fredag, maj 15, 2009

Hokus pokus

I præsentationen af undersøgelsen "Kriminalitet og national oprindelse" (2000) er der en vidunderlig passage, hvor Justitsministeriets forskningschef (!) Britta Kyvsgaard tryller mandlige indvandreres og efterkommeres overkriminalitet fra 49% til 8%:

"Tabel 3 viser, at når der korrigeres for aldersforskelle, mindskes mændenes overhyppighed fra 49 til 38 pct.. Indkomstforholdene er tydeligvis meget forskellige, idet overhyppigheden halveres - fra 38 til 19 pct. - når deres korrigeres for disse forskelle. Endnu kraftigere er dog reduktionen, når der korrigeres for socioøkonomiske forskelle. Dvs. forskelle i tilknytning til og placering på arbejdsmarkedet. Når denne reduktion bliver så kraftig - fra 38 til 8 pct. - hænger det sammen med, at en betydelig andel af personerne med udenlandsk oprindelse er uden for arbejdsmarkedet og uden beskæftigelse, og at denne gruppe har en noget lavere kriminalitetshyppighed end den tilsvarende gruppe af dansk oprindelse".

Med andre ord: Gruppen er både overkriminel, underindtjenende, underbeskæftiget og overurbaniseret. Og derfor er de i virkeligheden slet ikke så kriminelle, som de er.
Man må kunne vende den om: Hvor underbeskæftigede er de? Ja, i forhold til, hvor overkriminelle, underindtjendende og overurbaniserede, de er - så er de faktisk ikke ret underbeskæftigede.
Tør man konklidere, at i forhold til, hvor overkriminelle, underindtjenende og underbeskæftigede, de er - så bosætter de sig slet ikke i udpræget grad i storbyerne?
Og de må faktisk have en rigtig god indkomst, når der er "korrigeret" - som det hedder - for øvrige faktorer?
Summa summarum: Det giver slet ikke mening at tale om, at indvandrere og efterkommere er overkriminelle, underbeskæftigede, underindtjenende og overurbaniserede. Det er de på ingen måde.

12 kommentarer:

Ulla sagde ...

Det værste er dog, at hun insistere på at behandle alle indvandrere fra ikke-vestlige lande under ét. Nogle af grupperne (tilfældigvis dem, der kommer fra ikke-muslimske lande) trækker nemlig voldsomt ned. Kineserne er kun en tredjedel så kriminelle som danskere.
Der er en landetabel et sted på nettet - hos Snaphanen, tror jeg.

Ulla sagde ...

Mit indlæg om tabellen fra 2008 her:

http://betydning.wordpress.com/2008/12/16/statistik-endelig/

Ulla sagde ...
Denne kommentar er fjernet af forfatteren.
Ulla sagde ...

Bedre grafik hos Snaphanen, inkl. beskæftigelsestal for kvinder

http://snaphanen.dk/2008/12/19/rosengards-revolutionen/

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Ulla, det er værre end som så.

Tallene her sammenrører ikke bare alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, men alle indvandrere og efterkommere i det hele taget.

Så den er på flere planer helt gal.

"Mænd med oprindelse i mindre udviklede lande havde i 2000 et kriminalitetsindeks
på 167 svarende til, at kriminaliteten var 67 pct. højere end for alle mænd".

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR191.PDF (side 1)

Men min pointe her er at belyse de årsagsforestillinger, der virker implicit i disse "korrektioner". Man forestiller sig hårdnakket, at noget er årsag til noget andet her - selvom man i realiteten kun har konstateret og påvist, at noget falder sammen med noget andet.

Det går jo ikke.

Kyvsgaard bruger en sørgelig, forsimplet, socialistisk basis-før-overbygning dominobrik-forklaring, der slet ikke er den mest oplagte.

Man kan ikke uden videre tage det ene parameter og lade det tjene til forklaring på det andet. Britta Kyvsgaards valg af forklaring er faktisk helt arbitrært.

Årsagsforholdet kan vende helt anderledes. Måske er kriminaliteten skyld i arbejdsløsheden, ikke omvendt. Eller der kan være helt andre faktorer bag samtlige parametre, der forklarer og driver dem alle.

Ulla sagde ...

ja, ja, det er jeg med på.
Pointen er, at når hun roder det hele sammen så slører hun netop det forhold, at kineserne til trods for deres ret store fattigdom, IKKE bliver kriminelle.
Og ja, den kriminelle aktivitet står formentlig i vejen for et arbejde.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Og hun fortynder deres kriminalitet ved at tilsætte kriminalitetsfri vestlige unge, der er i landet for at uddanne sig. Herefter kan hun fortstærke den økonomiske forklaring ved at lade norske studerendes lave SU tjene til at forklare libanesernes kriminalitet.

Det er grove løjer.

Anonym sagde ...

Kommer konen virkelig godt fra dette tryller? Er der ingen medier, der afkræver hende en forklaring?

Knud Larsen sagde ...

Derudover blander hun al kriminalitet sammen. Ser vi alene på "straffelovskriminalitet" - så ryger efterkommere op på det dobbelte.

jeg har postet om hendes rapporter fra den første kom ud i 1998.

Virkeligheden korrigeres simpethen væk.

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Korrigeringen gælder også andre grupper, blot med et andet resultat, at mange af dem ryger under dansk niveau.
Vestlige indvandrere har også lavere tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det har jeg behandlet herKigger man grov kriminalitet, er de stygt overrepræsenterede fra de muslimske lande, kun Eks-jugoslavien er tilsvarende over-repræsenteret.
Jeg har kigget deres andel af op til 20 gange større andel af grov kriminalit herGår du ind i tallene som faktisk straffede, og alle indvandreres andel af den samlede kriminalitet, så er den mellem 20-28 procent af denne.
Og ja det er camouflerende, for går du ind på konkrete forbrydelser, er visse lande stygt overrepræsenteret, det gælder angiveligt også mildere kriminalitet, men jeg har kun regnet på udvalgt grov.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Britta Trylsgaard må have en stærk personlighed. Men det hjælper også på det, at bataljoner af unge mennesker bliver programmeret med det samme sludder på uddannelsesinstitutionerne.

Anonym sagde ...

Vi blev netop på politiskolen af en usikker sociologistuderende forsøgt fordret med noget makværk om indvandrebander skrevet af Britta Kyvsgård og Flemming Balvig.

Men politiskolen er nok en af de få uddannelsesinstituaitoner hvor den slags nonsense ikke bliver ædt rådt.

Anders Kusk

Tilføj en kommentar