tirsdag, november 27, 2007

Eksamen

Islam er en stor, stor gåde for vor tids generation af lærde. Det hele er meget, meget mærkeligt. Det hele er faktisk så svært og uoverskueligt, at det næsten ikke er til at udtale sig om.

Jeg forestiller mig at have dem op til eksamen:

- Nå, du har trukket islam. Hvad kan du fortælle os om islam?
- Ja, der findes jo en del stigmatiserende opfattelser af islam..
- Ja, dem gemmer vi lidt. Lad os først lige få et par almindelige grundrids.
- Altså, der var jo Allah.
- Ja.
- Og så Muhammed, som er blevet misforstået pga. magtkampe..
- Nå. Men hvad mente han da?
- Altså ham selv? Det kan man jo ikke udtale sig om pga. tekstens vaghed og fortolkningsfællesskabers...
- Hvilken tekst?
- Altså Koranen. Men den består af to dele, hvoraf Muhammed ikke mente den ene..
- Hvad mente han så?
- Igen, det er lidt svært for os at udtale os endegyldigt om pga. eurocentrismens..
- Så lad os starte et andet sted. Hvad går religionen ud på i store træk?
- Altså, der er fem søjler: trosbekendelsen, pilgrimsfærd, faste, almisse...
- Hm. Hvad med dem?
- Altså, det er almindeligt at fremhæve dem som væsentlige karakteristika..
- Hvad ellers?
- Muslimer er meget forskellige.
- OK. Hvordan?
- Bare i det hele taget.
- Er de så fælles om noget også?
- Nej, det hele er meget historisk og kontekstuelt.
- Nå.
- Saudierne er meget onde, de bestemmer meget.
- Hvad bestemmer de?
- De bestemmer tolkningen af Koranen og det.
- Hvad siger de så, der står i Koranen?
- Jamen, at vantro er mindreværdige og at kvinder skal have pisk for hor...
- Men det står der jo også i Koranen.
- Nå. Men det er jo ikke sikkert, at det skal forstås på den måde.
- Hm.
- Det kommer an på, hvordan man læser teksten, altså litteraturteorien...
- OK. Muhammed var saudiaraber. Kan man sige, at han har domineret islam?
- Nej, profeten gengav Allahs ord.
- Hvordan kom saudierne til at dominere islam?
- Øh.. Altså den blev taget til indtægt... Og så var der kolonialiseringen..
- Denne her Koran. Er den vigtig for muslimer?
- Ja, den er meget hellig.
- Man kunne måske ligefrem sige, at den er en vigtig kilde for islam og muslimer?
- Det kan da godt være. Men det vigtige er jo, hvordan man fortolker...
- Er det efter din vurdering en tekst, der er meget vanskelig at forstå?
- Ja, den er svær at læse, fordi man er nødt til at springe det meste over af hensyn til fortolkningen..
- Fortæl lidt om Koranens receptionshistorie.
- Ja, det gik jo på en måde galt fra starten af pga. saudierne...
- Altså Muhammed?
- Nej, han skrev den jo. Han var ikke sådan som der står i Koranen, altså ifølge de stigmatiserende læsninger....
- Nej? Muhammed var ikke fundamentalist?
- Nej.
- Men det var vel ham, der skrev bogen?
- Det kan godt være. Men Muhammed erobrede på en fredelig måde, han var meget retfærdig. Og han mente ikke det med krig og det.
- OK.
- Men bagefter begyndte man at gøre som i Koranen. Med shariaen og alt det. Da begynde man jo at læse Koranen meget fundamentalistisk. Sådan var det ikke i starten.
- OK. Jamen, tiden flyver. Vi kom vist omkring det meste. Så siger vi mange tak.

34 kommentarer:

Anonym sagde ...

Hej Ulla.

Det er en rigt fin illustration af, hvordan sådanne diskussioner foregår, når den ene part er kultur-relativist. :) :)

Vi må håbe, at der er nogen, der føler sig truffet..

Vh

Lena

Anonym sagde ...

De som måtte føle sig truffet læser efter al sandsynlighed ikke Ullas blog!

Anonym sagde ...

En Raapil bør føle sig truffet. Og måske visse andre.. Han læser i hvert fald Ulla's weblog, men han bliver hende nok svar skyldig. Han svarer aldrig på den kritik, der rettes mod ham.

PP

Anonym sagde ...

Ulla-Bulla, hep hep hep!

til Ina fra en som bakke rop om Ullas foragt:

Jeg tror ikke, der er mange som vil benægte at fortolkningsfællesskaber har en vis betydning. Men konfliktsky multikulturelatisk akademisk pseudoelite (typer som dig selv formentlig) har blot brugt formalistiske argumenter for at undgå at forholde sig til islams menneskefkendske essens, som er størrelsesordener vigtigere end de gængse fortolkningsfællesskabers permutationer.

Anonym sagde ...

"Den islamiske hermeneutik er ikke så svær, og der er jo i det store og hele heller ikke så meget, de er uenige om."

VRØVL. Du kan slet ikke tale om hermeneutik og islam i samme sætning. Hermeneutik er læren om bl.a. fortolkning.Forestillingen om at teksten er BÆRER af en betydning, der skal fortolkes af en subjektiv læser. Mødet mellem tekst og læser, gensidighed og potentiel (for)forståelse, den er ikke eksisterende, hvis man tager Koranen på ordet. Det er hermeneutikkens absolutte grundsætning særligt i og med fænomenologien. Den oprindelige hermeneutik har kristologiske rødder og udspring i en sekularisering af kristologisk (katolsk) tænkning. Der er ABSOLUT intet belæg for at tale om en hermeneutisk tradition, som er folkelig, indenfor islamisk eksegese. Selve udgangspunktet for hermeneutikken er en anerkendelse af subjekt/objekt problematikken. Det er forvrøvlet at tale om subjektivitet i forbindelse med islam fordi Koranen er givet med Allahs ord, det er en lovbog og rummer som sådan ikke individets frihed til at fortolke. Det er STIK mod al hermeneutisk og fænomenologisk lære.

HVIS man lavede en hermeneutisk læsning af Koranen ville man komme frem til, at den er fyldt af selvmodsigelser på linje med f.eks. biblen. Såfremt der skal laves hermeneutik ud af det så fordrer det et opgør udefra, der tager sit udgangspunkt i et menneskeligt ønske om ændring i forbindelse med fortolkningen. Selve koranen rummer ikke den mulighed. Forsøger man at sekularisere selve koranen går man imod første dogme (at den er gudsgivet og derfor ufejlbarlig)og så er man ikke længere muslim.

Hermeneutik og islamisk praksis kan ikke indeholdes i samme sætning.

Hvis muslimer praktiserer hermeneutik, kan de ikke være muslimer i den forstand Koranen kræver.

MULIGVIS er der et eller andet sted en lille åbning i forhold til islamiske mystik, men det ved jeg ikke en skid om.

hilsen

Muhammed

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Mon ikke det var netop dét, Rogge mente, da han skrev noget i retning af, at islamisk hermeneutik er hurtigt overstået? Sådan opfattede jeg det.

Anonym sagde ...

JO, det var jo nok det Rogge mente. Jeg så bare muligheden for at skære den ud i bølgepap for idioter og andre småtbemidlede udi fortolkningslære...

Anonym sagde ...

Og således degenererede en god vits til en patetisk konkurrence om at virke mest belæst. Hvor ER akademikere dog underlødige!

Ulla, du skal ikke slikke en phD op og ned af ryggen, eller forsøge dobbelttydighed, men står klokkeklart fast på din histories pointe, som IKKE er, at fortolkningsfællesskaber har betydning (for hvordan islam er?, snakken om islam er?? noget helt femte fjanteri), men at islam i alt væsentligt er en ganske veldefineret ekstremt negativ størrelse, hvilket mange skadelige/overflødige akademikere lever af at bortforklare.

At akademisere den ganske enkle kulturkamp mellem islam og vesten, er en demokratisk dødssynd.

Anonym sagde ...

"men STÅ klokkeklart..."

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Kimpo med ørerne: Det ER en pointe for mig, at tidens intellektuelle brager derudad i én stor boble bestående af tidens foretrukne teoretiske apperatur.

Det er jo to sider af samme sag, ikke?

Anonym sagde ...

Gok gok gok

Anonym sagde ...

Ullas satire er supermorsom - men mest for medlemmer af den lille forening IFY (Intellektuelle Fra Yderkantområder).

En kommentator mener, at Ullas satire er rettet mod bl.a. undertegnede. Skulle det være tilfældet, er det nok dette indlæg, Ulla har sigtet til.

