søndag, november 04, 2007

Læren om løgn

Apropos al den løgn, skarn og fordærv, som politikere og journalister vælter sig rundt i, så kæppen ikke vil slå og ilden ikke vil brænde og vælgerne ikke vil komme hjem og stemme:

Hvad er det nu, der er i vejen med at lyve? Hvad er problemet? Skal det være så nøjagtigt? Ja, det skal faktisk være ret nøjagtigt, det er bedst. Men hvorfor det? Kan nogen huske det?

Her er, for alle interesserede, et lille kursus i, hvorfor man skal tale sandt. Det er John Stuart Mill, der tilbage i 1861 forklarer løgnens perspektiver:

"Det vil fx ofte for at komme ud af en eller anden forlegenhed eller for at opnå en eller anden i umiddelbar forstand nyttig genstand være fordelagtigt at lyve. Men så vist som det: i os at udvikle den fineste og skarpeste følelse for sandhed, en sanddruhed af ubestikkelig art, er et af de nyttigste formål, hvortil vor indre selvopdragelse kan lede, og så vist som svækkelsen af hiin følelse er en af de allerskadeligste, såvist som enhver endog ufrivillig afvigelse fra sandheden svækker den tillid til andres udsagn, der ikke alene er den bedste støtte for alt godt i den nuværende samfundsorden, men hvis utilstrækkelighed mere end noget andet forsinker civilisationen, dyden, alt det, af hvilket den menneskelige lykke i videste omfang afhænger, såvist føler vi, at det: for en øjeblikkelig fordels skyld at overtræde en regel, hvis gavnlighed er så uendelig og uberegnelig, på ingen måde kan være til nogen nytte, og at den, der for at gavne sig selv eller en anden efter sin evne berøver menneskeheden alt det gode og påbyrder den alt det onde, som opstår ved den større eller ringere tillid, den ene kan have til den andens ord, handler som en af dens største fjender".

Det er ingen skam at læse det to gange. Faktisk er det bedst at læse det højt. Stuart Mill læste efter sigende græsk som 3-årig og han bruger ikke just SMS-syntaks. Ovenstående er fra hans bog om utilitaristisk etik.

7 kommentarer:

Anonym sagde ...

Fra mine unge dage erindrer et teaterstykke med titlen "Billy Løgneren"
Hvorfor mon?

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Husbonden sender Lasse ud,
for han skal høste havren.
Lasse vil ikke høste,
og kommer ikke hjem.

Husbonden sender hunden ud,
for den skal bide Lasse.
Hunden vil ikke bide,
Lasse vil ikke høste,
og kommer ikke hjem.

Husbonden sender kæppen ud,
for den skal prygle hunden.
Kæppen vil ikke prygle,
hunden vil ikke bide,
Lasse vil ikke høste,
og kommer ikke hjem.

Husbonden sender ilden ud,
for den skal brænde kæppen.
Ilden vil ikke brænde,
kæppen vil ikke prygle,
hunden vil ikke bide,
Lasse vil ikke høste,
og kommer ikke hjem.

Husbonden sender vandet ud,
for det skal slukke ilden.
Vandet vil ikke slukke,
ilden vil ikke brænde,
kæppen vil ikke prygle,
hunden vil ikke bide,
Lasse vil ikke høste,
og kommer ikke hjem.

Husbonden sender koen ud,
for den skal drikke vandet.
Koen vil ikke drikke,
vandet vil ikke slukke,
ilden vil ikke brænde,
kæppen vil ikke prygle,
hunden vil ikke bide,
Lasse vil ikke høste,
og kommer ikke hjem.

Husbonden går i marken ud,
for hvad skal han dog gøre?
Men så vil koen drikke,
og så vil vandet slukke,
og så vil ilden brænde,
og så vil kæppen prygle,
og så vil hunden bide,
og så vil Lasse høste,
og så går alle hjem.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Det var bare til orientering. Det har ikke noget med sagen at gøre :-)

Anonym sagde ...

Kan du ikke også en om læren om, at forbrydelse betaler sig ikke? Især er ærekrænkelser, magtmisbrug, forbrydelser mod privatlivets ukrænkelighed og menneskerettighederne relevante.

Anonym sagde ...

Ikke bare er løgn noget af det allerskadeligste for forholdet mellem mennesker - men for den enkelte løgner selv er det en besværlig livsform, for hvordan i længden holde styr på disse ?

Jens Nielsen sagde ...

Selvom det valgkampens politikere prøver at melde om et fremtidigt Danmark i omfang og væsentlighed sat i forhold til det egentlige, der svarer til et krymmelkorn på en amerikansk bryllupslagkage, så er det altså sjovt …især når man slår lyden fra, så løgnene træder tydeligere frem.

Jens

Anonym sagde ...

et punktum eller tre ville nu ikke gøre nogen skade!

Tilføj en kommentar