torsdag, juli 19, 2007

Myten om det palæstinensiske folk

Yehezkel Bin-Nun: The Myth Of The Palestinian People (2001), min oversættelse/parafrasering:

Hvem er palæstinenserne egentlig? Hvad ved vi om dette folk, der påstår, at Palæstina tilhører dem? Hvad er deres historie, hvor kommer de fra?

Alle aspekter af palæstinensernes liv har været under mikroskop både i vesten og i østen, men det er som om hverken pressen eller videnskaben nogen sinde bevæger sig længere tilbage i tiden end til 1. verdenskrig. Det generelle billede i såvel den vestlige som den østlige offentlighed er, at palæstinenserne har levet i Palæstina i hundreder, hvis ikke tusinder af år. For nylig viste en undersøgelse blandt franskmænd, at flertallet tror, at der eksisterede en palæstinensisk stat før statens Israel blev oprettet i 1948. Men mærkelig nok interesserer selvsamme offentligheder sig aldrig for tiden før starten af 1900-tallet.

Alle spor af det palæstinensiske urfolk før år 1900 synes udviskede. CNN har en detaljeret webside med kort og forklaringer om det palæstinensiske folks historie, men man går ikke længere tilbage end til 1917. CBS News har en tidslinie, der går tilbage til 1897. NBC News går tilbage til 1916. BBC´s tidslinie starter i 1948. Selv Palestinian National Authoritys egen hjemmeside, der er fuld af oplysninger om israelsk besættelse og israelske krænkelser af menneskerrettigheder, har intet om det palæstinensiske folks egen historie før det 20. århundrede. Skal man tage det som en bekræftelse på, at der før år 1900 ikke eksisterede noget palæstiensisk folk?

Mens moderne medier kun har sporadisk information om det palæstinensiske folks historie, så har de historiske kilder store mængder af information. Bøger som Battleground af Samuel Katz og From Time Immemorial af Joan Peters videregiver detaljeret information om regionen. Frem for at være beboet af palæstinenserne gennem hundreder eller tusinder af år, var landet ifølge talrige rejsende stort set tomt. Alphonse de Lamartine besøgte landet i 1835. I hans bog, Recollections of the East, skriver han: "Outside the gates of Jerusalem we saw no living object, heard no living sound". Den amerikanske forfatter Mark Twain, som besøgte landet i 1867, bekræfter dette. I sin bog Innocents Abroad skriver han: "A desolation is here that not even imagination can grace with the pomp of life and action. We reached Tabor safely. We never saw a human being on the whole journey". Selv den britiske konsul reporterede i 1857: "The country is in a considerable degree empty of inhabitants and therefore its greatest need is that of a body of population".

Ifølge officielle ottomanske tal fra 1882 levede der kun 141,000 muslimer i landet. Dette tal steg med raketfart til 650,000 i 1922, en stigning på 450% i løbet af 40 år. I 1938 er tallet steget til over 1 million, hvilket er en stigning på 800% i løbet af 56 år. Befolkningen steg mest i de områder, hvor de boede jøder. Hvor kom alle disse arabere fra? Ifølge araberne skyldes denne enorme befolkningstilvækst naturlig tilvækst gennem børnefødsler. I 1944, for eksempel, skal den naturlige befolkningstilvækst have været 334 pr. 1000 indbyggere. I så fald har de palæstinensiske arabere haft en tilvækst, der er tre gange større end Libyens og Syriens og næsten fire gange større end Egyptens, der er blandt verdens højeste. Helt usandsynligt.

Men hvis tilvæksten ikke skyldtes fødsler, hvor kom araberne så fra? Alle oplysninger peger på, at de kom fra de arabiske nabostater Egypten, Syrien, Libanon og Jordan. I 1922 skrev den britiske guvernør af Sinai om illegal immigration fra både Jordan og Syrien. I 1930 noterede en britisk rapport, at der fandt omfattende indvandring af arbejdskraft sted samme steder fra. Også arabiske kilder bekræfter det. Guvernøren af det syriske distrikt Hauran indrømmede i 1934, at der i løbet af få måneder udvandrede over 30.000 syrere til Israel. Selv den engelske pemierminister Winston Churchill noterede sig den arabiske tilstrømning. Han skrev i 1939: "Far from being persecuted, the Arabs have crowded into the country and multiplied." Araberne blev ikke jaget væk. De valgte tværtimod netop at bosætte sig i Israel pga. jøderne og det, de udrettede i landet. De blev tiltrukket af de nyetablerede jødiske virksomheder og fandt jobs i jødisk landbrug, byggeri og industri. Et forhold, der ikke har ændret sig siden. Det har altid været jøderne, der har været hovedkilden til de israelske araberes indkomst. I dag, hvor ingen arabere under 35 må færdes i præ-1967 Israel, er arbejdsløsheden eksploderet til over 40% og araberne må først og fremmest leve af europæisk hjælp.

