lørdag, juni 14, 2008

Sekularismen er kristen

Selvom jeg ikke rigtig tilhører segmentet (det religiøse), så er jeg en stor fan af Søren Krarup. Han er langt klogere end sine kritikere, der sjældent kan følge hans filosofiske og historiske argumenter og derfor må nøjes med at kalde ham en sort fætter (?!). Her fra hans kronik i dagens JP:

"Det er kristendommen, der meget bevidst og meget klart sætter skel mellem Gud og kejseren, og det er således kristendommen, der i sidste instans er forudsætning for den borgerlige frihed, der i grundloven udmøntes i ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed.

[...og så nogle historiske fakta om en bestemt fascistoid bevægelse af mellemøstlig oprindelse...]

Godt, at der er frihedskæmpere i frihedskampen.

Men vi er jo alle deltagere i denne kamp, og i sidste instans handler den om troskab og loyalitet mod vores danske arv. Jeg kan ikke lade være med at nævne, at i den aftale om indfødsret, der i maj 2002 blev indgået mellem regeringen og dets støtteparti som en konsekvens af systemskiftet af 2001, blev det som paragraf 2 skrevet: »Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund og erklærer at ville overholde dansk lovgivning og respektere grundlæggende danske retsprincipper«. Og grundlæggende danske retsprincipper - det er den danske grundlov. Det er respekten for lov og ret som et verdsligt, ikke et religiøst anliggende. Det er sans for, hvad kristendommen siger om et menneskes eksistens og opgave.

Heri ligger ikke, at man kun kan være dansk som kristen - sådan som mange har fordrejet bl.a. mine ord til at sige. Men heri ligger, at danskhed er formet af den danske historie, der igen er formet af kristendommen, og ved man ikke, hvad kristendommen siger om grundloven og grundlæggende danske retsprincipper, så kender man heller ikke den danskhed, som er forudsætningen for det danske folks eksistens og samfund [...].

Hvis det nemlig ikke forkyndes, at du skal give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er, så tager kejseren det hele. Hvis det ikke forkyndes, at Gud som Jesu Kristi far er i himlen og vi mennesker på jorden er syndere, så vil mennesker blive besatte og gøre sig selv til guder. Hvis ikke kristendommen sætter samfundet som verdsligt, ikke religiøst anliggende, så vil samfundsanliggender blive til et religiøst anliggende og vi vil ende med at blive svinebundet af totalitære magthavere - kommunistiske, nazistiske eller islamiske.

Kort sagt, så vil sharia kunne træde i stedet for den danske grundlov. De grundlæggende danske retsprincipper kommer ikke af sig selv. De kan kun være dér, hvor lovgiverne bliver holdt fast på, at deres embede er verdsligt og kun verdsligt. Uden det ord eller den instans, der deler mellem helligt og verdsligt, er vi prisgivet de helliges tyranni".

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Hvis Søren Krarup er så klog, som du påstår, og hvis han har ret i, at sekularisme er kristen, hvordan dælen kan det så gå til, at en lang række ikke-kristne lande verden over er sekulære?

Tilføj en kommentar