torsdag, august 30, 2007

Biblioteksvæsen

Skæbnen tvang mig i dag ind på det lokale bibliotek for at få taget nogle fotokopier. En tropisk varme slår én i møde, når man går ind ad døren. Der er - med en kvindes øjemål - et sted mellem 10 og 100 meter til loftet, så varmeregningen må være grum. Bag ved skranken står tre damer og sludrer. De laver, vil jeg skyde på, knap og nap én mands arbejde. Hvad andet kan man i den varme. Jeg fandt kopimaskinen: 10 kr. for et kopikort og hererfter 2 kr. pr. kopi. Jeg havde nok forventet, at prisen var god. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor.

Nede mellem bøgerne sidder bibliotekarerne og kigger ind i skærmen, som om det er en godnathistorie, de sidder og læser. Jeg mindedes mit sidste - og første - besøg i den lokale bogbus, hvor ikke bare én mand og en bus, men to mand i én bus var kørt afsted for at betjene den lille håndfuld kunder, der kom trissende. Men hvem skærer ned på biblioteker. Ifølge dansk visdom er det som at slukke for al oplysning og fremskridt. Så jeg tager mine 45 kopier, mens de hygger sig bag ved skranken. Én kører laaaangtsom ud med nogle bøger på en vogn. To-tre damer bliver stående og ekspederer, andre damer (Gud ved, hvor mange i alt?) går til og fra, forsvinder ud mellem bøgerne og laver Gud ved hvad.

Ifølge deres hjemmeside budgetterer Holstebro Kommunes tre biblioteker i 2007 med at bruge 3 mio. kr. på bøger, 1,3 mio. på andre materialer, 17,1 mio. på personale og 2,2 mio. på øvrige udgifter. Der står ikke noget om varme. I i alt beskæftiger Holstebro Kommunes tre biblioteker 21 bibliotekater, 18 assistenter samt 3,8 servicemedarbejdere og bogopsættere. Servicemedarbejderne og bogopsætterne er gode at have. Men hvad laver alle de andre? Lånerne søger selv, de finder bøgerne selv, de scanner dem selv ud uden at belaste de ansatte med andet end "goddag", og de reserverer og fornyer over nettet. Der er sat bib´ere op, så personalet skal ikke engang holde øje med, om vi stjæler.

Da jeg kom hjem, lå der en biblioteksregning på 240 kr. Efter økonomiske vanskeligheder, som ikke kan overraske nogen, har man besluttet at skue biblioteksbøderne op til at være landets højeste for at få rettet økonomien op. 120 kr. skal man nu betale efter to ugers forsinkelse. Pr. bog, ser det ud til? Men jeg har genlånt begge bøger frem til midt i september, grådige mennesker, og jeg har en bon. Det er så dét, de sidder og laver i de fem minutter, de arbejder i løbet af en dag, sidder og plager uskyldige borgere med svindlerregninger.

Jeg elsker bøger, jeg burde elske biblioteker. Men jeg hader dem, luk dem. Hver gang, jeg bruger dem, tænker jeg, at det er sidste gang. Jeg køber mine bøger selv, det er langt, langt billigere i længden. Ingen mennesker, der læser, kan aflevere bøgerne efter en måned uden streger i, det ved alle.

Men hvad så med de fattige. Uden biblioteker. De er især ligeglade, kan jeg fortælle jer, men ok: for de fattiges skyld, så forær Holstebros borgere hele den prægtige bogsamling over de næste 20 juleaftener og giv os så ellers løbende for 21,9 mio. kr. bøger om året. Så kunne vi få andet og mere end varm luft ud af pengene.

søndag, august 26, 2007

Skattepsykologi

Danskerne nægter hårdnakket at betale mindre i skat. Det eneste velfungerende argument imod den høje skat synes at være, at der i virkeligheden kommer mere skat i statskassen, hvis vi gennemfører skattelettelser. Så herom står disputten: giver skattelettelser større skatteindtægter eller ej? Hvordan får vi betalt mere i skat, det er spørgsmålet.

Man hvis man nu skulle diskutere, hvilken form for beskatning, der er retfærdig? Så er det ikke nok at sige til skatteyderen: vi har brug for dine penge, vi vil have dem, du har så mange, giv os dem. Det er røverens argument, kleptokratiets argument. Sådan er vi slet ikke i Danmark. Vi kan godt argumentere for, at hver enkelt borger bliver beskattet retfærdigt. Godt:

Lad os tage udgangspunkt i en flok børn. De har alle adgang til at plukke æbler. De må plukke så mange, de vil, og der er rigeligt med æbler. Vorherre ejer æblerne, så ingen har ejerskab over æblerne uden ved at plukke dem. Der er mulighed for at sælge æblerne og spare op til andre ting. Vi isolerer diskussionen til at handle om beskatningens retfærdighed, så vi beskæftiger os ikke med, hvorvidt fællesskabet har behov for eller lyst til eller planer med æblerne (på hvilket punkt du formentlig ikke kan lade være med at snyde).

Spørgsmålet er nu, hvordan beskatter vi børnene retfærdigt af deres æbleplukning? Overvej følgende muligheder:

1) Børnene skal betale halvdelen af deres æbler i skat til fællesskabet. Plukker man et æble, skal man af med et halvt. Plukker man hundrede æbler, skal man af med halvtreds.

2) Børnene skal betale halvdelen af deres æbler i skat, men kun op til et vist antal. Når man har afleveret 20 æbler til fællesskabet, har man gjort sin samfundspligt. Resten af de æbler, man plukker, kan man beholde.

3) Børnene må plukke to æbler uden at skulle af med noget til fællesskabet. Plukker man flere end to æbler, skal man af med halvdelen.

4) Børnene skal hver især sørge for at plukke 5 æbler til fællesskabet. De æbler, som børnene plukker derudover, må de beholde.