Men ikke kun før-statslige arabere løj om deres tilknytning til landet. Mange såkaldte palæstinensere er født i andre lande. Edward Said, professor i litteratur og en stor palæstinensisk propagandisk, hævdede længe at være opvokset i Jerusalem. Det blev dog afsløret i septembernummeret af Commentary Magazine, at Said faktisk voksede op i Cairo i Egypten. Et faktum, som Said senere måtte indrømme. Men hvorfor interessere sig for Said? PLO´s leder Yasir Arafat, den selverklærede leder af det palæstinensiske folk, har altid hævdet at være født og opvokset i "Palæstina". Ifølge hans officielle biograf Richard Hart og BBC blev Arafat født i Cairo d. 24. august 1929, og det var dér, han voksede op.

For at opretholde illusionen om at være et oprindeligt folk, har arabiske propagandister måttet lave mere end bare en lille omskrivning af historien. En stor del af denne omskrivning har at gøre med ændringer i geografiske navne. For to tusind år siden var det centrale bjergområde i Israel kendt som Judæa og Samaria, hvad ethvert middelalderkort kan bekræfte. Imidlertid besatte Jordan området i 1948 og gav det navnet "Vestbredden". Det er et underligt navn for en region, der faktisk ligger i den østlige del af landet og kun kan kaldes "vest-" i reference til Jordan. Dette generer ikke majoriteten af nyhedsmedier, der dækker regionen. De refererer alle til regionen ved at bruge dets nye, jordanske navn.

Udtrykket "palæstinensisk" er i sig selv en dygtig historieforvanskning. For at afbilde sig selv som oprindelige tog arabiske bosættere navn efter en oldgammel kanaanitisk stamme, phillistinerne, der uddøde for snart 3000 år siden. Forbindelsen mellem denne stamme og moderne tids arabere er ikke-eksisterende. Men hvem kan se forskel? I fraværet af historisk viden er det forståeligt, at Yasser Arafat kan hævde, at Jesus Kristus, en jødisk tømrer fra Galilæa, i virkeligheden var palæstinenser. Hvert år ved juletid drager Arafat til Bethlehem og fortæller, at Jesus faktisk var "den første palæstinenser".

Hvis det palæstiensiske folk rent faktisk er en myte, er det store spørgsmål: Hvorfor? Hvorfor opfinde et fiktivt folk? Svaret er, at myten om det palæstinensiske folk tjener til at retfærdiggøre den arabiske besættelse af Israel. Araberne besidder 21 suveræne stater (mere end noget andet folk i verden) og kontrollerer landområder, der er 800 gange så store som Israel, men det er ikke nok. De ønsker at frarøve jøderne deres ene lille land, et af de mindste i verden. Desværre er mange, herunder det meste af verdenspressen, helt uvidende om regionens historie og derfor alt for villige til at hjælpe.

45 kommentarer:

Anonym sagde ...

"Araberne blev ikke jaget væk"

Nå.

Yael Oren Kahn beskriver det lidt anderledes. Hun blev født i Israel i 1953. Som datter af tysk-jødiske flygtninge voksede hun op i en ny stat skabt af zionister:

"Som ganske lille barn husker jeg, hvorledes jeg sad på fars skuldre, når vi spadserede gennem magiske haver og frugtplantager. Jeg løb langs rækkerne af træer. Jeg forestillede mig, at sådan ville Paradis se ud. De spredte ruiner foruroligede mig dog. Jeg forstod ikke, hvorfor de lå øde hen. Hvem ville dog forlade et sådant paradis? Stedet hed Basheet. Jeg spurgte min far og fik ikke noget svar. Da dette paradis blev ødelagt og erstattet med nye huse og fik nyt navn, Aseret, forsvandt mine spørgsmål tillige. Jeg blev ven med de israelere, der flyttede ind, og glemte fortidens spøgelser. Dvs. indtil mange år senere, da jeg traf de forhenværende indbyggere fra Basheet i Rafah-flygtningelejren i Gazastriben. Da vidste jeg, at mit barndomshjem, var opført på Basheets jord, men jeg boede der ikke længere. Det at se flygtningelejrens skure gjorde mig forlegen. Jeg tænkte på de nye villaer, der var blevet bygget på deres jord, og følte hjælpeløshedens bitre smerte."


I næsten ti år lykkedes det israelerne at skjule de forbrydelser der dengang (i Guds navn) blev begået mod palæstinenserne. Og vi her i Vesten, vi gør/gjorde det nemt for dem. Vi sørger omhyggeligt for ikke at grave for dybt. Vi ønsker ikke rigtig at få alle de afskyelige detaljer frem i lyset.

Du siger, at araberne har besat Israel. Jøderne fik i 1947 tildelt 52% af Palæstina. Et år senere var 750.000 palæstinensere drevet på flugt og jøderne besad 78% af Palæstina.
Der bliver aldrig fred, hvis man ikke som udgangspunkt respekterer FN´s grænse fra 1947. Israel har på intet tidspunkt respekteret den grænse. Israel skal holde sig inden for sine egne grænser PUNKTUM. Civile der bosætter sig på andres jord er skyldig i en forbrydelse. Hvilke andre steder i verden kan man sige: "Så nu tager vi noget land der ikke er vores, og hvis dem der boede her før gør modstand, jamen så kalder vi dem bare for terrorister." Palæstinensernes sikkerhedsproblemer ER langt alvorligere end israelernes. Og som et gammelt ordsprog siger: "Den der sætter sig på et hegn får en pæl i røven." Det er ikke hegnets skyld - eller?

