mandag, august 20, 2007

Gülau Kocbay censurerer Koranen

Jeg læser normalt ikke Gülay Kocbay blog, fordi den er så elendigt skrevet og hjælpeløst tænkt. Men jeg glæder mig over den, fordi jeg glæder mig over, hvor pinagtigt det må være for centrum-venstre at læse den. Det må være slemt at se i øjnene, hvilke fundamentalistiske tåber, det egentlig er, man forsvarer. Centrum-venstre må simpelthen krumme tæer over Jehovabillederne og det velkendte mix af vesthad og religiøs agitation. Skiftevis flammende had til modstanderne og store, lyserøde bobler af Koranpladder. Skiftevis fnis og fascisme.

I dag skrev jeg for første gang en kommentar på Gülay Kocbays blog. Min konklusion var, at Koranen ikke skal forbydes. Jeg havde dog en anden begrundelse end hende. Hun sætter sin lid til, at nogle engle passer på Koranen og sikrer den evig eksistens, derfor kan den ikke forbydes. Jeg mener ikke, at man skal forbyde nogen bøger, og da slet ikke Koranen. Den bør læses. Og tages alvorligt. Og smides i den samme skraldespand som Mein Kampf, civilisationens store historiske skraldespand til alle de grimme tanker, mennesker har tænkt. Men alt det skrev jeg nu slet ikke. Jeg bragte en række citater fra Koranen og kommenterede dem helt kort.
Hun slettede min kommentar. Så skrev jeg en ny kommentar, hvor jeg nøjedes med Koran-citaterne. Ukommenterede. Dem slettede hun også!

Hvor må det være sølle at være islamist. De må lyve sig moderate og demokratiske. De kan ikke tåle at høre modsigelse, og hvad værre er, de kan ikke engang tåle at høre noget fra deres eget rædsomme åndelige forlæg, Koranen, fordi den er så voldelig og fladpandet og pinlig som den er.

Ikke engang islamisterne bryder sig tilsyne-ladende om Koranen. De viser billeder af Koranen, indhyldet i pastel-farvede blomster, men de ved åbenbart slet ikke, hvad der står i bogen. Gülay Kocbay kom med et fattigt pip med, at jeg tog citaterne ud af sammenhængen, derfor skulle de væk. Men skulle Allahs egne ord ikke kunne tale for sig selv? Mon Allah virkelig sætter pris på at blive censureret af Gülay Kocbay? Mente Allah ikke, hvad han sagde i disse vers? Var det virkelig noget "bræk", Allah sagde? Jamen, det kan hun da have ret i.

Apropos sammenhæng. Én ting finder man hurtigt ud af, når man læser Koranen. Det er netop sammenhængen, der overbeviser læseren om, at det enkelte vers ikke kan læses som noget ædelt og ophøjet, hævet over den historiske kontekst. For netop, når man læser verset i sammenhængen, fremgår det med forstemmende klarhed, hvad Muhammeds strategier er.

Fx fremgår det, at jihad ikke handler om nogen som helst anden anstrengelse end at forfølge vantro. Så fladt og så ligetil er det. Den lille jihad drejer sig om at få hiin enkelte til at tage sig sammen til at drage i krig. Muhammed har jo sit hyr med at få folk til at gå ud og slå ihjel for sig, i hvert fald er det et tema, han igen og igen vender tilbage til: folk skal, og Allah kan bedst lige dem, der kæmper og næstbedst dem, der donerer penge til kampen. Den store jihad handler om at skabe fjendebilleder af hele islams omverden, at skabe fantasier om, at man er blevet angrebet og må forsvare sig. Den handler om at få hiin enkelte, eller hvad der er tilbage af ham, til at kæmpe for udbrede islams ørken over hele verden med god samvittighed. Som hellig krig.

Det samme gælder den islamiske skat, som islamisterne ellers flasher stolt over for deres socialistiske apologeter. I virkeligheden er skatten sjældent nævn uden for krigssammenhæng - bortset fra, når den er en del af opremsningen af pligter. Skatten skal indsamles til dem, der drager ud, drager i krig, forstås. Den er til dem, der har brudt op for at kæmpe for Allahs sag, men som ikke selv har råd til udrustning. Og til underhold for deres efterladte, hvis de skulle dø. Hvem kan samle en hær, hvis han ikke kan sikre evt. enkers og forældreløses forsørgelse? Nej vel.