Og i så fald har Ulla nok læst sin egen agenda ind i indlægget. Intet af indholdet i mit indlæg så meget som lugter af diskursanalyse og dekonstruktion, tværtimod har jeg en meget konkret og håndfast tilgang til mit emne.

Måske er det den slags tilgang, Ulla ikke bryder sig om? Ullas eget indlæg har i hvert fald mindst to faktuelle fejl:

- Muhammed skrev ikke koranen, idet han var analfabet.

- Muhammed var ikke saudiaraber, idet Saudiarabien ikke eksisterede på daværende tidspunkt.

Ullas satire er mest af alt båret af stråmandsargumenter, fejl og mange misforståelser, og den burde selvfølgelig have modspil, men pga. mit meget vigtige og travle storbyliv har jeg desværre ikke tid til at fortsætte polemikken.

Anonym sagde ...

Gak gak gak

Anonym sagde ...

"Ulla, du skal ikke slikke en phD op og ned af ryggen, eller forsøge dobbelttydighed, men står klokkeklart fast på din histories pointe, som IKKE er, at fortolkningsfællesskaber har betydning (for hvordan islam er?"

(..)

men at islam i alt væsentligt er en ganske veldefineret ekstremt negativ størrelse (..)

Kan du beslutte dig. Findes Islam eller findes Islam ikke?

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Raapil: alle vegne fører som bekendt til Rom, og hvis dine socioøkonomiske analyser efterhånden har ført dig til Saudiarabien, så vil jeg såmænd også sige, at du er på sporet :-)

Du har tilsyneladende taget det fuldstændigt arbitrære og grundløse valg - sammen med rigtig mange andre - at islam ikke udgør et problem eller en virkende historisk faktor. Det er din relativistiske og kulturradikale komponent, der på den måde tvinger dig til at indtage det udgangspunkt, at den ene ide er lige så god som den anden. På grund af det udgangspunkt er du nødt til at afessentialisere islam. Men du - eller I; jeg betragter dig som en slags idealtype her - gør mere end at afessentialisere. I tømmer begrebet islam for al indhold. En ting er, at der ikke er en essens. Men hos jer er der ikke engang en definition. Det gør dig til en slags radikal konstruktivist i ordets værste forstand, også tekstteoretisk, hvad enten du er bevidst om det eller ej.

Tilbage står du så med de materielle, historiske vilkår, som du så kan pilke i og lade det ene tjene til forklaring på det andet. Her er din socialitiske komponent; en materialisme, der intet forklarer, men som dog efterhånden har fået sporet mellemøstens græsseligheder tilbage til Saudiarabien. Tænk, det synes jeg er virkelig morsomt :-)

Mht. fejl. Raapil, der er fejl og så er der ENORME historiske bølger af kategorifejl og blindhed. Selvfølgelig har Muhammed skrevet Koranen. Og selvfølgelig er han saudiaraber. Nogenlunde. Og selvfølgelig har han ikke, og selvfølgelig er han ikke. OK. Men at islam ikke betyder noget for Mellemøstens udvikling; det er hinsides noget, man kan kalde en fejl. Det er en fed løgn. Islam ER Mellemøstens udvikling. Og dér har du lige præcis tragedien. Islam er bestemt ikke en tom, flydende betegner for hvad som helst. Islam er nok snarere en af historiens mest stivnede betegnere æ et af de helt lukkede koncepter, som der ikke flyder ret meget ind i og ud af.

Men som sagt: du nåede til Saudiarabien :-)

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

PS: Den stivhed, der er i konceptet islam, den er på en gang historisk tilfældig og uomgængelig/uforanderlig. Man valgte jo - historisk tilfældigt - at definere Koranen som Guds ord. Man indlagde også - historisk tilfældigt - nogle meget stærke stålstænger i den flydende cement, som Koranens indhold måske var en gang. Det kan altsammen ikke knækkes op uden at man også knækker Muhammed op. Knækker man ham op, knækker man hans regler op. Og hele kravet om "underkastelse", som jo har lagt navn til religionen. Og så er der ikke mere tilbage. Koranen som tekst har lukket og låst sig indefra, som en anden også pegede på ovenfor. Der er ikke frit valg mht. hvad man kan få ud af den tekst. Og skulle det lykkes at få truslerne, autoritetstroen, intolerancen, diskrimininationen, frygten og volden læst ud af værket - hvad var der så tilbage?

Anonym sagde ...

