onsdag, september 05, 2007

Civil ulydighed

Venstrefløjen og islam har det til fælles, at ingen af dem kan forstå, at volden er en central del af dem selv. Nørrebro er chokeret over sine optøjr, ghettoen over sine bombemænd. Jeg mener ikke, man bør være så forbløffet. Begge bevægelser splitter sig tilsyneladende tilfældigt op i moderate tilhængere, der har moralsk ret og pligt til at underlægge sig resten af verden, men som afstår derfra i ydmyghed og tålmodighed – og radikale tilhængere, undertrykte, marginaliserede, diskriminerede brushoveder, der udlever den retfærdige raseri, de moderate dagligt bekræfter dem i. Den manglende respekt for demokrati og retsstat ikke en tilfældig variation, der skyldes enkelte brushoveder. Den er en essentiel del af begge bevægelser.

Aldersstegne ungdomsoprørere bliver som unge igen ved tanken om aktioner. Der bliver plirren i de rødrandede øjne. De snapper efter luft. De vil sige noget om det. De mener, at aktioner - en fællesbetegnelse for varierende arter af organiseret, forstyrrende eller decideret kriminel adfærd, motiveret og legitimeret af en forestilling om, at man herigennem udbreder sit moralsk overlegne synspunkt til verden - de mener, at disse aktioner er en essentiel del af demokratiets væsen. Aktioner er ikke båret af argumentets kraft, men af pressionens. Fordi man i egen selvforståelse er en svag part, der er oppe mod et voldeligt, illegitimt regime, behøver man ikke begrænse sig til saglig argumentation. Man må gerne spille på sit forstyrrende og ødelæggende potentiale. Aktioner er altså en slags terror. Men det er i orden, for man har jo ret.

Det samme gælder begrebet civil ulydighed. Så virrer de med hovedet, måske rejser 68´erne sig endda op på de usikre ben. For selvfølgelig behøver man ikke adlyde love, man ikke kan lide. Hvad er kriteriet, spørger man måske. Hvilke love behøver man adlyde, og hvilke love behøver man ikke tage sig af? Svaret kommer med en selvsikkerhed, som vi har talt om: Åbenlyst forkerte og urimelige love, dem er man ikke forpligtet på. Men hvilke love er rimelige og hvilke er ikke? Hvordan ved man det? Det er bare noget man ved som venstreorienteret. Jamen, hvad med demokrati og retssamfund? Hvad med anerkendelse af demokratisk valgte love? Så kommer der som regel noget med flertalsdiktatur og absolutisme og fascisme. Onde magter må bekriges med alle forhåndenværende midler. Når bare man har retten på sin side, og det har man jo.

Islams rollefordeling mellem tilskyndere, opskrigere, lidere, beroligere, ugerningsmagere og legitimanter er alle vist på det rene med, så den skal ikke gentages her. Men læg mærke til parallelliteten mellem vores to mest fremtrædende modstandere af demokrati og retsstat: begge skyder sig behændigt frem og tilbage på aksen mellem de vilde unge i gaderne og deres åndelige hyggeonkler i tv-stationernes bløde sofaer, der sidder og støber kuglerne.


Det borgerlige Danmark har i modsætning hertil bundet sig til retsstaten og til demokratiet som legitim lovgivende myndighed. Vi argumenterer og anvender det politiske system - og så ikke mere. Det er bemærkelsesværdigt. Jeg kan komme i tanke om masser af åbenlyst urimelige love, som man kunne bryde, hvis man fulgte ikke-reglerne om civil ulydighed og destruktive aktioner.

Tag Nørrebro-oprørerne. Det var vel ikke urimeligt, hvis de fik en røvfuld af en civil folkehær, så vi fik ro for dem én gang for alle. Vores retssystem beskytter dem, mon dog det er helt rimeligt. Og bekvemmelighedsflygtningene, som har løjet sig ind i løbet af de seneste 30 år. De har åbenlyst misbrugt systemet. Det ville vel være rimeligt og rigtigt at kyle dem ud af landet i samme tempo som der er ballade med dem. Og børnebander, der hærger i gaderne, hvornår har man hørt om, at civile borgere har sat dem på plads? Men den slags er ikke en del af vores tankegang. Vi kunne ikke drømme om det. Borgerlige laver ikke aktioner på de offentlige arbejdspladser, hvor mange af vores penge de end hælder ud i rendestenen. Vi sprøjter ikke maling på nogen, vi råber ikke op om, at vi har en snylterembedsstand og at den skal holde op med at misbruge vores penge. Det falder os ikke ind. Vi lader tomme busser køre. Vi betaler licens til DR. Vi betaler vores skat. Vi generer ikke Pædofilforeningen og Hisb-ut-tahrir. Vi smider ikke så meget som en småsten på handicaphjælpere, der sætter sig i sofaen kl. 6 om morgenen og råber til beboerne, at de ikke skal tro, at de skal stå op før kl. 10.

