torsdag, januar 17, 2008

Kom nu ud og mød nye fjender

Nynazisterne og venstreekstremisterne har det til fælles, at de begge sidder fast i den samme tidsmaskine. Nynazisterne ser jøder alle steder og jager dem frisk, som var vi i 30´erne. Var det ikke så forfærdeligt, var det komisk. Venstreekstremisterne ser nazister alle steder og jager dem som var verden en tro kopi af sig selv for 60 år siden. Begge er lige så rørende trofaste over for deres gamle , mugne fjendebilleder som over for deres gamle, mugne tankesæt.

Kom dog videre, begge to. Antisemitisme, det er jo latterligt, både som projekt og som analyse.

Nynazister, I skal ind i islam, hvis I vil med i en fremadstormende og militant, totalitær bevægelse med fremtiden for sig og jøderne under sig. Og venstreekstremister, I skal tage en seriøs snak med jer selv om, hvordan I er endt med at forsvare en ideologi og en bevægelse, som I umuligt kan sætte jer ind i og holde af.

Bemærk: Parterne vil, hvis de følger mine råd, stadig stå i opposition til hinanden. Og de vil slippe ud af denne pinagtige ståen i opposition til sig selv.

10 kommentarer:

Steen sagde ...

Hej Ulla,

Jeg hørte ex-muslimen Patrick Sookhdeo sige i et foredrag : If you want to understand islam, you MUST understand it from within.

Og det er det vi har forskelligt besvær med. Venstrefløjen ser islam som etnicitet. Folkekirken og andre romantikere som religion.

Og så er der jo os, der nok ser islam som religion, men ikke mindst som en ideologi.

"We don´t do you homework" sagde samme foredragsholder.

Jeg overværede i efteråret en debat, hvor Tina Magaard skulle have diskuteret med Asmaa ( hun meldte klogeligt afbud) - men de ca. 70 enhedlistemedlemmer der var der, havde åbenlyst aldrig hørt om det muslimske broderskab. De anede ikke hvad Magaard talte om, kun at hun "lød som Brix, Hedegaard og Uriasposten".

Vi gør ikke vores hjemmearbejde ! mvh S

Anonym sagde ...

Mener du virkelig, Ulla, at islam er en 'bevægelse', der kan sammenlignes med nazisme?

Jeg som ellers gik og troede, der var konsensus på den nogenlunde moderate midterfløj om, at islam og islamisme ikke er det samme.

Men enten tilhører du så ikke den moderate midterfløj eller også tager jeg fejl mht. den der konsensus.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Godmorgen, Raapil. Lad mig forklare, hvordan jeg ser på det:

Islamisme er en bevægelse, der baserer sig på en ide. Denne ide er islam.

Havde islam været en god ide, så havde islamisme været en god bevægelse.

Så enkelt er det egentlig i mine øjne.

Hvilken plads islam så får i den enkelte muslims bevidsthed, og hvor meget islam "fortyndes op" med gode ideer, det varierer selvfølgelig.

Anonym sagde ...

Åja - det havde jeg glemt. Det var den der essens-diskussion, vi kom fra. Den må vi tage en anden dag.

canopy sagde ...

Kære Ulla, her synes jeg ikke helt du stiller skabet derhen hvor det skal stå.
Nazisterne er jo politisk set national socialister, hvorimod venstreekstremisterne er... ja, internationale socialister. Det er derfor meget forkert at opfatte dem som værende politiske modsætninger, når de ret beset kun er uenige om forholdet til andre lande og de fremmede i deres eget land. Venstrefløjen har prøvet at skjule denne enighed med den nazistiske fordelingspolitik, ved at fokusere ensidigt på jødehadet (som om at det var specielt nazistisk), og det er i høj grad lykkedes for de venstreorienterede journalister at indlægge en helt ny højre-venstre akse i den offentlige debat som historisk set er fuldstændig absurd, nemlig "forholdet til de fremmede".
I denne glidning hvor det ikke længere er statens størrelse, men forholdet til de fremmede der bliver altbestemmende for placeringen af det politiske ligger hele venstrefløjens identitet. Og det er derfor her man må dykke ned, hvis man vil forstå hvorfor de eksempelvis nægter at føre en fornuftig udlændinge politik,på trods af at katten så absolut er ude af sækken, i alle statistikker.
Grunden er ganske enkelt, at hvis de internationale socialister i danmark pludselig vil have de fremmede ud, så bliver de pludselig national socialister... og den position er ikke så magelig og debattenfähig som den de har været vant til.
Pga. disse forviklinger har begge de ekstreme bevægelser malet sig op i et hjørne, og kan slet ikke foretage sig noget politisk, og må blot se til, mens deres poltiske manifestationer mere og mere ligner mental cases i forhold til deres historie. Nynazister der demonstrerer for en hottentot og og avantgarde-kunstners ret til at lave entartet kunst, mens de anti-autoritære socialister er blevet kultur-relativister med en nyvunden forståelse for sharia loven.

hhmmm, hvad kan overhovedet konkludere her i lyset af computer skærmen... kun, at det må gøre meget, meget ondt, for en idealist at indse man har taget grueligt fejl. Ellers giver deres årelange medvirken i vor tids absurde politiske teater da slet ingen mening.