@ Raapil
Du tabte også den diskussion. Det gjorde du præcist her: " den lille forening IFY (Intellektuelle Fra Yderkantområder)."

Har du ikke andet at komme med, burde du blive hjemme i storbyen og fortsætte dine umulige relativeringsøvelser – i stilhed. - Storbytosse.
Ja - du krydsede vist af ved partiet ik'

@ Ulla

Som sædvanligt er bolden ramt præcist. Altid en fornøjelse at læse din blog. Tak.

Anonym sagde ...

Til Sebastians liste kan man tilføje den turbulente studiekreds omkring fornedrende teknologisk innovation og adfærdsregulering med følelsespornografiske spørgsmål, til det ufrivilligt tingsliggjorte forsøgsmenneske, såsom: Hvad følte du? Hvad tænkte du? Hvordan var det?

Kulturrelativistiske forsøg er topmålet af psykopati.

Anonym sagde ...

Det er meget kendetegnende for Ulla Nørtoft Thomsens læsere, at de er lidt liderlige efter at slikke hende i røven.

Hvis vi skærer helt ind til benet, er der jo ikke meget at komme efter.

Ulla kan være sjov, men der mangler noget. Der mangler noget substans. Ulla har ikke begreb om islam.

Hvor vil hun hen med sin kritik?

Poul Schhh....lüter

Anonym sagde ...

Ulla - beklager mit forsøg på at gøre mig morsom over det faktum, at du er intellektuel i et udkantsområde.

Jeg var lidt træt, og den var faktisk ikke så sjov.

Jeg ville ønske, jeg orkede at tage diskussionen med dig, men det gør jeg desværre ikke.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Her skal I se. Tvis mod København: http://ekstrabladet.dk/sport/haandbold/article364135.ece

Og så var I endda på hjemmebane. Tøsedrenge ;-)

Anonym sagde ...

Er du også relativist, Ulla? Altså sportsrelativist?

Enhver relativist, i bogstavelig og praktisk forstand er psykopat hvis det går ud over andre mennesker.

Gad vide om alternative metoder, såsom numerologi og holdsætning, praktiseres i sportsverdenen. Meget tyder på det (Riis, Morten Olsen, Anja Andersen m.v.). TV værter er åbenbart også relativistisk ansat (Divia Das m.v.) og folketingspolitikere (Helle Blair Witch Thorning, Anders and Fogh m.v.).

Hold kæft hvor er Danmark blevet et relativt kopieringsprojekt. En sæbeboble det ikke er værd, at tage alvorligt eller leve i. Dybt idiotisk og teatralsk.

Ethvert relativistisk syn på andre mennesker og er krænkende. Det er fandeme perverst.

Anonym sagde ...

Hvis og hvis jeres røv var spids...så kunne I se hvor meget skade I gør mod de det går ud over. I tramper rundt på sagesløse med jeres overvågende relativistiske kopimentalitet som en flok vilde elefanter efter indtagelse af gærede frugter.

Så gå dog på afvænning og følg loven om privatlivets ukrænkelighed.

Jeg vil fandeme ikke overvåges af nogen og slet ikke af perverse relativister. Ingen skal heller behandle mig som en ting.

Anonym sagde ...

Ulla,

Det var det jeg mente med en kniv i ryggen
http://raapil.dk/?p=1693
Hvad er det ellers ?

Anonym sagde ...

Ulla, jeg kunne ønske en mere konkret betegnelse for den ting du beskriver som "..nogle meget stærke stålstænger i den flydende cement, som Koranens indhold måske var en gang. Det kan altsammen ikke knækkes op uden at man også knækker Muhammed op. Knækker man ham op, knækker man hans regler op".

Snakker du måske om TV bredkablet eller hvad?

Anonym, den kniv i ryggen du nævner, er det gifteknivenes sæk?