Jeg mener IKKE at der er noget, der kan retfærdiggøre terroristiske handlinger, hvad enten de begås af fundamentalister, modstandsbevægelser - eller om de forklædes som en gengældelseskrig af en anerkendt regering. At påstå at Hamas er enestående i grusomheder, er således en ynkelig fiktion.

Men hvis man lader tvivlen komme Israel og USA til gode (når tvivlen angriber, er den altid ledsaget af den samme flok ondskabsfulde uslinge som i en italiensk mafiosofilm) kan man hævde at den brutale adfærd, de udviser over for palæstinenserne i de besatte områder, er terrorisme. Andre kunne hævde, at det er værre end terrorisme; nemlig ren og skær aggression. Hvilket kunne medføre krav om at den amerikanske og israelske ledelse stilles for en Nürnberg domstol. Noget sådant er dog utænkeligt. Hvorfor? Fordi at læren ikke ligger i, at aggressiv territorial ekspansion og drab på hundredvis af civile er en forbrydelse, der ikke må betale sig, men i, at hvis en stat vil foretage sig noget sådant med held, skal den bare handle i overensstemmelse med Vestens interesser. Ud fra devisen: "Vi" straffer vores fjenders forbrydelser og belønner "vores" venners forbrydelser. Irakkrigen, Afghanistan og Israel/Palæstina konflikten er således klassiske eksempler på den selektive agtpågivenheds moralske blankocheck.

/

Anonym sagde ...

Hvorfor skriver ovenstående kommentator ikke hvem han/hun er? Så kontroversielt er det vel heller ikke?

I øvrigt ret enig.

Peter Stajner

Anonym sagde ...

Det var så en arabers følelsesladede ord. Med realiteter har de intet at gøre. Araberne sagde NEJ til delingsplanen og angreb jøderne. Deraf grænserne fra 48 til 67. Araberne har kun sig selv og deres psykopatiske blodtørst at takke for at de ikke fik en stat ud af det.

Anonym sagde ...

Hvis der skal være retfærdighed, bør araberne smides helt ud, og ind i Jordan, Syrien og Ægypten. Der er plads nok, og de civiliserede israelere kan atter ånde frit og vise demokratiets eksempel for araberne.

Det er en skændsel at vesten ikke mere håndfast banker araberne på plads. Med eller uden våben.

Anonym sagde ...

Ulla, du er en kernepige!

Et par brave indlæg har du skrevet.

Kan du også dokumentere, hvor mange arabere, der flyttede - ikke flygtede - fra Israel under krigen i 1948, fordi de håbede at skabe plads for, at de "sejrrige" arabiske hære kunne slagte jøderne?

Anonym sagde ...

Rettelse: Den arrige race

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Araberne har ikke mere at gøre i Israel end jøderne. Araberne skulle være blevet i Saudiarabien, så havde verden været et bedre sted. Det var tragisk, at de nogensinde fik erobret så meget som en kvadratmeter uden for deres eget område, for de ødelagde så meget. De havde intet at gøre hverken i Syrien, Egypten, Iran eller Irak, hvor der var stærke, rige kulturer før dem. De havde heller ikke noget at gøre i Israel.

Og siden? Den senere historie? Jeg kan sagtens forstå, at araberne er strømmet til fra slutningen af det 19. århundrede og i det 20. århundrede, efter at jøderne er gået i gang med at skabe værdi i Israel. Sådan må det jo være, rigdom lokker. Men jeg kan også sagtens forstå, at jøderne af og til har viftet med halen for at få dem lidt fra livet. I betragtning af europas skæbne de sidste 30 år, hvor det samme sker heroppe, kan jeg endnu bedre forstå jøderne. Man kan ikke bare mase sig ind på folk og sige, her er jeg, og her er mine 4 koner og mine 50 børn, tål os. Og så skrige i vilden sky, hvis man bliver viftet væk - enten med det samme eller når man har opført sig for dårligt. Det er klart, at det er svært for én selv at forstå, at man er irriterende. Jeg ved ikke, hvad der skal til for at araberne kan forstå, at man kan få nok af dem. Jeg savner en bremse, lidt fingerspidsfornemmelse. Jeg hører kun braldren og selvhævdelse. De bremser ikke sig selv, og så burde det jo ikke være så svært at forstå, at man overlader den opgave til andre.

Kendsgerningerne er, at havde det ikke været for jøderne, havde palæstinenserne ikke opfundet sig selv som folk. For der havde ikke været noget land at identificere sig med.

Palæstinenserne har haft alle chancer for at leve glade og tilfredse i Israel. Gennem jødernes evne til at organisere og administere og iværksætte kunne de havde haft det langt bedre end i noget andet mellemøstligt land. Det har de selv ødelagt pga. et irrationelt had og en stor, misforstået, latterlig krigerselvfølelse. Jeg synes ikke, at det er synd. Det eneste, der er synd, er at socialistiske europæere og islamistiske arabere uafladeligt har pisket dem op til strid; de har opildnet dem til strid, men det er så bare palæstinenserne, der må leve med konsekvenserne. Herboende islamister med kæmpeegoer og kæmpe stridsånd får gratis arabisk identitetsfølelse og martyrfantasier leveret gennem palæstinensernes selvforskyldte lidelser, og det eneste, de skal betale for det, er lidt håndører til Hamas og en stjålen mobiltelefon nu og da. Hvad de europæiske socialister angår, er deres uansvarlige ideer helt gratis.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

t simonoce, fortæl du hellere selv, det lyder spændende.