5) Børnene må plukke to æbler uden at skulle af med noget til fællesskabet. Plukker man flere, skal man af med halvdelen. Plukker man mere end 20 æbler, skal man af med to tredjedele af de sidst plukkede æbler.

6) Børnene må plukke - eller undlade at plukke - så mange æbler, de vil, og disponere over dem selv.

7) Børnene må plukke - eller undlade at plukke - så mange æbler, de vil. 5 af dem må de beholde. Resten tilhører fællesskabet.

Lad os sige, at du var ansvarlig for denne flok af børn, der er som børn er flest. Hvilken beskatning ville du anvende og præsentere for børnene som retfærdig - og med hvilken argumentation? Hvilken model ville du være mindst tilbøjelig til at overveje?

fredag, august 24, 2007

Lad dog Khader fumle

Vores egentlige åndelige vejledere, vores åndløse vildledere, spindoktorerne, har travlt med at udlægge Khaders fumleri, ikke i politisk henseende, hvor der ellers kunne være noget at udlægge, men retorisk og scenemæssigt. Han er usikker, lyder den knusende dom, for det er det værste man kan være i en i en selvglad, dominant journalists simle æd-eller-bliv-ædt-optik.

De lærer det på journalisthøjskolen, de tæller ned, mens interviewofret tænker over sit svar. Jo mere, man tænker, jo mere har man tabt. De tæller på fingrene: OG 3, OG 2, OG 1 og FÆRDIG, skriger de triumferende, mens begavede interviewofre forsøger at sammentænke et ordentligt svar.

Nu skal jeg fortælle jer noget mærkeligt. Kloge mennesker gør mig aldrig mundlam. Uanset, hvor uenig jeg måtte være med dem, så er der dog lys. Jeg kan høre, at der er et velfungerende organ inde i deres hoveder, der kan udføre de mentale operationer, der er nødvendige for at komme fra deres opfattelse til min. Så diskussionen fungerer, man kan koncentrere sig om sagen.

Men småt begavede mennesker, der samtidig er fuldstændigt stensikre på deres dumme, lille sag, er virkelig en udfordring. De enfoldige argumenter kommer knaldende ud som kaninlort. Jeg kan blive fuldstændigt paralyseret. Hver gang tænker jeg, det klarer jeg ikke, jeg klarer ikke at få bibragt den dysfunktionelle hjerne, hvad jeg mener. Der tårner sig forhold op, der skal udredes, ting, som nødvendigvis vil være meget komplicerede for dem. Det er aldrig bare én ting, det er hele sæt af misforståelser, omfattende tværgående og sammentænkte fejlfortolkninger, samlet og produceret gennem et langt liv i dumhed. Jeg tænker, hvor skal jeg ende og begynde, og kan det næsten svare sig.. Og 3, og 2 og 1 og FÆRDIG. Så sidder den lille dumme hjerne med triumfen lysende i øjnene og mener at have vundet med et knusende dumt lille pisargument, som er en ydmygelse for menneskeheden. Jeg ville være en katastrofe som politiker.

Så jeg har sympati for de usikre, fumlerne. Vi har brug for dem. Så kan de selvbrune, selvfede sportsjournalister (for det er jo det, de er, uanset, hvad de skriver om) sidde og eksplodere af lyst til at bekæmpe og knuse og overhale og smadre interviewofret. MEN DE MÅ LIGE VENTE PÅ, AT HAN FÅR SVARET. Og hvis der er tilstrækkeligt mange usikre fumlere i den politiske verden, så tvinges sportsjournalisterne til sidst til at høre på, hvad nogle af dem siger. Det bliver pinefuldt for dem, det bliver som at køre 15 km. bag ved en mejetærsker.

Khader fumleri synliggør den politiske journalistik og den journalistiske politik som iscenesat glathed. Hans usikkerhed leder umærkeligt tanken hen på de øvrige politikeres store, argumentresistente kæmpeegoer. Medieforestillingen, fiktionen om en tv-transmitteret politisk samtale, brydes af Khader, der rykker sig på stolen og sveder og skal tænke over svarene. Som det nogenlunde normale menneske, han er, er han et utidigt realistisk element, han ødelægger showet. Det er rigtig godt.

mandag, august 20, 2007

Gülau Kocbay censurerer Koranen

Jeg læser normalt ikke Gülay Kocbay blog, fordi den er så elendigt skrevet og hjælpeløst tænkt. Men jeg glæder mig over den, fordi jeg glæder mig over, hvor pinagtigt det må være for centrum-venstre at læse den. Det må være slemt at se i øjnene, hvilke fundamentalistiske tåber, det egentlig er, man forsvarer. Centrum-venstre må simpelthen krumme tæer over Jehovabillederne og det velkendte mix af vesthad og religiøs agitation. Skiftevis flammende had til modstanderne og store, lyserøde bobler af Koranpladder. Skiftevis fnis og fascisme.

I dag skrev jeg for første gang en kommentar på Gülay Kocbays blog. Min konklusion var, at Koranen ikke skal forbydes. Jeg havde dog en anden begrundelse end hende. Hun sætter sin lid til, at nogle engle passer på Koranen og sikrer den evig eksistens, derfor kan den ikke forbydes. Jeg mener ikke, at man skal forbyde nogen bøger, og da slet ikke Koranen. Den bør læses. Og tages alvorligt. Og smides i den samme skraldespand som Mein Kampf, civilisationens store historiske skraldespand til alle de grimme tanker, mennesker har tænkt. Men alt det skrev jeg nu slet ikke. Jeg bragte en række citater fra Koranen og kommenterede dem helt kort.
Hun slettede min kommentar. Så skrev jeg en ny kommentar, hvor jeg nøjedes med Koran-citaterne. Ukommenterede. Dem slettede hun også!

Hvor må det være sølle at være islamist. De må lyve sig moderate og demokratiske. De kan ikke tåle at høre modsigelse, og hvad værre er, de kan ikke engang tåle at høre noget fra deres eget rædsomme åndelige forlæg, Koranen, fordi den er så voldelig og fladpandet og pinlig som den er.