Destruktive aktioner og civil ulydighed er ikke noget for os borgerlige. Heldigvis. Men nu har vi tænkt tanken. Og venstrefløjen har set sig i spejlet.

10 kommentarer:

kramperen sagde ...

Endnu et ekstremt velskrevet indlæg! Bravo!

Du burde skrive en bog! Så vi kan spamme den ud til hele familien når klokken slår jul :)

Anonym sagde ...

Du udtrykker mine tanker bedre end jeg selv kunne have gjort og det skal du have tak for :)

Mvh

Mackety

Dansk Realist sagde ...

Der er kun et at sige til dette fremragende indlæg:

Hvor er det dog sandt.

Men måske skulle vi se at mande os op til at gøre bare lidt af det, vi beskyldes for?

1. Beboerne på Nørrebro kan indfange autonome stenkastere, hive bukser og sko af dem, og brænde laserne af i en jerntønde med benzin fra deres egne molotovflasker.
En lille smule ulovligt, men brugt under besættelsen af danske modsnatdsfolk i Jylland.

2. Beboerne på Nørrebro kan anskaffe vandslanger i massevis, og slukke de autonomes bål lige så hurtigt som de bliver antændt. Og gennemvæde de sorte slyngler samtidig.
Ikke ulovligt, men effektiv hjælp til brandvæsenet.

3. Beboerne på Nørrebro kan samle 4-hjulstrækkere med kæder til at fjerne barrikaderdele inden de er færdige. Autonome der stiller sig i vejen kan jo indfanges re. punkt 1.
Ikke ulovligt, men en hjælp til politiet.

Og mon ikke politifolk og TV-journalister vil grine deres røv i laser ved synet af nogle flokke af drivvåre og bukse-/skoløse venstrepsykopater, der fiser rundt for at komme væk og få tørt tøj på?

Men nej, vi er for lovlydige og finder os bare i politiets magtesløshed, lige indtil de borgerlige uroligheder koster uskyldiges liv.

Anonym sagde ...

B J (garanteret en ex-whisky-dranker, som nu vender alting om) har ret i at Ulla er for pæn. Så klog så klog, men pæn. Det er trist at samfundet har delegitimeret mænd, for det er hvad Ulla mangler: mandighed.

Den borgerlige VKO-regering består også af pæne mennesker, og hvad er det helt præcist for sejre de har opnået siden 2001?? Nej vel, de tør ikke tage de nødvendige konflikter.

nn117

Anonym sagde ...

Selv borgerlig, med rod i en opvækst bl.a. bestående af indlæring af et vist mål af Pli og Dannelse, har en grænse for deres tålsomhed .

Hvor langt elastikken kan udspændes før den brister burde 1943 være et eksempel på.

Og det drejer sig ikke om at skride fra tolerance til intolerance, men at blive (af)presset så meget og så længe, at man ikke længere kan udholde hvad der foregår - og slet, slet ikke tankerne om de omkostninger dette vil få for vores egne børn og børnebørn.

Selv pæne mennesker kan af omstændighederne blive tvunget til at snavse deres hænder til - medmindre de bevidst vælger at forholde sig passive, overladende deres egne efterkommere til konsekvenserne af deres manglende, rettidige indgriben.

Vivi Andersen

Anonym sagde ...

