søndag, juli 08, 2007

Fascisme

Fascismer har en særegen sanselig karakter. Man genkender dem straks, når man ser dem. Fx i det foregående indlæg. Man er ikke i tvivl.

Men hvad er fascisme? Fascisme er noget med at gøre et kollektiv og dets symboler til genstand for religiøs underkastelse. Men hvad er religion?

Ifølge Durkheim er religion symbolet på kollektivets kraft. Hm. Vi kører i ring? Men det er måske ikke tilfældigt. Durkheim forklarer det sådan her: Individet mærker kollektivets magt og tyngde som en kraft uden for individet selv. Individet ved, at det lever på denne krafts nåde og barmhjertighed. Kollektivet kan udstøde eller dræbe individet, men det kan også beskytte det og give det muligheder. Kollektivet er almægtigt. En religiøs følelse er født.

Samfundet har brug for at profilere sig i individernes bevidsthed. Ellers er der ikke noget samfund. Individet må ikke komme i tvivl, det skal holdes fast i bevidstheden om, hvilket kollektiv og hvilke regler, der gælder. Det skal holdes fast i ærbødighed og afhængighed. Individet skal være en slags muslim. Muslim betyder "en, der underkaster sig". Så kan man stole på dem.


Samfundet må altså have kontrol over sine individer. Så samfundet giver dem love og moralske regler. Men det er ikke nok. Samfundet skal også sørge for, at individerne respekterer disse regler. Ifølge Durkheim fungerer det på den måde, at individet agter og ærer disse regler i skræk og ærbødighed over for den kollektive kraft, det udefinerlige almægtige.


Den kollektive kraft har gavn af et symbol, der synliggør den og forstærker den. Dette symbol er religionen. Religionen er et symbol på et samfunds enhed, et symbol, hvis funktion er at indlemme individer i kollektivet. Hermed fastholdes individet centripetalt i en helligholdelse af samfundets midte: totempælen, religionen.

Netop sådan virker fascismen. Som en totalitær og autoritær kollektiv kraft, der holder individet i sin kontrol. Religion og fascisme er to sider af samme sag.

Hvad så med kristendommen? Den er ikke en religion. Har kloge mennesker sagt til mig. Den er en tro. Kristendommen kraft er ikke kollektivets kraft over individet, men individets kraft til at "flygte" fra kollektivet, - individets åndelige frihed, som det hedder hos Kant.

Men fascismer skal opleves, hvis man skal mærke de kræfter, der er på spil. Her er Hitlers afslutningstale fra NSDAP-Reichsparteitag i Nürnberg 1934: "Triumf des Willen":Og genkend suset af kollektiv opbakning fra høj og lav fra Hitlers tale til Hitlerjugend i Nürnberg 1935:Hvad siger I så. Skulder ved skulder.

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Islam må være en facistisk ideologi efter denne udredning.
Jeg er villig til at give dig ret, Ulla.

falkeøje

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Koranen er én lang opdragelse til underkastelse under og udbredelse af det islamiske kollektiv, som Muhammed skabte med sin religion.

Det er slet ikke småting, verdens mest fotograferede og verdens mindst fotograferede folkeforfører har til fælles. Men der er væsentlige forskelle:

Hitler blev stoppet, så han formåede kun at tildele sin region småskrammer i sammenligning med, hvad Muhammed har forårsaget af ulykker i Mellemøsten. Hitler kaldte ikke sig selv profet. Og endelig blev han slået i sin egen levetid.

Havde Hitler erobret hele Europa, havde han kaldt sig profet og havde han derfor - gennem en religion - fået lov at sætte sit aftryk på 1000 års Europahistorie, så havde han sikkert udrettet lige så stor skade i Europa som Muhammed har i Mellemøsten.

Mon ikke Mellemøsten selv får øje på det en dag?

Anonym sagde ...

Mellemøsten får ikke øje på noget som helst.
De lider af tunnelsyn, og ser intet andet end Islams verdenserobring.
Vore egne politikere synes ikke at være meget klogere.
Derfor skal de vesteuropæiske folk give Fanden i deres egne politikere, sparke dem ud i ingenting og indlede en ny og forstærket frihedskamp.
Vi kan, hvis vi vil, opleve endnu en 4. maj med de samme frihedslængsler, som vi oplevede engang for 62 år siden.

Gud bevare Danmark - dansk

falkeøje

Tilføj en kommentar