Ikke engang islamisterne bryder sig tilsyne-ladende om Koranen. De viser billeder af Koranen, indhyldet i pastel-farvede blomster, men de ved åbenbart slet ikke, hvad der står i bogen. Gülay Kocbay kom med et fattigt pip med, at jeg tog citaterne ud af sammenhængen, derfor skulle de væk. Men skulle Allahs egne ord ikke kunne tale for sig selv? Mon Allah virkelig sætter pris på at blive censureret af Gülay Kocbay? Mente Allah ikke, hvad han sagde i disse vers? Var det virkelig noget "bræk", Allah sagde? Jamen, det kan hun da have ret i.

Apropos sammenhæng. Én ting finder man hurtigt ud af, når man læser Koranen. Det er netop sammenhængen, der overbeviser læseren om, at det enkelte vers ikke kan læses som noget ædelt og ophøjet, hævet over den historiske kontekst. For netop, når man læser verset i sammenhængen, fremgår det med forstemmende klarhed, hvad Muhammeds strategier er.

Fx fremgår det, at jihad ikke handler om nogen som helst anden anstrengelse end at forfølge vantro. Så fladt og så ligetil er det. Den lille jihad drejer sig om at få hiin enkelte til at tage sig sammen til at drage i krig. Muhammed har jo sit hyr med at få folk til at gå ud og slå ihjel for sig, i hvert fald er det et tema, han igen og igen vender tilbage til: folk skal, og Allah kan bedst lige dem, der kæmper og næstbedst dem, der donerer penge til kampen. Den store jihad handler om at skabe fjendebilleder af hele islams omverden, at skabe fantasier om, at man er blevet angrebet og må forsvare sig. Den handler om at få hiin enkelte, eller hvad der er tilbage af ham, til at kæmpe for udbrede islams ørken over hele verden med god samvittighed. Som hellig krig.

Det samme gælder den islamiske skat, som islamisterne ellers flasher stolt over for deres socialistiske apologeter. I virkeligheden er skatten sjældent nævn uden for krigssammenhæng - bortset fra, når den er en del af opremsningen af pligter. Skatten skal indsamles til dem, der drager ud, drager i krig, forstås. Den er til dem, der har brudt op for at kæmpe for Allahs sag, men som ikke selv har råd til udrustning. Og til underhold for deres efterladte, hvis de skulle dø. Hvem kan samle en hær, hvis han ikke kan sikre evt. enkers og forældreløses forsørgelse? Nej vel.

Hvad var det så for citater, jeg bragte? Det var bare dem her, et løst udpluk fra et tidligere indlæg her på bloggen:

Sura 2:217 ”Det er forskrevet jer at kæmpe, selv om I hader det. Men det kan være, at I hader noget skønt, det er godt for jer, og det kan være, at I elsker noget, selv om det er dårligt for jer, og Allah ved (besked), men I ved ikke.”

Sura 2: 219 ”Men sandelig, de som tror og som udvandrer og kæmper for Allahs sag – disse (er det som) håber på Allahs barmhjertighed. Og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.”

Sura 3:152 ”Vi vil kaste rædsel i de vantros hjerter, fordi de har stillet guder ved siden af Allah, for hvilke han ikke har åbenbaret nogen fuldmagt. Deres bolig er ilden! Og slem er de uretfærdiges hjemsted.”

Sura 3:158 ”Og hvis I bliver dræbt for Allahs sag, eller I dør, så er tilgivelse fra Allah og barmhjertighed visselig bedre end det de samler sammen."

Sura 4:85 ”Kæmp da for Allahs sag – du vil kun være ansvarlig for dig selv – og anspor de troende. Måske vil Allah holde de vantros krig tilbage, og Allah er stærkere i krig og stærkere til at give et eksempel ved straf.”

Sura 4:101 ”Men den, der udvandrer for Allahs sag, vil på jorden finde mange tilflugtssteder og rigdom (nok). Men den der går ud af sit hjem, idet han udvandrer til Allah og hans sendebud, og han så indhentes af døden – hans belønning påhviler visselig Allah, og Allah er tilgivende, barmhjertig.”

Sura 4:105 ”Og bliv ikke slappe i forfølgelsen af det vantro folk. Hvis I lider smerte, så lider de smerte, ligesom I lider smerte. Men I håber fra Allah, hvad de ikke håber. Og Allah er alvidende, alviis.”

Sura 5:34 ”Deres løn, som fører krig mod Allah og hans sendebud, og som anstrenger sig for at skabe oprør i landet, skal ene og alene være, at de dræbes eller korsfæstes eller at deres hænder og fødder hugges af på modsat side, eller at de fordrives fra landet. Dette vil være til skændsel for dem i denne verden, og i den kommende vil de lide en svær straf.”

Sura 8:15 – 8:17 ”Således er Allahs gengældelse, smag den da, og vid at ildens straf tilkommer de vantro.” 16. ”O I som tror, når I møder dem, der er vantro, på deres fremmarch, så skal I ikke vende dem ryggen.” 17 ” Og den, der en sådan dag vender ryggen, undtagen for at vende sig til slaget eller for at skifte stilling (og rykke over) til en (anden) afdeling, han har sandelig pådraget sig Allahs vrede, og hans tilflugtssted skal være helvede, og et slet rejsemål er det.”

Sura 8:66 ” O Profet, bliv ved med at opildne de troende til (at holde sig rede) til kamp. Hvis der er tyve af jer, som er udholdende, så skal de besejre to hundrede, og hvis der er hundrede af jer, så skal de besejre tusind af dem, som er vantro, fordi de er et folk, der ikke forstår.

Sura 9:20 ”De, som tror og udvandrer (fra deres hjem) og kæmper for Allahs sag med deres ejendele og deres liv, har den højeste rang for Allahs åsyn. Og disse er det som vil sejre.”

