torsdag, august 30, 2007

Biblioteksvæsen

Skæbnen tvang mig i dag ind på det lokale bibliotek for at få taget nogle fotokopier. En tropisk varme slår én i møde, når man går ind ad døren. Der er - med en kvindes øjemål - et sted mellem 10 og 100 meter til loftet, så varmeregningen må være grum. Bag ved skranken står tre damer og sludrer. De laver, vil jeg skyde på, knap og nap én mands arbejde. Hvad andet kan man i den varme. Jeg fandt kopimaskinen: 10 kr. for et kopikort og hererfter 2 kr. pr. kopi. Jeg havde nok forventet, at prisen var god. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor.

Nede mellem bøgerne sidder bibliotekarerne og kigger ind i skærmen, som om det er en godnathistorie, de sidder og læser. Jeg mindedes mit sidste - og første - besøg i den lokale bogbus, hvor ikke bare én mand og en bus, men to mand i én bus var kørt afsted for at betjene den lille håndfuld kunder, der kom trissende. Men hvem skærer ned på biblioteker. Ifølge dansk visdom er det som at slukke for al oplysning og fremskridt. Så jeg tager mine 45 kopier, mens de hygger sig bag ved skranken. Én kører laaaangtsom ud med nogle bøger på en vogn. To-tre damer bliver stående og ekspederer, andre damer (Gud ved, hvor mange i alt?) går til og fra, forsvinder ud mellem bøgerne og laver Gud ved hvad.

Ifølge deres hjemmeside budgetterer Holstebro Kommunes tre biblioteker i 2007 med at bruge 3 mio. kr. på bøger, 1,3 mio. på andre materialer, 17,1 mio. på personale og 2,2 mio. på øvrige udgifter. Der står ikke noget om varme. I i alt beskæftiger Holstebro Kommunes tre biblioteker 21 bibliotekater, 18 assistenter samt 3,8 servicemedarbejdere og bogopsættere. Servicemedarbejderne og bogopsætterne er gode at have. Men hvad laver alle de andre? Lånerne søger selv, de finder bøgerne selv, de scanner dem selv ud uden at belaste de ansatte med andet end "goddag", og de reserverer og fornyer over nettet. Der er sat bib´ere op, så personalet skal ikke engang holde øje med, om vi stjæler.

Da jeg kom hjem, lå der en biblioteksregning på 240 kr. Efter økonomiske vanskeligheder, som ikke kan overraske nogen, har man besluttet at skue biblioteksbøderne op til at være landets højeste for at få rettet økonomien op. 120 kr. skal man nu betale efter to ugers forsinkelse. Pr. bog, ser det ud til? Men jeg har genlånt begge bøger frem til midt i september, grådige mennesker, og jeg har en bon. Det er så dét, de sidder og laver i de fem minutter, de arbejder i løbet af en dag, sidder og plager uskyldige borgere med svindlerregninger.

Jeg elsker bøger, jeg burde elske biblioteker. Men jeg hader dem, luk dem. Hver gang, jeg bruger dem, tænker jeg, at det er sidste gang. Jeg køber mine bøger selv, det er langt, langt billigere i længden. Ingen mennesker, der læser, kan aflevere bøgerne efter en måned uden streger i, det ved alle.

Men hvad så med de fattige. Uden biblioteker. De er især ligeglade, kan jeg fortælle jer, men ok: for de fattiges skyld, så forær Holstebros borgere hele den prægtige bogsamling over de næste 20 juleaftener og giv os så ellers løbende for 21,9 mio. kr. bøger om året. Så kunne vi få andet og mere end varm luft ud af pengene.

30 kommentarer:

Alfred Hansen, fhv grisehandler sagde ...

Jeg boede for et par år siden i en kommune, der bestod af fire små byer, hver by sin skole med et veludstyret skolebibliotek med skolebibliotekar. I hver af de fire byer var desuden er lille bibliotek, med biliotekarer og medhælpere.

Jeg fik hele kommunens bibliotekarer og skolesystem på nakken, da jeg foreslog, at man slog folkebibliotekerne og skolebiliotekerne sammen.

Der var stort sammenfald mellem udvalget af bøger, skolen anvendte biblioteket på tidspunkter, hvor der ikke kom nogen på biblioteket.

Sidst jeg besøgte kommunen, var alt ved gamle.

