fredag, november 10, 2006

Elias og kunsten at vedligeholde en naziregion

Kig en gang på disse tankevækkende karakteristika, som den tysk-engelske sociolog Norbert Elias opregner som baggrunden for Tysklands nazificering:

1) De tyske territoriers indeklemthed mellem andre stater (Tyskland historisk splittet i småstater og omgivet af et stort Frankrig, et enormt Polen, et solidt Østrig-Ungarn, et pænt stort Danmark).

2) Lang tradition for idealisering af krigerisk adfærd og militær kamp pga. landområders relativt svage status (konstante krige gennem århundreder).

3) Antallet af brud og diskontinuitet i tysk historie (Tyskland var meget sen til at samle sig til én nation, hverken ro indadtil eller udadtil).

4) Borgerskabets ideologiske underlegenhed i forhold til det traditionelle militæraristokrati (en følge af den megen ufred, der igen genererer mere ufred)

Elias forklarer:

Den kumulative virkning af Tysklands omtumlede historie - en historie, der i det lange løb havde været kendetegnet ved nederlag og deraf følgende magttab og som i tilsvarende grad skabte grobund for en såret national stolthed, en alt andet end selvsikker national identitet og et tilbageskuende nationalt ideal, der blandt andet bestod i, at en fantasiforestilling om en glorværdig fortid blev projiceret ind i fremtiden - muliggjorde fremkomsten af særlig ondartede varianter af tros- og adfærdstendenser, der også viste sig andre steder” (Norbert Elias: "On the Germans", p. 329 (1989/96)).

Det tager lang tid at lave en rigtig god og folkeligt funderet, nazistisk bevægelse. Men krig gør meget ved det, masser af militærånd og ustabilitet og hindringer for de fredelige, borgerlige ordener, der forsøger at vinde terræn (politik, økonomi, videnskab): "Alt dette førte til udviklingen af en forholdsvis svag individuel samvittighed, fjendtlighed overfor fremmede, autoritetstroskab og en konformitetsstræben" (Michael Hviid Jacobsen).

Den grimme version af islam(-isme) har mere end overfladiske ligheder med den grimme version af nazismen. Det er slemt. Men er det ikke også som om de kønne versioner ligner hinanden lidt? Først og fremmest drømmer man om fred. Der bliver uendeligt fredeligt til sidst. Hvad er der ellers? Ensartethed. Fællesskab. Enighed. Militært/religiøst hierarki. Økonomisk klasseløshed. Orden. Kollektiv tankegang. Traditionsbevidsthed. Autoritetstro. Renhed. Kampvilje. Selvopofrelse. Pligtfølelse. Internationale ambitioner. Stolthed. Identitet. Værdighed. Målrettethed. Og det med freden kan godt trække ud, det har man stor forståelse for.


Der er påfaldende lighedstræk, og det er oplagt, at vil man forstå den islamistiske bølge, så skal man ikke undersøge småterroristernes barndomshjem i 2006. Man skal grave langt tilbage i åndshistorien og se på de mellemøstlige stats-, samfunds- og individualitetsformer, som islam er vokset ind i og ud af. Helt fra sin spæde start. Grimme -ismer er ikke passive, mentale produkter, som historien skubber foran sig. Det er mentale snebolde, der selv vokser sig større og større, og som historien efterhånden får meget vanskeligt ved at standse. De ruller historien ind i sig selv.

Norbert Elias var tysk jøde. Bøsse også. Han måtte flygte ud af Nazityskland. Hans mor døde i koncentrationslejr.

16 kommentarer:

Anonym sagde ...

Lov og Orden.
Fred og Ro.
For megen Lov,
Koster, Freden.

http://menigmand.blogspot.com/2006/11/imod-menneskeheden-er-jeg.html#links

Anonym sagde ...

der var en konge hed Frode,
og tiderne vare så gode,
men så blev det fælt og aklting gik galt,
og godhed gik helt af mode

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Fremragende :-) Glimrende.

Jeg har straks lært mine børn den.

Du skal bestemt have den ene af de 10 forskningsmillioner :-)

Anonym sagde ...

Det er næppe noget tilfælde, at Hitler nærede betydelig - og gengældt - forkærlighed for islam, og blandt andet havde et nært forhold til stormuftien af Jerusalem, lige som det i dag er dokumenteret, at nazisterne havde forberedt at sende einsazt-grupper til Palæstina, når Afrikakorpset havde kørt Montgommery over. Det skete som bekendt heldigvis ikke, men den nazistiske og lokale islamiske ånd var så absolut redebon. Desuden sælger Mein Kampf jo storartet den dag i dag i den muslimske verden.
Som Ian Buruma har dokumenteret i bogen Occidentalisme kan nazisme og islamisme jo også forenes i hadet til det liberale, kapitalistiske demokrati.
Norbert Elias' betragtninger er dybt interessante - jeg havde ikke læst dem før, men må give dig ret i, at ligheden med de karaktertræk, der øjensynlig skaber den muslimske tankegang, er frysende uhyggelig.
Tak for tippet... nu vil jeg gå ud, og grave Elias op. Er der værker af ham, du særligt kan anbefale?
polinos

Anonym sagde ...