Ak ja. De pæne borgerlige må trækkes med en forbryderisk opposition. Til gengæld kan VOK da i det mindste selv opliste en nogenlunde "anstændig" straffeattest. Fra hukommelsen:
- Kreativ bogføring.
- Tamilsag.
- Pædofili.
- Ulovlig krig i Irak (hvor det anslås at 600.000 har mistet livet - en rammende beskrivelse, du bruger, Ulla, og som passer bedre på de borgerlige: de "kan ikke forstå, at volden er en del af dem selv".)
- Og så en lang række af kreative, økonomiske lovbrydere fra Kurt Thorsen og Peter Brixtofte til den tidligere V-kandidat, Klaus Riskjær, der netop i dag er i Ekstra Bladet:

"Og Riskær vil fortsætte med overtræde loven.

- Ja, hvis det er nødvendigt. Jeg er den slemme dreng i denne verden, og det er jeg nødt til at være. Hvis ikke der var folk som mig, der var villige til at tage nogle chancer, så gik hele lortet i stå, siger han i det nye nummer af Arena."

Well done.

Alfred Hansen, fhv grisehandler sagde ...

Dit indlæg kræver en lidt længere kommentar, derfor har jeg også forfattet et inlæg, som kan læses på: http://hejmdal.blogspot.com/2007/09/civil-ulydighed.html

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Grisehandler: jeg synes, at det er en fin kommentar, og jeg er såmænd ikke uenig.

Men civil ulydighed er af princip illegal. Man kan ikke hykle, at her træder retssamfundet for alvor i karakter, her slår retfærdigheden for alvor igennem. For så vidt man lever i et demokratisk samfund er lovene folkevalgte. Derfor er civil ulydighed af princip også udemokratisk. At mene, at demkratiets sande væsen slår igennem i den civile ulydighed, er derfor et slemt hykleri.

Nej, hvis man er urokkeligt overbevist om, at man ikke kan eller vil eller bør overholde en lov, så må man konkludere noget andet. Man må konkludere, ikke at her begynder en eller anden hyper-variant af retssamfundet og demokratiet. Man må konkludere, at her slutter retssamfundet og demokratiet for mig.

Man må sige sige til sig selv (ikke til andre; for civil ulydighed hører ikke hjemme underkategorien snak men under kategorien handling): her står jeg af loven, retssamfundet og den demokratiske orden.

Man står altså ikke i demokratiets og retsordenens kerne, men udenfor. Den må man sluge og så afgøre med sig selv, om man stadig er så sikker på, at man er på rette vej.

For nuværende mener venstrefløjen vist, at der i 2001 blev begået statskup i Danmark og at det legitimerer at de sætter den sande demokratiske og retssamfundsbaserede orden igennem på egen hånd, trodsende det, man normalt ville kalde en regeringsmagt, men som de kalder "mørke magter" og "farlige mænd". For dem er den civile ulydighed en central og dynamisk del af deres tankegang - som dermed er fundamentalt udemokratisk. At venstreorienterede humanister og præster og andre på den måde mener, at de har en rød telefon til Sandheden og Retfærdigheden, der hæver dem over lov og ret, den går ikke. Med et ordvalg fra Henrik Dahl: Gu´ har de da røv :-)

Alfred Hansen, fhv grisehandler sagde ...

Det er skønt at være enig, men sjovere at være uenig.

Hvis jeg forstår dig ret er vi næsten enige. Den civile ulydighed må ikke være et mål i selv og er ikke ønskelig, men du fraskriver dig heller ikke helt muligheden som en sidste udvej.

For at vende problemstillingen om:

Den bedste bureaukrat er det den, der altid følger loven slavisk til mindste komma eller den der på anvarlig vis har rygrad til at vende det blinde øje til, når enhver sund fornuft siger, at det bør man gøre. Gå det galt, er han voksen nok til at lægge røv til smæk.

Jeg er tit blevet reddet af fleksibel indstilling, men jeg er også stødt ind på idioter, der har hængt sig fast i ligegyldige detaljer.

Anonym sagde ...

Til jer begge:

Man kan næppe hævde at være 100% demokrat, hvis man ikke overholder demokratisk vedtagne regler, men på den anden side kan man vel heller næppe være 100% demokrat, hvis ikke man tillader en helt åben debat?

Hvis begrebet demokrati skal give mening, indebærer det en fri meningsdannelse, hvilket ikke kan forekomme med paragraffer som 266b. I USA har de løst problemet: Udtalelseer som truer konkrete personer, er ulovlige. Generaliseringer er fri debat.

Jeg vil altså hævde at vi ikke har fuldt demokrati i Danmark.

Tilføj en kommentar