Hvis man centralt indscannede alle bøger, så kunne man selv downloade de bøger, man har brug for. Vil man have en papirudgave, så findes der idag maskiner, der kan udprinte og indbinde bøger. Prisen ville være billigere og man kunne beholde bøgerne.

Det allerværste ved biblioteker er dog at de fremmer en sløv livsstil. Biblioteker er samlingsteder for indfaldne tørre personer, der her har et fristed, hvor de i fællesskab kan blive endnu mere indadvendte og indtørrede. Spark dem ud i det virkelige liv.

fhv grisehandler

Anonym sagde ...

"den 31. juli 2007 var der 56.929 indbyggere i Holstebro Kommune "

heraf vel nogle som ikke har lært at læse.

Jeg har engang siddet i Sundbyvester Biblioteks brugerråd, hvor jeg foreslog at skære ned på video og anden underholdning og at opprioritere bogindkøb. Alle de andre var imod.

capac sagde ...

Jeg har bemærket mig, at du i dine kritiske indlæg arbejder med, hvad man diplomatisk kunne kalde, en begrænset forestilling om, hvad arbejde er. I dette indlæg skinner det igennem, at arbejde må forstås som (høj) fysisk aktivitet. Derfor er det i orden at være bogopsprætter (selv om der nok ikke er mange bøger at sprætte op nutildags...) og bogopsættere. Men bibliotekarerne!? Ja, de står bare foran skranken, går fra og til, kigger på en computerskærm etc. Alt sammen nærmest udtryk for inaktivitet = ikke-arbejde. De løber jo ikke! Sveden springer ikke fra pandene! Blodet ikke fra fingerspidserne!
Jeg synes, du har behov for at revidere dit arbejdsbegreb, der mest af alt minder om halvfjerdsernes betonmarxistiske glorificering af industriarbejderen, der var den rigtig arbejder, fordi denne morakkede ved samlebåndene og blev mest udbyttet af kapitalen - og derfor måtte være drivkraften i en kommende revolution.

Anonym sagde ...

Uh for grumme historier .

Her i byen er væsenet rationaliseret og der er indført sidste skrig indenfor biblioteksmekanik - det hele går på selvbetjening .

Jeg elsker mit bibliotek dernede på Kulturøen, lige op og ned ad Lillebælt .

Der i huset er der, foruden læssevis af bøger også restaurent, biograf og udstillingslokaler - og computere til brugerne alle vegne .

Der sidder ingen indtørrede mumier, men livlige mennesker med glade smil.

Og har man brug for en bibliotekar - må man ud og lede efter een .

Men de findes da endnu !

Vivi Andersen

Maria sagde ...

Hmmm - hvor ved du fra, at de fattige især er ligeglade med bibliotekerne ?

Min datter og jeg hører formodentlig under din kategori af fattige mennesker, eftersom jeg er på kontanthjælp, og vi bruger vores bibliotek flittigt. Det både til at låne bøger, film, musik og spil - og så til avislæsning for moderens vedkommende, mens afkommet finder diverse girlie magazines i tøseafdelingen...

Ærgerligt at du har en dårlig oplevelse med dit bibliotek - jeg kommer flere gange om ugen på mit, og er glad for at bo i et samfund med en sådan mulighed for at tilegne sig viden og kultur, selvom økonomien er ikke-eksisterende...

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Capac, jeg sidder selv foran en computerskærm og arbejder, og enhver kan da se forskel på én, der arbejder aktivt med noget (tænker, skriver, læser) og én, der bare sidder og stirrer planløst på skærmen uden antydningen af gnist eller aktivitet.

Maria, det glæder mig, at du er glad for biblioteker. Det er godt, at nogen er det, for de er jo dyre i drift. Nu synes jeg måske heller ikke i ramme alvor, at vi skal lukke bibliotekerne, før vi har en fuldgod erstatning, fx i stil med noget af det, grisehandleren nævner, - men jeg vil gerne fastholde: hvis du boede i min by, ville du ikke et øjeblik føle dig ringere serviceret på biblioteket, hvis der var halvt så mange ansatte. Det kan bare ikke nytte noget at hælde borgernes penge ud på den måde. Og da slet ikke, når man financierer sit personalefrås med bevidst udsugning af borgerne EFTER at de har betalt for biblioteket over skatten. Vi har landets højeste bødetakster:

http://www.dagbladet-holstebro-struer.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060503/HOLSTEBRO/105030087§ioncat=holstebro

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

PS: Hvis I følger linket, så læg mærke til, de Holstebro bibliotek rent faktisk har jaget andre væk end mig.

