tirsdag, november 14, 2006

Skattevæsnets historie

Jeg faldt også lige over et interessant lille værk fra 1930: Grundrids af vort skattevæsens historie. Den fik mig til at tænke på en glimrende kronik i Berlingske for nogen tid siden om skat, tyvebander og beskyttelsespenge. Fra indledningen:

"De ældste danske skatter, vi ved noget sikkert om, er fra Valdemarernes tid (omkr. 1200). Før den tid har befolkningen vel nok haft visse forpligtelser overfor kongen, der jo dengang repræsenterede staten; men det er uklart, hvorvidt disse rakte. Vi ved at i oldtiden sørgede folket selv for retsbeskyttelse, og leding kunne kongen kun udbyde med hele folkets samtykke, efter at det var vedtaget i på landstinget. Men vikingetiden synes at have skabt en klasse af mænd, der var blevet rige og mægtige ved plyndring, og som - vante til selvtægt - ikke kendte anden ret end magtens. Dem kunne bondemenigheden ikke magte, så der trængtes til en magt, stærk nok til at holde dem i ave. Det blev da kongens opgave. Op mod Valdemarstiden - især i borgerkrigene forud derfor - led Befolkningen stærkt under nabofolkets plyndring, særlig plagede venderne kystbyerne. Der måtte da skabes en hær, som kunne holde disse fjender borte fra kysterne. Også her måtte der lægges en større magt i kongens i hånd".

1 kommentar:

Anonym sagde ...

I dag,
er Kysterne meget Fjerne,
fra os Danskere.
Altså, er vi, Danske.
Men vi betaler Skat,
for Krigen, i det Fjerne.
Vi ønsker os, vel Krig og ufred,
til Langt Bort Istand?
Langt bort, fra vore egne Kyster,
skal vores unge Kæmpe og Dø.
Vi, kalder Os for Verdenssamfundet,
De Frelste.
Det er vi, Danskere, medlemmer af.
Dermed, Lovliggør Vi, Vores Handlinger.
Hej min Skat!
Jeg, betaler dig, for dette.
Er, mine penge, godt brugt?
Er det, en god investering, i fremtiden?
Nu taler de om, en tilbagetrækning,
af alle Danske.
Altså, er vi, Danske.
Er, min Skat, nu Spildt.
Er, nogens Skats Død, nu forgæves givet?
Er der, en fornuftig forklaring, min Skat?
Er vi, alligevel, nogle Sølle Skvat?
Når vi, betaler, Skvat Skat.

Send en kommentar