Sura 9:38 ”O I som tror, hvad fejler jer, at I klæber tungt til jorden, når der siges til jer: Drag ud til kamp for Allahs sag. Mon I foretrækker det nærværende liv for det kommende? Men det nærværende livs nydelse er kun ringe sammenlignet med det kommende.”

Sura 9: 39 ”Hvis I ikke drager ud, så vil han straffe jer med en smertefuld straf og indsætte et andet folk i jeres sted, og I kan ikke skade ham det mindste; thi Allah er mægtig over alle ting.”

Sura 9:123 ”O I som tror, kæmp mod dem, der lever nær ved jer af de vantro, og lad dem finde hårdhed i jer, og vid, at Allah er med de retfærdige”

Sura 28:59 ”Og hvor mangen en by, der frydede sig over sit behagelige liv, har vi ikke ødelagt. Og dette er deres boliger, som ikke har været beboet efter dem, undtagen lidet. Og det er os, som er arving til det hele.”’

Sura 47:36 ”Vær derfor ikke svage, så I opfordrer til fred, når I er overlegne. Allah er med jer og vil ikke berøve jer frugten af jeres handlinger.”

Men ret skal være ret: Koranen indeholder andet end krigsstrategier. Den indeholder også et kedsommeligt opkog af halvfordøjet jødisk og kristen tankegang. Ren kopi. Og så indeholder den en hel masse uværdig og forældet religiøst legitimeret beduinlovgivning. Men så heller ikke mere.

torsdag, august 16, 2007

Islamiske menneskerettigheder

De islamiske menneskerettigheder, den såkaldte Kairo-deklaration fra 1990, er vedtaget af OIC´s 57 medlemsstater, så der er ingen undskyldninger. Ikke noget med ekstremisme eller radikale udgaver af islam. This is it, disse er paragrafferne, som man har valgt at formulere og som 57 islamiske lande har tiltrådt. Dette er ikke islam i en tilfældig, ekstremistisk og perifer, uautoriseret udlægning. Det er islam i sin aktuelle udformning i 57 islamiske lande.De islamiske menneskerettigheder er fra start til slut en stædig insisteren på inkompatibilitet og enevælde samtidig med, at de skamløst kopierer de vestlige konkurrenters features. Det er et tåkrummende pinligt dokument, som minder ganske meget om herboende muslimske agitatorers karakteristiske mentale landskab. Denne tragikomiske blanding af indbildskhed, uangribelighed, løgn og hykleri, der kan gennemskues af et lille barn, men som synes fuldstændig ugennemskuelig for agitatoren selv.

Formæssigt er de islamiske menneskerettigheder en klar efterligning af de vestlige menneskerettighedsdokumenter, men indholdsmæssigt er de en katastrofe. Nedenfor citerer og kommenterer jeg hele dokumentet:

THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAMThe Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Peace, Interdependence and Development), held in Cairo, Arab Republic of Egypt, from 9-14 Muharram 1411H (31 July to 5 August 1990),

Keenly aware of the place of mankind in Islam as vicegerent of Allah on Earth;

Recognizing the importance of issuing a Document on Human Rights in Islam that will serve as a guide for Member States in all aspects of life;

Having examined the stages through which the preparation of this draft Document has, so far, passed and the relevant report of the Secretary General;

Having examined the Report of the Meeting of the Committee of Legal Experts held in Tehran from 26 to 28 December, 1989;

1- Agrees to issue the Cairo Declaration on Human Rights in Islam which will serve as a general guidance for Member States in the field of human rights.

ANNEX TO RES. NO. 49/19-P
THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM

The Member States of the Organization of the Islamic Conference,
Reaffirming the civilizing and historical role of the Islamic Ummah which God made the best nation that has given mankind a universal and well-balanced civilization in which harmony is established between this life and the hereafter and knowledge is combined with faith; and the role that this Ummah should play to guide a humanity confused by competing trends and ideologies and to provide solutions to the chronic problems of this materialistic civilization.


Vestlige menneskerettigheder tager udgangspunkt i den universelle tanke, at alle mennesker er født lige og frie. Cairo-deklarationen tager udgangspunkt i, at den islamiske nation er den bedste i verden, og at dén sikrer en universel civilisation med ”harmoni” mellem dette liv og det næste og mellem viden og tro. Religionens plads i samfundet skal sikres i forhold til potentielle verdslige gevækster. Det er ydermere den islamiske nations opgave at guide menneskeheden igennem forvirrende pluralisme (competing trends) og løse den materialistiske civilisations kroniske problemer. OIC, der ellers har nok at slås med, ser sig selv i en overlegen position. De mener sig i stand til at løse den vestlige/materialistiske verdens problemer. Men allerede i ovenstående har man helt fornægtet muligheden af en ikke-islamisk samfundsindretning, lige som man har forkastet sekulære/demokratiske regeringsprincipper og princippet om pluralisme.

Her kommer tre grundlæggende principper bag disse menneskerettigheder:

Wishing to contribute to the efforts of mankind to assert human rights, to protect man from exploitation and persecution, and to affirm his freedom and right to a dignified life in accordance with the Islamic Shari'ah;

Idet man ønsker at bekræfte, at enhver har frihed og ret til at leve et værdigt liv i overensstemmelse med Sharia … At leve efter koranen er altså en ret. Men ved at give muslimske befolkningsgrupper denne positive frihedsret, påtvinger man samtidig øvrige befolkningsgrupper en pligt til i bedste fald at tolerere det, i værste fald selv at skulle leve under islamisk lov. Fra et menneskerettighedssynspunkt var det snarere interessant at få defineret statens og kollektivets grænse i forhold til individet. Med andre ord: har man ret til at leve et værdigt liv i uoverensstemmelse med sharia?

