tirsdag, november 14, 2006

Pihl om romerrigets fald

Michael Pihl fortjener hæder for bestandig at forsøge at banke fakta, viden og faglighed ind i den offentlige debat, der så let lader sig styre af dumme, socialistiske floskler og tyndbenede, filosofiske konstruktivismedogmer. Pihl er god, og I skal høre efter, hvad han siger, også på det pædagogiske område (Haarder!). I dagens Berlingske haler han en skat ud af det historieskab, som man desværre er holdt helt op med at bruge i Folkeskolen og Gymnasiet. Det er om romerrigets undergang, læs og lær:

"Hvis EU åbner for masseindvandring og tyrkisk medlemskab, skylder vi os selv at tænke på, hvordan det gik romerriget".

"Som vor politisk korrekte elite kunne ej heller romerrigets intetanende borgerstand i sin vildeste fantasi forestille sig, at Roms rige civilisation nogensinde kunne bryde sammen. Da imperiets nyromere blev for talrige til at blive romere, blev Rom et multikulturelt babelstårn på lerfødder. Nye borgere ville ikke assimileres, medbragte ingen loyalitet for romersk kultur, ingen pietet over for romerske guder og ingen respekt for romersk tradition. Barbarernes indvandring blev ikke set som den trussel, det var, fordi det ikke var en regulær invasion, men en jævn, gradvis magtovertagelse. I år 376 bankede en horde goter på ved romerrigets Donau-grænse og forlangte asyl. Den selvfede kejser Valens brød med romersk tradition og lukkede dem ind. Til glæde for overklassen og datidens intellektelle kulturelite.

Den fremmede masseindvandring blev slet ikke anset for noget problem. Kejser Valens og romerrigets politiske overklasse betragtede kun den gotiske invasion som en kulturberigende tilførsel af billig arbejdskraft. [...] Den romerske historiker Amianus skrev: "Hele affæren skabte mere glæde end frygt, og højtuddannede hofsnoge priste umådeholdent kejserens forsyn, der helt uventet havde skaffet ham så mange unge rekrutter fra verdens ende". To år senere gjorde goterne oprør, dræbte den tosseglade kejser og udslettede den romerske hær i slaget ved Hadrianopol. Rom erobrede barbarerne og barbarerne erobrede Rom. Og alle vore veje fører i dag til Rom.

Hvad Rhinen og Donau dengang var for Rom, er Middelhavet og Rio Grande i dag for Europa og Amerika: Den vestlige civilisations grænser stillet på vid gab for fremmed invasion. I maj 2006 gav præsident George Bush amnesti til 12 mio. illegale indvandrere. Massive flertal af almindelige amerikanere har i utallige meningsmålinger i årevis tilkendegivet deres modstand mod masseindvandringen, men præsidenten og kongressen vil intet gøre. Som kejser Valens vil Bush hellere prises for sit "næstekærlige" storsind af storindustrien og landets kulturelite.

I Europa ringer klokkerne for det gamle kontinent, hvis politisk korrekte middelklasse i 30 år stemte på partier med en uansvarlig invandringspolitik. I Spanien gav den socialistiske regering amnesti til over 100.000 illegale indvandrere, der vandrer videre over EU´s åbne grænser. En Harward-professor, Robert Putnam, var for nylig overrasket over resultatet af sin egen undersøgelse, der viste, at tilliden mellem mennesker forsvinder, jo mere multukulturelt samfundet bliver. Folk i multikulturelle samfund "stoler ikke på den lokale borgmester, de stoler ikke på den lokale avis, de stoler ikke på andre mennesker, og de stoler ikke på samfundets institutioner", siger Putnam (Financial Times 8. oktober). Resultatet af undersøgelsen bekommer tydeligvis ikke professoren vel, for i næste åndedrag afviser han tanken om indvandrernes assimilation til værtslandets kultur og taler om, at vi i det islamiserede Europa nu skal til at "konstruere et nyt os". Akedemikeren ved sit skrivebord tror, at kulturelle og nationale identiteter kan "konstrueres". Men det Eurabien, som imamerne drømmer om, er et ganske andet, end hvad vestens radikale elite tror sig i stand til at "konstruere". "Vores tænkemåde trænger sig ind og viser sig stærkere end jeres", udtalte mullah Kretar til den norske avis Dagbladet for nylig, og satte trumf på: "Se på befolkningsudviklingen i Europa. Antallet af muslimer vokser som myg. Hver vestlig kvinde i EU får i gennemsnit 1,4 børn. Hver muslimsk kvinde får i de samme lande 3,5 børn. I 2050 vil 30 pct. af befolkningen i Europa være muslimsk".

