fredag, juli 10, 2009

Roger Scruton: "Nationernes nødvendighed"

"Jeg tror derfor, at vi står på randen af afgørelser, som kunne blive katastrofale for Europa og for verden, og at vi kun har nogle få år til at gøre status over for arv og genoptage den. Nu mere end nogensinde lyder disse linjer fra Goethes Faust sande for os: Was du ererbt von deinen Vätern hast, Erwirb es, um es zu besitzen. Hvad du har arvet fra dine forfædre, erhverv det for at besidde det. Vi i Europas nationalstater er nødt til at generhverve den suverænitet, som tidligere generationer så møjsommeligt har udformet fra den kristne arv, imperiestyre og Romerretten. Ved at erhverve den, vil vi besidde den, og ved at beside den vil vi leve i fred inden for vore grænser" (Roger Scruton: Nationernes nødvendighed".

En vidunderlig bog. Konservativ kritik, når det er bedst. Især relevant for S-, V- og K-politikere, som simpelthen ikke kan læse den og fortsætte samme kurs med god samvittighed. Kan bestilles her. 54 sider, 54 kr.

torsdag, juli 02, 2009

Sjakaler

Jeg tror, man skal helt over i deciderede integrationseksperter og universitetssociologer, før man finder nogen, der slet ikke aner, hvad HA taler om, når de siger "sjakaler". Enhver, der ellers har øjne i hovedet, har iagttaget den sjakaladfærd, de beskriver. HA har begået en glimrende frivillig indsats udi typologien, og det er da fint, når nu de professionelle ikke vil.

Af HA´s sjakalmanifest fremgår det klart, at de analytisk frigide forskere på universiteterne tager fejl, når de mener, at HA nu smider racismekortet: "At bruge betegnelsen "perkere" om disse tobenede sjakaler vil være misvisende og at skyde med spredehagl. "Perkere" er et stigmatiserende, racistisk udtryk [...] Ingen med bare en lille smule fornuft bør foragte eller være efter uskyldige og ordentlige mennesker, blot fordi disse er anderledes, har en anden farve eller kultur eller fordi det er på mode!" Sjakalerne er ikke defineret gennem deres race, men gennem deres adfærdsmønster: "Sjakalerne findes hovedsagelig blandt folk af arabisk herkomst, alt andet ville være forkert at påstå. Andre nationaliteter er repræsenteret, endog dumme, pæredanske drenge". Og nu bliver det kompliceret: "Medlemmer af de såkaldte indvandrerbander er ikke nødvendigvis sjakaler". Sjakalerne er altså hverken sammenfaldende med en etnisk gruppe eller med HA´s rivaler i bandemiljøet. Analysen har bredere sigte.

Sjakalmanifestet er fremstilling af en foragtelig klasse af ondskabsfulde kujoner, der driver rundt i gaderne. Sjakalernes væsentligste definitoriske egenskaber er fejhed, falskhed og ondskabsfuld, formålsløs aggression i forhold til sagesløse borgere. De føler sig store, når de hersker gennem frygt, men de er selv nogle feje hunde - medmindre de er mange nok, så er de storskrydende. Ifølge manifestet er det hverken terroren ude i verden eller kriminalitetsstatistikkerne, der gør, at folk er skeptiske over for islam. "Det er snarere deres møde med dagligdagens sjakaler". Interessant tese, som godt kan have meget på sig.

Akkurat ligesom en gennemsnitlig universitetssociolog anvender marxistiske og multikulturalistiske analysebegreber, anvender HA ærebaserede analysebegreber. Og har faktisk betydelig mere succes med det end de professionelle, som jo på ingen måde har kunnet lave en overbevisende analyse af de unge "utilpassede" indvandreres adfærdsmønstre, hvorfor statens pædagogiske arbejde da også har været stort set uden effekt.

Men læs HA´s typologi. Hverken metodisk eller analytisk er den dårligere end det, man ellers støder på om "utilpassede unge med indvandrerbaggrund". Ifølge HA skal sjakaladfærden foragtes og bekæmpes, og det vil integrationseksperterne formentlig - hårdt presset - være enige med dem i.