fredag, juni 29, 2007

Dyrere og dyrere: oversigt

På landsplan havde vi i 2006 den laveste ledighed siden 1974. I Holstebro kommune er ledigheden netop nu på 2,1%. Men mens ledigheden er faldet til et par procent, er udgifterne til arbejdsmarkedsafdelingen i Holstebro Kommune steget festligt. Se her, hvordan afdelingens samlede bevilling har udviklet sig:

1999: 266,6 mio.
2001: 385,4 mio.
2003: 442,8 mio.
2005: 485,2 mio.

Det er næsten en fordobling på 6 år. Det store spørgsmål er: Hvorfor bliver det stadig dyrere at drive en arbejdsmarkedsafdeling, når tiderne bliver stadig mere gunstige? Hvad bruger en arbejdsmarkedsafdeling sine penge på?

I 2005 fordeler Arbejdsmarkedsafdelingens bruttoomkostninger sig sådan her ifølge detailregnskabet:

Kontanthjælp: 92,2 mio.
Driftsudgifter aktivering mv.: 19,7 mio.
Revalidering (kontanthjælp, revalideringsydelse mv.): 33,7 mio.
Fleks- og skånejobs: 60,2 mio.
Førtidspension: 154,5 mio.
Sygedagpenge: 69,3 mio.
Flygtningeintegration: 23,2 mio.
Misbrugsindsats: 3,4 mio.
Eksternt samarbejde: 2,9 mio.
Administration: 25,9 mio.

I alt: 485 mio. kr.

En arbejdsmarkedsafdelings opgave er at hjælpe folk, der skulle have forsørget sig selv gennem arbejde. Dens hovedproblemer er ledighed og uarbejdsdygtighed. Som nævnt er der knaphed på ledighedsproblemer. Til gengæld er der masser af problemer med uarbejdsdygtighed. De er forklaringen på, at en afdeling, der burde være formindsket pga. faldende ledighed, i stedet er fordoblet på 6 år.

Mit overordnede indtryk er, at vi bruger stadig flere penge på stadig mindre problemer. Med andre ord: Det går rigtig godt :-)

6 kommentarer:

capac sagde ...

Det er interessante tal. Men det fremgår ikke, hvor mange af kronerne, der går til det rent administrative. Det kunne virkelig være interessant at se...

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jo, 25,9 mio. går til ren administration.

I de følgende indlæg vil jeg sige lidt mere om de forskellige udgiftsområder.

Anonym sagde ...

Du hopper med på det officielle mantra om lav arbejdsløshed og overser at det er ren definitionshokuspokus. Det er trist at folk med indflydelse (du er jo partimedlem) har så lidt føling med virkeligheden.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Kimpo, nu ved jeg ikke præcis, hvad du mener. Men to ting vil jeg godt give dig medhold i, hvis det er det, du mener:

Den lave ledighed er ikke kun forårsaget af, at vi har en gunstig økonomi. Den er også forårsaget af, at vi har flyttet befolkningsgrupper fra ledighedskassen over i andre kasser. Vi har simpelthen flyttet folk ud af arbejdsstyrken. Det kommer der mere om.

Det andet er, at den lave ledighed ikke betyder jobfest for hele Danmark. Den lave ledighed kan ikke forstås sådan, at det er blevet pærelet at finde job inden for alle tænkelige områder. Jeg kender personligt to gode mennesker, begge godt uddannede, fremragende og flittig arbejdskraft, den ene målrettet det private, den anden det offentlige, der har ledt længe inden for hver deres specifikke fagområde. For dem kan det selvsagt være træls at høre på, at nu skraber vi virkelig bunden, hvad arbejdskraft angår, nu er alle hænder i arbejde.

Så hvis det er en af de to ting, du mener, så er jeg enig.

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Nej, det er nogle bestemte områder, der mangler arbejdskraft, både geografisk og professionelt.

Sjovt nok har vi næsten aldrig haft flere på overførselsindkomst nogensinde, end vi har i dag.
Den der udbetaling til førtidspensionister, er lidt skræmmende høj.
Tænk hvis vi kasserede biler, hver gang de ikke kan kan starte :)
Nej det lyder dumt, ikk ?
Lad os gøre det ved mennesker i stedet :P

Anonym sagde ...

Jeps, enhver omkring nå-generationen (40-50år idag) kender jo til masser af uforskyldt arbejdsløshed i nærmeste omgangskreds. Med mindre man kommer fra whiskybæltet (liberator-debattører)

Tilføj en kommentar