Civilisationer dør af selvmord, ikke af mord - skrev den engelske historiker Arnold Toynbee. Han søgte årsagerne til store civilisationers undergang i kulturelt forfald og manglende evne til at møde religiøse og moralske udfordringer" (Michael Pihl: "Klokkerne ringer for Europa", kommentar i Berlingske 14.11.06).

Læs også Michael Pihl: "Den nye orientalisme".

Og især denne: Michael Pihl: "Folket dør, når troen dør".

Til den sidstnævne: Jeg er dog ikke helt enig med Pihl i, at det hele står og falder med den kristne tro. Det står og falder med, at folk ønsker at forsvare oplysningsidealer som frihed og rationalitet. Hvis de værdier er på plads, helt på plads, så følger det nemlig også, at folket har ret til selvbestemmelse og at nationen er en fortrinlig ramme for et godt styre og et godt liv. Uanset hvor meget den ringeagtes af grænseoverskridende massepsykoser som marxisme, islamisme, nazisme - og skulle vi nævne radikalisme.

15 kommentarer:

Anonym sagde ...

Meget fin kommentar fra Michael Pihl.

"Dem der ikke vil tage ved lære af historien er tvunget til at gentage den"

Ligesom dig er jeg dog uenig i at det er den kristne tro der er redningen, men nok snarere den fælles kultur og moral vi har - der er grundlagt på kristne værdier og siden udviklet med begreber som frihed, demokrati, ligeværd og individuelle rettigheder.
Det sekulære, oplyste samfund.

Kristne grundværdier kunne f.eks være næstekærlighed og tilgivelse, som i hverfald ikke stemmer med hverken koran eller det gamle testamente.

Anonym sagde ...

Jacon , du har ret i at hverken jøder eller arabere kan indpasses i vestlige samfund. Jeg vil nødigt sige, at de skal smides ud gennem porten, men hvis de ikke overtager vores danske værdier, må vi genoverveje situationen, som Ulla Nørtoft tidligere også har slået til lyd for..

MVH

K.K.

Anonym sagde ...

K.K.

Jeg vil lige præcisere, at jeg på ingen måde oplever at jøder udgør et problem for det danske samfund.
For det første er de velintegrerede, demokratisk orienterede og veluddannede mennesker, der bidrager positivt til samfundet.
For det andet er deres antal så ubetydeligt i forhold det den muslimske tilstrømning, der nærmest har karakter af en folkevandring.

Jødedom bygger ganske rigtig på det gamle testamente (ligesom kristendom), men jødedom er jo ikke en krigerreligion som islam, der kræver fuld underkastelse fra såvel troende som ikke troende.

Israel er et demokrati og tilhører efter mine begreber den vestlige civilisation - ja jeg betragter faktisk Israel som den yderste forpost for vesten.
Hvis Israel skulle ophøre med at eksistere, vil der ikke længere være nogen til at imødegå islam i mellemøsten - og hvor mon så det næste slag skal kæmpes?

Rasmus sagde ...

Fint historisk eksempel. Andre kunne så sammenligne den nuværende situation i Danmark med den i 30´s Tyskland. Og så kan folk så stå og slå hinanden i hovedet med komplet ahistoriske sammenligninger, og ingen kommer videre.

Er det det historien skal bruges til, for så kan en hver meningsdanner jo finde sin historiske begivenhed, der passer lige til den persons verdensbillede.
Romerrigets fald...hold kæft mand, det kunne være Michael Pihl skulle forlade sit støvede studerkammer og gå ud i den virkelige verden.

mvh

P.S.: Det allersjoveste ved den der kronik af Michael Pihl er den der evindelige kamp mod den aldrig nærmere definerbare "elite". Som om Thøger Seidenfaden bestemmer over de stakkels viljeløse danskere. Dyrker man ikke lige offermentaliteten lige lovlig meget der :-)

Anonym sagde ...