En biblioteksdame udtaler:

"Det er forventeligt, at der vil være at fald, når man sætter bøderne op. Der går altid et stykket tid, før folk vender sig til det, og så vender de tilbage, siger Kirsten Marie Haugstrup".

Folk vil vænne sig til det, og så "vender de tilbage"... Så HAR de jo jaget borgerne væk fra det bibliotek, som de arme borgere selv betaler 21,9 mio. for at holde kørende. Det duer da ikke.

capac sagde ...

Det er jo det, jeg siger Ulla: Du vil se ARBEJDET. Ellers er det ikke arbejde. Du forsimpler tingene, Ulla.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jeg er et simpelt menneske, Capac. Jeg forstår ikke, hvad det er, du siger, de laver, når de sidder og ikke laver noget?

Med al respekt for bibliotekarer, så er de jo ikke filosoffer og forfattere, hvis arbejdsform er dybt afhængig af, om klarsynet indfinder sig eller ej.

Anonym sagde ...

Skrappe doktor Ulla har stjålet Lars Løkkes bord (som heller ikke er hans) og ordinerer bøger til nisselege. Måske Brian ku' kik' in the book?

Ifølge Lotte Hansen er det de kreative, der stiller disse understregede bøger frem på hyldehjørnerne. Hjulene, stemningen og dagsordenen skal jo holdes i gang til ingen verdens nytte i Kejserens nye Klæder.

Afskaf dog den jul!

Anonym sagde ...

Rettelse: Hun (Lotte) sagde oppositionen, ikke de kreative. De kreative er jo københavnerne.

Som nogle bekendt har Tudefjæs et læs bøger hængende over hovedet.

Anonym sagde ...

Der er fandeme noget galt i hovedet på en regering, der leger forbrydere. Når helt almindelige og normale borgere, som ikke har gjort nogen noget, belastes af kriminelle, der stjæler deres privatliv for, at bruge det til substitution, studier og eksperimenter er det naturligt, at borgeren klager over krænkelsen.

En forstandig og retshåndhævende regering vil selvfølgelig sørge for borgerens retssikkerhed og beskytte det krænkede privatliv.

I stedet for, at give den forurettede borger sit privatliv tvangsmedicinerer Lars Løkke den forurettede med børnebøger af Dennis Jürgensen, med afleveringsbon'er listigt fremlagt på biblioteket lige der, hvor borgeren ikke kan undgå, at se dem. At det hænger sådan sammen vidner tidligere forfølgelser med samme virkemidler på.

Sådan en arrogant opførsel fra en sundhedsminister er dybt krænkende. Det er en hån mod hele vores retsgrundlag og vidner om, at magten er steget manden til hovedet.

Politikere med storhedsvanvid og ejerfornemmelser over borgeres privatliv skal fandeme fjernes fra magten.

Du er ikke et hak bedre Ulla, det viser din indsigt i denne historie. Dansen om guldkalven er slut. Fat det så. Der er kun en løsning: STOP og SLUK for den idiotiske overvågning.

Anonym sagde ...

Jeg skal ikke kunne sige hvordan tingene er i Holstebro, men her i Århus er jeg virkelig glad for vore folkebiblioteker. Og som gammel bibliotekofil, kan jeg ikke la være med at indskyde et par kommentarer.

Jeg kom selv som bette knægt på det mikroskopiske Charlottehøj bibliotek, der bestod af et lokale på ca. 50 m2, bemandet af en bogopsætter og bibliotekar. Dejligt sted, men næppe videre rationelt, og sådanne mikro-biblioteker var der faktisk ret mange af. Hovedbiblioteket i Mølleparken var en byzantisk labyrint af boghylder og en udlånsskranke bemandet af en kafkask hær af udstemplere, opsættere og bogmodtagere. Selv kunne jeg leve med systemet, for bøgerne var der jo, men specielt imødekommende var det nu ikke.
I Århus har man gennem de sidste 15 år lukket ca. 30% af kommunens biblioteker (caveat: alle tal her er ganske uresearchede og anekdotale, fordi jeg er doven), hvor bl.a. Charlottehøj Bibliotek blev lukket, og voldsomme rationaliseringer og omstruktureringer kom til, både pga. budgethensyn og ny teknologi.