Anonym sagde ...

Tak - måske efter en fortjent ferie i Ægæerhavet.
Indtil da - kig her:
www.conceptwizard.com/conen/conflict_2.html

Anonym sagde ...

Hvad er der med detlink, det virker ikke.

C

Hugin sagde ...

At Palæstinenserne som folk er et til lejligheden opfundet begreb er jo en kendt sag for alle der ikke har ladet sig forblænde af kulturrelativisternes Newspeak; men det er altid en god ting at blive mindet om det, så man ikke bukker under for den massive propaganda.

Så, tak for det!

Anonym sagde ...

Deres ophav kan give anledning til spekulationer.
Men hvad lever de af?
Set fra Danmark, ser det ud som om, at de lever af bistandshjælp.
Hvor ville de forsvinde hen, hvis man lukkede for hjælpen?

falkeøje

Anonym sagde ...

Problemet er, at jøderne har BESAT etv stykke jord, der ikke er deres, men er palæstinensernes. Jeg fatter ikke, at højrefløjen er så fohippet på at jorde og tryne alt, hvad der har det mindste med islam og muslimer at gøre, at de ikke kan indse, at der her begås kæmpe menneskeretighedskrænkelser.

OBS. Palæstinenserne kan ikke skabe noget, fordi israelerne ikke giver dem lov, så enkelt er det.

Marianne

Anonym sagde ...

Marianne -

det må jeg nok sige : "Palæstinenserne kan ikke skabe noget, fordi Israelerne ikke giver dem lov, så enkelt er det. "

Da Israelerne rykked ud af Gaza efterlod de givtige frugt-grønt- og blomstergartnerier som var blevet købt af dem for Vestlige midler - og overdraget til Palæstinenserne.

Hvor lang tid gik der før disse gartnerier var kaput ?

Sådan ca. 3 mdr. !

Hold da op der gik ged i den - fordi Palæstinenserne ikke havde kalkuleret med at sådanne drivhus-vækster skal passes omhyggeligt og med et urværks præcision .

Intet kan de får til at fungerer.

Jo - det med at slås indbyrde, når de ikke lige er igang med Israelerne, samt at reproducerer sig er de effektive til .

Så er de faktisk også ganske germe til at stille deres ynkelighed til skue - at påberåbe sig offerrollen i tide og udtide .

Og dette her har stået på i hvor mange år efterhånden ?

Det de trænger til er at lære at blive voksne og ansvarlige .

At blive selvasvarlige istedt for evig og altid at projicerer årsagerne ud på omverdenen .

Men så længe vi fortsætte med at holde røven oppe på dem med de årlige MILLIARD-store tilskud i form af Euros og Dollars - så længe lære de ikke en pind .

Og så længe vi behandler dem som stakler der desværre ikke kan finde ud af andet end at føde børn og slås og IKKE kræver dem til ansvar for de midler de får tilsendt hver eneste år... jamen så længe fortsætter deres infantile adfærd !

Ingen befolkningsgrupper er i den grad blevet materielt understøttet sådan som Palæstinenserne er blevet det .

Og hvad er der kommet ud af dette ?

En adfærd som udtrykker, at det da er helt rimeligt, at det forhadte Vesten, Dhimmierne, sørger for dem .

Jøsses for et cirkus !

Vivi Andersen

Anonym sagde ...