Hvad var det så for citater, jeg bragte? Det var bare dem her, et løst udpluk fra et tidligere indlæg her på bloggen:

Sura 2:217 ”Det er forskrevet jer at kæmpe, selv om I hader det. Men det kan være, at I hader noget skønt, det er godt for jer, og det kan være, at I elsker noget, selv om det er dårligt for jer, og Allah ved (besked), men I ved ikke.”

Sura 2: 219 ”Men sandelig, de som tror og som udvandrer og kæmper for Allahs sag – disse (er det som) håber på Allahs barmhjertighed. Og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.”

Sura 3:152 ”Vi vil kaste rædsel i de vantros hjerter, fordi de har stillet guder ved siden af Allah, for hvilke han ikke har åbenbaret nogen fuldmagt. Deres bolig er ilden! Og slem er de uretfærdiges hjemsted.”

Sura 3:158 ”Og hvis I bliver dræbt for Allahs sag, eller I dør, så er tilgivelse fra Allah og barmhjertighed visselig bedre end det de samler sammen."

Sura 4:85 ”Kæmp da for Allahs sag – du vil kun være ansvarlig for dig selv – og anspor de troende. Måske vil Allah holde de vantros krig tilbage, og Allah er stærkere i krig og stærkere til at give et eksempel ved straf.”

Sura 4:101 ”Men den, der udvandrer for Allahs sag, vil på jorden finde mange tilflugtssteder og rigdom (nok). Men den der går ud af sit hjem, idet han udvandrer til Allah og hans sendebud, og han så indhentes af døden – hans belønning påhviler visselig Allah, og Allah er tilgivende, barmhjertig.”

Sura 4:105 ”Og bliv ikke slappe i forfølgelsen af det vantro folk. Hvis I lider smerte, så lider de smerte, ligesom I lider smerte. Men I håber fra Allah, hvad de ikke håber. Og Allah er alvidende, alviis.”

Sura 5:34 ”Deres løn, som fører krig mod Allah og hans sendebud, og som anstrenger sig for at skabe oprør i landet, skal ene og alene være, at de dræbes eller korsfæstes eller at deres hænder og fødder hugges af på modsat side, eller at de fordrives fra landet. Dette vil være til skændsel for dem i denne verden, og i den kommende vil de lide en svær straf.”

Sura 8:15 – 8:17 ”Således er Allahs gengældelse, smag den da, og vid at ildens straf tilkommer de vantro.” 16. ”O I som tror, når I møder dem, der er vantro, på deres fremmarch, så skal I ikke vende dem ryggen.” 17 ” Og den, der en sådan dag vender ryggen, undtagen for at vende sig til slaget eller for at skifte stilling (og rykke over) til en (anden) afdeling, han har sandelig pådraget sig Allahs vrede, og hans tilflugtssted skal være helvede, og et slet rejsemål er det.”

Sura 8:66 ” O Profet, bliv ved med at opildne de troende til (at holde sig rede) til kamp. Hvis der er tyve af jer, som er udholdende, så skal de besejre to hundrede, og hvis der er hundrede af jer, så skal de besejre tusind af dem, som er vantro, fordi de er et folk, der ikke forstår.

Sura 9:20 ”De, som tror og udvandrer (fra deres hjem) og kæmper for Allahs sag med deres ejendele og deres liv, har den højeste rang for Allahs åsyn. Og disse er det som vil sejre.”

Sura 9:38 ”O I som tror, hvad fejler jer, at I klæber tungt til jorden, når der siges til jer: Drag ud til kamp for Allahs sag. Mon I foretrækker det nærværende liv for det kommende? Men det nærværende livs nydelse er kun ringe sammenlignet med det kommende.”

Sura 9: 39 ”Hvis I ikke drager ud, så vil han straffe jer med en smertefuld straf og indsætte et andet folk i jeres sted, og I kan ikke skade ham det mindste; thi Allah er mægtig over alle ting.”

