fredag, april 30, 2010

En case

Casestudier i uddannelsessystemet er oftest en sørgelig cirkulær sag, hvor underviseren digter en case på basis af sine yndlingsforestillinger og yndlingsforklaringer. Underviseren drysser lidt af hvert i sin case: lidt økonomisk og social ulighed, lidt stigmatisering, lidt dårlig barndom, racisme, krigstraumer, lavt selvværd, lidt krænkelser osv. Det hele røres sammen til en mere eller mindre plausibel historie om en eller anden stakkel. Det hele serveres så som en "case".

Den studerende skal nu læse "casen" godt igennem, finde de vigtige "kendsgerninger", som underviseren har lagt ind og så analysere disse "kendsgerninger" ud fra de teoretiske "forklaringer", som underviseren naturligvis i forvejen også har gjort den studerende bekendt med. En perfekt cirkelslutning.

Det skulle forbydes.

Her er en rigtig case, altså et stykke konkret virkelighed, som man kan fordybe sig i. Opgaven lyder: Forklar, hvad der sker, hvorfor det sker, hvad du vil gøre ved det, og hvorfor du har grund til at formode, at det vil virke (klik for større billede):
Mere på Uriasposten.

torsdag, april 15, 2010

Mere mafia

Jeg har ellers lige sat musik på for at det skulle være lidt mere festligt at komme ind på min blog. Men nu er der ikke andet for, end at vi må have den på igen: Det offentlige ér jo en mafia.

"Get him a drink. Don't be afraid, Carlo. Come on, you think I'd make my sister a widow? I'm Godfather to your son. Go ahead. Drink. Drink. No, you're out of the family business, that's your punishment. You're finished. I'm putting you on a plane to Vegas".

Via con dios: Je l´aime Je l´aime

søndag, april 04, 2010

Fleksjob

Et af velfærdsstatens mange flotte arrangementer er fleksjobbet, som jeg har været inde på før. Uhyre populært, ikke mindre end 52.121 er p.t. på ordningen ifølge beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Fleksjobordningen blev indført i 1998 for at begrænse antallet af førtidspensioneringer. Imidlertid skete der det, at antallet af fleksjobbere boomede, mens førtidspensioneringerne fortsatte ufortrødent.

Det er ikke så mærkeligt. Fleksjobbet er offentlig forsørgelse i absolut verdensklasse.

Fleksjobberne arbejder i 8 ud af 1o tilfælde på stærkt nedsat tid, men modtager fuld løn takket være tilskud fra det offentlige. 6 ud af 1o fleksjobbere er kvinder. De fleste er midaldrende, andelen af højtuddannede er stigende, og den ugentlige arbejdstid har over tid været kraftigt faldende (Arbejdsmarkedsstyrelsen).

Fleksjobberen modtager fuld løn for sin kvarte eller halve indsats. Arbejdsgiveren modtager halvdelen eller to tredjedele af lønnen i tilskud fra kommunen. Kommunen får refunderet 65 procent af udgiften fra statskassen. Statskassen suger pengene ud af din løn, inden du kan nå at sige "Er det ikke som om, det her virker lidt korrupt"?:

Som nævnt får fleksjobberne fuld overenskomstmæssig løn, hvadenten de arbejder 15, 20 eller 25 timer om ugen. En tredjedel tjener mere end 300.000 på deres flexjob. Resten tjener mellem 200.000 og 300.000 (Arbejdsmarkedsstyrelsen):


I 2006 indførte den ondskabsfulde beskæftigelsesminister et loft. Hvis lønnen overstiger 429.000 kr. om året, gives der ikke tilskud til den del af lønnen, der ligger over 429.000 kr. (Arbejdsmarkedsstyrelsen). Fleksjobberne må fortsat få op til 296.660 kr. i årligt tilskud til deres deltidsstillinger (Agenda).

De har naturligvis også deres egen fleksydelse, en slags efterløn på 91 procent af højeste dagpengesats til fleksjobbere over 60. I 2006 var 2045 personer på den ordning Beskæftigelsesministeriet). Der er også en ledighedsydelse af samme størrelse til de 14.431 fleksjobberne, der er ledige (borger.dk).

