tirsdag, december 11, 2007

Dårligt nyt om gode tal

Integrationen virker, jublede alle aviser i den forgangne uge. Og det er sandt: deltagerne i integrationsprogrammerne er efter eget udsagn en stor succes.

Halvdelen behersker, hvis de selv skal sige det, "i høj grad" det danske sprog tilstrækkeligt til at kunne klare sig på arbejdsmarkedet. 83 procent læser danske aviser, 82 procent har danske venner. Og allerbedst: som ved et mirakel er deltagerne kommet i beskæftigelse og uddannelse, og det i langt højere grad end nogen anden opgørelse nogen sinde har vist: 50 procent er i job efter 3 års ophold, mens 10 procent er under uddannelse. En succesrate på 60 procent! ("
Baselinemåling af brugernes syn på integrationsprogrammet", Integrationsministeriet okt. 2007, s. 6-7). Der er tale om en fordobling i forhold til alt, hvad vi hidtil har set. Eller også er der noget galt.

Ovenstående glade budskab er baseret på 500 telefon- og internetinterviews gennemført i marts 2007, samme måned som en langt større og langt mere negativ undersøgelse af integrationsindsatsen så dagens lys. Den store undersøgelse er baseret på 35.330 konkrete integrationsforløb gennem 5 år samt officielle, statistiske oplysninger vedr. deltagernes økonomiske forhold. Den viser, at 66,3 procent af integrationsforløbene ikke har givet varig beskæftigelse eller en uddannelsesplads. For mændenes vedkommende er der en fiaskorate på 58,5 procent. For kvindernes vedkommende en fiaskorate på hele 71,8 procent ("
Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2004", s. 5 (Integrationsministeriet, marts 2007).

Er der virkelig sket et mirakel med indvandrerne fra årgang 2003, som den glade undersøgelse jo handler om? Svaret er ganske enkelt nej. Ifølge "
Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2006" er kun 40 procent af denne årgang i job eller under uddannelse efter 33 måneder (se den lilla kurve i figuren s. 30). Den glade nyhed er simpelthen usand. Og integrationsministeriet ved det, for de har selv betalt og formentlig også læst begge undersøgelser.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar