torsdag, juli 02, 2009

Sjakaler

Jeg tror, man skal helt over i deciderede integrationseksperter og universitetssociologer, før man finder nogen, der slet ikke aner, hvad HA taler om, når de siger "sjakaler". Enhver, der ellers har øjne i hovedet, har iagttaget den sjakaladfærd, de beskriver. HA har begået en glimrende frivillig indsats udi typologien, og det er da fint, når nu de professionelle ikke vil.

Af HA´s sjakalmanifest fremgår det klart, at de analytisk frigide forskere på universiteterne tager fejl, når de mener, at HA nu smider racismekortet: "At bruge betegnelsen "perkere" om disse tobenede sjakaler vil være misvisende og at skyde med spredehagl. "Perkere" er et stigmatiserende, racistisk udtryk [...] Ingen med bare en lille smule fornuft bør foragte eller være efter uskyldige og ordentlige mennesker, blot fordi disse er anderledes, har en anden farve eller kultur eller fordi det er på mode!" Sjakalerne er ikke defineret gennem deres race, men gennem deres adfærdsmønster: "Sjakalerne findes hovedsagelig blandt folk af arabisk herkomst, alt andet ville være forkert at påstå. Andre nationaliteter er repræsenteret, endog dumme, pæredanske drenge". Og nu bliver det kompliceret: "Medlemmer af de såkaldte indvandrerbander er ikke nødvendigvis sjakaler". Sjakalerne er altså hverken sammenfaldende med en etnisk gruppe eller med HA´s rivaler i bandemiljøet. Analysen har bredere sigte.

Sjakalmanifestet er fremstilling af en foragtelig klasse af ondskabsfulde kujoner, der driver rundt i gaderne. Sjakalernes væsentligste definitoriske egenskaber er fejhed, falskhed og ondskabsfuld, formålsløs aggression i forhold til sagesløse borgere. De føler sig store, når de hersker gennem frygt, men de er selv nogle feje hunde - medmindre de er mange nok, så er de storskrydende. Ifølge manifestet er det hverken terroren ude i verden eller kriminalitetsstatistikkerne, der gør, at folk er skeptiske over for islam. "Det er snarere deres møde med dagligdagens sjakaler". Interessant tese, som godt kan have meget på sig.

Akkurat ligesom en gennemsnitlig universitetssociolog anvender marxistiske og multikulturalistiske analysebegreber, anvender HA ærebaserede analysebegreber. Og har faktisk betydelig mere succes med det end de professionelle, som jo på ingen måde har kunnet lave en overbevisende analyse af de unge "utilpassede" indvandreres adfærdsmønstre, hvorfor statens pædagogiske arbejde da også har været stort set uden effekt.

Men læs HA´s typologi. Hverken metodisk eller analytisk er den dårligere end det, man ellers støder på om "utilpassede unge med indvandrerbaggrund". Ifølge HA skal sjakaladfærden foragtes og bekæmpes, og det vil integrationseksperterne formentlig - hårdt presset - være enige med dem i.

6 kommentarer:

Jon Rostgaard Boiesen sagde ...

Jeg tror man skal være Søren Pind eller Peter Skaarup for ikke at kunne gennemskue dette simple stykke propaganda! 'Bandekrigen' har som bekendt TO partner, der slår hinanden ihjel - efter alt at dømme i en kamp om narkomarkedet. Det er nu tredje gang Hells Angels er involveret i sådan en krig - mod Bullshit i 1980'erne, mod Bandidos i 1990'erne og nu igen. Alligevel hopper på medier og borgerlige politikere på en koldblodig morders hadpropaganda!