@ Marianne

Jeg føler mig rimeligt overbevist om, at det ikke er en ph.d-afhandling i mellemøstkonflikten, du sidder og skriver på? Araberne producerer kartoffelchips i stedet for at producere mikrochips. Det er et af problemerne. Men hvad skulle vi gøre uden denne konflikt? Hvad skulle journalisterne så skrive om? Hvad skulle vi så hidse os op over? Jeg kan da ikke undvære den konflikt. Cosi fan tutte. Jeg elsker den lige så højt som jeg elsker min kæreste. At følge konflikten er som at gå i operaen. Man får den samme ret serveret hele tiden. Falstaff? Don Giovanni? I en af slutscenerne i Woody Allen filmen ’Annie Hall’ ser man en mand gå op til sin læge: ”Doktor, doktor, jeg har et frygteligt problem. Min bror tror, at han er en kylling”. Lægen siger: ”Det er jo vanvittigt. Din bror er ikke en kylling. Bare fortæl ham det”. Og manden siger: ”Det kan jeg ikke, jeg har brud for æggene”. Det giver mere mening at slå over på en golfkanal end at følge med i udviklingen af denne konflikt, som Thomas Friedman engang har sagt, men vi har åbenbart brug for æggene. Det måske allermest besynderlige ved den hjemlige debat om konflikten er imidlertid, at venstrefløjen burde være pro-israelske om en hals, eftersom landet jo er fuldkommen overtaget af indvandrere, der ejer næsten al jord og alle løsøre. Hvordan så ”Danmark” mon ud 60 år efter statsdannelsen? Det land og det folk som Grundtvig opfandt, fordi han var bange for spøgelser om natten? Man skal også huske regel nummer et, som Frank Hvam vel ville udtrykke det. Kristne må gerne bosætte sig. Muslimer må gerne bosætte sig. Hinduer må gerne bosætte sig. Buddhister må gerne bosætte sig. M-e-n d-e-t m-å j-ø-d-e-r i-k-k-e. Vi bliver ganske enkelt utrygge, når jøder bosætter sig på en jord. Jøden skal vedblive at være nomade. Han må ikke være en fastboende pælerod. Vi kender det fra Bibelen. I lang tid ville jøderne jo ikke bosætte sig i byerne, for så ville byerne blive guddommeliggjort. De ville heller ikke have nogen konge, for så ville de gøre ham til gud. Da de skulle genopbygge templet i Jerusalem, havde de ingen arkitekter til at tegne det. Dem måtte de hente i Libanon. Jøden skal indhegnes virtuelt, men må aldrig indhegne sig selv. Men gode hegn producerer gode naboskaber, som Robert Frost skrev et godt digt om. Og hvad med EUs eget hegn mod syd? Det skal holde sultne afrikanere ude. Er det noget andet, er det mere etisk? Jøden skal vandre for evigt. Melmoth. Matathias. Cartophilus. Isaac Laquedem. Buttadeus. Ahasuerus. Han må ikke hoppe ud af sin historiske rolle. For ikke så længe siden fik jøderne endeligt lov til til at blive fastboende, men så sagde de andre, fastboende folk, der helt glemte at de selv engang havde været nomader, at det måtte jøderne ikke. Verden er på den anden ende, fordi jøderne ikke længere er nomader men fastboende, og fordi vi andre ikke-jøder er blevet nomader, det vil altså sige jøder. Siden hvornår er vi andre blevet Moder Jord—Boden—og lever vi ikke alle af og med fraværets Fader, Jahve? Hvem skal egentlig arve jorden? Sagelige er de sagtmodige, thi de skal arve jorden? For noget tid siden optrådte Henry Rollins på Vega i København, hvor han genfremsatte sin alternative løsningsmodel for mellemøstkonflikten: send et par millioner Ramones-album til både israelere og palæstinensere, og de vil ende med at sige farvel til våbnene og råbe til deres kammerater: ”Hey, those guys love the Ramones too!”.

Bielefeld

Anonym sagde ...

Marianne, dit dumme barn. Kan du ikke bare se på et kort. Der er masser af plads til muslimerne i Syrien og Jordan. Palæstinenserne laver ikke andet end ballade, men hvorfor skal jøderne undgælde?

Kom så, fortæl os hvorfor vi ikke skal løse problemet ved at sende dem ind til deres muslimske brødre. Det synes da at være den mest nærliggende og pragmatiske løsning.

Kaptajn Morgan

Anonym sagde ...

En masse snaken udenom, Bielefeld. Du ved godt, at den MUR, som Israel har bygget for at holde alle arabere ude af Israel ikke er det samme som den grænse, der adskiller det sydlige og det nordlige Afrika.

Jeg har intet imod, at jøder bosætter sig, hvorfor skulle jeg det? Det her handler om, at israelere skal overholde de samme internationale love som alle andre nationer skal.

Det må vel selv zionister gå ind for?

Mvh

Louise Bennedsen/ DSU

Anonym sagde ...

Hvad med om DSUere gik ind for at de omkringliggende arabiske lande først accepterede Israels eksistens? Nå, ikke? Jamen så skulle de måske lukke røven med deres jødehad.

Kaptajn Morgan

Anonym sagde ...

Næe, kpt. Morgan,

det vil folk fra V.fløjen ikke .

De er jo blevet vilde i varmen med ideologien islam som substitut for tabet af alt det, der lå på den østlige side af Berlin Muren .

Islam er ikke til at skelne fra den gammelkendte facisme ala Stalinismen og Nazismen.

Det totalitære er omdrejningspunktet - det er hvad der tiltrækker nutidens ellers så fortabte socialister .

Og hertil egner Islam og dens Rettroende sig så gevaldigt godt.

Anonym sagde ...

Det interne palæstinensiske magtopgør mellem Fatah og Hamas viser, hvad Israel er oppe imod, men Ehud Olmert er måske heller ikke den bedst tænkelige leder af Israel.

Anonym sagde ...

Så længe Fatah og Hamas slåes indbyrdes går de i det mindste ikke i kødet på Israelerne .

Andre steder hvor Sunni-og Shia-islam er tilstede samtidigt går det også som det plejer.

Man slåes til blodet flyder og døden indtræder .

Som Kuffar kan man i grunden ikke have ret meget imod dette cirkus .

Og sådan foregår overalt i den islamiske verden .

Ikke eet eneste sted hvor islam har slået rod er der fred, fordragelighed, innovation og vækst.

Der eksisterer kun ufred, vold, terror, fattigdom, elendighed og det alt sammen med årsag i den regide og afsindige ideologi islam i god kombination med en bunke løgnagtige, korrupte muslimske ledere .