Der gik så en årrække hvor dette pågik, hvor jeg selv foretrak Statsbiblioteket til gratis videnserhvervelse, men da jeg stod og fik brug for lån af børnebøger, var folkebibliotekerne der jo stadig...

Og hvis man besøger Hovedbiblioteket i dag, finder man en central administrationsskranke til bøder, lånekort og bestilte bøger, bemandet med 1-3 personer efter behov og et nummersystem som på posthuset. Der er som regel et par minutters ventetid, og jeg syns så afgjort ikke det virker som om, der er tid til det vilde dovneri. Udlån, aflevering og fornyelse foretages af brugeren selv. Hver større afdeling har 1-2 bibliotekarer (børneafdelingen, der er en af de største, har som regel 1) ca. 8-12 i alt vil jeg tro, og de er lette at komme til, placerede ved små pulte i et i øvrigt åbent og lyst miljø med masser af internet- og søgeterminaler til fri afbenyttelse. Der er små "markedsopstillinger" ved indgangs-aulaen hvor man har kategorier af de nyeste og oftest udlånte bøger samlet - f.eks. samfund, biografier, sci-fi, coffee-table osv., og kategoriseringen virker slet ikke ubegavet - en halvdoven gennemgang skaffer mig ofte en stak bøger jeg ellers kun ville ha læst anmeldelser eller omtale af.

Det fordelingspolitiske rationale i det, kan jeg måske ikke udtale mig om. Konceptet om et sted, hvor man kan låne bøger gratis, er mig simpelthen bare alt for tiltalende. Men bare lige for at indskyde en bemærkning, om at et alternativ til hvad du oplevede, ihvertfald er muligt.

Anonym sagde ...

Thi, med ti til hundrede meter til loftet, kan det give nogen kulde om fødderne?

Anonym sagde ...

Jeg husker ellers med glæde Holstebro bibliotek fra min soldatertid. En velkommen boglig oase i dagligdagens larm.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Holstebro bibliotek er bestemt også en arkitektonisk perle. Sammen med rådhuset ligger bygningen som én stor, massiv middelalderborg lidt tilbagetrukket fra gågaden. Magasinet i kælderen er åbent, og hernede står alle de gode bøger.

Men 1) det er for varmt, 2) der er for mange bibliotekarer og 3) jeg hader at skulle af med mine bøger igen og så endda skulle betale for det. Det virker intuitivt urimeligt, det gør mig vred.

Lige nu læser jeg Ida Jessens "ABC". Den kostede 69.95. Havde jeg lånt den, var jeg stensikkert kommet af med det dobbelte i lånegebyr, og så havde jeg ikke haft bogen. Og jeg havde formentlig slet ikke nået at få den læst, inden den skulle afleveres, for jeg lader helst bøgerne ligge og modne lidt, inden jeg læser dem. Jeg går og kigger lidt på dem. Nej, biblioteker fungerer ikke for mig.

Anonym sagde ...

Ulla-
angående dette at lade bøgerne ligge lidt og modne samt dette skulle af med dem igen... sådan har jeg det også.

Så jeg kører som regel de fulde 3 mdr. - naturligvis afhængigt af hvilke bøger det drejer sig om.

F.eks.har jeg enormt svært ved at sige farvel til Peter Ørsteds bøger- p.t. drejer det sig om hans "Caesar. Politik og moral i Det Romerske Imperium ."

Med Ørsted ender det altid med jeg havner i den lokale boglade .

Men jeg har gennem årerne samlet mig et forholdsvist stort bibliotek - og aner ikke mere hvor jeg skal stille reoler op.

Romaner og den slags ejer jeg ikke.

Kun fagbøger og bøger der omfatter mine interesser for Romerriget,de Egyptiske Faraoere og deres riger,Vikingetiden samt naturen, dyr og stjernehimmelen.

Jeg er blevet enig med mig selv om, at kun de aller-allermest uundværelige bøger havner herhjemme .

Så biblioteket er en uundværelig forlængelse af mit eget, om jeg så må sige.

Ved kommunesammenlægningen blev bibliotekerne her i området slået sammen - og rationaliserede .

Flere bøger - mere teknik og færrere ansatte .