Rasmus:
På hvilken måde skulle man dog kunne sammenligne Danmarks nuværende situation med Tyskland i 30'erne?
Har du oplevet en krystalnat, påbudte jødestjerner eller beslaglæggelser af ejendom og gods?
Jeg oplever tværtimod stigende krav om at det er OS, de indfødte, der skal tilpasse os den fremmede kultur.

Og vil du benægte at der i realiteten foregår en folkevandring til Danmark, der på afgørende vis ændrer befolkningssammensætningen?
Når befolkningen ikke længere føler noget fællesskab bortfalder lysten til at "bidrage til samfundets bedste" - frivilligt arbejde og moms & skat gider man ikke.
Man sørger for sig selv og hurra for det multikulturelle samfund, hvor vi ikke har en skid til fælles med hinanden.

Historien har talrige eksempler på kulturer, der bukker under pga. indvandring af et mere krigerisk og beslutsomt folkeslag.

Hvis man for 20 år siden havde sagt til dig eller en tilfældig politiker, at der i dag ville være 200-300 TUSINDE muslimer forsamlet i danske ghettoer som en kæmpe byrde for samfundet, ville ingen have troet det.

Det forekommer mig, at du er en af dem, der ikke vil lære af historien - ikke engang hvis man nøjes med at kigge 20 år tilbage.

Rasmus sagde ...

Jacob, jeg tror ikke du forstod min pointe.

Min pointe var, at historiske eksempler tit hives frem i en nutidig kontekst den slet ikke kan passe ind i. Det gælder i høj grad også for de sammenligninger mellem det 3. rige og den nuværende danske situation, som visse mennesker af og til benytter sig af.

Jeg er træt af den måde disse eksempler bruges i debatter på, for som i dette tilfælde kommer det til at lyde som om Michael Pihl med sin sammenligning har fundet de vise sten, og det er jo så såre enkelt for os alle at forstå denne holbergske logik: Romerne gik under pga. indvandring ergo vi går under pga. indvandring.

Nej, jeg anerkender ikke dette eksempels genialitet. Europa i det 21. århundrede kan IKKE sammenlignes med det romerske rige i det 4. århundrede, og Michael Pihl har ikke mere ret i sine vurderinger af nutidige komplekse processer, blot fordi han mener at kunne sin romerske historie.
Og denne sammenligning mellem en romersk elite og en nuværende dansk er noget af det mest rablende skøre jeg længe har set.

Jeg vil gerne lære af historien NÅR DET GIVER MENING. Men en sammenligning med et romersk rige for omtrent 1600 år siden med et Europa af i dag giver ikke meget mening.

Jeg vil ikke benægte, at den store befolkningstilvækst af muslimske indvandrere får afgørende betydning for Danmark, og sikkert ikke til det positive, men der er altså ikke tale om et "krigerisk" og "beslutsomt" folkefærd, men en stor gruppe indvandrere med vidt forskellig baggrund, og indvandrerne i Danmark starter altså ikke oprør, og de plyndrer ikke Rom, som VISI-goterne gjorde dengang, så slap bare helt af. I øvrigt blev visigoterne vist nærmest behandlet som slaver dengang, så jeg kan da egentlig godt forstå der opstod gnidninger :-)

mvh

P.S.: "Det forekommer mig, at du er en af dem, der ikke vil lære af historien." Ha, hvad vi skal lære af historien? Det spørgsmål findes der omtrent 6 mia. svar på, så hvorfor skulle Michael Pihls være så meget bedre end alle mulige andres :-)

Anonym sagde ...

Pihls analogi er kun gangbar hvis man godtager "Migration Theory" som årsagen til Romerrigets "undergang". Det gør jeg ikke ;-)

Anonym sagde ...

Det er mig som skrev det ovenstående.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Hvorfor gør du ikke det?

Ja, det var så nok et lidt stort spørgsmål.. :-)

Anonym sagde ...

Men ham her aner vel ikke hvad han selv taler om så? ....:

Peter Heather, University of Oxford, considered a leading authority on the barbarians of the Roman era.

"The collapse of the Western Roman Empire [...] being due to the settlement of 'asylum seeking' barbarian tribes within the Empire's borders."