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Birgitte, jeg tænker på følgende: Når man læser en tekst, så er der altid et betydeligt spillerum for fortolkning og indtolkning. Det er klart. Men der er også grænser. En af de ting, der sætter de grænser, er fortælleinstansen eller udsigelsesinstansen. Er den pålidelig? Er den ironisk? Alvidende? Uvidende? Nogle af de bedste tekster har upålidelige fortællere. Det kan man som læser sagtens forstå. Man er ikke i tvivl. Det betyder, at man umærkeligt læser teksten på en bestemt måde. Man får et ironisk blik på teksten. Når sådan en fortæller kommer med fx en moralsk dom eller en leveregel, så ved man godt, at man ikke skal tage det så alvorligt. Når det kommer til Koranen, så er udsigelsesinstansen ikke af den ironiske, uoplidelige slags. Her har vi en old school alvidende og gravalvorlig fortæller, helt uden spor af ironi, tvetydighed, usikkerhed og andre af den slags læserappeller, der er med til at åbne fortolkningens rum op og slippe læseren løs som fortolker. Når Muhammed truer med død og helvede, så skal det, efter alle tekstens anvisninger og efter hele teksten udsigelsesmæsige logik tages helt og aldeles bogstaveligt. Man kunne tro, at der efter en global tekstlig optik var tale om ironi, altså en gøren grin med denne højstemte figur, der tager sigf selv så alvorligt. Det kunne man overveje - men nej, vel. Der er intet, der tyder på det. De mange trusler og besværgelser, der udskriger Muhammeds autoritet og ukrænkelighed, de mange passager, der insisterer på, at der i verden kun findes to spor, det ene Allahs vej, det andet dødsfjendernes vej, de mange pudsige anvisninger om, hvordan man skal leve sit liv - alt dette kan kun forstås gravalvorligt, helt bogstaveligt. Læseren skal orientere sig i en nem og overskuelig verden opdelt i godt og ondt, folk, der adlyder/lader sig hverve og folk, der straffes som fjender med død og helvede. Tekstens implicitte læser er en muslim, en underkastet. Vedkommende kan ikke på nogen måde skrue op eller ned for Muhammeds autoritet eller rokke ved hans regler uden at trodse teksten som sådan. Det er det, jeg mener med stålstænger, der er indlagt i værket. Man kan ganske enkelt ikke læse teksten og forstå Muhammed som en demokratisk, humanistisk skikkelse, der vil overlade beslutningerne til hiin enkelte og som ikke ønsker at blive taget bogstaveligt. Det kan rent analytisk ikke lade sig gøre at læse Koranen på den måde. Man kan ikke pille ved Muhammed guddommelige regler (der er jo masser af sharia allerede i Koranen) uden at pille det guddommelige af Koranen og dermed af Muhammed. Buen er spændt for hårdt. Det er ikke en tekst, man kan dekonstruere og finde ret mange alternative fortolkningsspor i. Personligt har jeg aldrig før stødt på en tekst, der i samme grad tæsker og truer læseren til at makke ret og overgive sig og følge ordrer. Den tekst kan ikke dekonstrueres og ommodelleres for derigennem at blive til en moderne tekst. Den kan kun pulveriseres gennem kritik og/eller glemmes lige så stille. Hvad mange muslimer jo heldigvis allerede gør. De vil jo (heldigvis) slet ikke vide af meget af det, der står i Koranen.

Anonym sagde ...

Henrik Ilskov har linket til Ullas og Lars' parallelle islam debatter på religion.dk for de interesserede

http://onlinedebat.religion.dk/showflat.php?Board=general&Number=17478

http://onlinedebat.religion.dk/showflat.php?Cat=0&Number=17519&an=0&page=0

Lars' debat virker nu mere seriøs end mudderkastningen her på bloggen.


Vh
Jönsson

Anonym sagde ...

Tak for din lange uddybning, Ulla. Din beskrivelse passer godt til de psykopater, der ulovligt har overvåget mig. En skræmmekampagne med dhimmificering. Totalt overskruet.

Jeg har ikke læst Koranen og gør det nok heller ikke. Jeg har heller aldrig læst hele biblen. De fastlåste regler lyder som en konstruktion. Det kunne også lyde som styresystemet i en pc. Der fører alle veje også til rom. Lærerne kan så være arabere. I hvert fald bliver jeg belemret af perverse kulturradikale relativistiske allaher af den mus-limske slags. Den der sidder på kablet sidder på magten. Kablet er også sporet til TV, koen med fire hjørner. PC er en so og så har vi krigen i Ko-so-vo.

Gid de ville slås et andet sted.

Anonym sagde ...

Er "Birgitte" rask? Har hun brug for nogle piller? Hvem gemmer sig bag "Birgitte"? Mystikken breder sig.

Anonym sagde ...

Er anonym psykopat? Typisk reaktion fra de overvågende idioter, der sætter magt og forhold til ting over menneskerettigheder, når man afslører deres metoder.

