mandag, februar 05, 2007

Skilsmisser uden børnebidrag

Hvis det nye forslag til forældremyndighedslov vedtages, kan det komme til at betyde et farvel til børnebidraget for langt hovedparten af forældrene.

Ifølge lovforslagets §18 er der nu mulighed for at fastsætte deleordninger, hvor samværsdommen går på, at barnet skal tilbringe lige meget tid hos hver af forældrene. Og når der er deleordning, bortfalder børnebidraget.

I bemærkningerne til lovforslagets §18 lyder det: "Da sådanne ordninger må baseres på et udtalt samarbejde mellem forældrene, bør muligheden kun anvendes i særlige tilfælde, fx hvor barnet i en årrække har boet sammen med forældrene frem til samlivsophævelsen, og der i umiddelbar forlængelse heraf anmodes om mest mulig samvær, eller i tilfælde, hvor forældrene hidtil har praksiseret en deleordning" (Fra "Forslag til lov om forældreansvar").

Med andre ord, deleordningen bør anvendes i de tilfælde, hvor man har levet sammen som familie, og hvor det er i barnets interesse. Ifølge dette lovforslag ér barnets ret til begge forældre netop dets altoverskyggende interesse. Og langt de fleste forældre har levet som familie, indtil de går fra hinanden. Deleordningen kan derfor anvendes i langt hovedparten af tilfældene fremover, hvis loven vedtages.

4 kommentarer:

Anonym sagde ...

Man skulle næsten tro du lå i skillsmisseforhandlinger :)

Frede

Kimpo sagde ...

Ja, Frede, det var jeg jo for fin til at nævne :-))

Men hvordan kan en angiveligt liberal kvinde gå så heftigt ind for børnebidrag?

Ulla, hvordan er det nu, betales de ikke ofte (i det mindste delvist) af de offentlige kasser?

Og i modsat fald, hvordan er det nu med Samværdsforælderen (SF), bliver vedkommende ikke flået relativt vedkommendes rettigheder?

I dag har jeg taget mine prozac og jeg vil ikke kalde dig feminazist, men nøjes med at kalde dig socialdemokrat.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

37 g, mig bekendt går hele det politiske spektrum ind for børnebidrag.

Og jeg ligger ikke i skilsmisseforhandlinger, heldigvis da.

Kimpo sagde ...

Det er muligt, men det er da en parodi at kalde sig liberal og gå ind for statsbetalte børn, eller kønsfascistisk udsugning af hannens ressourcer uden at betale for varen med forældermyndighed.

Jeg er jo ikke forælder (så vidt jeg ved) og ikke helt klar over hvor socialistiske de borgerlige partier er på dette område.

Tilføj en kommentar