søndag, februar 01, 2009

Hjemmerøverier

En lille note til denne uges historie om, at hjemmerøverierne i virkeligheden begås af danskere. Faktisk er det en gammel historie. Den tidligere justitsminister forklarer i april 2008, med udgangspunkt i oplysninger fra Rigspolitiet, at danskerne selv står for langt hovedparten af hjemmerøverierne:

”Der er således blevet rejst sigtelse i 42 af de 100 sager vedrørende hjemmerøverier fra perioden 2002 til ultimo februar 2008. Det drejer sig om i alt 117 sigtelser mod 92 personer, og det har indtil videre resulteret i 65 domfældelser. Af de 92 sigtede personer er de 65 danske statsborgere, og de sigtede er hovedsageligt mænd i alderen 18-25 år”.

For det første gælder udsagnet kun 42 ud af 100 hjemmerøverier fra 2002 til 2008. Det er nemlig kun i de 42 sager, at der er blevet rejst sigtelse.

For det andet gælder udsagnet faktisk ikke dømte røvere, men kun sigtede røvere, nærmere bestemt 92 personer. Kun 65 af dem har faktisk fået en dom.

For det tredje gælder udsagnet danske statsborgere vs. udenlandske statsborgere, ikke danskere vs. indvandrere og efterkommere. De to ting er ikke identiske. Af de 18-25-årige mandlige indvandrere og efterkommere af ikke-vestlig oprindelse har næsten halvdelen (10045) dansk statsborgerskab. Kun 11856 af dem har udenlandsk statsborgerskab (www.dst.dk).

Det sidste er en alvorlig fejlkilde. Sagen er jo, at hvis ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab er lige så kriminelle som dem uden, står indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande ikke for knapt 30 procent, men for næsten 60 procent af sigtelserne.

Så hvem ved? Offentligheden er i hvert ikke blevet meget klogere. Britta Kyvsgaard er forskningschef i Justitsministeriet, hvad ved hun? Heller ingenting? Hvis hun gør, vil hun ikke ud med det. Se hendes helt afetnificerede rapport fra marts 2008 "Gaderøveri og røveri i ofrets hjem mv".

14 kommentarer:

Ulla sagde ...

Kære Ulla, det forekommer mig, at der er noget galt med regnestykket. De unge mænd af anden etnisk herkomst, der har dansk statsborgerskab, udgør ikke halvdelen af alle mænd i den aldersgruppe.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

De sigtede er hovedsageligt er mænd mellem 18 og 25 år - som det lyder i citatet. Ikke-vestlige indvandrermænd i den gruppe har næsten lige så hyppigt dansk som udenlandsk statsborgerskab. Ergo kan der være masser af indvandrere og efterkommere i den gruppe, der af justitsministeren og samtlige danske aviser er blevet betegnet som danskere.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Se her, hvordan indvandrere og efterkommere udgør henved halvdelen af røverne mellem 15 og 19 år.