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

For pøblen er der faktisk et par ting, der er mere basale end nyttemaksimering og rationel, økonomisk kalkule, og derfor kan du roligt acceptere rockernes egen forklaring. Det at beskytte sig og sine mod fjendtlige indtrængere er en langt mere effektiv drivkraft end det at tjene penge. Der er ingen grund til at lede efter et andet motiv end det, de selv angiver. Især ikke, når det motiv, man vil tillægge rockerne, slet ikke harmonerer med deres æresbegreber og selvforståelse. Det eneste, denne krig har til fælles med de tidligere rockerkrige er rockernes vilje til at vælge side og kæmpe helt konkret for "deres egne". Dét er det sociologisk interessante. Det er noget, de står meget alene med, netop fordi de fleste andre både i teori og praksis hælder til nyttemaksimering. De fleste andre ville ikke drømme om at risikere noget - fordi det at skyde efter andre mennesker naturligvis netop IKKE er nyttemaksimerende. Det er hamrende irrationelt ud fra en økonomisk kalkule. Rockerne gør dette netop fordi de IKKE anvender økonomisk/egoistisk kalkule.

Jon Rostgaard Boiesen sagde ...

Du mener ikke der foregår en krig om narkomarkedet? Uanset hvad, mener du det er bedre at en gruppe bøller og kriminelle nu for tredje gang er i gang med en kamp, hvor folk skydes ned på åben gade - hvis det er på grund af ære?

Hvorfor kan du og Søren Pind ikke se, at rockerne ligesåvel "opfører sig voldeligt, truende og nederdrægtigt."

Hvordan kan HA's mord være et led i at etablere en retsorden? HA har allerede grebet til våben og selvtægt.

HA er en simpel forbryderorganisation - og det eneste der er mere uhyggeligt end deres udtalelser, er at medierne villigt give Jønke taletid, og at naive politikere støtter op om denne gangster.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jeg mener, der foregår en krig om en krig. Hvis nu sociologerne ville læse Luhmann, så ville de vide, at konflikter består i sig selv, fjendtlige relation består i, at man opfatter den anden som fjendtlig indstillet. Der kan være en kerne af anden interesse i sagen, men den glider hurtigt ud. Det vil altså sige, at på balkan slog de de andre ihjel af frygt for, at hvis de ikke gjorde det, slog de andre DEM ihjel.

Jeg er enig med dig i, at kun staten kan etablere en retsorden. OG sagen er jo netop, at europæerne for mange hundrede år siden overdrog voldsmonopolet til staten. Nu har de europæiske stater lukket store grupper af 3. verdensfolk ind, som reelt IKKE har overdraget voldsmonopolet til staten. Staten, på sin side, har tilsyneladende låst sin magt inde og smidt nøglen væk. Dens borgere er blevet så disciplinerede og gennemkontrollerede, at den har kunnet udøve sin magt gennem folkeskolens formålsparagraf. Vi står derfor i en situation nu, hvor vi rent retsligt har fået at gøre med en invasiv art, som vores eget retsmiljø ikke har midler til at modarbejde. Det skal jeg være den første til at beklage. Først nu, efter mange, mange år, og efter mange, mange grimme angreb fra indvandrernes side, er der så en enkelt tilbageværende gruppe, som staten ikke har fået desarmeret, som griber til et forsvar, som vi for 1000 år siden ALLE ville have grebet til på dag ét. Jeg mener ikke, at det er dér, problemet ligger. Tvært imod, det er der, spiren til en løsning ligger. Bare for 50 år siden ville danske mænd ikke i samme grad sidde inde og sutte tommelfinger og se på statsfjernsyn, mens sjakaler hærgede nabolaget, endda deres egne sønner og døtre. Den bregnende, nyttebetonet mangel på civil courage er i mine øjne MERE rystende.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

I øvrigt kan sjakalmanifestet jo ikke uden videre sammenkædes med bandekrigene. HA skriver udtrykkelig, at der ikke er sammenfald mellem indvandrerbander og sjakaler. De skriver intet om, at de er i krig med disse sjakaler. Sjakalerne er jo netop unge knægte, som ofte slet ingen banderelation har. Det skriver HA. Dokumentet kan på ingen måde forstås som en advarsel om, at nu går HA i gang med at skyde tilfældige sjakaler ned. Sådan mener jeg slet ikke, det kan forstås. Sjakalmanifestet og bandekrigen er to forskellige ting. Det undrer mig meget, at journalister ikke kan overskue at læse teksten. Det er kun ca. en A4-side.

Anonym sagde ...

link til manifestet
http://dk.hells-angels.dk/default.php?id=16393

Tilføj en kommentar