torsdag, december 27, 2007

Mere statistisk skønmaleri

Så plumper de alle sammen i igen: Flygtningebørn er mest belastede, lyder det i Danmarks Radio:

"Vi kan se, at andengenerationsindvandrerne på institutionerne er mindre belastede end de etnisk danske og væsentligt mindre belastede end de unge med flygtningebaggrund, siger forskningschef Bo Ertmann fra Teori og Metodecenteret, der står bag undersøgelsen".

Internetavisen 180 grader er også med. Deres overskrift lyder Etnisk kriminalitet skyldes ikke 2. g´ere.

Og godt nyt er det da. Hvis efterkommere vitterligt er mindre kriminelle end danskere, så falder der jo fred over nationen i løbet af få årtier.

Det er desværre pure opspind. Bo Ertmann har nemlig lavet sin egen private definition af, hvad en andengenerationsindvandrer er. En andengenerationsindvandrer er normalt defineret som en efterkommer, altså et barn af en indvandrer. Men når Bo Ertmann taler om andengenerationsindvandrere, så definerer han dem som "børn eller børnebørn af arbejdskraftindvandrere i 60erne og 70erne" (Resume af Projekt fokus, note 3).

Undersøgelsen viser altså ikke, at efterkommere er mindre kriminelle end indvandrere, for slet ikke at tale om danskere.

Faktisk viser undersøgelsen heller ikke, hvorvidt efterkommere af arbejdskraftindvandrere i 60´erne og 70´erne er mere eller mindre kriminelle end andre. Undersøgelsen viser ret beset kun, at den andel, som disse udgør i de sikrede ungdomsinstitutioner klarer sig bedre, forstået således:

"2. generations indvandrere klarer sig generelt bedre end både flygtninge og etnisk danske unge: de har haft færre problemer under opvæksten, har sjældent været anbragt uden for hjemmet før opholdet i sikret afdeling, kommer i højere grad fra 'intakte' familier og har et noget lavere kriminelt tilbagefald end de øvrige" (side 3).

Hovedproblemet med undersøgelsen er, at den kun udtaler sig om de unge, der i forvejen er endt på sikret institution på grund af kriminalitet. De har alle klaret sig ekstremt dårligt.

Om de indsatte i sikrede institutioner for unge oplyser rapporten følgende:
  • 66 er af anden etnisk herkomst end dansk
  • 30 procent er født i udlandet, altså indvandrere
  • 36 procent må følgelig være efterkommere efter korrekt definition
Der er altså flere efterkommere end indvandrere på dette skidte sted i perioden 2003-2005, hvor man har samlet data ind. Og dette på trods af, at 15-17-årige efterkommere i 2005 udgjorde en noget mindre gruppe end indvandrere i samme alder:


Rapporten konkluderer, at efterkommere af indvandrere, der kom ind før indvandrerstoppet i 1973, klarer sig bedre end flygtninge og efterkommere af flygtninge. Det er en mærkværdig konklusion i betragtning af, at førstnævnte gruppe ifølge undersøgelsen udgør knapt 20 procent af disse hårde "etniske" ungdomskriminelle. Ifølge Danmarks statistik udgør tyrkerne (som det jo primært drejer sig om) 18 procent af de 15-17-årige indvandrere og efterkommere i 2006 (2945 personer). Denne gruppe er altså lige så hårdt "ramt" af hård kriminalitet som flygtningegruppen. Tesen om, at kriminaliteten skyldes traumatiserede flygtningefamilier bliver altså ikke bekræftet af undersøgelsen, men faktisk netop afkræftet.

To år efter anbringelsen har 6 ud af 10 af disse belastende unge indsatte i øvrigt begået kriminalitet igen og fået endnu en dom. To til tre år efter anbringelsen i sikret afdeling er de i gennemsnit hver registreret med 21 kriminelle forhold og 5 retlige afgørelser (side 2).

10 kommentarer:

Balder sagde ...

Meget fint du har flået den historie fra hinanden. Enhver der følger med hvad der foregår, vidste selvfølgelig med det samme der var noget helt galt med denne jubelmeddelelse.