Convinced that mankind which has reached an advanced stage in materialistic science is still, and shall remain, in dire need of faith to support its civilization and of a self motivating force to guard its rights;

Idet man er overbevist om, at menneskeheden på trods af materialistiske, videnskabelige landvindinger har brug for en stærkere civilisation og en absolut instans til at vogte sine rettigheder.. Igen havde det været naturligt at gå mere beskedent til værks og lade hiin enkelte eller i det mindste et demokratisk valg bestemme, hvordan samfundet skal indrettes. Man skal ikke være en stor psykolog for at genkende mønstret af materialistisk og videnskabelig underlegenhed, der bagatelliseres gennem religiøs overkompensering. Igen er misforståelsen tydelig. Det er normalt ikke menneskerettigheders opgave at hælde statslig ideologisk/religiøs cement i samfundslivet, men at sætte grænser for den slags.

Believing that fundamental rights and universal freedoms in Islam are an integral part of the Islamic religion and that no one as a matter of principle has the right to suspend them in whole or in part or violate or ignore them in as much as they are binding divine commandments, which are contained in the Revealed Books of God and were sent through the last of His Prophets to complete the preceding divine messages thereby making their observance an act of worship and their neglect or violation an abominable sin, and accordingly every person is individually responsible - and the Ummah collectively responsible - for their safeguard;

Idet man mener, at fundamentale rettigheder og universel frihed er en del af islam og at ingen har ret til at knægte disse rettigheder, fordi de er givet af Allah i Koranen, gennem Muhammed.. At overholde menneskerettighederne er at tilbede sin Gud. At overtræde dem er en frygtelig synd. Menneskerettighederne, hvis essens var frihed fra statslig tvang, er her kopieret ind i et system, der øjeblikkelig tilintetgør friheden ved at beordre positiv, islamisk "frihed".

Proceeding from the above-mentioned principles, Declare the following:

Med basis i de tre ovennævnte teocentriske, udemokratiske, antipluralistiske, anti-individualistiske ufrihedsprincipper, erklæres følgende:

ARTICLE I:
(a) All human beings form one family whose members are united by submission to God and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities, without any discrimination on the grounds of race, color, language, sex, religious belief, political affiliation, social status or other considerations. True faith is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human perfection.

Alle mennesker er født... som en del af ét stort kollektiv, forenet i deres religiøse underkastelse (muslim=underkastet) og deres afstamning fra Adam. De er lige i værdighed og i deres basale forpligtelser og ansvar uden skelnen til race, køn, religiøs overbevisning og social status. Sand tro er dog garanten for at opnå denne værdighed. Der er én sti til perfektion.

(b)All human beings are God's subjects, and the most loved by Him are those who are most useful to the rest of His subjects, and no one has superiority over another except on the basis of piety and good deeds.

Alle mennesker er Allahs undersåtter og Allah elsker dem højst, der er til størst nytte for deres medmennesker. Ingen står over andre uden i kraft af fromhed og gode gerninger. Her har vi underlegenheden og overkompenseringen igen.

ARTICLE 2:
(a) Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human being. It is the duty of individuals, societies and states to protect this right from any violation, and it is prohibited to take away life except for a Shari'ah prescribed reason.

Livet er givet af Allah og derfor har enhver ret til det. Man må "kun" tage liv med basis i Sharia.

(b) It is forbidden to resort to such means as may result in the genocidal annihilation of mankind.

Folkemord er forbudt. Fint.

(c) The preservation of human life throughout the term of time willed by God is a duty prescribed by Shari'ah.

Det er en islamisk pligt at bevare liv. Javel.

(d) Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Sharia-prescribed reason.

Man er sikret mod lemlæstelse, medmindre det sker med basis i sharia..

ARTICLE 3:
(a) In the event of the use of force and in case of armed conflict, it is not permissible to kill non-belligerents such as old man, women and children. The wounded and the sick shall have the right to medical treatment; and prisoners of war shall have the right to be fed, sheltered and clothed. It is prohibited to mutilate dead bodies. It is a duty to exchange prisoners of war and to arrange visits or reunions of the families separated by the circumstances of war.

Man må ikke slå kvinder, børn og gamle ihjel i tilfælde af krig. Skadede og syge har ret til lægehjælp, krigsfanger har ret til mad, tøj og tag over hovedet, man har pligt til at udveksle krigsfanger. OK.

(b) It is prohibited to fell trees, to damage crops or livestock, and to destroy the enemy's civilian buildings and installations by shelling, blasting or any other means.

Man må ikke fælde fjendens træer og afgrøder, man må ikke ødelægge hans civile bygninger. Også udmærket.

ARTICLE 4:
Every human being is entitled to inviolability and the protection of his good name and honor during his life and after his death. The state and society shall protect his remains and burial place.

Man har ret til at undgå krænkelser, også æreskrænkelser, både i live og når man er død. Er det nu godt eller skidt? Hvordan er det nu, man ifølge shariaen bevarer familiens gode navn, når en datter falder igennem? Hvad er det nu, man gør med uartige tegnere og skribenter? Igen en ”frihedsret”, der reelt giver bundløs ufrihed.

ARTICLE 5:
(a) The family is the foundation of society, and marriage is the basis of its formation. Men and women have the right to marriage, and no restrictions stemming from race, color or nationality shall prevent them from enjoying this right.

Familien er samfundets basis. Mænd og kvinder har ret til at indgå ægteskab uden restriktioner baseret på race, farve eller nationalitet. Men gerne religiøse restriktioner? Naturligvis. Som i shariaen.
(b) Society and the State shall remove all obstacles to marriage and shall facilitate marital procedure. They shall ensure family protection and welfare.

Staten skal fjerne forhindringer for ægteskab og beskytte familien. Fint.

ARTICLE 6:
(a) Woman is equal to man in human dignity, and has rights to enjoy as well as duties to perform; she has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her name and lineage.