Vi- de Kuffar- skal holde os på lang afstand - og lade dem passe sig selv .

Vivi

Anonym sagde ...

En konference, afholdt af Parterne bag Genève-konventionerne i dec. 2000, bekræftede på ny den fjerde Genève-konventions gyldighed for de besatte områder, således at meget af det, USA og Israel foretager sig dér, er krigsforbrydelser ifølge amerikansk lov. Konferencen fordømte endnu en gang amerikansk finansierede israelske bosættelser og praktiseringen af: "overlagt drab, tortur, ulovlige deportationer, bevidst tilsidesættelse af kravet på ret og rimelig domstolsprøvelse, omfattende ødelæggelse og tilvendelse af ejendom ... gennemført ulovligt og hensynsløst."

Det er et faktum, at palæstinenserne lever under umenneskelige forhold i faktiske reservater, hvor de udsættes for kollektiv afstraffelse og 24 timers udgangsforbud, hvor de ydmyges og mishandles dag ud og dag ind. De lever uden antydningen af værdighed. Mens Israel har travlt med at bygge Muren på palæstinensisk jord, stjæle land og atter mere land, stjæle vand og efterlade palæstinenserne uden håb. Palæstinenserne har ingen kontrol over deres land, deres sikkerhed, deres bevægelser, deres kommunikation, deres vandforsyning.

Efter 1967 har skiftende israelske regeringer - i modstrid med FN´s resolutioner - annekteret først Østjerusalem og siden Golan-området, samt skabt bosætterbevægelsen. Den ene territoriale "kendsgerning" har fulgt den anden. Med hvilken ret kan Israel retfærdiggøre denne systematiske tilegnelse af palæstinensisk territorium? At være modstander af israelernes tyveri, har intet med venstrefløj at gøre. Det er ganske almindelig anstændighed. Mon liberale generelt, som tilhængere af privat ejendomsret, kan gå ind for den måde staten Israel tilraner sig de løst organiserede palæstinenseres jord? Jeg tvivler. Som liberal er jeg ej heller, ligesom kaptajn Morgan, fortaler for etnisk udrensning.

Under apartheiden i Sydafrika fik de indfødte tildelt 12% af landet. Den situation viste sig at være uholdbar i længden. Men nej, vi har ikke bremset USA og Israel - endnu - men vi har afsløret dem. Vi har flået deres maske af. Vi har tvunget dem ud i dagens lys. Nu står de foran os i rampelyset på verdens scene. USA og Israel går måske nok i krig, men det er ude under åben himmel - de er simpelthen for hæslige til at de kan se på deres eget spejlbillede. Efterhånden for hæslige til, at de kan samle støtte hos egne befolkninger? Jeg tror ikke, det vil vare længe, før majoriteten af den amerikanske befolkning bliver en form for allieret af de besatte mellemøstlige befolkninger. Ligeledes bliver de europæiske regeringer i det lange løb, nødt til at lytte til deres befolkningers krav om at alle nationer og deres befolkninger skal behandles lige, og således gribe ind over for de åbenlyse uretfærdigheder der udøves over for palæstinenserne.

Den tid er snart forbi, hvor Holocaust kan retfærdiggøre, at der gælder særlige spilleregler for Israel og at de derfor ikke behøver overholde internationale love og beslutninger. Det er for ynkeligt at Israel fortsat kræver forskelsbehandling.

Nedenstående er et uddrag af Baruch Kimmerlings "Jeg anklager". Afdøde Kimmerling var tidligere professor ved Det Hebræiske Universitet:

"...besættelsen har ødelagt alle gode dele og nedbrudt den moralske infrastruktur i det, det israelske samfund er baseret på. Lad os sætte en stopper for denne idiotiske march og genopbygge samfundet på ny, rense det for militarisme og undertrykkelse og udbytning af folk, hvis ikke værre... Og jeg anklager mig selv for at kende til alt dette og ikke fælde mange tårer og alt for ofte holde mund..."


Historien om Palæstina er ikke slut. Uretfærdigheden får aldrig det sidste ord. Måske fordi et ufrit menneske på mange måder er en selvmodsigelse.

/

Anonym sagde ...

For god ordens skyld:

Kimmerlings "Jeg anklager" blev udgivet den 1. februar 2002 i det hebræiske ugetidsskrift Kol Ha´Ir.

/

Anonym sagde ...

Nej, det gør jeg sjovt nok ikke, men jeg kan heller ikke se, hvad det har med sagen at gøre.

Så vidt jeg husker har du aldrig selv været en af de mest nuancerede i denne sag, for nu at sige det mildt.

Det palæstinensiske folk er ligeså virkeligt som det danske folk, selvom Ulla prøver at insinuere det modsatte.

Men vis du vil bruge det ægge-argument, så brug det i fht. islam-debatten. Den er da om noget de æg "vi" (højrefløjen) ikke kan undvære.

Marianne

Anonym sagde ...

Vil den gode Ulla fortælle os læsere, hvad der er parafrasering og hvad der er oversat fra ovennævnte uddrag?

Det synes jeg er lidt afgørende at vide.

