mandag, juli 02, 2007

Dyrere og dyrere: fleksjobs

Det var altså ikke kontanthjælpen, der fik udgifterne i vejret. Den er faldet siden 2001 og er nu tilbage på 99-niveau.

Det var heller ikke aktiveringen, der gjorde udslaget. Selvom man unægtelig klør sig lidt i håret over den post. Driftudgifterne til aktivering er ikke selvstændigt opsummeret før 2003-regnskaberne, men fra 2003 er tendensen til gengæld klar. Mens udgifterne til kontanthjælp falder, stiger driftsudgifterne til aktivering:

2003: 16.9 mio. (aktiv kontanthjælp 56,6 mio)
2004: 19,1 mio. (aktiv kontanthjælp 43,4 mio)
2005: 19,7 mio. (aktiv kontanthjælp 40,2 mio)

For 2006 er der budgetteret sådan her:

2006: 25,0 mio. (Aktiv kontanthjælp: 42,2 mio).

Fra at udgøre, hvad der svarer til 30% af den aktive kontanthjælp i 2003, fylder aktiveringsudgifterne 49% i 2005 og 59% i 2006-budgettet.

I budgettet for 2007 findes der ikke længere en opsummering, der hedder ”Driftsudgifter aktivering”. Det er nok også klogt at få den fjernet, inden aktiveringsudgifterne overstiger udgiften til kontanthjælp :-)

Staten refunderede 17,7 mio. af de 19,7 mio., som driftudgifterne udgjorde i 2005. Og l´etat, c´est toi.

Alligevel er det altså hverken kontanthjælp eller aktivering, der har forårsaget en fordobling af Arbejdsmarkedsafdelingens bevilling fra 1999 til 2005. En af de store poster er fleksjobs.

Holstebro Kommune har siden 2001 benyttet fleksjobordningen meget flittigt. Før 2001 lå antallet af fleksjobbere stabilt på ca. 80. I 2006 var ca. 500 personer i fleksjob.


Flexjob er en billig løsning for kommunen: 16.140 kr. er den årlige nettoudgift efter skatteindtægt, når arbejdsgiveren får 2/3 tilskud. Får arbejdsgiveren ½ tilskud, er den årlige kommunale udgift helt nede på 2723 kr.

En anderledes bekostelig affære er det for staten, der står for 65% af udgiften til fleksjobs. For staten giver det en årlig udgift på hhv. 100.000 og 75.000 for de ovennævnte fleksjobtyper (ikke modregnet skatteindtægt).

I 1999 modtog Holstebro Kommune 8,2 mio. kr. i statsrefusion på området fleks- og skånejobs. I 2005 sugede vi lige 37,4 mio. ud af statskassen til samme formål.

Bruttoudgiften til fleks- og skånejobs i Holstebro kommune var på 9,5 mio. i 1999. I 2005 var den på 60,2 mio.

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Jeg vil bare lige sige mange tak for nogle interessante indlæg.

Jeg har også selv undret mig over, at medens de offentlige udgifter stiger og stiger, så skal der alligevel gennemføres besparelser.

Og så kan man jo undre sig over, at det er en blogger og ikke den lokale avis, der belyser dette paradoks. Hvad skal man med en lokal avis, hvis den ikke kan holde politikerne i ørene?

Anonym sagde ...

Good games to a nail, lost a(wow gold) war.(wow gold) In a particular press to see(wow power leveling) such a foreign minyan: In order to (wow gold)receive a nail, we have lost a mati Tie In order to(wow power leveling) get a piece of mati Tie, we have lost a Pi Junma In order to get(wow gold) a Pijun ma, we (wow power leveling)have lost a(wow gold) jockey; To be a jockey, we lost a war victory. This is the first (Rolex)under general minyan at(World of Warcraft gold) first glance, but careful consideration, you(wow power leveling) will find that it contains a layer of the important essence of life: learn to give up, have a maturity. To a mati Tie and eventually lead to (wow gold)lose a war, this is not know how early to give up the consequences. Wise said: two disadvantages of the value comes light, the right to( World of Warcraft gold)choose the two-phase benefit. a folder to be the tail of the gecko already know how to give up the tail, the preservation of(wow power leveling) life, let alone we are full of (power leveling)the wisdom of mankind? ! in everyone's life, always (powerleveling)have in the face of choice, a choice, there is bound to give up, we have to learn is to( power leveling)pay a painful price, to give up local interests and preserve the overall interests. In chess, there are not "abandoning single-car" this trick? as the saying goes: not old, not new. sometimes, even (power leveling)the most precious things to know in good time to give up. when you( powerleveling)graduated from junior high school, in the face of a sincere friendship, you(powerleveling )will Yiyibushe. But think back, and only bid farewell to middle school, high school usher in a(rs gold )new life, can meet new friends. The recent shift is not on this? Finally, a celebrity's life motto In( gold wow)conclusion: Life is like theater, everyone is their own lives in the only director. Only Institute of choice, people will know how to give up the Chewu life, Xiaokan life, the life Habitat has Seasky.

Tilføj en kommentar