Kvinder har lige så stor menneskelig værdighed som mænd og har (udefinerede) rettigheder og pligter. Så har man ikke lovet meget. Kvinden er dog en selvstændig civil enhed, dvs. hun kan eje penge. Hun har også ret til at bevare sit navn og sin arv. Men hvad med adgang til uddannelse, erhverv, politiske poster? Frihed? Selvbestemmelse?

(b) The husband is responsible for the support and welfare of the family.

Manden er ansvarlig for familiens forsørgelse og velfærd..

ARTICLE 7:
(a) As of the moment of birth, every child has rights due from the parents, society and the state to be accorded proper nursing, education and material, hygienic and moral care. Both the fetus and the mother must be protected and accorded special care.

Børn har ret til pleje og uddannelse samt "hygiejnisk" og moralsk omsorg. Men hvilken moral? Og hvor meget af den? Kan man blive fri, er det kort sagt en frihed eller en tvang?

(b) Parents and those in such like capacity have the right to choose the type of education they desire for their children, provided they take into consideration the interest and future of the children in accordance with ethical values and the principles of the Shari'ah.

Forældre har ret til at vælge børnenes uddannelse, hvis de er opmærksomme på børnenes interesser og deres fremtid i overensstemmelse med etiske værdier og sharias principper. Og hvis ikke? Igen og igen indskrænker disse såkalde menneskerettigheder borgernes frie valgmuligheder. Man sikrer ikke borgerne muligheder, man påtvinger dem en bestemt livsførelse. Retssikkerhed betyder her, at man kan være sikker på, at shariaen er lov.

(c) Both parents are entitled to certain rights from their children, and relatives are entitled to rights from their kin, in accordance with the tenets of the Shari'ah.

Shariaen regulerer forholdene mellem slægtninge.

ARTICLE 8: Every human being has the right to enjoy his legal capacity in terms of both obligation and commitment, should this capacity be lost or impaired, he shall be represented by his guardian.

Man har ret til sine juridiske forpligtelser, hvis man er myndig, glimrende.

ARTICLE 9:
(a) The question for knowledge is an obligation and the provision of education is a duty for society and the State. The State shall ensure the availability of ways and means to acquire education and shall guarantee educational diversity in the interest of society so as to enable man to be acquainted with the religion of Islam and the facts of the Universe for the benefit of mankind.

Man har pligt til at søge viden og staten har pligt til at sørge for uddannelse, så folk kan stifte bekendtskab med religionen islam og universets fakta. Igen må man spørge: kan man også blive fri for den religion? Næppe, når staten sikrer, at man bliver overordentlig bekendt med den. Bemærk også formuleringen ”Universets fakta”. Må man læse litteratur? Filosofi? Politisk teori?

(b) Every human being has the right to receive both religious and worldly education from the various institutions of, education and guidance, including the family, the school, the university, the media, etc., and in such an integrated and balanced manner as to develop his personality, strengthen his faith in God and promote his respect for and defense of both rights and obligations.

Ethvert menneske har ret til at modtage både religiøs og verdslig uddannelse fra familie, skole, universitet og medier på en integreret og balanceret måde, så det udvikler hans personlighed, styrker hans tro på Allah og fremmer hans respekt for rettigheder og pligter. Mon han også kan blive fri? Forventer OIC, at resten af verden tager deres menneskerettigheder seriøst, når de insisterer på religiøs opdragelse gennem alle statslige og private institutioner?

ARTICLE 10:
Islam is the religion of unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of compulsion on man or to exploit his poverty or ignorance in order to convert him to another religion or to atheism.

Islam er en perfekt religion. Det er forbudt at udøve nogen form for pres eller udnytte nogens fattigdom eller uvidenhed til at få dem til at konvertere eller blive ateister... Ifølge disse menneskerettigheders udtrykkelige grundlag er der dødsstraf for at forlade islam. Her, hvor målet er at få islamisk fundamentalisme til at lyde som menneskerettigheder, er det ikke så godt at skrive om dødsstraf for frafald, så man snurrer den lige en gang. Man må ikke narre muslimer til at konvertere, lyder det. Ikke et ord om den tvang, islam påfører borgerne. Man forventer mere selvindsigt og selvkritik af en dansk stil fra 7. klasse.

ARTICLE 11:
(a) Human beings are born free, and no one has the right to enslave, humiliate, oppress or exploit them, and there can be no subjugation but to God the Most-High.

Mennesker er født frie og må ikke gøres til slaver, må ikke ydmyges, undertrykkes eller udnyttes. Det kan ikke være nogen underordning, bortset fra under Allah, og dermed Muhammed, og dermed Koranen, og dermed islamisk lov, og dermed islamismen. Den underordning sikres i disse teokratirettigheder.

(b) Colonialism of all types being one of the most evil forms of enslavement is totally prohibited. Peoples suffering from colonialism have the full right to freedom and self-determination. It is the duty of all States and peoples to support the struggle of colonized peoples for the liquidation of all forms of colonialism and occupation, and all States and peoples have the right to preserve their independent identity and exercise control over their wealth and natural resources.

Enhver form for kolonialisme er meget forbudt. Koloniserede folk har ret til frihed og selvbestemmelse. Alle stater og alle folk har pligt til at støtte koloniserede og besatte nationers kamp. Alle stater og nationer har ret til at bevare deres uafhængighed og selv udøve kontrol over deres ressourcer. Mon ikke hensigten er at sige, at det er en menneskeret at hele verden har pligt til at bekrige Israel og USA? Der er i det hele taget betænkeligt mange borgerpligter og knapt så mange borgerrettigheder i dette dokument.

ARTICLE 12:
Every man shall have the right, within the framework of Shari'ah, to free movement and to select his place of residence whether inside or outside his country and if persecuted, is entitled to seek asylum in another country. The country of refuge shall ensure his protection until he reaches safety, unless asylum is motivated by an act which Shari'ah regards as a crime.