For øvrigt - her koster det 10 kr. at glemme at aflevere til tiden.

Vivi A.

Anonym sagde ...

Ulla-
angående dette at lade bøgerne ligge lidt og modne samt dette skulle af med dem igen... sådan har jeg det også.

Så jeg kører som regel de fulde 3 mdr. - naturligvis afhængigt af hvilke bøger det drejer sig om.

F.eks.har jeg enormt svært ved at sige farvel til Peter Ørsteds bøger- p.t. drejer det sig om hans "Caesar. Politik og moral i Det Romerske Imperium ."

Med Ørsted ender det altid med jeg havner i den lokale boglade .

Men jeg har gennem årerne samlet mig et forholdsvist stort bibliotek - og aner ikke mere hvor jeg skal stille reoler op.

Romaner og den slags ejer jeg ikke.

Kun fagbøger og bøger der omfatter mine interesser for Romerriget,de Egyptiske Faraoere og deres riger,Vikingetiden samt naturen, dyr og stjernehimmelen.

Jeg er blevet enig med mig selv om, at kun de aller-allermest uundværelige bøger havner herhjemme .

Så biblioteket er en uundværelig forlængelse af mit eget, om jeg så må sige.

Ved kommunesammenlægningen blev bibliotekerne her i området slået sammen - og rationaliserede .

Flere bøger - mere teknik og færrere ansatte .

For øvrigt - her koster det 10 kr. at glemme at aflevere til tiden.

Vivi A.

Anonym sagde ...

Ulla - du har simpelthen en knivskarp og intelligent vinkel på ret mange områder.

Det er en fornøjelse at læse din blog!

Keep on going

Anonym sagde ...

Ulla jeg er altid glad for at læse dine kommentarer, men her er du ikke i tråd med virkeligheden. Kender "væsnet" indefra og der er selvfølgelig noget der kan ændres og bliver det, men der gøres også et godt og kulturbærende stykke arbejde og viljen og lysten er der hos både bibliotekarene og dem bag skranken. Bøderne er en politisk beslutning !
Prøv at spørge en bibliotekar om noget, lige meget hvad og du vil få svar, for det er nemlig det de er rigtig gode til at finde svar på dine spørgsmål !!

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jo... De gør bestemt gavn. Jeg har heller aldrig oplevet andet end venlighed og hjælpsomhed fra dem. De er bare for mange. Jeg kan ikke rigtig rokkes fra den overbevisning.

Jeg spørger i øvrigt altid bibliotekarer om et eller andet, for lige at de ikke skal kede sig for meget :-)

Lybech, Holstebro sagde ...

Hej Ulla
Jeg er en af de bibliotekarer på Holstebro Bibliotek som du gerne vil af med - hedder Jørn Lybech og er en glad bibliotekar.
Jeg er selvfølgelig ked af at du vil af med mig men på den anden side kan jeg da trøste mig med at jeg får tonsvis af positive tilkendegivelser hver dag fra glade, positive og flittige brugere.
Dem luner jeg mig ved når jeg læser dine betragtninger (husk af få checket dit blodtryk!)
Der findes rigtig mange ting at gøre ved en skærm udover at sidde og være langmodig. Du kan for eks selv gå ind på din lånerstatus hjemmefra (det er ikke svært!) og så forny de bøger som du har lånt og så slippe for dine bøder (som politikerne har besluttet skal være i top).
Men du kan da også bare vælge at købe bøgerne selv - vi kan såmænd godt finde andre der vil låne dem -
sidste år havde vi et besøgstal på mere end 333.000 og mere end 21.000 aktive brugere (incl dig) og et udlån på mere end 560.000 materialer om året. De materialer skal iøvrigt udvælges inden de indkøbes og det kan godt tage lidt tid og de gamle udtjente skal også kasseres. Derudover har vi også en del betjening af uddannelsessøgende (fremtidens guld du ved), plejehjem (det grå guld som også skal nurses lidt) samt alle de glade lånere som godt kan li at læse en god bog men som ikke vil købe den selv (ikke råd - ikke lyst - ikke plads). Mange af dem spøger gladeligt os om vi vil hjælpe og det vil vi meget gerne - hele tiden og så igen.
Selve bibliotekstanken er faktisk ret genial og jeg er da ked af at du ikke kan li dit bibliotek.
I stedet for at skrive det i en blog så kunne du også vælge at skrive det til bibliotekschefen eller sige det til en af os som gerne vil hjælpe med at gøre dit bibliotek bedre - også for dig.
Men ha nu en rigtig god dag! Vi ses på biblioteket. Det er mig med skægget og det rare smil!

capac sagde ...