Men det kræver altså lige en indsats og en klar hjerne til at præsentere det så selv en systemjournalist vil kunne forstå det.

Hatten af for den indsats.

I øvrigt husker jeg at undersøgelser fra Holland havde godtgjort at de seneste indvandrer-generationer var de mest kriminelle; altså 3G mere kriminelle end 2G osv.

Men nu får vi se om virkeligheden overhovedet interesserer medierne eller om de er tilfredse blot de kan fyre noget propaganda af som den brede befolkning ikke kan gennemskue.

Over den seneste panikrapport om Tyskland hvor nynazisttruslen blev målt bredt ud på baggrund af en falsk anmeldelse og et hjemmeskåret hagekors i hoften på en stakkels modig 17 årig pige, der som på bedste hollywoodmaner udsatte sig selv for livsfare ved at forsvare et 6 årigt indvandrerbarn mod hele fire skinheads hører vi nok aldrig et dementi i de danske medier.

Løgn, bedrag og journalisternes egne forestillinger og meget proaktive dagsordener fylder godt i disse dage.

Anonym sagde ...

Kære Ulla,

Du har ret i, at vores overskrift og vinkling ikke holder. Det gik for stærkt, da artiklen blev skrevet, og vi har nu berigtigtet, men ikke fjernet den, da vi ikke vil feje vores fejl ind under gulvtæppet.

Balder sagde ...

"vi har nu berigtigtet, men ikke fjernet den, da vi ikke vil feje vores fejl ind under gulvtæppet."

"Berigtigelse, den 28. december, klokken 11.50: Denne artikels overskrift og vinkling er ikke dokumenteret ved hverken forskningschef Bo Ertmanns forskning eller hans udtalelser. 180Grader.dk beklager fejlen."

Det er da indtil videre en helt fair politik Ole, men jeg går da ud fra I vil gøre lidt mere end blot indsætte dette forbeholdt?

Nu har Ulla jo gjort arbejdet, så burde det da ikke være så svært at følge lidt op på den første fejlagtive udmelding.

Alt held og lykke med dit projekt i øvrigt, du skal da vide at det ikke i første omgang var 180 grader jeg tænkte på i den afsluttende sætning på mit foregående indlæg..

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Det er meget godt at få det rettet. Men jeg synes nu ikke, at 180 grader behøver tage hele skylden selv.

I pressemeddelelsen fra Projekt Fokus hedder det:

"Andengenerationsindvandrere efter arbejdskraftindvandringen i 1960'erne udgør mindre end 1/5 af de indskrevne i sikrede afdelinger, og denne gruppe viser sig, i modsætning til det generelle mediebillede, at være mindre socialt og kriminelt belastet end gruppen af danske unge".

http://www.teoriogmetode.dk/dokumenter/pressemeddelelse.doc

Det er da vildledende. For det første fordi der rent faktisk står, at andengenerationsindvandrerne efter arbejdskraftindvandringen er mindre kriminelle end gruppen af danske unge. Det er selvfølgelig forkert.

For det andet er det forkert, at gruppen at "etnikere", der kan relateres til flygtningefamilier er mere kriminelle end denne gruppe af andengenerationsindvandrere. Ikke, når man relaterer tallene til den samlede population, hvad man selvfølgelig er nødt til at gøre. I modsætning til, hvad undersøgelsen postulerer, kan den "etniske" kriminalitet ikke forklares med flygtningetraumer, fordi begge grupper er stort set lige kriminelle procentvis.

Når så undersøgelsen yderligere anbefaler en bedre integrationsindsats i forhold til denne "traumatiserede" gruppe - i fuld socialistisk fornægtelse af eksistensen af personligt ansvar - så er det også grebet i luften på ægte uvidenskabelig, socialpædsagogisk vis.

Egentlig mener jeg nok, at pressen kunne forvente, at den slags undersøgelser holdt sig tættere til sandheden. Det er flot, at 180 grader tager ansvaret på sig, men hovedansvaret må ligge hos undersøgelsens ophavsmænd. Det er der, vildledningen er begyndt.

Anonym sagde ...

Kære Ulla,
Hvorfor har Bo Ertmann lavet dette statistiske skønmaleri?