Man har ret til fri bevægelighed inden for shariaens rammer. Og man har ret til at søge asyl, naturligvis. Dog ikke, hvis asylansøgningen er motiveret af, at man har handlet i uoverensstemmelse med sharia. Hvordan kan OIC´s 57 lande samle sine bedste mænd for at forfatte den slags og kalde det menneskerettigheder?

ARTICLE 13:
Work is a right guaranteed by the State and Society for each person able to work. Everyone shall be free to choose the work that suits him best and which serves his interests and those of society. The employee shall have the right to safety and security as well as to all other social guarantees. He may neither be assigned work beyond his capacity nor be subjected to compulsion or exploited or harmed in any way. He shall be entitled - without any discrimination between males and females - to fair wages for his work without delay, as well as to the holidays allowances and promotions which he deserves. For his part, he shall be required to be dedicated and meticulous in his work. Should workers and employers disagree on any matter, the State shall intervene to settle the dispute and have the grievances redressed, the rights confirmed and justice enforced without bias.

En mængde udmærkede rettigheder mht. job: sikkerhed, rimelig betaling uden diskrimination mellem mænd og kvinder. Job er desuden en menneskeret, og man må frit vælge mellem de jobs, der tjener ens egen og samfundets interesse. Men hvem afgør, hvad der tjener den enkeltes og samfundets interesse? Ifølge udgangspunktet er det shariaen. Erhvervslivet er altså ikke frisat gennem denne formulering, det er begrænset.

ARTICLE 14:
Everyone shall have the right to legitimate gains without monopolization, deceit or harm to oneself or to others. Usury (riba) is absolutely prohibited.

De islamiske menneskerettigheder forbyder renter.

ARTICLE 15
(a) Everyone shall have the right to own property acquired in a legitimate way, and shall be entitled to the rights of ownership, without prejudice to oneself, others or to society in general. Expropriation is not permissible except for the requirements of public interest and upon payment of immediate and fair compensation.

(b) Confiscation and seizure of property is prohibited except for a necessity dictated by law.

Man må have ejendom og man må beholde den, medmindre loven siger, man skal af med den.

ARTICLE 16:
Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary, artistic or technical production and the right to protect the moral and material interests stemming therefrom, provided that such production is not contrary to the principles of Shari'ah.

Man har ret til at nyde frugterne af sin videnskabelige, litterære,kunstneriske eller tekniske production, hvis denne ikke støder an mod principperne i shariaen…

ARTICLE 17:
(a) Everyone shall have the right to live in a clean environment, away from vice and moral corruption, an environment that would foster his self-development and it is incumbent upon the State and society in general to afford that right.

Enhver har ret til at leve i et rent miljø uden ondskab og moralsk korruption… Det er så desværre muligt, at nogen skal udrenses, så andre kan have det rent og godt.. Og kan ugudelige forældre tage sig af børns moralske opdragelse?

(b) Everyone shall have the right to medical and social care, and to all public amenities provided by society and the State within the limits of their available resources.

(c) The State shall ensure the right of the individual to a decent living which will enable him to meet all is requirements and those of his dependents, including food, clothing, housing, education , medical care and all other basic needs.

Staten skal sikre borgeren et anstændigt liv, hvor han kan erhverve sig mad og tøj, uddannelse, lægehjælp og andre basale ting.

ARTICLE 18:
(a) Everyone shall have the right to live in security for himself, his religion, his dependents, his honor and his property.

Man har ret til at leve i sikkerhed!

(b) Everyone shall have the right to privacy in the conduct of his private affairs, in his home, among his family, with regard to his property and his relationships. It is not permitted to spy on him, to place him under surveillance or to besmirch his good name. The State shall protect him from arbitrary interference.

Man har ret til privatlivets fred. Borgeren må ikke overvåges. Men hvordan skal staten så sikre sig rene moralske miljøer? Ifølge 9) b har staten pligt til at sikre religiøs opdragelse i familien. Det er formentlig terrorovervågningen, man har i tankerne.

(c) A private residence is inviolable in all cases. It will not be entered without permission from its inhabitants or in any unlawful manner, nor shall it be demolished or confiscated and its dwellers evicted.

ARTICLE 19:

(a) All individuals are equal before the law, without distinction between the ruler and the ruled.

(b) The right to resort to justice is guaranteed to everyone.

(c) Liability is in essence personal.

(d) There shall be no crime or punishment except as provided for in the Shari'ah

Efter en slags lighed for loven ovenfor, står der uden blusel, at der ikke må eksistere forbrydelser eller straffe, som ikke er defineret i shariaen. Det er klart, at en række forbrydelser hermed er legaliseret, fx æresdrab, religiøs og kønsmæssig diskrimination, vold mod kvinder og pædofili.

(e) A defendant is innocent until his guilt is proven in a fair trial in which he shall be given all the guarantees of defence.

Man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, fint.

ARTICLE 20:
It is not permitted without legitimate reason to arrest an individual, or restrict his freedom, to exile or to punish him. It is not permitted to subject him to physical or psychological torture or to any form of humiliation, cruelty or indignity. Nor is it permitted to subject an individual to medical or scientific experimentation without his consent or at the risk of his health or of his life. Nor is it permitted to promulgate emergency laws that would provide executive authority for such actions.

Tilfældige anholdelser, tortur og anvendelse af mennesker til lægelige eksperimenter er forbudt. Også udmærket.

ARTICLE 21: Taking hostages under any form or for any purpose is expressly forbidden.

Man må ikke tage gidsler. Nej, nej. Men også her forveksler man menneskeret med almindelig strafferet. Menneskerettigheder skal ikke sætte grænserne for borgerne, men for staten og dens forfatning. Den tanke er de islamiske menneskerettigheder langt fra at have forstået.

ARTICLE 22:(a) Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari'ah.

Enhver har ret til at udtrykke sin mening, medmindre denne er i uoverensstemmelse med shariaen.Det er surrealistisk at tænke på, at 57 islamiske lande har samlet deres klogeste mænd for at forfatte noget så pinagtigt.