Fint indlæg Jørn. Tænkte jo nok, at der var brug for jer i Holstebro! :-)

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Ja, jeg er også lige ved at blive blød, men kun lige ved :-) Det er ikke personligt, Jørn. Jeg er grundlæggende af den opfattelse, at den offentlige sektor trænger hårdt til at blive kigget igennem af andre end de offentligt ansatte selv. Jeg ønsker politisk set en kraftigt reduceret offentlig sektor, og jeg har tillid til, at vi sagtens kan klare os med mindre. Jeg mener, at der bør sættes grænser for den gavn, det offentlige gerne vil gøre. Det er øvelsen.

Lybech, Holstebro sagde ...

det er sandt at det offentlige er overadministreret men det hænger også en del sammen med den vanvittige trang til kontrol som alle regeringer har - ikke mindst den nuværende. Og så vidt jeg ved antallet af offentligt ansatte heller ikke faldende - og da nok slet ikke med de velfærdsoverbud vi ser i øjeblikket. Men biblioteker er faktisk ret vigtige i den fremtid vi er på vej ind i. Alle taler om evig uddannelse (livslang læring) og i den sammenhæng er bibliotekerne et vigtigt led - og selv om du ikke har brug for os så er der altså mange andre som har såvel til uddannelse som til rekreative formål.
Bibliotekstanken lever - under nye former - ganske vist men ikke desto mindre et vigtigt element. Se på de lande hvor bibliotekerne enten ikke findes eller lever en hensygnende tilværelse - og se på disse landes BNP og bliv klog.:>))
Og så det pjat med at der står 3 kvinder og snakker i ekspeditionen og ikke laver noget - det kunne jo godt være at det var fagligt snak - og iøvrigt er der vist aldrig mere end 2 på vagt ad gangen. Er der andre på vagt sorterer de bøger inde bagved (der sorteres ca 2500 materialer hver dag!) og det er iøvrigt ikke bibliotekarer som står i ekspeditionen. Det er dem som sidder og kigger ind i skærmene - måske er de igang med at bestille bøger fra andre biblioteker - det gør vi en hel del i. De kan også være igang med at revidere hjemmeside, opdatere databaser, besvare biblioteksvagtspørgsmål (www.biblioteksvagten.dk) eller lave anmeldelser til litteratursiden (www.litteratursiden.dk). Der findes en del funktioner som laves fra en skærm og det ved du formentlig også godt Ulla. Jeg er sikker på at du også har haft brug for biblioteker da du var igang med din uddannelse. Men ok: sig hvor vi er overadministeret og så kigger vi på det. Vil du have en rundvisning?

Anonym sagde ...

Drop så det åndssvage uforstandige teater. Ulla hold dig fra den forfølgende analyse. Kim antydede at du rendte i hælene af mig, da du tilmeldte dig blogbot. Stop det så! Mht min ekskæreste, som også hedder Jørn, så har han misbrugt min fortrolighed og tillid, som aldrig kan genetableres. Han er en idiot og toget er kørt!

Anonym sagde ...

flyt dog til et andet land, du vil alligevel lukke alting

Anonym sagde ...

black mold exposure,
black mold symptoms of exposure,

wrought iron garden gates,
your next iron garden gates, here,

hair styles for fine thin hair,
search hair styles for fine thin hair,

night vision binoculars,
buy, night vision binoculars,

lipitor reactions,
lipitor reactions,

luxury beach resort in the philippines,
beach resort in the philippines,

homeopathy for baby eczema.,
homeopathy for baby eczema.,

save big with great mineral makeup bargains,
companies marketing mineral makeups,

prodam iphone praha,
Apple prodam iphone praha,

iphone clone cect manual,
manual for iphone clone cect,

fero 52 binoculars night vision,
fero 52 night vision,

best night vision binoculars,
buy, best night vision binoculars,

computer programs to make photo albums,
computer programs, make photo albums,

Anonym sagde ...

test

Anonym sagde ...

hi guys so happy to be between you yayaay love the blog soo much ^^

Tilføj en kommentar