tirsdag, januar 22, 2008

Hvem er flugtbilisterne?

Der findes faktisk en rapport om, hvem flugtbilisterne er. Rigpolitiets "Rapport om flugtbilisme i Danmark i 2005 og 2006" har undersøgt flugtbilisterne i 2005 og 2006. I 2005 var der 156 flugtbilister, i 2006 189.

Københavns politikreds har voldsomt mange flere flugtbilister end de øvrige politikredse. De har 56 flugtbilister i løbet af de to år. Århus, Odense og Aalborg ligger på hhv. 10, 19 og 22. Alle øvrige politikredse ligger under 10 (s. 10).

78 procent af flugtulykkerne finder sted i byområder. Langt hovedparten kører i personbil.

Om de 95 identificerede førere oplyser rapporten, at 83 af dem er mænd. Der er kun 12 kvindelige flugtbilister (s. 17). 250 af flugtbilisterne er stadig uidentificerede.

Aldersmæssigt er de ret jævnt fordelt, dog oftest under 40 år (s. 18).

Kun en lille del har meldt sig selv. Hovedparten blev afsløret ved efterforskning.

Hele 66 procent af de identificerede flugtbilister var i forvejen registreret i kriminalregistret. Af de 61 flugtbilister, der i forvejen var registreret i kriminalregistret, var 56 registreret for en færdselsovertrædelse, og 45 var samtidig registreret for anden lovovertrædelse. 15 var "massivt forstraffede" og idømt flere fængselsstraffe (s. 22).

Rapporten kommer ikke ind på etnicitet.

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Altså kønsracisme er i orden, men kulturracisme strengt forbudt. Ja, vi kender feminismen, når vi ser den.

Anonym sagde ...

Bortset fra at man burde vægte antallet af mandlige billister kontra kvindelige, har Ulla sgu da en pointe!

At rapporten ikke nævner etniciteten, er vel efterhånden reglen og ikke undtagelsen. Grunden hertil kan man blot gisne om!

Tilføj en kommentar