Iøvrigt, tak for en fremragende blog!
Det er altid en stor trøst at læse om dine holdninger og iagtagelser...

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Du har helt ret i din indvending, men denne lille historie ville i en anden retning :-)

Måske er forskellen mellem de tre ideologier nazismen, islamismen og socialismen endnu mindre. For måske er nazismen slet ikke national, men transnational. Dermed er der tale om 3 x transnational socialisme, altså 3 x imperialistisk, kollektivistisk, totalitaristisk tyranni.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Ja, og så lefler jeg vel lidt for socialisterne for at holde en dør åben. Det er jo det næstvigtigste i en diskussion (efter at få ret): at holde en dør på klem, så modstanderen kan snige sig over på ens side uden at tabe ansigt. Har en eller anden sagt, jeg husker ikke hvem. Jeg forsøger vel at appellere til socialisternes selvfølelse, som jo er, at de repræsenterer friheden og kampen mod tyranniet. Karl Marx er da klar over, at hvis man ikke kan kritisere religion, kan man ikke kritisere noget. Jeg ved ikke, om de nogensinde kommer ind ad den dør, der står på klem. Du har ret, de er helt forstenede. Ganske efter Kuhn: der er ingen åben kapitulation, de forstener bare, forsøger at forsvare paradigmet, mens talentet siver derfra og konkurrerende, fremadstormende paradigmer er i gang med en gevaldig vækst - og har langt mere succes med at forklare virkeligheden. Det er befriende at opleve, at den frie tanker virker, selvom det gamle socialistregime sidder på både uddannelsessystemet og medierne. Det er også oplivende at se, at dette borgerlige gennembud lykkes helt uden statstilskud, ja på trods af, at det modarbejdes gennem statsfinancierede institutioner. Statens oplysningskroner giver ingen oplysning. Borgernes frie initiativ giver en regulær befrielse af hele den ellers sammensynkende offentlige debat og ideudvikling. Staten bruger sine oplysningmidler på boligprogrammer og pileflet. Borgerne løfter hele opgaven selv. Genlæs i øvrigt mit uddrag af Luthers skrift om krigen mod tyrkerne. Det gjorde jeg selv i går aftes. Der er mange paralleller.

canopy sagde ...

Hej Ulla, jeg ved ikke rigtigt...

jeg tror egentlig slet ikke at socialismen eller nazismen findes i danmarks politiske landskab. I danmark har vi efter min mening kun at gøre med: 1.nationale socialdemokrater (DF); 2.internationale socialdemokrater(S,R); 3.gammel-hippier (Ø, SF);samt 4. socialliberale med forskellige nationale smagsvarianter(NY,K,V).

jeg tror med andre ord heller ikke, at dem du ville lefle lidt for egentlig er socialister. Det er jo bare de gamle hippier og deres børn du mener.
Gammel-hippiernes politiske position tror jeg er een af de ting der forvirrer analyser af danmarks politiske landskab mest. så lad os snakke lidt om dem.
Mange tror at de gamle hippier var socialister. Men man kan altså umuligt være anti-autoritær socialist! Enhver kan jo sige sig selv, at mennesker ikke frivilligt afgiver alle deres ejendele, med mindre de står overfor en totalitær autoritet.
Det som kendetegner gammel-hippieismen er at de mangler evnen til at indse dette faktum. Og grunden til, at de ikke vil indse det er, at socialismen for dem blot er et middel til at opnå det de egentlig længes efter, nemlig en berusende følelse af at skabe sin egen identitet.
(Et behov som jeg er overbevist om blev præget i deres barndom i 50´erne gennem den musikalske revolution, især gennem Elvis Presley)
Man er jo kun sikker på at ens identitet er helt hjemmelavet, hvis forældrene er imod den og her har netop socialismen et utal af fordele midt under den kolde krig. (samtidig ville historien, at militærnægterne fra san francisko, der jo startede gammel-hippieismen, netop havde fordel af at flirte med socialismen)

Det man skal huske på er, at tilhængere af gammel-hippieismen stadig den dag idag bruger det politiske til at have en bestemt oplevelse af sig selv! En oplevelse af, hvor gode de selv er. Det er også derfor det er svært at tildele dem noget politisk ansvar, for de vil jo i sidste ende ikke landets bedste, men kun forbedre deres egen intuitive følelse af at være god. Dette er i bund og grund et dybt hedonistisk ønske, hvor de længes efter det næste politiske "rush".
Det var "oplevelsen" af sin egen politiske aktivitet, klogskab og godhed, der tændte de gamle hippier helt på linje med sex, drugs and rock´n ´roll. Og det er også grunden til at de er ude af stand til at tænke langsigtet. De kan ganske enkelt ikke tænke mere end et par år frem, fordi det ødelægger deres hedonistiske motivation for at deltage i det politiske. Der er jo ikke noget Kick i at afværge en demografisk katastrofe... om 70 år, vel?