Sura 9:123 ”O I som tror, kæmp mod dem, der lever nær ved jer af de vantro, og lad dem finde hårdhed i jer, og vid, at Allah er med de retfærdige”

Sura 28:59 ”Og hvor mangen en by, der frydede sig over sit behagelige liv, har vi ikke ødelagt. Og dette er deres boliger, som ikke har været beboet efter dem, undtagen lidet. Og det er os, som er arving til det hele.”’

Sura 47:36 ”Vær derfor ikke svage, så I opfordrer til fred, når I er overlegne. Allah er med jer og vil ikke berøve jer frugten af jeres handlinger.”

Men ret skal være ret: Koranen indeholder andet end krigsstrategier. Den indeholder også et kedsommeligt opkog af halvfordøjet jødisk og kristen tankegang. Ren kopi. Og så indeholder den en hel masse uværdig og forældet religiøst legitimeret beduinlovgivning. Men så heller ikke mere.

27 kommentarer:

Anonym sagde ...

Pragtfuldt!

En skønne dag samler vi os vel sammen til at sige om islam, ligesom jeg hørte om golf på golfbanen: "Noget opreklameret lort!"

Anonym sagde ...

Nårrh Ulla, skal du nu også have et par tudekiks. Du er også begyndt at græde nu.

Anonym sagde ...

Egentlig synes jeg ikke, at Det Gule Kødben virker særlig fanatisk-islamistisk, og virker egentlig som et ganske sympatisk menneske. Men hun er ureflekteret og næsten helt blottet for "selv"(islam/muslimer)kritik, og køre en hel del på offerrollen. Derved er hun desværre en de facto forhindring for en art islamisk oplysningstid eller sekularisering, og derved en bedre verden. Næppe med vilje. Det er lidt trist.

Venlig hilsen
Jacob A

Balder sagde ...

Nogenlunde enig med Jacob A..

Hun virker som en islamist der venter længselsfuld for at blive befriet fra sit fængsel..

De ansvarlige mænd må snart finde en fætter til hende der kan levere en undskylding for at lukke hendes blog.. Hun roder sig ind i alt for meget den stakkels Gylle..

Sjovt nok at hun slettede Ullas citater, men hun spørger mig hvad det dog jeg havde læst der var så forfærdelig i koranen. En skam jeg ikke tog hende på ordet, men på den anden side der mener jeg efterhånden selv muhamedanerne burde kende de utallige skriftsteder der råber om mord, brand og blod.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jeg får sikkert ikke lov til at sige det på Gülays blog, så lad mig sige det her: Jeg er imponeret over, så tålmodigt og sagligt, de såkaldte islamofober og zenofober og racister argumenterer derinde. Det gælder også den anden muslimske dameblog, hende, der blev forlovet, jeg husker ikke hendes navn. Det bliver meget tydeligt i de diskussioner, at den rød-grønne alliancens nedladende betegnelser ikke har meget på sig. Det bliver meget tydeligt, at strategier med at marginalisere de islamkritiske røster ikke er spor rimelig. Så thumbs up til jer.

Men hvis vi vil vurdere det med fundamentalisme og ekstremisme, altså hvor på skalaen disse damer befinder sig, så skal vi huske, at der er kønsstrategier, der spiller med ind.

Jeg mener, hvad er værst: manden, der ifølge islams begreber om en rigtig mand farer ud og truer med bål og brand, eller kvinden, der ifølge islams begreber om en rigtig kvinde får sig en blog, hvor hun sidder og broderer stramaj over floromvundne Koranbøger, hvis rædsomme indhold hun nægter at forholde sig til?

Den der kvieøjede og uskyldige og lyserøde attitude synes jeg egentlig er endnu mere frastødende - sagens alvor taget i betragtning. Det må jeg tilstå.

Nå, men ikke mere om det. Jeg har travlt. Det er i øvrigt også derfor, jeg ikke får blogget så meget, som jeg gerne ville for tiden..

Anonym sagde ...

Nogen der har tal på hvor mange gange ordet vantro nævnes i Koranen?

Anonym sagde ...

Godt at du er tilbage på din blogpind. Det er fremragende artikler du skriver.

Den lyserød-grønne alliance taber i længden på at forsvare religiøse urimeligheder.

Anonym sagde ...

Hele 7 gange er folk der ikke er muslimer nævnt som vantro i den lille portion sura som du har nævnt her i artiklen.