Det første år (1998) var udgiften til fleks- og skånejobs på ca. 500 millioner. Det var et lille hop i forhold til, hvordan området havde ligget i årevis. Men folk fik det lært. "Behovet" for "rummelighed" på "arbejdsmarkedet" viste sig at være større end nogen kunne eller ville forestille sig. I 2006 var udgiften på knapt 8 milliarder:
I 2010 budgetterer vi med over 9 milliarder til fleksjobs alene (Agenda). Den gennemsnitlige årlige omkostning pr. fleksjobber er 166.699 kr. (Agenda).

Det vil sige, at udgifterne til fleksjob overstiger udgifterne til politiet: "I 2009 var den samlede udgift dermed 8,7 milliarder kroner, og ifølge finansloven sætter ordningen rekord i 2010, hvor der udskrives en regning på over 9 milliarder kroner. Det betyder, at det er 300 millioner kroner dyrere at holde personer i fleksjob, end det er at holde politiet på gaden" (Agenda).

Nu tyder noget dog på, at festen er ved at være slut. Ordningen er for lækker (Agenda).

Det nedslidte sygehusvæsenGang i hjulene


Ufinancierede skattelettelser

Peter Schiff om krisen og kuren

lørdag, april 03, 2010

Alle de kommunale nedskæringer


Krise

Jeg elsker denne krise, vi har trængt til den længe. Det er så sundt for fagforeningerne at opdage, at er de for grådige - og det er de jo - så lukker arbejdspladserne altså ned og flytter til udlandet. Det er godt for moralen, at huspriserne falder til et realistisk niveau og de bugnende lån giver røde ører. Enhver er ikke længere millionær, det er slut med at kræve ind og forlange og rage til sig, lillemor.

Jeg mener det, hver dag er der nye glæder. Der blæser en frisk brise af ærlighed og klarsyn. Før ville folk nikke med store øjne, at man jo måler et samfund på, hvordan det tager sig af sine svage. Nu er der pludselig en modig borgmester, der sætter spørgsmålstegn ved, om skatteyderne skal betale 17 pædagoger for at mandsopdække een sindssyg. En anden kommunalpolitiker lufter, om det nu også er ganske rimeligt, at udgiften til hancicappede er fordoblet. Og de får opbakning, folk orker ikke at hykle mere.

Det er som om, den sunde fornuft har fået mæle. Pludselig skriger folk ikke i vilden sky ved tanken om at sterilisere en 20-årig åndssvag kvinde i stedet for at insistere på det sædvanlige program med tvangsfjernelser og kommunale millioner, der bare vælter op i den blå luft. Hvad er ideen, spørger Bertel Haarder, og alle ved, han har ret.

Det er slut med at behandle folk som pattebørn. Ikke flere individuelle mentorer og hjemmehos´ere til pjækrøve på Teknisk Skole. Vi slipper for at bekoste gadeplansmedarbejdere, hvis eneste effekt er, at de en gang imellem går i vejen for en røverbande. Der er hverken råd til tusinder af støttepædagoger eller tusinder af fængselsceller. Indvandrerne må tage sig sammen fra den ene dag til den anden, ellers er det bare ud.

Vi slipper for vejrudsigter uden ende, og der bliver ikke råd til hyggetjanser i SSP og HR-afdelinger. Det er slut med at ansætte folk til at fortælle den gode historie og den slags forbandede løgn og gejl. Konsulenterne må ud at tage kartofler op, spindoktorerne må ud på kyllingefarmene.

Det skal nok gå, ingen kommer til at lide nød. Vi har så rigelig med flæsk at tære af. De svage skal nok omstille sig. Den statslige og kommunale fedtbræmme, der lever af dem, skal såmænd nok også.

fredag, april 02, 2010

Indsatsen mod ungdomskriminalitet

I Betænkning om indsatsen mod ungdomskriminalitet (Justitsministeriet 2009) er der i bilagene side 397-560 en svimlende gennemgang af velfærdsindustriens forebyggende tiltag.

Det er ren klondyke.