Dine analyser af vor tids videnskabelige gammel-hippie-undersøgelser for forskellige institutioner illustrere denne pointe meget godt. Fordi hvis ikke at manipulationen skyldtes "godheden selv" så ville det jo være udspekuleret ondskab, i princippet en Joseph Goebbels værdig. Men de mener det jo ikke sådan, de lyver og bedrager bare lidt, for at være et godt menneske.

...og på den måde er vejen til helvede også denne gang belagt med gode intentioner...

sorry hvis, hvis der hverken er hoved eller hale på denne post...

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Det har du også ret i, og dermed er vi tilbage ved begyndelsen: at disse gamle og unge hippier jo i virkeligheden ikke går ind for den totalitarisme, islam beordrer, og derfor ikke burde fremme den ved at værne om den. Og godt ved det, hvis de lige tager sig lidt sammen.

Selvom deres egen ideologi er totalitær, så er de det ikke. Måske er de i virkeligheden slet ikke politisk eller ideologisk orienterede, men mere bare en slags fritidspædagoger? Med Thoreau som deres misforståede helt.

Og så er de først og fremmest hedonister, ja. Uden tvivl. Det er en god forklaring på mange ting. De har en mærkværdig opfattelse af ejendomsret og demokrati. De ønsker ikke at overdrage magt til andre ved at underkaste sig flertalsafgørelser. De har mistro mod såvel regering som ordensmagt. Se en af de seneste poster, hvordan antallet af voldelige optøjr og gadeuorden er steget siden den borgerlige regering kom til. Og hør dem rakke ned på statsministeren, beskæftigelsesministeren, hele den borgerlige regering, som de omtaler som havde de begået statskup. Undervisningsministeren omtales rutinemæssigt som en form for uretmæssig diktator.

De mener sig i deres gode ret til at gøre nøjagtigt, hvad der passer dem. Faktisk opfatter de det vel som en pligt at modarbejde "autoriteter". Altså opfatter de ikke sig selv som suveræne i Rousseausk forstand, men kun som undersåtter, børn. De har slet ikke forstået vores styreform. Gemmer flygtninge og støtter oprørsbevægelser her og hisset.

De er ikke demokrater i borgerlig forstand. De er kun demokrater i socialdemokratisk forstand. De vil faktisk helst ikke dele love, men kun dele penge. De er offentligt ansatte og får en god løn for at beskæftige sig med sig selv i udvidet forstand (deres personlige godhedsprojekter) - og alligevel fremhæver de med stor alvor, at de betaler deres skat med glæde. Det er omvendt: de inddriver andres penge med glæde og bruger den på sig selv (i udvidet forstand).

Til det sidste, du skriver: Vejen til det videnskabelige helvede er i hvert fald brolagt med gode intentioner.

Tag fx Projekt Fokus, som jeg har nævnt. Deres forskninsetik kan man læse om her: http://www.teoriogmetode.dk/Forskningsetik/forskningsetik.htm

De skriver udtrykkeligt:

"Principper
(A) De deltagende forskere skal være opmærksomme på, at de valgte forskningsproblemer og spørgsmål først og fremmest belyses på en sådan måde, at de giver viden, som kan fremme udviklingen af menneskers livsvilkår og livskvalitet".

og præciserer bla. med følgende:

"Før et forskningsprojekt sættes i gang, må der foretages en vurdering af risikoen for, at enten selve dataindsamlingen eller resultaterne i sig selv kan komme til at få en utilsigtet og negativ effekt for de mennesker eller grupper, som danner datagrundlaget for projektet. Disse momenter må vurderes i forhold til muligheden for, at forskningsprojektet giver kundskaber, som kan fremme menneskers livskvalitet og livsvilkår. Risiko for utilsigtede negative virkninger af at deltage i projektet skal reduceres mest muligt."

De videnskabelige hensyn er altså konsekvent underordnet de sociale. Det skal der jo komme noget sludder ud af.

Anonym sagde ...

(Især til Hr. Drømte)

Hun er der igen, den (på en rar måde) gamle holstebro-fascist! Det blev ikke lige bemærket - derfor det sene svar/replik.

Nazisme, fascisme og falangisme bliver i nutidens kontekst - og af moderne højreradikale (er det OK at beskrive jer sådan?) - rangeret ind under sære former for "venstresnoning". Det virker ind imellem, som om det er dér, vandene skilles, snarere end på spørgsmål som skatteprogression, fælles sundhedsforsikring, ældrepleje, fri uddannelse omm.

Min ringe formening om de svundne tider, hvor nævnte "ismer" havde deres storhedstid er, at de måske som fremhævet af "jer" var kollektivistiske, men at de frem for alt - og det er på dette de bør bedømmes i nutiden som de burde i deres egen tid - at de appellerede til det narcissistiske, altså fremstillingen af "the upward mobile".

Og som sådan er de for mig entydigt højreorienterede. Beklager.

Mvh. Iversen.

Tilføj en kommentar