Gouril sagde ...

Tjek denne side, I som ikke kender den http://www.skepticsannotatedbible.com/Quran/. Læg mærke til hvor mange referencer der egentlig er a la "Helvede venter de vantro":

Anonym sagde ...

Ulla skriver bl.a.:

"Den der kvieøjede og uskyldige og lyserøde attitude synes jeg egentlig er endnu mere frastødende - sagens alvor taget i betragtning. Det må jeg tilstå."

Hvilket giver anledning til en kønspolitisk betragtning: Mange danske kvinder har nok den holdning fordi det nager dem, at vi ellers fornuftige mænd (meningsfæller på området islam, indvandring og integration) "falder for" den slags damer.

Det må ærgre dem, men mon ikke det skyldes at danske kvinder er så forbandet selvstændige og forkælede, selvfejrende grænsende til det groft egoistiske, og tilsyneladende næsten helt nok i sig selv, at mænd savner ægte kvinder?

Det gule kødben er måske, på trods af hendes muslimske vanvid, mere kvinde end Ulla og alle de implicitte feminister, som fylder op i landskabet.

Jeg tror ikke, hverken Jacob A eller jeg opgiver at stille krav til de muslimske babes, om at de skal droppe deres tåbelige leg med en dødsensfarlig religion, inklusive at smide den dybt usympatiske tørklædeuniformering, som reelt er en visuel krigserklæring mod den moderne vestlige kultur - men derfor kan vi jo godt påskønne deres menneskelige kvindelighed.

Man kan måske sige at medløbet skyldes både vi mænds naturlige generøsitet, og at danske kvinder ikke både kan få i pose og sæk.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jamen Kimpo, jeg har også sagt til dig tidligere, at islam er en rigtig he-religion, lige noget for dig :-)

Anonym sagde ...

Ulla skriver også:

Mon Allah virkelig sætter pris på at blive censureret af Gülay Kocbay? Mente Allah ikke, hvad han sagde i disse vers? Var det virkelig noget "bræk", Allah sagde? Jamen, det kan hun da have ret i.

Den 10. juli skrev jeg et par kommentarer på Helens blog og udskrev en konkurrence som naturligvis ingen gad deltage i:

http://helenlatifi.wordpress.com/2007/07/10/konservative-muslimer-ingen-adgang-for-kvinder-i-moskeen/

I tilfælde af sletning, citerer jeg her afslutningen af Helens blogpost:

Heldigvis faldt det ud til kvindernes fordel til sidst, hvor kvinderne nu har mulighed for at bede i moskeen. Hvordan kan nogle såkaldte muslimske lærde forbyde kvinderne i at bede i moskeen, når selv den Noble Profet Muhammad (fred være med ham) har givet kvinderne tilladelse til det. For disse mennesker er Islam blevet til Tag-selv-Islam…

og derpå mine kommentarer:


Helen afslører det problematiske i sin tro i en sætning, jeps, intet mindre. Her kommer sætningen, og det kan så være en opgave for læserne at se pointen:

“Hvordan kan nogle såkaldte muslimske lærde forbyde kvinderne i at bede i moskeen, når selv den Noble Profet Muhammad (fred være med ham) har givet kvinderne tilladelse til det.”

--

Præcisering: Med “sin tro” mener jeg ikke “islam i al almindelighed”, men “Helens religiøsitet”.

--

come on, hvor er genierne blevet af?

--

come on, det handler om ordet “selv”..


Og her er så den uddybning, jeg skrev til mig selv og håbede andre selv ville se:

Fejlen er at bruge ordet "selv". Det antyder at Muhammed for Helen er straffende, restriktiv overfor kvinder. Og at kvinder har færre rettigheder i islam end mænd. De restriktive forstokkede lærde sammenlignes med en anden forstokket person, og de er altså så forstokkede, at de er værre end ham (muhammed). Helens syn på Muhammed må være temmelig negativt.

Anonym sagde ...

Nope Ulla, islam er ikke for mænd, faktisk er det en hønsereligion. Den moderne ugudelige selvrealisering er mere mandig (selvom den er kammet over sådan at den er blevet barnlig), og derfor er de mange mange selvrealiserende danske kvinder så kedeligt ukvindelige.