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

:-)

Formentlig fordi han tilhører embedsstanden og således gennem dette "projekt" (det kalder man den slags offentlige amatør-forehavender, der hverken er videnskabelige i forskningsmæssig forstand eller nyttige i almindelig, pragmatisk tjenestemandsforstand) indirekte ansøger om flere midler til sit område. For at kunne argumentere for deres egen brugbarhed, har socialpædagogerne behov for at dokumentere, at problemerne er sociale. Og læg mærke til: man kunne have valgt at dokumentere sin egen indsats effektfuldhed. Altså at det virker, det man gør. Problemet er bare, at det slet ikke virker. Så vælger man den næstbedste form for dokumentation, nemlig den nøgne fastholdelse af, at problemet er socialt og skal løses med "socialt arbejde" - med de "traumatiserede flygtningefamilier", forstås. At en god forklaring ikke bare leverer en sammenhængende forståelse af feltet, men faktisk også gerne skal kunne dokumentere effektive problemløsninger, det går man meget stille med. Hermed har vi en socialpædagogisk embedsstand, der har taget fejl i årtier og som det ikke vil genere at tage fejl i endnu et par årtier.

Anonym sagde ...

Godt fanget. Det er helt ude i hampen. Hvor mange akademikere går der mon ikke rundt og laver den slags barnagtige fristile? Det minder jo om noget fra seminarierne!

Hodja sagde ...

Det lyder som en undersøgelse, hvor man har regnet baglæns.

http://hodja.wordpress.com/2008/01/02/udsat/

Anonym sagde ...

Undskyld, at dette er lidt langt. Jeg har været ved at rode lidt rundt med forskellige søgninger. Første artikel er ret god. Fra B.T.:

http://www.bt.dk/article/20040228/KRIMI/102280382/1039

Og næste:
Det er et problem, at man i visse statistikker henregner tyrkernes kriminalitet til kategorien Europa. Landet ligger efter min bedste overbevisning i Mellemøsten. Eksempel her om Kriminalforsorgens klienter med fremmed oprindelse. Citat:

Ser man på 2005-tallene, ses af tabel 2, at forholdsvis få kommer fra de øvrige nordiske lande, hvilket antagelig beror på overførselsaftaler disse lande imellem. Derimod kommer en stor del af personerne af fremmed etnisk herkomst fra europæiske lande ud over Norden, herunder især fra Tyrkiet (15 pct.), det ex-jugoslaviske område (12 pct.) og Polen (2 pct.). Personer fra Mellemøsten kommer især fra Libanon (9 pct.), Iran (6 pct.) og Irak (6 pct.), og fra Asien kommer mange fra Pakistan (6 pct.), men også en del fra Afghanistan (2 pct.), Sri Lanka (1 pct.) og Vietnam (1 pct.). Blandt de ca. 30 afrikanske lande, der er repræsenteret i undersøgelsen, kommer især mange fra Somalia (6 pct.) og Marokko (4 pct.). De forholdsvis få personer fra Nord- og Sydamerika spreder sig på flere lande.

Kilden er en lang pdf, som man nemmest bruger ved at skrive søgeord. Der er en del halalhippie-snak i den:

http://www.kriminalforsorgen.dk/Publika/Rapporter/2005%20undersogelse/pdf/helepubl.pdf

Så er der Plovsings udskældte kronik, men den er ikke opgjort på oprindelseslande. Derfor vides det ikke, hvor han har anbragt Tyrkiet. Det er ret afgørende om han henregner dem til Europa eller ikke-vestlig oprindelse. Danmarks Statisktik har vel en præcedens, men den kan jeg ikke huske lige nu. Link:

http://www.berlingske.dk/article/20041212/dineord/112120313/

Kritik af kronikken:
http://www.respublica.dk/?p=54
http://www.respublica.dk/2005_artikler/fremmede_kriminaliteten.htm

Denne artikel kan ikke længere søges i Berlingeren:

Lagt på www.berlingske.dk mandag den 30. oktober 2000 kl. 13:37
Nyt lys på udlændinges kriminalitet
Af Christian Jensen og Michael Bjerre
Hver femte herboende 16-19-årige mand fra Libanon dømmes hvert år for brud på straffeloven, viser første undersøgelse af ungdomskriminalitet fordelt på nationalitet. Eksperter opfordrer til mere målrettet indsats.
Et overraskende stort antal herboende unge mænd fra Libanon dømmes hvert år i en dansk retssal for overtrædelser af straffeloven - det vil blandt andet sige hærværk, vold, tyverier og i værste fald voldtægt eller drab.