(b) Everyone shall have the right to advocate what is right, and propagate what is good, and warn against what is wrong and evil according to the norms of Islamic Shari'ah

Igen: Enhver har ret til at tale det godes sag og advare imod det, der er ondt ifølge sharias normer..

(c) Information is a vital necessity to society. It may not be exploited or misused in such a way as may violate sanctities and the dignity of Prophets, undermine moral and ethical values or disintegrate, corrupt or harm society or weaken its faith.

Information er en vital nødvendighed I et samfund. Den må dog ikke udnyttes og misbruges på en sådan måde, at den krænker helligdomme og profeters værdighed, underminerer moral og etiske værdier eller disintegrerer, korrumperer eller skader samfundet eller svækker dets tro. At voksne mænd kan holde masken og kalde det en menneskerettighed, det er jo pinligt, dette her.

(d) It is not permitted to arouse nationalistic or doctrinal hatred or to do anything that may be an incitement to any form of racial discrimination.

Man må ikke tilskynde til racistisk eller doktrinær had. Jeg forestiller mig, at de tænker på shia/sunna-konflikter, altså atter en øm byld, som borgerne ikke må røre ved. Det er atter en indskrænkning af borgernes frihed.

ARTICLE 23:
(a) Authority is a trust; and abuse or malicious exploitation thereof is absolutely prohibited, so that fundamental human rights may be guaranteed.

Tilliden til myndighederne må ikke misbruges. Fint, men ud fra et menneskerettighedssynspunkt kunne det også være relevant at forsøge at begrænse formynderiet (faderens, mandens, de skriftskloges, statens).

(b) Everyone shall have the right to participate, directly or indirectly in the administration of his country's public affairs. He shall also have the right to assume public office in accordance with the provisions of Shari'ah.

Enhver har ret til at deltage, direkte eller indirekte, ikke i landets styring, men i dets administration, hvad der så skal lægges i det. Velsagtens at alle har ret til at søge offentlige embeder. På ingen måde kan disse islamiske menneskerettigheder siges at garantere frie valg og demokrati. De sikrer tvært imod, at man får noget ganske andet, nemlig teokrati.

ARTICLE 24: All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah.

Alle disse rettigheder og friheder er underordnet Shariaen.

ARTICLE 25:The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.

Disse rettigheder må kun forklares og præciseres med reference til shariaen. Man må altså ikke komme med naturretslige, videnskabelige, politiske, etiske eller demokratiske tillægsforklaringer til ovenstående sandheder. De er sande, fordi shariaen er sand. De er ikke åbne for fortolkning og præcisering gennem andre referencerammer end shariaen.

Ideen med et sæt islamiske menneskerettigheder var at vise, at islam rummer al den frihed og alle de menneskerettigheder, man kan ønske sig. Dette er resultatet af anstrengelserne: få civile rettigheder, visse sociale rettigheder, som staterne dog næppe magter at realisere, absolut ingen politiske rettigheder og én kulturel rettighed, som reelt er en pligt: at underkaste sig islamisk lov og tankegang. Til gengæld behøver man ikke at overholde disse rettigheder, da de kun er en "generel vejledning" ifølge indledningen. Jamen, det er helt til grin.

Men øh... De mener det sikkert slet ikke ;-)

fredag, august 10, 2007

Manneken Pis

Uforstandige mennesker mener, at Bruxelles vartegn, Manneken Pis, er et lidt spøjst og mærkværdigt motiv, et pointeløst motiv. Hvorfor afbilde en tissende dreng? Der opstod en historie om, at en dreng blev væk og at den ulykkelige fader lovede, at han ville lade støbe en bronzestatue af ham, hvis han fandt ham igen, akkurat som han fandt ham, hvis han fandt ham. Han fandt ham tissende, et voila, Bruxelles fik en tissende dreng som vartegn. Det kunne lige så godt have været en dreng, der sov eller pillede i næse eller tudbrølede.

Det skal man ikke tro på. Manneken pis er ikke bare en dreng, der tisser, det er en dreng, der lærer at tisse. Selv. Og tror man ikke, at det er noget at lave en skulptur af, så tager man meget fejl. Det er stort. Det er større end det første skridt, for dem ved han ikke, han tager. Det er større end de første ord, for dem ved han ikke, han siger. At lære at tisse selv er ikke at tilegne sig en kundskab eller en forståelse, det er ikke bare en kunnen eller en færdighed. Det er mestring, beherskelse, spiren til al civilisation.

Hvor stolt han er, hvor tilfreds med sig selv. Faktisk kan begivenheden ikke rigtigt afbildes i ét udtryk. Først panik, det er nu, nu, nu, lige nu. Men først og fremmest klart fokus, ellers går det ikke, tavs arbejde med tøjet, det ene op, det andet ned. Bekymring sender sorte skyer over ansigtet, pludselig kan det være for sent? Og så dyb koncentration, NU sker det. Jeg tisser! JEG TISSER! Og midt i jubelen ALVOR nu, underlivet helt frem, ikke tisse på sig selv. Omverden eksisterer ikke, jeg tisser. Selv. JEG TISSER SELV, jeg styrer verden, YEAH! Og der er overskud til at sætte armen i siden. Man aner tyrefægteren, Paso Doble-posituren.

Mestring er en dannelseskategori, en civilisationskategori. Svajet i ryggen udtrykker menneskehedens første og mest omhyggelige bestræbelse på at undgå at pisse op og ned ad sig selv. Vi har i denne dybt koncentrerede dreng indbegrebet af Kantiansk frihed, Baconsk magt, man against nature. Vi har Robinson Crusoe og Odysseus, Nietzsches legende barn. Selvudfoldelse gennem selvbeherskelse, en af kulturens allerstørste, allerførste og allermest glemte hemmeligheder. Hvor vidt kan vi ikke drive det herfra.