Alfred Hansen, fhv grisehandler sagde ...

Kære Ulla
Det er godt, at der er nogen ,der gider læse Koranen, det kan give forklaringer og indsigt, men det er ikke nødvendigt for at danne sig en mening.

Nogen siger det er tanken der tæller, jeg hælder mere til den opfattelse at man bedømme Islam på, hvad den gør ved folk og ved omverdenen. Hvis resultatet er skidt, så det for mig ligegyldigt om tanken bagved er god eller dårlig.

Dog et spørgsmål til dig der har læst Koranen, det Islam vi ser er det et resultat af at Koranen er ond eller er det fordi Koranen læses som fanden læser biblen.

Jeg håber iøvrigt du fik fejret din netop overståede fødselsdag
fhv grisehandler

Anonym sagde ...

Kære Kimpo -

den dag "lokummet" brænder for alvor herhjemme - så skal du bare se hvad en god del af de Danske kvinder formåer !

Glem dit Hønseri i konteksten Danske Vikinge-kvinder ..... vi kan og vil slås .

Du må virkelig være blevet plukket af nogle rædsomme høns .

For øvrigt - hvor er alle de Mandlige Hanner blevet af ?

Kom nu ikke igen med den om, at det er kvinderne der har trynet jer til vattethed .

Det er Jer selv der qua Jeres magelighed frivilligt har placeret Jer som drengetøser .

Vi vil ha`mænd der ER mænd - og ikke pattedrenge der skal tørres i hoved og røv af deres moderlige koner/kærester !

Anonym sagde ...

Kære anonyme -

tak for personangrebet - det er med til at cementere opfattelsen af kvinder som høns, der ikke evner generel debat.

Angående de mandlige hanner, er det selvfølgelig flere faktorer, men feminiseringen af hele opdragelses- og uddannelsesprocessen kan jo ikke undgå at spille en hovedrolle.

De mænd som både har rygrad og hjerne, er for længst maginaliseret til en position langt langt væk fra de relevante magtcentre, hvor konsensus skabes.

Kvinder vælger ikke mænd med hjerne og rygrad. Kvinder vælger succesrige mænd, fordi deres underbevidsthed er programmeret til det. I urtiden var succesrige mænd maskuline. I dag er de kvindagtige manipulerende svagpissere, sådan generelt. Den omvendte Darwin æder vesten.

Anonym sagde ...

347 gange er VANTRO nævnt i koranen.

http://www.aarhus.nu/reportage/07-08-08.html

Anonym sagde ...

347 gange.
Det var da ikke ret mange gange?
Kan det nu også passe?
Jeg føler mig helt VANTRO.
Er jeg virkelig nævnt i KORANEN?

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Grisehandler: Jo tak! Hvad Koranen angår har jeg ikke læst det hele, men jeg har læst meget. Det er meget svært at holde ud at læse den bog. Men altså. Den bliver ikke "misforstået". Dens univers er meget konkret og ligetil, og den bliver læst meget konkret og ligetil. uanset hvad man bruger af litteraturteorier og læserstrategier, så handler den bog om underkastelse. Det er bogens mål. Den hører et præmoderne formyndersamfund til. Selvfølgelig kan man få en moderne religion ud af det, hvis man sorterer rigtig meget fra som historisk (fx Muhammed, men hvad er der så tilbage af islam) - og hvis man højpolerer enkelte formuleringer. Det er op ad bakke, men det er selvfølgelig ikke umuligt.

Anonym sagde ...

Prøv at skift 'vantro' ud med 'børn' eller 'kvinder' eller 'mænd' og se hvad der så står der skal gøres mod dem.

Anonym sagde ...

Prøv at skifte vantro ud med dydige eller kloge. Ret skal være ret siger du. Den værste ret er dog den pølseret baseret på slagteriet DhimmiDKs gamle kød. Islam på nye flasker, hvor sex er blevet omdøbt til en religion og et undertrykkelsesmiddel mod kloge kvinder. En fordummelse, som især højrefløjen dyrker.

Anonym sagde ...

Det kan godt lade sig gøre at opvækste drenge uden at manipulere dem til at tro det er deres indre Anima der er deres egentlige væsen .

