lørdag, oktober 25, 2008

Double bind

Jeg går ud fra, vi alle har den samme klare fornemmelse af at blive snydt, når vi af respekt for menneskerettighederne yder beskyttelse og bistand til folk, der åbenlyst modarbejder selvsamme menneskerettigheder og i øvrigt alt hvad vi opfatter som godt og rigtigt.

Den vestlige verden sidder i, hvad Gregory Bateson ville kalde en double bind situation: Reglerne er sat op, så vi ikke kan overholde dem uden at bryde dem. Gør vi det rigtige, er det forkert. Gør vi det forkerte, er det rigtigt - men det er stadig forkert. Det kræver stor mental styrke at befri sig fra sådan et skruestik.

Men en tid, der var mindre neurotisk end vores egen, tog selvfølgelig højde for dette i og for sig enkle problem. Sidste artikel i FN´s menneskerettighedserklæring lyder:

"Artikel 30. Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder".

Man kan ikke dække sig ind under et retskrav om religionsfrihed, alt imens ens religion molestrerer adskillige artikler i menneskerettighederne. Det ved muslimerne godt, hvorfor de da også har lavet deres helt egne "menneskerettigheder".

Så når det føles forkert at give islamisterne frihed til at stjæle vores frihed, så er det fordi det ér forkert.

torsdag, oktober 23, 2008

Rotterdam, en u-by

I anledning af, at Hollands næststørste by, Rotterdam, har fået sig en muslimsk borgmester, synes jeg, vi skal dvæle i to minutter ved artiklen "Holland har udraderet den ekstreme højrefløj" fra Information 1999:

"At det i modsætning til i andre lande er lykkedes for hollænderne at udradere det ekstreme højre skyldes blandt andet massemedierne. Dagblade, tv og radio har bidraget kraftigt til knusningen af CD ved nærmest at undereksponere partiet uden for den obligatoriske sendetid, partiet får op til et valg.

"Massemedierne har været utroligt tilbageholdne med at gå efter markante, radikale udtalelser fra Janmaat og holde mikrofonen for ham blot for den opsigtsvækkende histories skyld," siger Rinus van Schendelen, professor i politik ved Erasmus Universitetet i Rotterdam.

"Der har i lange perioder været tale om en stiltiende forståelse af tavshed eller selvcensur blandt journalisterne på alle dagblade," siger han til Information.

I 80'erne medførte det blandt andet, at Hans Janmaat ved valget i 1986 mistede sit - og partiets - på det tidspunkt eneste sæde i parlamentet. Og gennem de seneste fem år har ignoreringen af CD haft samme resultat, vurderer van Schendelen.

"Ud fra et demokratisk og moralsk synspunkt kan jeg godt se, at det er betænkeligt at gøre dette imod et parti. Men det har virket. Og her i Holland har vi ikke diskuteret moralen i det. Vi har kun diskuteret det i en teknisk forstand. Ville det virke eller ej?" siger van Schendelen".

Halvdelen af Rotterdams indbyggere stammer fra 3. verdens lande. Halvdelen tilhører lavindkomstgruppen. Vi får vel brug for betegnelsen u-by.

Pim Fortuyn fik hver tredje stemme ved Rotterdams kommunalvalg i 2002, få måneder før han blev dræbt. Man kan sætte sig i hans vælgeres sted nu.

Vores egne kommunale integrationsråd synes, udviklingen i Rotterdam er forbilledlig.

tirsdag, oktober 14, 2008

UNForenede Islamister

FN er en hellig ko, der har fået kogalskab, siger Farshad Kholghi i dagens JP. Vil du se, hvor galt det står det, så se dette klip fra FN´s Menneskerettighedsråd (marts 2008). Roy Brown fra International Humanist and Ethical Unions fremlægger et kritisk notat om religiøse restriktioner på ytringsfriheden. Han afbrydes gentagne gange og bliver til sidst af formanden for FN´s Menneskerettighedsråd bedt om at afholde sig fra at problematisere OIC´s islamiske menneskerettigheder:

.

Fra Snaphanen og Uriasposten.

FN´s Durban 2-konference er et forsøg på at gennemtrumfe OIC´s uhyggelige islamiske menneskerettigheder, som ethvert bestemmeberettiget menneske bør sætte sig ind i, og som bør få al snak om at skelne mellem islam og islamisme til at forstumme.

Se forsamlingen af kleptokratier og diktaturstater, der er repræsenteret i FN´s menneskerettighedsråd.
Skriv under på opfordringen til at boykotte Durban 2 her.

søndag, oktober 12, 2008

Respekt, mægling, blodpenge..

Kierkegaard skriver det godt nok: "At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der". Hm. Men hvor længe skal man blive der? Er vi sikre på, at vi kan bevare det pædagogiske overblik, når hele verden efterhånden stimler ned i den islamiske bevidstheds bombekrater og lærer flydende idiotsprog?

mandag, oktober 06, 2008

Sura 5:32/33

De smukke ord: "He who saves a single life, saves the entire world" er ikke islamiske. De er fra jødernes Talmud Yerushalmi (Sanhedrin 4:9).