K.K.

Anonym sagde ...

Jeg glemte at tilføje dette her link til lidt om, hvordan det kan gå til at Palæstinenserne, som oprindelig er arabiske tilvandrerer, mener sig berettiget til at kræve deres ret til landet :

http//:www.merforum.org/pf.php?id=1713

"Palestinians, Jebusites and Evangelicals"
af David Wenkel
Middle East Quarterly
Summer 2007

Vivi Andersen (Vivi)

Anonym sagde ...

Et godt og tankevækkende indspark, Bielefeld. Jeg tror det er dig, Marianne, og andre venstrefløjsvoldsromantikkere, der mangler nuancer.

Jack D.

Anonym sagde ...

Hvor er Ulla blevet af?

Anonym sagde ...

I aften spiller FCK mod Beitar Jerusalem og jeg vil hermed opfordre alle anstændige borgerlige (hvis der er nogen tilbage) til at møde frem og demonstrere mod dette israelske hold.

Vi har intet imod de israelske spillere, det er kun en sympatistøtte til alle de palæstinensere der dagligt lever på sultegrænsen uden mulighed for at social opstigning.

Vi vil i dag inden kampstart afholde en række taler og manifestationer imod den israelske besættelsesmagt, happenings der uden tvivl vil blive hilst velkommen af mange i Israel, også israelske jøder der støtter fredsbevægelsen.

Vel mødt foran Parken!

Peter Stajner

Anonym sagde ...

Ulla
Har du læst denne artikkel.

http://www.meforum.org/article/1713

Anonym sagde ...

Ulla jeg vil gerne spørge igen.
Har du læst artiklen jeg henviser til, den går til roden af palastinensernes krav om hvem de er, udover at de er besat af en blodrus og ikke har prøvet andet en at være i offer rolle, tænk den dag de vil påtage sig opgaven med det land de har, vil de ikke ane hvordan de skal gøre det.

De har aldrig prøvet at selv gøre noget, fordi vi tumper altid har givet dem bistands hjælp, de eneste de ved er at slå ihjel.

Anonym sagde ...

> Bielefeldt

Hvis du elsker Israel-konflikten ligeså meget som din kæreste har du sgu et seriøst problem, tror du ikke det er noget I skal tale om ? lol..Men jeg bakker Rollins op i Ramones ideen ;)

Chill-out-party på søndag på Østre Anlæg (lidt reklame)

Regards,

Dixie-pixie

Anonym sagde ...

Etnisk diversitet hæmmer samfund
http://www.boston.com/news/globe/ideas/articles/2007/08/05/the_downside_of_diversity/?page=full

Anonym sagde ...

Flot indlæg Ulla!

Anonym sagde ...

"Hvert år ved juletid drager Arafat til Bethlehem og fortæller, at Jesus faktisk var "den første palæstinenser".

- Heldigvis ikke mere. Den pædofile racistiske ægypter Arafat er heldigvis død af AIDS. Derimod er der jo meget, der taler for, at jøden (eller judæeren skulle man vel hellere sige efter hans 3000-årige hjemland Judæa) Ariel Sharon vil genopstå på linie med sine folkefæller Lazarus og Jesus.

Denne beundrede statsmand har jo meget at udrette endnu. Herunder befrielsen af de dele af Israel, som de kriminelle racistiske terrorist-regimer som "Libanon", "Syrien" og "Jordan" holder besat i modstrid med folkeretten.

F.eks. "Jordan" (= Trans-Jordanien) er jo en del af de 3/4 af Israel, som kriminelle arabere stjal fra Israel efter Første Verdenskrig. Disse områder må de kriminelle arabere naturligvis levere tilbage til jøderne -

Israel er ikke noget bistandskontor, hvor griske og kriminelle arabere bare kan rage til sig jødisk land!

Anonym sagde ...

...af...

Anonym sagde ...

Jeg opgiver.... Ulla er blevet spurt om hun har læst

http://www.meforum.org/article/1713
først af Vivi dernæst mig ( 2 gange ) men der er ikke noget svar,
et ja eller nej eller senere, og hvis ja! prøve at få det ind i kontekts af hendes gode oversættelse af en anden.

Jeg trode at når der var åbent for komentare OG spørgsmål om en artikel som uddyber det palinæstiske spørgsmål, at det dog ville være en høflig svar værdig.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Undskyld, Per N og I andre.

Først var jeg på ferie. Og da jeg kom hjem, syntes jeg, at det måske var lidt post festum. Men tak for henvisningen, jeg skal nok læse artiklen.

Anonym sagde ...

Med kæben langt nede imellem mine knæ sidder jeg på min parisiske pind og læser gudsforladte kommentar. Er det virklig det der er tilbage fra "forhold-dig-objektiv" fra 7. klasse i folkeskolen? Jeg kan næsten ikke tro, at sådanne stupide kommentar kan finde sin vej til noget som helst form for medie anno 2008 (de mest ide- of perspektivforladte kommentarer daterer dog 2007, så jeg håber at der er nogle brikker der er blevet en lille smule mere standhaftige!)