Således får henved hver femte 16-19-årige mand fra denne gruppe, der omfatter palæstinensere, årligt dom for straffelovs-kriminalitet, mens den tilsvarende andel for danske unge er mindre end fire ud af 100.

Det viser den første undersøgelse af kriminaliteten blandt otte udvalgte indvandrergrupper i Danmark, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennemført på baggrund af en totaloptælling af samtlige domme efter straffeloven fra 1993-1998.

"Det er overraskende, at så mange unge palæstinensere og libanesere årligt dømmes efter straffeloven. Ingen har hidtil vidst, at det var så slemt, selv om der ind imellem kommer alvorlige enkeltsager op i aviserne," siger Claus Larsen, der er ansvarlig for undersøgelsen hos Rockwool Fonden.

Med den nye undersøgelse er det i modsætning til tidligere nu muligt at se, hvilke grupper der oftest tegner sig for den ungdomskriminalitet, som regeringen vil sætte ind over for med den millionpakke, der blev offentliggjort i fredags. Dermed kan indsatsen over for netop disse grupper målrettes langt mere end hidtil, hvor alle undersøgelser og statistikker har slået alle ny-danskere sammen i én stor gruppe.

Professor i strafferet og formand for Det Kriminalpræventive Råd, Eva Smith, finder tallene for den libanesiske ungdomskriminalitet "skræmmende".

"I nogle lande finder man det diskriminerende at lave den her slags statistikker, men jeg mener, det er nødvendigt for, at der kan sættes mere effektivt ind over for grupperne, så vi ved, hvad vi snakker om," siger Eva Smith:

"Tallene kunne tale for, at man i fremtiden på et tidligt tidspunkt retter mere opmærksomhed og overvejer tiltag mod de småbørn, der kommer hertil med deres familier fra flygtningelejre," siger hun.

Kriminolog Flemming Balvig fra Københavns Universitet siger:

"Det er klart, at med de høje tal for de unge fra Libanon, bør der gøres en helt særlig indsats over for disse unge."
De næstmest kriminelle grupper af unge indvandrere og efterkommere er ifølge undersøgelsen iranere og eks-jugoslaver, hvoraf flere end hver tiende - henholdsvis 11,7 og 11,6 pct. - modtog domme efter straffeloven i seksårsperioden. Men det er langt under gennemsnittet for libanesere og palæstinensere, der har en strafhyppighed på 18,4 pct.
Blandt de otte udvalgte ikke-vestlige lande i undersøgelsen er de herboende unge fra Somalia betydeligt mindre kriminelle end gennemsnittet. Således dømmes i gennemsnit 8,1 procent af somalierne årligt efter straffeloven
http://www.berlingske.dk/artikel:aid=72057:fid=100000013

Anonym sagde ...

Glemte at skrive om vietnameserne. Dem har alle glemt. De kom hertil i tusindvis som traumatiserede bådflygtninge. Og det var voldsomme krigsoplevelser, de havde med i bagagen. I dag er de integrerede og deres kriminalitet er 0,1 procent lavere end gammeldanskernes. Eftersom nogle 3. generationsindvandrere regnes for danskerer i statistikkerne, skal det nok vise sig, at vietnamesernes og gammeldanskernes kriminalitet er ens. De dyrker heller ikke det familiesammenføringscirkus, som muslimer gør. Desværre kunne man næsten sige. Hvorfor får vi ingen rapporter om dem? Hvorfor havde vietnameserne succes med integration, når muslimer ikke har det? Hvorfor er ikke-muslimer i stand til at klare sig med krigstraumer, flygtningestatus, andet modersmål end dansk, en start på bistandshjælp og det hele, når muslimer ikke er?

Send en kommentar