Det kan lade sig gøre at opvækste drenge til Mænd, der under rette omstændigheder evner at trække på deres Anima .

F.eks. F-16 piloten, der hjemkommet fra indsats i udlandet, kan findes i sving med at give den yngste sutteflaske, skifte ble eller trøste en grædende unge .

Han kan også findes ved komfuret ifærd med madlavning eller med støvsugning og andet husholdningsarbejde .

Forskellen på ham og en del andre af hankøn er, at han er oplært til at kunne trække på sine iboende evner - afpasset efter situationen .

Jeg ved det af erfaring - i det nævnte pilot er min ældste søn.

Jeg har medvirket til dette gennem hans opvækst - og Luftvåbenet fortsætter- for hans vedkommende på 9. år - denne glimrende og vedvarende opdragelse

Vivi Andersen

Undskyld Kimpo, jeg ikke fik sat mit navn under mit indlæg til dig.

Anonym sagde ...

Jeg ved ikke hvem Vivi taler til. Kimpo deltager vist ikke i debatter om det danske arbejdsmarked, hvilket man vel heller ikke kan forvente, hvis han har noget på hjerte og endnu ikke er pensionist.

MEN, pointen i ovenstående er, at kvinderne har sejret af Helvede til, F16-piloter eller ej. De har dræbt de mænd som skulle beskytte dem og give dem lyst. De har skabt en alliance med feminine mænd mod maskuline mænd med hjerne.

Personligt under jeg de danske kvinder m/k den kulturberigelse, de har pådraget sig og vesten. Jeg er ikke Jesus Kristus og elsker ikke dem som har slået mig ihjel.

Anonym sagde ...

feminazisme eller islamisme - whocares?

Anonym sagde ...

Ullah... jeg har virkelig ondt af dig... du forsstår sørme meget af at læse, hva? næste gang du læser noget og pøver på at give en alsidig kommentar så tag lig og kig en ekstra gang på de tekster, for du lyder mere som en blind analfabet end en rationel tænkende menneske. Koranen som du foregiver for at have læst, opfordrer på ingen måde krig, vold og terror. Det er præcis det modsatte min kære ateistiske ven. Som det står i koranen så må du virkelig være BLIND!
Husk lige at du er bundet, til at læse koranen en gang til, nu når du har fattet intet, ellers ville jeg, hvis jeg var dig frygte det hinsides, sådan som du proklamerer Koranen!!!!
En sidste hint... læs
"the elegant universe" (2003) af Brian Greene side 142 nederst, og prøv så at finde hvor mange parametre der beskriver det fysiske univers. Sammenlign Det tal du finder på denne side med det tal der går flest gange i Koranen...

(www.barn-i-islam.dk/bog.htm) nederst her finder du det du leder efter.

Anonym sagde ...

Kære Anonym

Det er da egentlig dig jeg har ondt af og ikke Ulla. Naturligvis opfordrer Koranen da også til vold, krig ligesom den taler om kærlighed og tilgivelse. Så den eneste BLINDE her er dig selv.

Når man læser koranen skal man da ganske vist være nuanceret men du skal ikke komme her og bilde os noget ind, som egentlig ikke passer. Det betyder i realiteten jo bare at DU IKKE har læst Koranen og derfor fremstår som en blind analfabet.

PS: Ulla (uden stumt h) forstår at læse ja. Mens du hverken magter det eller at stave for den sags skyld.

En hint til næste gang du vil prakke folk løgn på - læs det du så ivrigt forsvarer og fat det. Når du taler om rationel tænkende menneske, så kan man kun undre hvorfor du ikke er det selv? Et rationelt tænkende menneske vil selv i sin kritik være saglig og fornuftig. Jeg kan ikke se hvordan du umiddelbart kan gøre et indtryk på Ulla eller andre islam kritiske individer.

en muslim

Anonym sagde ...

Jeg tror at for rigtig, at forstå koranen skal man sidde flere timer hver dag og gentage alle versene.
Efter flere år med samme fremgangsmåde slutter man, at tænke over hvad der står. Det bliver selvfølgeligheder.
Man behøver ikke længere at tænke, kan måske ikke engang.

MVH Flemming

Tilføj en kommentar