Jeg er hverken for den ene eller den anden, på trods af, at jeg etnisk nok tilhøre den arabiske lejr mere end den jødiske. Sæt perspektiv i tingene venner: på trods af din FORHISTORIE bor du i et hus du har købt og betalt. Måske er du en røv dålig gartner, og du kan ikke finde ud af at drive handel. Du har des mere desto mindre stadig et skøde med dit navn på. Så bliver der holdt valg om noget som du, som enkelt arabisk bonde individ, ikke har kunne haft den fjerneste indflydelse. Next sep: så pakker vi taskerne Mustafa for David Smølfenburgwitch har ingen steder at gå hen efter nazisternes makabre gas-fest. Bondeintilligens + ejendomsret + krigstørst + historisk had mellem jøder og muslimer = en meget ekspolsiv situation.

Vi har med mennesker at gøre venner - om de har slaskekræller eller fuldskæg, og derfor er der ikke noget der er sort og hvid. Lidt menneskelig nuance er altid rart!

Anonym sagde ...

Jøderne snakker tit ikke om andet hvordan de blev jaget under 2 verdenskrig og hvordan de blev sat i KZ-lejre, ja det er svineri, men de har vist glemt lidt om KZ-lejre for det som de har gang i nede i Isreal er vist nok efter min forståelse verdens største KZ-lejr, I har vist glemt hvordan det var at være spærret inde i en lejr og ikke kunne bevæge sig frit godt nok er det et stort område som muslimerne har men de kan jo ikke sove trygt i frygt for at blive bombet af jeres helikopter eller blive beskudt af tanks, snak om at i havde det dårligt under 2 verdenskrig, så kig lige på det som i har gang i der nede hvordan muslimerne er holdt bar store murer og som er skarpt bevogtet, hvis jeg ikke havde været Kristen, så havde jeg fandme også slagtet hva jeg kunne komme af sted med hvis nogen kom og tog mit land.

raapil sagde ...

Ulla Nørtoft, der efter eget udsagn er historisk analfabet, afslører det så glimrende med dette indlæg. Det vil føre for vidt at gennemgå alle fejlene, men praktisk taget ingen af grundpåstandene i indlægget deles af seriøse historikere. Ulla, hold dig til noget du har forstand på.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Dén selvironiske bemærkning fra min side har du været glad for at refere til, hva´ Raapil? Er det 3. eller 4. gang, du bruger den som argument mod mig? Men det må du gerne, det er vel din stil.

Faktisk er det sådan, at jo mere, jeg så får læst af historien, Raapil, jo mere går det op for mig, hvor meget løgn og latin, de main stream socialistiske og radikale historikere spreder. Det meste er ganske fordrejet, så meget har jeg fundet ud af. Det er altsammen akkurat lige så politisk farvet som ovenstående, som i øvrigt, hvilket du måske kan udlede af de indledende bemærkninger, ikke er forfattet af mig selv.

Torben V sagde ...

Men Ulla,
Det her nedenfor citerede har du vel egentlig selv skrevet.
Det kan vaere at du skulle laese det igennem en gang til selv?
En saa skarp iagttager som du er, kan vel ogsaa vende det kritiske blik mod egne skriverier.

" Men jeg kan også sagtens forstå, at jøderne af og til har viftet med halen for at få dem lidt fra livet. I betragtning af europas skæbne de sidste 30 år, hvor det samme sker heroppe, kan jeg endnu bedre forstå jøderne. Man kan ikke bare mase sig ind på folk og sige, her er jeg, og her er mine 4 koner og mine 50 børn, tål os. Og så skrige i vilden sky, hvis man bliver viftet væk - enten med det samme eller når man har opført sig for dårligt. Det er klart, at det er svært for én selv at forstå, at man er irriterende. Jeg ved ikke, hvad der skal til for at araberne kan forstå, at man kan få nok af dem."

Det naeste er i sin manipulatoriske kynisme set i forhold til historiske begivenheder et mesterstykke.
Metoden kan uden tvivl bruges overfor etnisk udrensnings ofre overalt i verden.

(Jeg tror metoden hedder "Blame the Victim")

"Palæstinenserne har haft alle chancer for at leve glade og tilfredse i Israel. Gennem jødernes evne til at organisere og administere og iværksætte kunne de havde haft det langt bedre end i noget andet mellemøstligt land. Det har de selv ødelagt pga. et irrationelt had og en stor, misforstået, latterlig krigerselvfølelse."

Ulla, Man kan vel egentlig som blogejer ogsaa tillade sig at slette egne indlaeg naar de gaar for vidt?

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Af alle åndssvage, overdrevne anklager. Etnisk udrensning..? Det er ikke det, jeg skriver, vel?

Hvis nu jeg siger, hvad jeg synes, så siger du, hvad du synes. OK?

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Skulle følgende citat handle om eller argumentere for etnisk udrensning?

"Palæstinenserne har haft alle chancer for at leve glade og tilfredse i Israel. Gennem jødernes evne til at organisere og administere og iværksætte kunne de havde haft det langt bedre end i noget andet mellemøstligt land. Det har de selv ødelagt pga. et irrationelt had og en stor, misforstået, latterlig krigerselvfølelse."

Så kan du jo ikke læse indenad, menneske.

Tilføj en kommentar