den.
Sharia, er den sidste Lov.
Som Mohammed, kaldes den sidste.
Den Dommeste af alle Dommere.
En ond gammel Krigsherre Lov.
Er Shariaen. Der ruller Hoveder.
Og det bliver Dit og mit.
Samt mange af deres egne.
Ikke helt rettroende efter salifisternes mening.
Altså, hvis deres Ret, bliver Ret.
De Respektløses Lov.
Tvivl ikke på det.
Det vil være meget Dimiagtigt,
at tvivle på hensigten.

Anonym sagde ...

Her er et m mere til Dimmiagtige.
De Dimmiagtige, er vore Naive.

Anonym sagde ...

Ulla har vist helt misforstaet magtens tredeling. Den lovgivende magt er folketinget, den udoevende magt er regeringen og den doemmende magt er domstolene. Det er helt forkert naar Ulla kalder politiet for den udoevende magt. Politiet er blot et magtens instrument, der har monopol paa vold. Det ville jo netop ikke vaere et repraensentativt demokrati hvis politiet skulle vaere den udoevende magt, eftersom disse jyder ikke er valgte af befolkningen.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Det er rigtigt nok, at regeringen står i spidsen af den udøvende magt, men den udøvende magt består da stadig af statsapperaturet: militær, politi, diplomati, div. institutioner, som er til i kraft af love (dvs. også skoler, fængsler, alverdens embedsmænd).

Tilføj en kommentar