Strafferetlige afgørelser

alder overtrædelsens art oprindelsesland 2006 ↑
15-19 år Røveri I alt 274
15-19 år Røveri Danmark 146
15-19 år Røveri Libanon 21
15-19 år Røveri Tyrkiet 15
15-19 år Røveri Somalia 12
15-19 år Røveri Pakistan 11
15-19 år Røveri Irak 11
15-19 år Røveri Jugoslavien (eks.) 9
15-19 år Røveri Syrien 8
15-19 år Røveri Marokko 7
15-19 år Røveri Jordan 4
15-19 år Røveri Iran 4
15-19 år Røveri Rumænien 4
15-19 år Røveri Bosnien-Hercegovina 4
15-19 år Røveri Øvrige lande, ikke-vestlige 2
15-19 år Røveri Øvrige lande i alt 2
15-19 år Røveri Sri Lanka 2
15-19 år Røveri Kuwait 2
15-19 år Røveri Ghana 2
15-19 år Røveri Polen 2
15-19 år Røveri Jugoslavien,Forb.Rep 2
15-19 år Røveri Thailand 1
15-19 år Røveri Afghanistan 1
15-19 år Røveri Uganda 1
15-19 år Røveri Etiopien 1
15-19 år Røveri Ungarn 1
15-19 år Røveri Storbritannien 1
15-19 år Røveri Øvrige lande, vestlige 0
15-19 år Røveri Australien 0
15-19 år Røveri Vietnam 0
15-19 år Røveri Myanmar (tidl. Burma) 0
15-19 år Røveri Kina 0
15-19 år Røveri Japan 0
15-19 år Røveri Israel 0
15-19 år Røveri Indonesien 0
15-19 år Røveri Indien 0
15-19 år Røveri Filippinerne 0
15-19 år Røveri Chile 0
15-19 år Røveri Brasilien 0
15-19 år Røveri Argentina 0
15-19 år Røveri USA 0
15-19 år Røveri Canada 0
15-19 år Røveri Tunesien 0
15-19 år Røveri Tanzania 0
15-19 år Røveri Sydafrika 0
15-19 år Røveri Nigeria 0
15-19 år Røveri Kenya 0
15-19 år Røveri Egypten 0
15-19 år Røveri Algeriet 0
15-19 år Røveri Østrig 0
15-19 år Røveri Ukraine 0
15-19 år Røveri Tyskland 0
15-19 år Røveri Tjekkoslovakiet (eks.) 0
15-19 år Røveri Sverige 0
15-19 år Røveri Spanien 0
15-19 år Røveri Sovjetunionen (eks.) 0
15-19 år Røveri Serbien og Montenegro 0
15-19 år Røveri Schweiz 0
15-19 år Røveri Rusland 0
15-19 år Røveri Portugal 0
15-19 år Røveri Norge 0
15-19 år Røveri Makedonien 0
15-19 år Røveri Litauen 0
15-19 år Røveri Letland 0
15-19 år Røveri Kroatien 0
15-19 år Røveri Italien 0
15-19 år Røveri Island 0
15-19 år Røveri Irland 0
15-19 år Røveri Holland 0
15-19 år Røveri Grækenland 0
15-19 år Røveri Frankrig 0
15-19 år Røveri Finland 0
15-19 år Røveri Estland 0
15-19 år Røveri Bulgarien 0
15-19 år Røveri Belgien 0
1-2-2009 Danmarks Statistik , © www.statistikbanken.dk/STRAFNA1

Ulla sagde ...

Kære Ulla,
Det kan udmærket være, at du har ret, men ikke som regnestykket er stillet op.
Den tredjedel af røverne, der kaldes udlændinge, er det naturligvis. Af de to tredjedele af røverne, der kaldes danskere, kan højst 20% være af anden etnisk afstamning, hvis vi indregner en høj kriminalitetsrate. En femtedel af tredjedelen er ca. 12-15%, som skal oveni den oprindelige tredjedel. Så er vi oppe på højst 50% af røverne, ikke to tredjedele.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Hvorfor kan højst 20 procent af dem, de kalder danskere, være af anden etnisk afstamning?

Det, jeg nok vil holde fast i, er at HVIS ikke-vestlige indvandrere og efterkommere MED dansk statsborgerskab er lige så kriminelle som dem UDEN (og det påstår jeg ikke, de er, for det ved vi ikke), så står gruppen af indvandrere og efterkommere samlet set IKKE for 30, men for næsten 60 procent af de hårde røverier.

... Noget helt andet er, at hele rapporten er baseret på nogle håndplukkede, særlige brutale røverier. Også det giver usikkerhed. Man har villet undersøge de særligt brutale røverier. Så vi er i forvejen ovre i noget sjus og rod og håndpluk.

Anonym sagde ...

Jeg forstår det sådan:

Af 92 sigtede er 65 danske statsborgere og 27 udenlandske statsborgere.

Af alle 18-25-årige mandlige indvandrere og efterkommere af ikke-vestlig oprindelse har ca. halvdelen dansk statsborgerskab.