Hitlers politik byggede ikke på en sandhed, men på at skabe et billede af virkeligheden og omskabe virkeligheden i dette billede. Og som bekendt er det modsatte af løgnen ikke sandheden, men sandfærdigheden. Til løgnen hører den hensigt at vildlede nogen - og således skabe noget ud af intet.

Hvis man er udifferentieret, er dette nok til, at man kan fordømme andre på udifferentieret vis som nazister, forrædere osv. Men før man kan projicere sin mangel over på andre, må denne mangel selvsagt eksistere - og er dette tilfældet, er det rigelig forklaring på manglende evne til at se, at det store flertal af muslimer udviser tolerance og moderation.

Men hvis man vil prøve at forstå, hvorfor nogle arabere muligvis samarbejdede med Hitler, skal det måske ses i lyset af kolonitidens (England og Frankrigs) skalten og valten med den arabiske verden. Med rette følte araberne sig snydt og udnyttet efter 1. verdenskrig. I dag er det USA og deres støtter, der vækker vrede med deres imperialistiske krige og evangeliske korstog - hvor "terrorisme" er blevet et synonym for muslimer.
Den imperialistiske mentalitet, er i dag så dybt rodfæstet i vestlig moral og tænkning, at den efterhånden er reduceret til en ubevidst størrelse. Den vestlige verden gør hvad den vil, mens den muslimske verden må lide som den skal. Så hvem er egentlig "nazisten" her?

/e

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Som Ernst Nyborg I Matador sagde sidst: "Maude, for satan!".

De penge, som Vesten i tidens løb uretmæssigt har hevet ud af Mellemøsten gennem kolonisering dækker næppe hvad Mellemøsten her og hisset koster os i UGEN nu.

Billedet af, hvem der har snablen i hvis kasse, er for længst vendt om. Vågn op og tænk videre.

Du laver i øvrigt nogle frygtelige freudomarxistiske cirkelslutninger, gys.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Polinos: Netop om dette emne skal du nok prøve at skaffe den, der hedder "The Germans" af Norbert Elias. Den er tilsyneladende først for nyligt blevet oversat fra tysk til engelsk, nemlig i 1996, så vidt jeg ved.

Anonym sagde ...

"Men hvis man vil prøve at forstå, hvorfor nogle arabere muligvis samarbejdede med Hitler, skal det måske ses i lyset af kolonitidens (England og Frankrigs) skalten og valten med den arabiske verden. Med rette følte araberne sig snydt og udnyttet efter 1. verdenskrig. I dag er det USA og deres støtter, der vækker vrede med deres imperialistiske krige og evangeliske korstog - hvor "terrorisme" er blevet et synonym for muslimer.
Den imperialistiske mentalitet, er i dag så dybt rodfæstet i vestlig moral og tænkning, at den efterhånden er reduceret til en ubevidst størrelse. Den vestlige verden gør hvad den vil, mens den muslimske verden må lide som den skal. Så hvem er egentlig "nazisten" her?", skriver /e.
Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at araberne/muslimerne føler kolonitiden som en ydmygelse. Det er der sikkert også mange andre folkeslag på kloden, der gør. Men hvorfor engagerer sidstnævnte sig så ikke i terrorisme mod den vestlige verden? Jeg har endnu til gode at læse om congolesere, der sprænger sig selv og en hoben belgiere i luften, på trods af, at Kong Leopold for blot 100 år siden forårsagede måske 10 millioner congoleseres død - for nu bare at tage et oplagt eksempel.
Læser man derimod islamistiske skrifter - f.eks. Qutb - eller for den sags skyld mere mainstream-muslimske kommentarer, får man det indtryk, at noget helt andet er på spil:
Islam er den ultimative imperialistiske religion/ideologi, og muslimernes vrede og ydmygelse over ikke at spille en rolle i verden i dag (ud over olien) skyldes primært en skuffet merværdsfølelse. Intet er jo mere nedværdigende end at opleve, at man står tilbage i udvikling og indflydelse for folk, man foragter, og som ifølge ens brændende tro burde være ydmyge undersåtter, der kender deres rette plads.
Beklager, /e, men historisk er det islam, ikke vesten, der har førertrøjen på, når det gælder aggressiv, imperialistisk politik. Korstogene var en forsinket reaktion på flere århundreders muslimsk aggression, og der er næppe tvivl om, at den fanatiske og enestående brutale spanske fremførsel i Sydamerika i kolonitiden var skærpet af århundreders brutal krig med de muslimske koloniherrer i "Al-Andalus".
/e skylder i det mindste at forklare, hvorfor nazismen historisk har haft så god en klangbund i den arabiske verden. Baath-partierne i Syrien og Irak, f.eks., er jo direkte inspireret af nazismen. Jødehadet synes også at være lige så selvfølgeligt i den arabisk-muslimske verden i dag, som det var i Det Tredje Rige. Som Ulla har påvist via Norbert Elias-citaterne, ser det jo også ud til, at der er mildest talt foruroligende paralleller mellem nazismens forudsætninger og psykosociale strømninger i især den arabiske verden.
polinos

