mandag, december 18, 2006

Optøjr

Nu bliver jeg sgu ærgerlig, Frederik. Man har vel ikke tænkt sig, at danske skatteydere skal betale for politiopbud og ødelæggelser på Nørrebro? De unge mennesker har en fond på 15 mio kr. øremærket til at købe faciliteter, som de kan lege optøjr i. Når de nu ikke kan købe Jagtvej 69, og når fonden nu ikke vil købe andre huse, så er det da en glimrende løsning for os allesammen, hvis de bruger midlerne til en omgang udvidet Dungeons and Dragons på Nørrebros udearealer. For 15 mio. kan der vel blive til en uges revolution med fuld istandsættelse, og måske kan der endda også blive råd til at få nogle rigtige militære kamptropper med i legen.

Straffelovens kap. 15: Forbrydelser mod den offentlige orden og fred

§ 133. Den, som fremkalder opløb med det forsæt at øve eller true med vold på person eller gods, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Stk. 2. På samme måde straffes de, der ved et opløb, under hvilket nævnte formål er lagt for dagen, optræder som opløbets ledere, samt enhver deltager, der undlader at efterkomme øvrighedens lovligt forkyndte påbud til mængden om at skilles.

Stk. 3. Begås der under sådant opløb nogen under dets formål hørende forbrydelse, straffes opløbets anstiftere eller ledere efter den bestemmelse, der gælder for den pågældende forbrydelse.

Voldelige optøjr er ikke i orden i et demokrati, der er ingen undskyldninger, så enkelt er det.

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Er Enig med Ulla.

Bjarne Thyregod sagde ...

Er det ikke meget fornuftigt at vide noget om det man skriver

Du skriver at de unge råder over en fond på 15 mio. kr. Men det gør de unge absolut IKKE.

Fonden Jagtvej 69 er en fond med det formål at købe Jagtvej 69. Fonden har forskellige interessenter bla repræsentanter fra den Københavnske fagbevægelse.
Fagbevægelsens interesse for Jagtvej 69 er flersidet.
For det første har Jagtvej en historisk betydning for fagbevægelsen. Her blev Kvindernes internationale kampdag proklameret. Her talte Rosa Luxemborg, ja selv Lenin har været og tale der.
Så Faderhusets nedrivningsplaner har ikke ligefrem vakt begejstring.

For det andet har den københavnske fagbevægelse ønsket at medvirke til at købe huset for at forhindre den eskaleren af konflikten, som politikerne har sat i gang med salget.

Man behøver ikke at acceptere optøjer - mankan forsøge at forhindre dem det har fonden forsøgt, modsat politikerne der har optrappet balladen ved at løbe fra indgåede aftaler, ved passivitet og arrogante udtalelser.

Vi ønsker vel alle at undgå konflikten og ballade, løsningen er lige for det politiske system i København må påtage sig sit ansvar og bidrage til at finde løsninger.

Anonym sagde ...

En gang imellem, skal Tyren, tages ved Hornene.
Hvis man ellers, har Røv i Bukserne, til det.
Konfliktskyhed, kommer til i den sidste ende, at beløbe sig op i Skyerne. Er det , det vi vil, lade stå til?
Stå ved hvad?
Det er jo netop derfor, at Huset, nuer solgt.
Har Selveste Lenin holdt en tale der? OG.
Han var da ikke noget, at Råbe Hurra for, denne Isme Forfatter.
På fotos og filmoptagelser,
ses ikke noget, bevaringsværdigt.
Skal, Jeres medlemmer bekoste noget her?
Har I hørt dem ad FØRST?
Eller, har I mistillid, til Deres Dømmekraft?
Lenin, hvor Herre, Bevar os.
Riv Lortet ned.

Tilføj en kommentar