TV værter og perverse overvågende idioter spiller overvågende guder, taler relativistisk og begår overgreb.

Jeg har været udsat for voldelige overgreb fra it-idioter, der ulovligt overvåger min it-adfærd og sætter lighedstegn mellem usammenlignelige parametre. Styresystemer er også tostrenget, på sin vis, med 0 og 1.

Hvis-din-nabo-var-en-pc-praktikere er totalidioter. De er kriminelle og stupide.

Jeg kan ganske enkelt ikke udstå relativister, der prøver deres teorier af på andre mennesker. Og jeg kan ikke udstå mennesker med storhedsvanvid, som tillader sig, at overvåge andre mennesker mod deres vilje, uanset formål, herunder sociale eksperimenter.

Anonym sagde ...

Anonyme, hvis du bliver behandlet som et stykke it-legetøj og derfor kritiserer psykopaterne for deres overgreb på din integritet og din retsfølelse og så bagefter bliver anklaget for ikke at være rask, hvordan reagerer du så? Som i Øhavet Gulag?

Styresystem + systemkritiker -> Gulag tilstande (ikke rask)

Der er dem, der vil slagte og der er dem, der vil sygeliggøre. I alle henseender. Det er dem, der er sindssyge og de er kriminelle så det basker.

Jeg er hverken sindssyg, paranoid eller unormal på nogen måde. Jeg er omgivet af magtmisbrugende og egoistiske tåber.

Anonym sagde ...

birgitte er temmelig unormal, men laver også poesi som vi ser..

Anonym sagde ...

-> Birgitte

"TV værter og perverse overvågende idioter spiller overvågende guder, taler relativistisk og begår overgreb"


Bare rolig tv-værterne kan ikke kigge den anden vej gennem skærmen.......eller kan de!

Det håber jeg sandelig ikke, jeg har ikke ryddet op og der er krummer på bordet og støv på hylderne. Støvet kan de sikkert ikke se men resten af rodet....

tror jeg slukker for tvet. De kan vel ikke tænde og se mig uden at jeg kan se dem åååh NEJ !!! og vi har også tv i soveværelset. Hjæælp de skal ud NU, Ud af vinduet, så kan de lære det. HJÆÆÆLP !!!

Anonym sagde ...

@Ulla

Hylende morsom. Eller rettere: tragikomisk.


Nu beskæftiger jeg mig selv lidt med religioner og teksttolkning, så jeg vil gerne snakke med, selv om du ikke spurgte mig.

Selvfølgelig har de betydning. Både de islamiske og de islam-(bort)-fortolkende.

De sidste har det fx, når de gør islam til en fredelig religion. Når man kan have fortolkningsfællesskaber, som tydeligvis ikke aner, hvad der der står hverken i Koranen eller for den sags skyld i Bibelen, så har det naturligvis en betydning. En negativ betydning. Det er f.eks. ikke til at holde ud at høre på alle de såkaldte lærde, som fortæller, hvor fredelig Koranen er, og hvor voldelig Bibelen er. Det er ren manipulation.

Den islamiske hermeneutik er ikke så svær, og der er jo i det store og hele heller ikke så meget, de er uenige om. De islamiske lærde hævder jo, at Koranen, ahaditha og sira (dvs. sunna) faktisk begrunder deres religion. Det er det, der menes med, at Muhammed er Allahs profet. Og der er ganske god overensstemmelse mellem det, teksterne siger, og det, de islamiske lærde, hævder, er islam.

God overensstemmelse er der derimod ikke i de mange forsøg, moderne - vestlige - lærde gør på at bortforklare, hvad de islamiske lærde selv siger. Det kræver nogle ganske særlige - teksteksterne - hermeneutiske regler. Og dem tager Ulla lige på kornet i sin satire.

Det er da jo meget interessant, at lærde kan sidde i Europa og USA og dekonstruere islam. Bare ærgerligt, at de islamiske lærde mener, at denne dekonstruerede eller, om du vil, konstruerede diskurs kun dur til at forføre de vantro og ikke til at undervise deres egne med.

Det ville være et ganske interessant forskningssociologisk projekt at undersøge denne problematik.

Men det ville være mere interessant - og tilmed nyttigt, hvis den vestlige verden ville begynde at forholde sig til den islamiske selvforståelse (det emiske perspektiv) og udfordre den i stedet for at vildlede den vestlige verden og - alt for ofte - nedgøre den vestlige verden.

Tilføj en kommentar