Om de er statsborgere eller ej, så er de formodentligt lige kriminelle, så når 27 af dem ikke har dansk statsborgerskab, så har yderligere ca. 27 af dem dansk statsborgerskab. Altså i alt ca. 54 personer.

54/92 = 59%.

Men det ville være mere ærligt, hvis informationen ikke blev sløret, så man begynder at gætte.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Nemlig :-)

Det, der så KAN være problemet i mit regnestykke er, hvis østeuropæerne paradoksalt nok udgør en stor andel af røverierne i 2007 og 2008. Hvis de udgør en stor gruppe af røverne UDEN dansk statsborgerskab, så reducerer det den gruppe af almindelige perler uden dansk statsborgerskab, der skal ganges op med en skyggegruppe af akkurat lige så kriminelle perler med dansk statsborgerskab. En høj forekomst af østeuropæiske røvere vil reducere den mængde, der skal lægges oven i de 30 procent, men ikke fjerne den.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

I øvrigt: Hvor ér den rapport? Måske kan vi kigge i den og finde alle de oplysninger, vi ønsker.

Jeg har ledt forgæves via Google, på Justitsministeriets hjemmeside, på Politiets hjemmeside og på Folketingets hjemmeside. Jeg har også ledt på avisernes hjemmeside efter et link. Jeg kan ikke finde rapporten.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Hm, det kan heller ikke nytte noget at vente på Danmarks Statistik. Den kriminalitetsstatistik, der opdeler efter oprindelsesland, er udgået!

http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=703

Der kommer ingen opdateringer efter 2006. Så finder vi nok aldrig ud af det. Ikke før vi stormer stasiarkiverne.

Anonym sagde ...

Ja, andelen af østeuropæere rumsterede også i mit baghoved, da jeg skrev forklaringen på dit regnestykke.

Det er tillidsvækkende (sic!) at du selv af egen drift bringer det på banen.

Ærlighed (i debat) er en mangelvare.

Frank Kitman sagde ...

Hertil kommer naturligvis at mange øst-europæere også er muslimer, og derfor igen tæller den gale vej i den multikulturelle ønsketænkning. Eksempelvis er det velkendt at kosovo-albanere stadig tæller som serbere eller jugoslaver. Jeg kan huske en tysk undersøgelse der viste at op mod 70 procent a de indsatte narko-smuglere og handlere i tyske fængsler var kosovo-albanere.
Det lettelsens suk, som man kan mærke bag overskrifter om den "øst-europæiske mafia", er derfor ren illusion.
Den største organiserede kriminalitet findes i kosovo, men er netop derfor blevet tilskrevet serbien. Det er sigende at de udover trafficking og narko, har haft tilstrækkelige midler og infrastruktur til at sælge organer fra hundredevis mennesker de holdt i levende fangenskab. Dette indebærer ikke blot kirurgi og medicinske faciliteter, men tilmed oversøiske flyvninger, under kontrolerede forhold.
Jeg prøvede i øvrigt at google i de danske avisdatabaser, efter carla del ponte afslørede denne horrible historie, men fandt stort set intet. dybt umoralsk efter at have fået tudet ørene fulde om serbernes "holocaust" i årevis.

Anonym sagde ...

Det er lige sådan et indlæg, der gør, at din blog er et "must". Beklager min sene kommentar, men skulle lige opdage, at du var vendt tilbage.

Joern sagde ...

Hjemmerøveri-artiklen i JP 30/1
er helt ude i hampen, se hvorfor:
http://danmark.wordpress.com/2010/01/31/vi-er-desvaerre-ikke-med-men-det-sker-oftere-og-oftere-i-disse-aar/

Joern

Joern sagde ...

Her er urlen:
http://danmark.wordpress.com/2010/01/31/vi-er-desvaerre-ikke-med-men-det-sker-oftere-og-oftere-i-disse-aar/, der i et let og ligefremt sprog afslører den bevidste kamouflage, der lagt for bl.a. skrækslagne socialarbejdere og sygeplejersker rundt i Danmark.

Tilføj en kommentar