tirsdag, juli 07, 2009

Også i Kina

1 kommentar:

Poul Højlund sagde ...

Jeg tror, man skal være varsom med at parallelisere til Kina. Der er, så vidt jeg ved, dér tale om statslig tvangsflytning af den oprindelige befolkning til kinesiske industricentre, og efterfølgende opfyldning med etniske kinesere. JP skriver, at der ganske rigtigt er forbindelser til islamiske terrornetværk, - men jeg opfatter det således, at terrornetværkene snarere fisker i oprørte vande skabt af kineserne selv.
Statskommunisme kontra radikaliseret islam? - eller oprindelig befolkning mod påtvunget invandring af etniske kinesere? Jeg kan ikke gennemskue problematikken.

Tilføj en kommentar