Anonym sagde ...

Til den historieløse Polinos aka Kimporator aka liderlige Kim Poulsen, der lirer en masse af, som han har læst i en bog, skrevet af Lars Hedegaard. Polinos vil vide, "hvorfor nazismen fik så megen klangbund i den arabiske verden". Forklaringen er naturligvis, hvis man har hørt efter i historietimen i 5. klasse, at araberne allerede sig med tyskerne for at smide kolonimagterne Frankrig og England ud. Logisk, ikke? Historisk set har den irrationelle fanatisme trivedes allerbedst i....Europa. Polinos, gå hjem og læs lidt flere historiebøger i stedet for at lirre noget af, du har læst i et tilfældigt tidsskrift.

Daniel P.

Anonym sagde ...

Der skulle stå, at araberne allierede sig med tyskerne...

DP

Anonym sagde ...

DP, du har fuldstændig ret i - hvad man også kan læse i Ian Burumas "Occidentalisme" (nylig oversat til dansk, læs den endelig!), at mystisk-irrationelle anti-vestlige, anti-liberale, synspunkter faktisk, paradoksalt nok i høj grad har deres udspring i netop vesten. Den tyske romantisme, den russiske "narodnik"-bevægelse er et par eksempler, og leninisme/stalinismen hører vel også med i denne sammenhæng.
Denne antivestlige holdning muterede i Tyskland (som Norbert Elias åbenbart også er inde på), og endte som monstret, nazismen.
Denne antivestlige samfundskritik, der netop har sit udspring i Vesten, har i høj grad præget moderne islamisme. Somme tider lyder Bin Laden jo, som om han var medlem af Enhedslisten.
Jeg giver dig også helt ret i, at araberne i kolonitiden så nazisterne som deres forbundsfæller.
MEN... og nu kommer vi til det... min påstand er, at der ideologisk er en samklang mellem nazisme og anden totalitarisme og islam (og hermed mener jeg ikke bare islamismen; jeg synes helt ærligt, det ind imellem er svært at skelne).
Denne samklang skyldes ikke mindst, at vi taler om to aggressive totalitære bevægelser, der har verdensunderkastelsen som mål. Den ene bevægelse taler om herreracens overlegenhed, den anden om muslimernes gudgivne ret til at herske over de vantro. Og begge deler et psykotisk had til jøder. Hvad angår islam, er disse karaktertræk IKKE udviklet i kolonitiden, de findes - hvis man læser Koranen - fuldt udviklede fra Profeten Muhammeds tid.
I 1930'erne og 1940'erne konvergerer nazismen og islams interesse af mange årsager - kolonialismen er ganske rigtig en af dem - men ville næppe have fået samme omfang, hvis der ikke også var et dybtliggende ÅNDSfællesskab. Derfor kan man sige, at nazismens ånd lever videre i islamimismen, og desværre synes i højere og højere grad at bevæge sig ind i islams hovedstrøm.
polinos

Anonym sagde ...

PS
Jeg er faktisk IKKE identisk med Kim Poulsen, ligesom jeg heller ikke er Ulla Nørtoft Thomsen eller for den sags skyld hendes fætter. Men jeg bor ganske rigtigt i Vestjylland, lige som Blog-ejeren.
polinos

Anonym sagde ...

Til polinos:

Ja, hvorfor mon muslimerne hader jøderne? Måske har det noget at gøre med at israelerne/jøderne holder et muslimsk folk (palæstinenserne) indespærret bag ghettomure i hermetisk lukkede ghettoer. Her oplever palæstinenserne en dagligdag præget af nedrivninger af deres huse, deportationer, konfiskation af deres jord og drab på civile. Hvad er det lige en sådan behandling af et helt folk minder om? Det minder i høj grad om den måde nazisterne behandlede jøderne på.