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Heather

Anonym sagde ...

Heh.

http://www.upenn.edu/pennpress/book/14230.html

Min akademiker stikker din.

Desuden vil jeg stilfærdigt gøre opmærksom på, at du ikke kan påvise disse såkaldte "Barbarian Migrations" i vores overleverede materielle levn. Der er simpelthen ikke meget der tyder på, at "Barbarer" i stort antal immigrerede på kryds og tværs af Europa i senantikken.

"Migration Theory" er i bedste fald kun en delvis forklaring på HVORFOR den romerske centralmagt gik i opløsning i de vestlige dele af Romerriget. I værste fald er det det argeste vrøvl....

Anonym sagde ...

Tankevækkende!
Romerrigets fald.
Er alle Rigers fald.
Til hver en tid.
Begår vi Faldet igen.
Faldet er en Cyklus.
Som dette,
at Riger rejser sig,
af Asken.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

KK, det er nok lige lovlig bastant formuleret. For det første er jeg ikke sikker på, at det er værdier, det drejer sig om. Tænk på, hvordan vi har kunnet kriges og strides med tyskere og svenskere, uanset hvor meget vi ligner hinanden. Omvendt kan godt have forskellige værdier og samtidig have et positivt forhold til hinanden. MEN det er ikke nemt at være fundiislamist og have et positivt forhold til nogen som helst uden for sin tro. Jøder har jeg vist aldrig diskuteret, og hvis jeg skulle gøre det, ville jeg kun rose dem for at sætte så utroligt mange kloge mennesker i cirkulation.

Anonym sagde ...

Jeg synes da referencen til senantikken er særdeles nærliggende. Da den unge, energiske og idealistiske antikke kultur ville prøve kræfter med orienten, fik vi netop den kulturelle syntese man kalder hellenismen. Der kom meget frugtbart ud af hellenismen, men der kom også ekstrem herskerdyrkelse, hvor herskeren blev guddommeliggjort. Dette ekstreme autoritære system blev forbilledet for mange af de fascistiske ideologier.Det viste sig jo netop, at selvom de antikke kultur i kvalitet var overlegen, så tabte den alligevel kampen om menneskets sjæl i kraft af orientens størrelse og mængde. På samme måde som den antikke kultur med Alexander den store ville erobre orientens sjæl, forsøger vi jo idag at gøre det samme med vores demokratiske missioner. Det er en mission der kan koste os dyrt. Vi burde istedet være foruroliget over det antal som de kan mønstre. Det er jo civilisatotisk selvmord at vi er medvirkende til at forbedre levestandarden og derved øge befolkningsantallet for den åbenlyse fjende. For mig at se en den eneste chance Europa har, et at der udvikler sig en borgerkrig i Irak, som spreder sig til resten af mellemøsten. Det vil kunne bremse den gigantiske befolkningsvækst og iøvrigt holde dem beskæftiget med interne kampe. Disse interne kampe kan vi forhåbentlig i årevis holde igang ved "del og hersk" princippet. Der er 2 problemer som der dog skal løses først: vi skal have bremset den efterfølgende flygtningestrøm og sikret energiforsyningen.

hvis vi forsætter det idealistiske forsøg på at demokratisere deres sjæl mens vi bidrager til deres befolkningsvækst ved øget levestandard, så vil vi opleve at den europæiske identitet med oplysning, pluralisme, demokrati, frihed og menneskerettigheder blot var en kort parentes i historien, ligesom det republikanske rom var det, inden det blev en kejserstat.

Anonym sagde ...

Fra år 630 til år 1900, voksede den muslimske verden op til 150 millioner mennesker. De sidste 100 år, fra 1900 til 2000, er antallet vokset med 1 milliard til ca. 1.2 milliarder og der er ingen tegn på, at det stopper. Samtidig har disse lande dårlig økonomi og et negativ BNP. Der bliver ikke skabt nye abejdspladser.

Som jeg ser det, kan problemet ikke løses. Vælger vi at hjælpe som nu, sikre vi samtidig, at denne tilvækst vil ske endnu hurtigere. Dermed skubber vi bare problemet foran os. Vel at mærke et voksende problem. Vælger vi ikke at hjælpe, vil vi stå med en katastrofe nu.

Tilføj en kommentar