Nu du nævner Spanien; da katolikkerne erobrede Spanien fra araberne/muslimerne, indførte de et religiøst terrorregime. Muslimer og jøder havde valget mellem at opgive deres tro, at rejse væk eller blive slagtet. Og hvor flygtede så de hundrede tusinder af jøder hen? De flygtede til arabiske/muslimske lande, hvor de blev godt modtaget. Her var ingen forfølgelse, ingen flammer fra kætterbål og ingen inkvisitionstortur. Hvorfor? Måske fordi islam forbød enhver forfølgelse af "bogens folk". Således har islam beskyttet jøderne i utallige generationer.

Mht. til olien, så er der næsten ikke et land i Mellemøsten amerikanerne ikke har endevendt. Bush´s "globale krig mod terror" er ikke andet end et kynisk forsøg på at retfærdiggøre et sygeligt ønske om dominans over verdens olieressourcer. Befolkningerne i Mellemøsten betaler i dag en høj pris for røverens krigstog/korstog.
Kan (krigs)forbrydelser blive legitime, med den begrundelse at det er "os" - den vestlige verden - der begår dem? Svaret er NEJ!

/e

Anonym sagde ...

Polinos:

HAHAHA når jeg grinet færdigt, skal jeg nok svare dig seriøst, men kom nu ud af busken menneske, du ER Kim Poulsen, det har du selv indrømmet før her på bloggen. Skal jeg finde det til dig? ALLE Ullas kloge læsere ved, at du er ude på at score hende. Af ren og skær pligt svarer jeg dig, senest i morgen.

Du er altså lidt patetisk, tror du ikke Ulla finder dig lidt anstrengende?

MVH

K.K.

Anonym sagde ...

En ting:

Islams hovedstrøm? Du kan godt selv høre, hvor besynderligt det lyder, ikke? Hvor løber den?
MVH

K.K.

Anonym sagde ...

Kære /e!
Jødehadet i islam opstod ikke i 1947 med staten Israel. Jødehadet er dokumenteret til overflod i Koranen og haditherne ("dræb dem, hvor I finder dem..." o.s.v.), og moderne antisemitter i den arabisk/muslimske verden henviser gerne hertil. Hvis ikke jeg husker galt, blev formanden for HuT i Danmark dømt for racisme vendt mod jøder ved at citere netop ovennævnte bud fra Allah. Jødehad er ikke noget nutidigt fænomen blandt arabere, så lidt som det var det hos tyskerne, som Daniel Goldhagen har dokumenteret i i "Hitlers villige bødler".
Med hensyn til det sagnomspundne Al-Andalus og dens endnu mere sagnomspundne tolerance, er det efterhånden veldokumenteret, at dette fata morgana er en relativ ny konstruktion, der intet har på sig, historisk set (hvilket Ulla også har dokumenteret ganske udmærket på denne blog, så det vil jeg ikke spilde mere plads på... læs hellere indlæggene!).
Maurerne blev i øvrigt ikke fordrevet fra Spanien, straks den katolske generobring var gennemført, men først mange år senere. Jøder og muslimer fik muligheden for at konvertere. At katolikkerne ønskede denne løsning, kan næppe undre i betragtning af, hvad de kristne i Spanien havde gennemlevet i de forudgående århundreder. At jøderne også fik kniven for struben, skyldes vel primært, at de blev betragtet som kollaboratører. Hvis stemningen i Danmark i 1945 var gennemført hævngerrig og paranoid efter fem års besættelse hvordan har den så ikke været i Spanien efter fem århundreders undertrykkelse.
At islam skulle beskytte "Bogens folk", er en joke. Med mindre man mener, at en tilværelse som undertrykt, ydmyget, særbeskattet og stort set retsløs dhimmi er et udtryk for "beskyttelse".
Hvad angår krigen i Irak, kan vi hurtigt blive enige om, at det er noget rod, og at den nok aldrig skulle have været indledt. Præsident Bush er heller ikke min kop te. Jeg deler Huntingtons synspunkt, som den kommer til udtryk i "Clash of Civilizations", nemlig at ikke alle folkeslag i verden nødvendigvis mener, at vestligt demokrati og liberalisme lige er DERES kop te.
Men prøv lige at leg lidt med denne tanke: Hvis Saddam Husseins spil under den første golfkrig var lykkedes, og det var lykkedes for ham at erobre de iranske oliefelter, OG hvis hans forsøg på at overtage de kuwaitiske og senere formentlig også de saudiske ikke var stødt på grund i først den anden og senere den tredje golfkrig, så ville en fascistisk galning i dag sidde på en afgørende del af verdens energireserver. Ikke just nogen rar situation, vel?
I øvrigt mener jeg, at alle Vestens ressourcer bør sættes ind på hurtigst muligt at udvikle alternativer til olien - formentlig den enest måde, man kan trække tænderne ud på islamismen og bibringe den islamiske verden lidt fornuft.
polinos

Send en kommentar